8.B - školní rok 2018/2019

 

 

 

Vítám vás v novém školním roce!

 

ROZVRH HODIN

PO - Čj, M, Tv, D, Aj, volitelný předmět

ÚT - Nj, Čj, Z, Cmv, Čoz ---- Hv, Vv

STŘ - F, M, Čj, D, Nj, Ch

ČT - Čj, Nj, M, Aj, Tv ---- Čoz, Voz

PÁ - M, Ch, Lsv, F, Aj, Z

 

 

SEZNAM ŽÁKŮ

Beran Matyáš

Bílá Marie

Brožová Miluše

Hejda Jan

Hofmann Jindřich

Holub Vít

Hříbalová Markéta

Janura Martin

Jezbera Vít

Kaiserová Tereza

Kříž Marek

Mahdalíková Hanka

Mašek Pavel

Miškovská Michaela

Nguyen Minh Nghia (Filip)

Novotná Nela

Plas Radek

Rybár Josef

Smaržík Ondřej

Šelířová Petra

Šleisová Kateřina

Špiler Michal

Trubačová Tereza

Třesohlavý Jan

Urban Adam

Záliš Adam

 

SEZNAM VYUČUJÍCÍCH:

Čj, Lsv - Jitka Marešová

Aj - Mgr. Olga Eichnerová, Michael Cooper

Nj - Mgr. Olga Eichnerová, Mgr. Simona Bulínová

M, Cmv - Mgr. Daniel Remta

D - Mgr. Hana Flenerová

Voz - Mgr. Lenka Pisárová

Z - Mgr. Petr Mentlík

F - Mgr. Lenka Žáková

Čoz - Mgr. Jana Brabencová

Ch - Jitka Marešová

Hv - Bc. Eva Mokrá, Dipl. um.

Vv - Mgr. Jaroslav Chochola

Tv - Mgr. Jana Brabencová, Mgr. Jaroslav Chochola

Volitelné předměty:

Rjv - Mgr. Lada Měřínská

Pchv - Jitka Marešová

Pfv - Mgr. Lenka Žáková

Shv - Mgr. Jaroslav Chochola

 

 

Konec vyučování:

Po - 8.45

obědy od 11.00 do 12.00

Út - 11.40

Stř - 12.20

obědy od 11.00 do 13.00

Od čtvrtka výuka dle rozvrhu.

Čt - výjimečně bez odpoledního vyučování, 12.35

Pá - 13.30

_____________________________________________________________________________________________

V pondělí 17.9. začíná vyučování v 8.55. Odpadá dějepis, místo něj bude čtvrtou hodinu odučena čeština z první hodiny.

Nezapomeňte odevzdat lístečky na lyžařský výcvik (i v přpípadě nezájmu) do pátku 14.9.

_____________________________________________________________________________________________

Tento týden zkráceno oboje odpolední vyučování, v úterý (18.9.) i ve čtvrtek (20.9.) konec ve 14.25 (není Vv a Tv).

______________________________________________________________________________________________

V pondělí 1.10. začíná vyučování v 8.55 a těm, kteří mají Pchv končí ve 12.35. (Nepřítomna p. Marešová)

V úterý konec vyučování ve 13.30, není Vv.

_______________________________________________________________________________________________

V pátek 12.10. končí vyučování ve 12.35, není zeměpis.

________________________________________________________________________________________________

V úterý 16.10. vyučování končí ve 14.25, Vv bude odučena místo Čj. Připomínám také třídnickou hodinu (od 7.10).

Ve středu 17.10. končí vyučování ve 12.35 - není Ch a na Čj mají děti p.uč. Žákovou.

!!! V pátek bude vyučování končit normálně ve 13.30. (Původně měl odpadnout zeměpis.)

 _________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 19.11, 20.11. a 21.11. odjíždí 14 žáků na zájezd do Polska. Zbylých dvanáct bude spojeno s deseti žáky z 9.B. Rozvrh: 

pondělí: Čj, M, Čoz, Nj, Aj (konec ve 12.35)

úterý: Nj, Čj, Z, M (konec v 11.40)

středa: F, M, Čj, Aj, Hv (konec ve 12.35)

 

Ve čtvrtek 22.11. jdeme ddo kina Alfa na pořad o Kubě. Cena 50,- V době od druhé do čtvrté vyučovací hodiny.

