Čteme společně

 O projektu


Od března roku 2013 funguje na naší škole celoškolní projekt, který jsme nazvali Čteme společně. Jako první v něm začali společně pracovat žáci druhé třídy se sedmáky. Společně se scházeli nad knihami, seznamovali se s nimi a četli. Postupně se do aktivit mezi prvním a druhým stupněm začaly přidávat další třídy a dnes už je provázanost mezi oběma stupni – s prvňáčky pracují šesťáci, s druháčky sedmáci atd. Vznikají přátelství mezi mladšími a staršími žáky, rádi se potkávají a je zajímavé pozorovat, jak spolu rostou a „zrají“.


Starší žáci zde v této interakci vystupují jako tutoři (=ti, kteří vedou, pomáhají), proto jsme se rozhodli dopřát i mladším možnost vyzkoušet si roli pomocníka. Začali jsme spolupracovat s Mateřskou školou Vrchlického v Sokolově, kam dochází prvňáčci za předškoláky a společně tvoří a pracují na určitém tématu. Předškoláci pak navštěvují naši školu a seznamují se díky prvňáčkům s jejím fungováním. Přestup na základní školu, jejíž prostředí už znají, je pak pro ně jednodušší.
A starší žáci, kteří už roli tutorů zvládají, se vydávají do domovů ošetřovatelské péče, domovů důchodců a čtou a učí se seniory. Spolupráci jsme navázali jak s Domem ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, tak s Domem klidného stáří ve Svatavě a Domovem pro seniory v Královském Poříčí. Žáci našeho druhého stupně za nimi pravidelně dojíždějí, čtou a vyprávějí si s nimi, pořádají pro ně různá vystoupení, vyrábějí s nimi. Setkání obohacuje obě strany – žáci poznali, že senioři toho spoustu zažili a mají co vyprávět a předávat, senioři naopak mají radost ze zájmu mladé generace, z jejich návštěv.


Projekt v sobě tedy spojuje jak výukové, tak výchovné aspekty. Přivádí děti ke čtenářství, učí je vyhledávat a zpracovávat informace, vyvozovat závěry, zaujímat stanoviska, obhajovat je. Zároveň učí komunikaci a spolupráci mezi odlišnými věkovými skupinami. Učí toleranci a empatii. Je také prevencí před negativními sociálně-patologickými jevy.


Náš projekt podporuje město Sokolov a Městská policie Sokolov, za což jim patří velký dík.

 

 

Čteme společně 2015 - Třída 1.C a 6.C   - Třída 1.C a 7.B - Třída 2.C a 7.B

 

Třída 8.A

Ctenipomaha1

Třída 7.A

Ctenipomaha3

Třída 8.B

Ctenipomaha2

Třída 9.B

Ctenipomaha4