7.B - školní rok 2018/2019

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 

Přeji Vám krásný a úspěšný nový školní rok :)

 

Abyste věděli, do čeho a s kým jdete!

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Čj Nj M Aj Z    
Úterý Čj Aj F Cmv Voz D    
Středa M Aj Lsv Hv Z Nj    
Čtvrtek Čj M V Tv   Sp – L Sp – L*
Pátek Čj Nj M Tv Vv D    

* lichý týden = kalendářní, 1. odpolední vyučování 13. září

Český jazyk: L. Pisárová      

Anglický jazyk: O. Eichnerová / M. Cooper      

Německý jazyk: D. Špicnerová / S. Bulínová                                                                                                         

Matematika: J. Krejzová                                                                                                                                      

Dějepis: L. Měřínská                                                                                                                                           

Výchova k občanství: L. Pisárová                                                                                                                         

Zeměpis: E. Píšová                                                                                                                                             

Fyzika: L. Žáková                                                                                                                                               

Přírodopis: J. Krejzová                                                                                                                                        

Hudební výchova: E. Mokrá                                                                                                                                 

Výtvarná výchova: J. Chochola                                                                                                                           

Tělesná výchova: J. Brabencová / J. Chochola                                                                                                       

Svět práce: D. Remta / M. Zímová                                                                                                                       

Literární seminář: L. Pisárová                                                                                                                              

Cvičení z matematiky: J. Krejzová

Organizace výuky ve dnech 3. - 7. září 2018

3. 9. 2018 - pondělí

8:00 - 8:45 - Slavnostní zahájení školního roku 2018 /2019                                                                                 

Doba výdeje obědů: 11:00 - 12:00

4. 9. 2018 - úterý

Náplň dne: Poučení o bezpečnosti, školní a klasifikační řád, rozdávání učebnic, žákovských knížek, třídnické práce.          Barevné pastelky, fixy s sebou!    

Ukončení výuky: 11:40                                                                                                                                    

Výdej obědů: 11:00 - 13:00

5. 9. 2018 - středa

Náplň dne: Poučení o bezpečnosti, školní a klasifikační řád, rozdávání učebnic, pomůcek.                                       

Ukončení výuky: 12:20                                                                                                                                    

Výdej obědů: 11:00 - 13:00

6. 9. + 7. 9. - čtvrtek + pátek

Vyučování dle platného rozvrhu                                                                                                                      

Ukončení výuky: 12:35

==========================================================================

11. 9. (úterý) TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 15:30 

===========================================================================

 26. 9. (středa) Putovní výstava fyzikálních a chemických pokusů

Datum konání: 26. 9. 2018

Místo konání: tělocvična ZŠ

Čas konání: bude upřesněno

Cena: Kč 60,--

===============================================================================================

NABÍDKA ZÁJEZDU NA MUZIKÁL

Vážení rodiče, 

naše škola organizuje návštěvu muzikálu TRHÁK V DIVADLE BRODWAY

Termín: 18. 11. 2018

Cena: 1.050,-- (částka zahrnuje vstupenku + jízdné)

Termín zaplacení: do 17. 9. 2018 (platbu lze rozdělit: 750,-- do 17. 9., 300,-- do 15. 10. 2018)

V případě zájmu si přihlášku mohou žáci vyzvednout u třídního učitele.

Více na https://www.trhakmusical.cz/#omu

========================================================================

Pozor změna: 6. 9. končí vyučování ve 12:35

========================================================================

POMŮCKY:

Matematika:

1 x 440 nebo 460 nebo mohou pokračovat v sešitě z loňského roku

2 x 520

1 x 545

Pracovní sešity zakoupí si během příštích týdnů ve škole, (3 ks - cena zatím není známa - +- 140,--)

Přírodopis: velký linkovaný - 460 + pracovní sešit- zakoupí ve škole

Český jazyk:

portfólio - pokračují v něm z loňského roku

1x 564 (školní + domácí)

1 x 524 (sloh)

literatura - pokračují v sešitě

========================================================================

Ceny pracovních sešitů

Přírodopis: 72,--

Zeměpis: 73,--

Angličtina: 226,--

Matematika (1. a 2. díl): 100,--

Český jazyk: 65,--

Němčina: 135,--

 =======================================================================
V pondělí 17. 9. končí vyučování ve 11:40 - Z 3. vyučovací hodinu místo matematiky!
==========================================================================
 
20. 9. končí vyučování v 11:40. 
Rozvrh: 1. hod.: Čj, 2. hod.: M, 3. hod. D, 4. hod.: Př
 
21. 9. Končí vyučování ve 12:35, D odučen ve čtvrtek 3. hod.
 
