7.C - školní rok 2018/2019

 

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Čj D CMV F VOZ    
Út Z M LSV Aj Hv Nj    
St M Čj Vv Vv  D    
Čt M Aj Čj Tv Nj   Sp sudý t. Sp sudý t.
Čj M Nj Tv Z Aj    

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy.

 

 

Stmelovací kurz Odyssea - říjen 2017

 

 

stmelovaci kurz D

stmelovaci kurz C

stmelovaci kurz B

stmelovaci kurz A

Exkurze Čerrnošín - září 2017

 

cernosin2017