 

Ve čtvrtek Vás všechny srdečně zvu na třídní schůzky od 16.30 ve třídě 8.B.

______________________________________________________________________________________________

V pátek 23.11. končí vyučování ve 12.35! (Není zeměpis.)

________________________________________________________________________________________________

Třídnická hodina proběhne místo Vv v úterý osmou vyučovací hodinu.

Vybíráme příspěvek SRPDŠ 200,-. Termín do konce ledna.

4. 12. kurz Prevence závislostí (Odyssea).

4. 12. 2018 od 16.00 jsou rodiče i žáci osmých a devátých tříd zváni na schůzku se zástupci středních škol Karlovarského kraje. Místo konání - velký sál MDK Sokolov.

4.12. končí vyučování (kurz prevence závislostí) ve 13.30.

____________________________________________________________________________________________

!! Zítra 7.12. začíná vyučování v 8.55. Matematika bude třetí hodinu. 

V pondělí 10.12. odpadá hodina praktické fyziky, tito žáci budou končit ve 12.35.

V úterý 11.12. odpadá z důvodu konání Vánočního jarmarku odpolední vyučování, končíme ve 12.35.

_____________________________________________________________________________________________

Dne 21.12. bude výuka probíhat jen první dvě hodiny, od 10.00 máme vánoční besídku. Končíme ve 12.45.

Připomínám také, že na dny 3.1. a 4.1. bylo uděleno ředitelské volno, po prázdninách jdeme do školy až 7.1.

____________________________________________________________________________________________

Dne 9.1. 2019 končí vyučování ve 12.35 a 10.1. začíná v 8.55. (Není Ch a Čj.)

___________________________________________________________________________________________

 V pátek dne 18.1. začíná vyučování v 8.55. Matematika bude odučena místo fyziky, která odpadá.

______________________________________________________________________________________________

Info pro žáky, kteří nejedou na LV. Výuka probíhá v 8.C podle jejich rozvrhu. V pondělí žákům, kteří navštěvují praktickou fyziku a sportovní hry, končí vyučování ve 12.35. Ve středu i čtvrtek (23.1., 24.1.) všichni končí ve 12.35.

_______________________________________________________________________________________________

Dne 31.1. končí vyučování ve 12.35 (čtyři hodiny vyučování, pátá hodina rozdávání vysvědčení).

V pátek 1.2. pololetní prázdniny.

_____________________________________________________________________________________________

Dne 7.2. 2019 začíná vyučování v 8.55.

_______________________________________________________________________________________________

V pondělí 11. února není ruština - konec vyučování (jen pro ruštináře) 12.35.

_______________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 7.3. začíná vyučování v 8.55.

Ve středu 6.3. končí vyučování ve 12.35 (není dějepis).

_______________________________________________________________________________________________

Ve středu 3.4. končí vyučování ve 12.35, ve čtvrtek 4.4. a v pátek 5.4. začínáme v 8.55 (v pátek není Čj a Lsv - místo Čj je Aj celá třída s lektorem, místo Lsv je matematika!).

_______________________________________________________________________________________________

Ve středu 10.4. začíná vyučování v 8.55 (není matematika).

______________________________________________________________________________________________

V pátek 12.4. začíná vyučování v 8.55. (druhou hodinu je spojená Aj s lektorem, třetí hodinu matematika)

_____________________________________________________________________________________________

!!! Zítra, dne 24.4. začíná vyučování v 8.55 - není fyzika. Nutno mít zapsáno a podepsáno v ŽK.

V pátek 26.4. končí vyučování ve 12.25 - není zeměpis.

Ve čtvrtek 25.4. z důvodu konání pedagogické rady odpadá odpolední vyučování. Konec výuky ve 12.35.

______________________________________________________________________________________________

Dne 14.5. končí vyučování ve 14.25 (není Vv), dne 15.5. končí vyučování v 11.40, dne 16.5. končí vyučování ve 14.25 (není Čoz).

______________________________________________________________________________________________

Dne 27.5. (pondělí) končí vyučování žákům, kteří mají sportovní hry a ruský jazyk ve 12.35.