========================================================================
 
Čtvrtek 27. 9. - změna v rozvrhu:
3. hod.: D (místo Vv)
4. hod.: pouze chlapci - zůstávají ve třídě s paní učitelkou Špicnerovou
===========================================================================
 
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA pro žáky i pro RODIČE
 
Zájezd - OSVĚTIM, KRAKOV a solné doly VĚLIČKA
 
Termín: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018
 
Odjezd: 4:30 - návrat: 1:00 - 2:00 (21. 11.)
 
Cena: žák - 2.730,--, dospělý - 2.930,--
 
Cena zahrnuje: pojištění, průvodce, dopravu, nocleh v Krakově, snídani, vstupné do KT Osvětim
 
Cena nezahrnuje: vstupné do solných dolů Vělička (Wieliczka), žák - 69 PLN, dospělý - 89 PLN (1 zlotý = 6 Kč), 
                          kapesné
 
Počet míst: 40
 
Závaznou přihlášku si žáci mohou vyzvednout (i pro rodiče) ve středu 26. 9. u paní učitelky Měřínské (hned po příchodu do školy od 7:40 - "Kdo dřív přijde, :D").
 
=======================================================================
 
Ve čtvrtek 4. 10. končí vyučování v 11:40
 
1. hod.: dle rozvrhu
2. hod.: dle rozvrhu
3. hod.: D
4. hod.: Př
=======================================================================
 
V pátek 5. 10. končí vyučování ve 12:35 - D odučen ve čtvrtek 4.10.
 
===========================================================================
 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Vážení rodiče,

od 15. října nabízíme prodej zdravých svačinek z Dolmen Oázy Sokolov! Na stránkách školy vyplníte jednoduchý formulář, v němž Vy (nebo Vaše dítě) na týden dopředu a na každý den může vybrat ze široké nabídky. V daný den, v daný čas si dítě svačinku ve škole vyzvedne a zaplatí. Svačinky jsou vyráběné z čerstvých a kvalitních surovin.  Svačinky je třeba objednat vždy do čtvrtka do 10:00. První svačinky budou k prodeji v týdnu od 15. 10. do 19. 10., je tedy nutné na tento týden objednat nejpozději ve čtvrtek 12. 10. do 10:00.

Postup pro objednání:

Na stránce www.2zs.sokolov.cz najdete v horní liště SVAČINY. Po kliknutí se objeví objednávkový formulář. Vyberete z nabídky (na jeden den, nebo na celý týden, jak chcete), doplníte údaje o Vašem dítěti, kontaktní mail a telefon na Vás jako zákonného zástupce a odešlete objednávku. Na danou e-mailovou adresu Vám přijde rekapitulace objednávky. V momentě, kdy objednávku odešlete, STÁVÁ SE ZÁVAZNOU!

Stornovat objednávku je možné vždy týden dopředu do čtvrtka do 10:00 na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že svačinu objednáte a dítě nebude ve škole, je třeba, abyste ji přesto zaplatili.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste (zvlášť malým dětem) řekli, jakou svačinu v daný den má. Urychlí se tím výdej svačin. U mladších žáků je možné toto zapsat, např. do notýsku.

===========================================================================

ÚTERÝ 16. 10. FILMOVÝ KLUB 

Místo konání: ZŠ Rokycanova

Čas konání: od 15:30

============================================================================

1. RODIČOVKÁ KAVÁRNA

Kdy? 8. 11. 2018 - čtvrtek - od 17:00

Kde? U nás ve škole!

Téma? Hranice ve výchově 

S kým? Mgr. Janem Onderem

 ==============================================================================

V úterý 23. 10. končí vyučování ve 12:35.. 

´´´´´´´==========================================================================

5. - 6. 11. KURZ PREVENCE ŠIKANY

Kde? ZŠ Sokolov, Rokycanova 258

Odkdy - dokdy - jakým způsobem? 1. a 2. vyučovací hodina probíhá dle rozvrhu, od 10:00 - 13:30 probíhá kurz

================================================================================

22. 11. Svět kolem nás: KUBA - DVĚ TVÁŘE SVOBODY

Cena: Kč 50,--

Průběh dne: 1. vyučovací hodina dle rozvrhu

                   2. - 3. hodina představení

                   4. - 8. dle rozvrhu

==================================================================================

Pozor! Změna zahájení rodičovské kavárny! Rodičovská kavárna začíná až v 17:00.

======================================================

Předvánoční burza hraček, dětských knížek a suvenýrů

Výběr: 19. - 23. 11. (kabinet českého jazyka)

Prodej: 26. - 30. 11. (učebna přírodopisu, zeměpisu)

Výtěžek: Dobrý anděl (pro dítě z Karlovarského kraje)

===========================================================================================

2. RODIČOVSKÁ KAVÁRNA - plánovaný termín - leden 2019

===========================================================================================

Změna v rozvrhu 19. 21. 11. 2018

Pondělí: 2. hod. Nj - spojeno s paní uč. Bulínovou

Úterý: končí vyučování 12:35

Středa: 5. hod. Nj - spojeno s paní uč. Bulínovou

            6. hod. odpadá - vyučování končí 12:35

============================================================================================

Vánoční fotografování

27. 11. od 8:00 ve školní družině

Cena: 4 ks = 10 x 15 = 90 Kč

         2 ks - motiv 1

          2 ks - motiv 2

m1 

 

 22. 11. Třídní schůzky - začátek od 16:30

 

13. 12. nebude z technických důvodů vydán oběd. Oběd bude automaticky stornován a neúčtován.

 

2019

11. 1. končí vyučování ve 12:35. D přesunut na 5. vyučovací hodinu. 

18. 1. končí vyučování ve 12:35. Dějepis z 6. vyučovací hodiny přesunut na čtvrtek 3. vyučovací hodinu.

25. 1. končí vyučování v 11:40. Dějepis odučen ve čtvrtek 3. hodinu. 

30. 1. začíná vyučování v 8:45. (středa)

30. 1. přednáška Jsi online II - 4. vyučovácí hodina (Hv), po skončení přednášky pokračuje výuka

31. 1. Třídnická hodina od 7:00

31. 1. končí vyučování ve 12:20. (1. - 4. hodina běžná výuka, 5. hodina - rozdávání vysvědčení).

 

Úprava vyučování v týdnu od 25. 3. - 29. 3.

Pondělí: konec vyučování ve 12:35.

Úterý: konec vyučování ve 12:35

Středa: začátek vyučování v 8:45

Čtvrtek: výuka od 8.45 (český jazyk - 5. vyučovací hodina)

DOUČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA - KAŽDÁ STŘEDA od 7:00

 

25. 4. končí vyučování v 11:40.

25. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16:30

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Pondělí 24. 6. + úterý 25. 6. 

  • kontrola a vybírání učebnic
  • třídnické práce
  • vyučování končí ve 12:35

Středa 26. 6. 

  • obhajoby absolventských prací
  • vyklizení šatních skříněk
  • vybírání žákovských knížek
  • konec vyučování ve 12:35

Čtvrtek 27. 6. 

8:00 - předávání cen za výsledky v předmětových a sportovních soutěžích

  • konec vyučování ve 12:35

Pátek 28. 6.

Slavnostní předávání vysvědčení, hodnocení školního roku

  • pouze 1. vyučovací hodina
  • obědy ve školní jídelně od 10:30 do 12:00

ZMĚNA KONCE VYUČOVÁNÍ

ve dnech 26. a 27. 6. končí vyučování v 11:30. Vyučování je ukončeno dříve z důvodu vysokých teplot.