Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

 

V průběhu uplynulých dvou let se žáci naší školy zúčastňovali na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, volnočasové aktivity Truhlářský kroužek, kde se seznámovali s nářadím, vyzkoušeli si práci se dřevem a vyrobili ze dřeva prkénko, ptačí budku, věšák a vánoční svícen.

Žáci se také zúčastnili několika exkurzí a výstav - Střechy Praha, obchodní dům IKEA, firma Holz Schiller Cheb, s.r.o. a Stora Enso Timber Planá, s.r.o., kde v praxi viděli práci se dřevem od samého počátku až k finálnímu výrobku.

Někteří z našich žáků, kteří se projektu účastnili, se po skončení základní školy přihlásili do učebního oboru Truhlář na SŽŠ Sokolov.

 

Informace o projektu:

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Počáteční vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Doba realizace projektu: 1. 8. 2013 - 30. 6. 2015

Realizátor projektu: Karlovarský kraj

Zadavatel: MŠMT (OP VK)

 

Více o projektu je na stránkách Střední školy živnostenské Sokolov:

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=452