1.A - školní rok 2017/2018

 

 

            

Vážení rodiče a moji milí prvňáčci :-), vítám Vás na stránkách naší třídy.

Najdete zde důležité informace a změny, ale také učivo pro marody.

Dětem přeji mnoho úspěchů a příjemných zážitků, rodičům pevné nervy a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Martincová

 

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ROZVRH HODIN 1.A
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ HrAj  
Úterý Čj Prv Tv Čj  
Středa Čj M Vv Čj  
Čtvrtek Čj M Prv Hv
Pátek Čj M Čj Tv  

 

Podzimní prázdniny:            26.10.-27.10.2017

Vánoční prázdniny:              23.12.-2.1.2018

Pololetní prázdniny:             2.2.2017

Jarní prázdniny:                  12.2. – 18.2.2018

Velikonoční prázdniny:         29.3.2018

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018

Třídní schůzky:                   23.11.2017 od 16.00

                                         19.4. 2018 od 16.00

Výběrové řízení do tříd s RVJ:   9.5.2018

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.         

                                                                                             Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

V případě předvídané absence je nutná písemná žádost o uvolnění žáka z výuky. Žádost je potřeba osobně (stačí poslat po dítěti) doručit TU.

 

Venku s družinou :-)

1.malá

                2.malá

            3.malá

Důležité informace

 

Ač nerada, musím vás informovat o rapidním zhoršení chování dětí. Jsou hlučné, nepozorné, vše musím několikrát opakovat, vyrušují při vyučování. Prosím o pomoc a domluvu v  tomto směru. Nerada bych přistupovala ke kázeňským opatřením. Děkuji.

 

Květen

3.5. Šikovný školák - akce pořádaná FK Baník Sokolov s Nemocnicí Sokolov - celodenní akce 8.30 - 11.00. Děti přijdou ve sportovním oblečení s batohem (svačina + pití), nezapomeňte na čip na obědy! Po příchodu do školy půjdou děti do ŠD, případně domů - dostanete lístek k vyplnění.

 

 

7.5. Ředitelské volno

9.5. Kino

15.5. Divadlo Pojďte, pane, budeme si hrát - cena 40,-

24.5. 11.00 Knihovna (Šprýmy s rýmy)

31.5. Divadelní představení - Z devatera pohádek

 

 

Základní požadavky na písmo a jeho znaky:

Důraz klademe především na čitelnost a úhlednost!

Základní znaky písma: 

a) tvar - tvary všech písmen jsou štíhlé, zejména ovály

b) velikost = výška písma - zatím nám pomáhá pomocná linka. Výškový poměr mezi jednotlivými písmeny a také dodržování stejné výšky písmen (střední výška, horní i dolní délka). Důležité je, aby děti zvládly volně posunovat ruku po psací ploše.

c) vazebnost - navazovat písmena jedním tahem - nepřerušovat spoj.

d) sklon - správné sezení žáka při psaní, správné natočení sešitu

e) rozestupy písmen ve slovech a mezery mezi slovy

f) úprava - žák by měl psát na začátek linky a dopisovat pokud možno do konce linky (ne mimo linku).

Základní znaky čtenářského výkonu:

Správnost - shoda čteného s napsaným

Plynulost - čtení slov napoprvé bez slabikování - žáci mohou číst vázaným slabikováním, přiměřeným tempem - NESPĚCHAT!!! Nenuťte děti, aby přestaly slabikovat - mohly by se začít dopouštět zbytečných chyb - začnou číst s předčítáním šeptem nebo slovo několikrát opakují a tyto návyky se potom velmi špatně odstraňují.Navíc začnou ztrácet smysl toho, co čtou.  

Porozumění - rozumět tomu, co je vyjádřeno textem - žák ví, o čem čte, rozumí

Rychlost = tempo - v 1.ročníku není tolik směrodatné, je pro každého žáka individuální.

- v současné době se věnujeme především technice čtení. Snažíme se předcházet "dvojímu čtení". Vyvozování nových písmen probíhá rychleji, ale je potřeba nová písmenka "načíst" v dostatečném počtu slov - k tomu slouží sloupečky slov ve slabikáři a v pracovními sešitu. Obtížnější slova stále obloučkujeme a členíme na slabiky. Stále sledujeme, zda děti slovům rozumí - umí tvořit věty a slovní spojení. Kreslíme věty, slova. Děti samy dávají otázky k textu nebo vyhledávají chyby. Zařazujeme také plnění jednoduchých úkolů, které mají žáci napsané na lístečcích.

 

 Úkoly pro marody:      

24.5.

ČJ - SLABIKÁŘ str. 104

       písanka str.12

M - uč. str. 73

PRV - uč. str. 70

25.5.

ČJ - SLABIKÁŘ 105

       písanka str. 13 a 14/4 řádky

M - uč. str. 75,76