8.C školní rok 2017/2018

Milí žáci,

v tomto pololetí se budeme snažit zadávat úkoly a důležité informace i tímto způsobem. Je to dobré hlavně pro ty žáky, kteří chybí, aby zjistili, co je nového, na co by se měli připravit.

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce).

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
Po   M Čj Z F D Aj    
Út   Ch Čj Aj Cmv Nj  M Vv Hv
St   D Čj M Nj ČOZ Tv    
Čt  Čj Čj M F Lsv Ch   Pvp VOZ
  Z M Nj ČOZ Tv Aj    

Úterý - doučování z matematiky                  

Čtvrtek - doučování z českého jazyka

Třídní schůzky:

19. 4. 2018   v    16:30

          třída 8. C

Důležité informace:

Třídní učitel: Mgr. Jana Krejzová

Tel. č. TU: 352 324 057

.................................................

Kancelář  školy: Jitka Králová

Tel. č. kanceláře školy: 352 324 050

Školní jídelna: Veronika Petříková

Tel. č. šk. jídelny: 352 324 067

 

_____________________________________________________________________________________________

Jarní prázdniny

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí - 12. 03. 

Učivo: 

Matematika - Objem válce

                 - desetiminutovka -  Algebraické vzorce

Český jazyk - Významové poměry

Zeměpis - Podnebí (suplování - pí Měřínská)

Fyzika - Elektrický odpor

         - test - El. náboj, napětí a proud

Dějepis - Sissi (nebyl dějepis - beseda z chemie)

Anglický jazyk - Slavní lidé

 

Sdělení rodičům:

Zítra - ten kdo má v pátek od 7:00 - zítra od 8:55 - nutné mít podepsané

_____________________________________________________________________________________________

 Úterý - 13. 03.

Učivo:

Chemie - Laboratorní práce (pH) (1. skupina)

Český jazyk - Literární díla

Anglický jazyk - Pojmy z učebnice

Cvičení z matematiky - Alg. vzorce / objem válce

Německý jazyk - 

Polední pauza

Výtvarná výchova - 

Hudební výchova - 

Sdělení rodičům:

holky -  Dne 14. 03. výuka končí ve 12:35.

všichni - Dne 16. 03. výuka začíná v 8:55.

laborka z chemie - pátek opadá - jiný termín bude domluven

Dne 28. 3. ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů

_____________________________________________________________________________________________

Středa - 14. 03.

Učivo:

Dějepis - Rusko, Japonsko

Český jazyk - Výklad

Matematika - Objem válce

Německý jazyk - vazby sloves

ČOZ - Nemoci CNS

Tělesná výchova - voleybal

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek - 15. 03.

Učivo:

Český jazyk - Významové poměry

Matematika - 

 

 

Důležité:

Pondělí - zeměpis - test povrch ČR + slepá mapa

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství