8.C - školní rok 2019/2020

 

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  M  NJ  TV  LSV  CH  AJ
Út  ČJ  M  ČOZ  D  F  VOZ  VV
St  ČJ  AJ  CMV  Z  HV  D
Čt  M  CH  ČJ  ČOZ  NJ  F  SHV/PFV
 ČJ  Z  NJ  TV  AJ

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy.

 

 

Stmelovací kurz Odyssea - říjen 2017

 

 

stmelovaci kurz D

stmelovaci kurz C

stmelovaci kurz B

stmelovaci kurz A

Exkurze Čerrnošín - září 2017

 

cernosin2017