Edison Basic

2016

Ve dnech 6. června – 10. června se naše škola zúčastní projektu EDISON BASIC organizovaného agenturou AIESEC. Ve škole přivítáme tři dobrovolné stážisty z Indie, Gruzie a Íránu. Tito studenti pak v hodinách anglického jazyka pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu. Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village.Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou i ukázkami dalších zajímavostí ze své země.

O agentuře a projektu:

AIESEC je největší studentská organizace na světě, která se zaměřuje na rozvoj lidí a leadershipu. Tohoto cíle dosahuje pomocí pracovních nebo dobrovolnických stáží po celém světě. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

 2015

 Ve dnech 18. - 22. května se naše škola zúčastní projektu EDISON BASIC organizovaného agenturou AIESEC. Ve škole přivítáme čtyři dobrovolné stážisty z Číny, Gruzie, Kanady a Singapuru. Tito studenti v hodinách anglického jazyka pomocí zajímavých aktivit představí svoji zem a kulturu.

AIESEC je největší studentská organizace na světě, která se zaměřuje na rozvoj lidí a leadershipu. Tohoto cíle dosahuje pomocí pracovních nebo dobrovolnických stáží po celém světě. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Minulý týden se naše škola zúčastnila projektu Edison Basic organizovaného agenturou AIESEC Plzeň. Během tohoto týdne ve škole působili čtyři dobrovolní stážisté z Číny, Gruzie, Kanady a Singapuru, kteří v hodinách angličtiny žákům prezentovali svou zem a kulturu. Dětem tak sympatičtí studenti do výuky vnesli - kromě procvičení angličtiny - oživení a především spoustu nových informací a zážitků podaných velmi poutavou formou. Děti tak na příklad zjistily, jak vypadá jejich jméno v čínštině či gruzínštině, jak vysoká je v Singapuru pokuta za žvýkání a které další sporty kromě hokeje se hrají v Kanadě. Poslední den se v tělocvičně konala tzv. Global Village, kde u stánků jednotlivých zemí  žáci mohli ochutnat čínský čaj nebo sušenky s javorovým sirupem a naučit se gruzínský národní tanec. Celá akce, které se účastnili žáci od 3. do 9. tříd, pro nás byla velkým přínosem a nadchla jak žáky, tak i učitele.

Touto cestou bychom také zároveň chtěly velice poděkovat rodičům našich žáků D. Brandla, E. a M. Kumperových, J. Nestrojila a M. Václavíkové, kteří nezištně poskytli stážistům ubytování i stravu a navíc jim připravili úžasný program s prohlídkou mnoha zajímavých míst v našem okolí.