Projekt fyzika a chemie

 V rámci projektu Tvorba vzdělávacích programů pro skupinovou výuku a činnostního učení ve výuce fyziky a chemie na základní škole byla v měsíci říjnu dokončena na naší škole modernizace stávající učebny.

Novou učebnu a vybavení využíváme převážně k výuce s činnostním zaměřením, tak abychom umožnili žákům lépe porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost těchto poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.

ucebnafyzika4

  ucebnafyziky5

Projektfyzika3.

Projektfyzika4

 

Praktická chemie - sádrové odlitky

 

Projektfyzika2

 

Praktická fyzika - rovnoramenné váhy

 

Projektfyzika5 

Praktická fyzika - výrobky žáků (rovnoramenné váhy, přesýpací hodiny, vodní hodiny)

 

Projektfyzika6

 

Praktická chemie

 

Projektfyzika1

I ve druhém pololetí školního roku jsme pokračovali v praktické výuce fyziky a chemie na naší škole. Během výuky jsme prakticky ověřili řadu přírodních zákonů formou laboratorní práce, pokusu nebo vlastního výrobku.

Praktická fyzika

Optické jevy - výroba periskopu

projektfyzika17

 

 Optické jevy - lom světla

projektfyzika14

 

 Mechanika - výroba kartezianu

projektfyzika16

 

 Mechanika - výroba parního pohonu, model lodi

projektfyzika10

 

 

projektfyzika11

 

      

 Žáci, kteří udělali v konstrukci parního pohonu chybu, předělávali svoji parní loď na loď s plachtami.

 projektfyzika12

 

 Praktická chemie

Žáci stanovili přibližné potřeby vápnění půdy, ověřili princip redoxních reakcí, pracovali s organickými rozpouštědly, dokázali ethanol v ovocném vínu, pracovali s plasty, provedli důkaz dusíku v hrachové moučce, ověřovali vlastnosti tuků a mýdel a přítomnost vitamínu C.

Práce s přírodními indikátory

projektchemie10

 

 Vytěsňování stříbra mědíprojektchemie11

 

 projektchemie

 

 loga EU