8.C školní rok 2017/2018

Milí žáci,

v tomto pololetí se budeme snažit zadávat úkoly a důležité informace i tímto způsobem. Je to dobré hlavně pro ty žáky, kteří chybí, aby zjistili, co je nového, na co by se měli připravit.

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce).

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
Po   M Čj Z F D Aj    
Út   Ch Čj Aj Cmv Nj  M Vv Hv
St   D Čj M Nj ČOZ Tv    
Čt  Čj Čj M F Lsv Ch   Pvp VOZ
  Z M Nj ČOZ Tv Aj    

Úterý - doučování z matematiky                  Čtvrtek - doučování z českého jazyka

Důležité informace:

Třídní učitel: Mgr. Jana Krejzová

Tel. č. TU: 352 324 057

.................................................

Kancelář  školy: Jitka Králová

Tel. č. kanceláře školy: 352 324 050

Školní jídelna: Veronika Petříková

Tel. č. šk. jídelny: 352 324 067

kabinet F/Ch telefon 352 324 057

kabinet Čj telefon352 324 059

     45          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastupující učitel v době mé nepřítomnosti je Mgr. Marie Kadlecová (kabinet ČJ)

 

 _________________________________________________________________________________________

Změny v rozvrhu od 08. 06. - 14. 06.

11. 06. Projektový den - výuka do 12:35

08. 06. - výuka od 08:55 ( 2.h Zeměpis )

12. 06. - 4.h Vv, 6.h Hv - výuka končí ve 13:30 (není odpolední vyučování) 

13. 06. - 3.h M (p. Cooper), 5.h ČOZ (pí Kadlecová)

14. 06. - 2.h M - 4.PÍS. PRÁCE  !!!

Úterý 12. 06. - Donést peníze na fotky 

                        Třída - 25,- Kč

                        Skupinka 15,- Kč

 

 

7.6. zájezd Terezín

12.6. Akce ŽP : Červený den

21.6. Školympiáda - Sokolov v teniskách, bude upřesněno

od 25.6. Výběr učebnic, třídnické práce

28.6. Vyhodnocení soutěží na šk. dvoře 

29.6. Vysvědčení

 

Blíží se konec šk. r.,

průběžně si zkontroluj učebnice (podpis!!!, vygumuj, zalep) pomůcky, skříňku, čip, klíčky.. Ušetříš čas nejen sobě, ..

Od 25.6. se začínají vybírat učebnice, ŽK. Třídnické práce.

Pokud někdo končí šk. r. dříve, zařídí si vše v časovém předstihu.

 

 

 

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství