Comenius

 V  roce 2014 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Comenius – partnerství škol. Projekt se nazývá – Deklarace pro lepší Evropu – mladí lidé na cestě za euroobčanstvím. Partnerské země jsou: Německo – Gymnasium Grootmoor, Hamburg Rumunsko – Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina Španělsko – Instituto de Ense̴ňanza Secundaria Vermellar, Olleira Portugalsko – Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho- Escola Basica e Secundaria de Muralhas do Minho, Valença Estonsko – Narva Soldino Gümnaasium, Narva Turecko – Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi, Çanakkale Hlavním koordinátorem je německá škola. V rámci projektu budou moci do partnerských zemí vycestovat i žáci z naší školy. V listopadu se u nás uskuteční první partnerské setkání učitelů a žáků.

AKTIVITY NA 1. ROK PROJEKTU 2013/2014

září 13 – vytvoření Comenius teamu

říjen 13 – vytvoření společné web. stránky (Portugalsko) - soutěž o logo a vlajku projektu

listopad 13 – partnerské setkání v Sokolově

prosinec 13 – zpráva o setkání v Sokolově (ČR)

leden 14 – článek do místních novin o projektu - vytvoření parlamentních výborů

únor 14 – prezentace o politickém systému ČR a historie demokrace

březen 14 – partnerské setkání v Estonsku - setkání ústavních výborů - zpráva o setkání v Estonsku (Estonsko)

duben 14 – výbory připraví své příspěvky pro deklaraci - návrh pohlednic tématicky zaměřených na project

květen 14 – partnerské setkání v Turecku - setkání výboru zahraničních věcí - zpráva ze setkání (Turecko)

červen 14 – výbory zahraničních věcí vytvoří své příspěvky do Deklarace - zhodnocení 1. roku projektu

 

 Třetí partnerské setkání Comenius v Portugalsku

Ve dnech 18. - 23. 5. se uskutečnilo další partnerské setkání programu Comenius - partnerství škol v portugalské Valençi ve škole Agrupamento de Escolas "Muralhas do Minho".  Z naší školy do zahraničí vycestovali: Petr Smíšek z 9.B, Lucie Sýkorová, Martin Strouhal ze třídy 9.C, p.uč. Šteklová a p.uč. Špicnerová.

Studenti byli rozděleni do tří skupin - výborů. První výbor se zabýval otázkami rozšíření hranic Evropské unie, do jaké míry a za jakých podmínek by se měla EU dále rozšířit, jaké výhody a nevýhody by to s sebou přineslo. Druhý výbor se soustředil na vztahy mezi Evropskou unií a OSN, na jejich společné projekty a na cesty, jak reformovat OSN. Poslední výbor se zamýšlel nad tím, jestli je pomoc EU ekonomicky slabším zemím mimo EU dostatečná. Všechny výbory nakonec připravily rezoluci, která byla všemi studenty přijata a bude zahrnuta do závěrečné deklarace. Dále studenti po srovnání všech vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích vytvořili jeden společný systém vzdělávání.

 

Kromě pracovních povinností se zúčastnili i společenských akcí. Přijali pozvání na místní radnici ve Valençi, kde je přijal prezident města a diskutovali s kandidátkou do Evropského parlamentu. Po městě Valençi je provedli studenti turistického oboru z místní střední školy. Ve městě Porto navštívili palác "Palácio da Bolsa" a muzeum vína a další historické památky. Ve městě Guimaraes si prohlédli hrad a vévodský palác "Braganca".

Na příštím společném setkání v říjnu v Estonsku budou studenti diskutovat o budoucnosti Eura a dalších otázkách spojených s financemi.

 

 Partnerské setkání projektu Comenius 

Žáci Adam Solomko, Janek Nestrojil, Hana Zrůstová ze třídy 8.B a p. učitelky Šteklová a Žáková se ve dnech 5.-10. října zúčastnili čtvrtého partnerského setkání v Estonsku. Po úvodním slavnostním přivítání v aule estonského gymnázia zástupci každé školy představili vývoj bankovek své země od r. 1945. Tyto prezentace vyjdou v tištěné podobě na konci projektu v červnu 2015. Každý stát také navrhl nové Euro bankovky a mince, které se stanou také součástí deklarace. Spolu s ostatními studenty dále pracovali ve výborech zaměřených na fiskální politiku EU. Zabývali se problematikou zadlužování jednotlivých států, náplní Evropského měnového fondu a budoucností Eura. Po skupinových diskuzích došlo na odhlasování a přijetí  rezolucí do závěrečné deklarace.

 

Na žáky čekalo setkání s řadou politických představitelů města na místní radnici i odborníků na Evropskou unii. Studenti z hostitelských rodin žáky provedli po svém domovském městě Narva, kde je seznámili s hlavními památkami a dějinami města. V hlavním městě Estonska Tallinnu pro ně byla přichystaná exkurze muzea estonské banky s vystavenými exponáty bankovek a mincí z celé historie země. Ve zbývajícím volném čase navštívili lázeňské městečko Narva-Joesuu a pobřeží Baltického moře, kde strávili čas v akvacentru. Další partnerské setkání se uskuteční v únoru r. 2015 ve španělské Valencii.

"Nejvíce se mi líbilo, že jsem byl pasován na rytíře na hradě Narva a smím používat jméno Adam Solomko Narevský"   Adam Solomko

"Nejvíce se mi líbilo historické město Tallinn, které je zapsáno mezi památky UNESCA."   Janek Nestrojil

"Nejvíce se mi líbilo akvacentrum s pěti různými saunami."   Hana Zrůstová

 

Partnerské setkání projektu Comenius

Předposlední partnerské setkání programu Comenius se konalo ve španělském městečku Olleria ve dnech 8. – 13. 2. 2015. Studenti  ze 7 zemí  pracovali na poslední kapitole společné Deklarace. Tématem byla migrace a imigrace, účastníci byli rozděleni do  třech výborů. První výbor se zabýval integrací menšin do společnosti, druhý výbor jednal o migraci a třetí o osudu imigrantů. V posledních dvou výborech byly zapojeny i naše žákyně z 9.B  - Simona Rašková a Lucie Vakešová. Ve čtvrtek po zajímavé diskusi byly odsouhlaseny a přijaty rezoluce z jednotlivých výborů, kromě jiného se studenti shodli například na zrušení povinných hodin náboženství a zavedení hodin etiky.

Mezi již hotové výstupy projektu patří 3 pohlednice z jednotlivých setkání a brožura zachycující vývoj jednotlivých měn v partnerských zemích od r. 1945 do současnosti včetně nových návrhů mincí a bankovek.

Pro studenty a pedagogy byl připraven i kulturní program - pěvecké vystoupení ve škole, celodenní výlet do Valencie, plavba na lodičkách v La Abufera, setkání se starostou města na  radnici v Ollerii a půldenní výlet do Xativy.

Závěrečné setkání se uskuteční první týden v červnu v německém Hamburku. 

 

Závěrečné setkání programu Comenius

Ve dnech 31.5. - 5.6. se uskutečnilo v Hamburku poslední partnerské setkání programu Comenius, které završilo dvouletou práci žáků ze šesti středních škol z Německa, Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Estonska a naší základní školy Rokycanova. Během tohoto období studenti simulovali jednání Evropského parlamentu, diskutovali v politických výborech o otázkách týkajících se financí, imigrantů, zahraniční politiky Evropské unie a vzdělávání mladých Evropanů. Z každé schůzky byla vydána a odsouhlasena rezoluce zahrnující výsledky pracovních skupin. Finálním produktem je vydání očekávané Deklarace - "Declaration For A Better Europe - Young People On Their Way To European Citizenship", která byla v úterý 2.6. předána významným evropským politikům.

Přítomný europoslanec p. Knut Fleckenstein přislíbil představení deklarace na půdě evropského paramentu a setkání dvou zástupců z řad studentů z každé země v Bruselu v září 2015, aby měli možnost ji prodiskutovat s politiky. Podporu studentům vyjádřila také německá komisařka pro otázky integrace, uprchlíky a migrace paní Aydan Özoguz. Další zástupci zahraniční delegace z Estonska a pan senátor Ing. Zdeněk Berka debatovali o jednotlivých článcích deklarace ve skupinách se studenty. Během dalších dnů se studenti zabývali diseminací projektu a možnostmi další spolupráce. Měli příležitost si prohlédnout reprezentativní prostory krásné budovy renesanční radnice, kde se schází městská rada. A co se žákům M. Wagnerové, A. Seidlovi, M. Novákovi a J. Tetourovi nejvíce líbilo?: " Škola a návštěvy vyučování na německém bilingválním gymnáziu, muzeum miniatur, přístup hostitelských rodin, jejich zájem o ně samotné a možnost komunikace v anglickém jazyce.