7.B - školní rok 2017/2018

 

 

Vítám vás v novém školním roce!

 

ROZVRH HODIN

PO - Čj, M, Aj, D, F, Nj

ÚT - M, Aj, Čj, Nj, Lsv, Z

STŘ - Čj, M, D, Př, Tv, Nj

ČT - M, Čj, Cmv, Vv, Vv - Sp, Sp (lichý týden)

PÁ - Aj, Z, Hv, Př, Voz, Tv

 

 

SEZNAM ŽÁKŮ

Beran Matyáš

Brožová Miluše

Hejda Jan

Hofmann Jindřich

Holub Vít

Janura Martin

Jezbera Vít

Kaiserová Tereza

Kříž Marek

Mahdalíková Hanka

Mašek Pavel

Miškovská Michaela

Nguyen Minh Nghia (Filip)

Nguyen Phuong Nhi (Linda)

Novotná Nela

Plas Radek

Polendová Nikola

Rybár Josef

Smaržík Ondřej

Stibůrková Karolína

Šelířová Petra

Šleisová Kateřina

Špiler Michal

Trubačová Tereza

Třesohlavý Jan

Urban Adam

Záliš Adam

 

SEZNAM VYUČUJÍCÍCH:

Čj - Mgr. Marie Kadlecová

Aj - Mgr. Olga Eichnerová, Michael Cooper

Nj - Mgr. Olga Eichnerová, Mgr. Michaela Zímová

M - Mgr. Jan Kadlec

D - Mgr. Hana Flenerová

Voz - Mgr. Lenka Pisárová

Z - Mgr. Petr Mentlík

F - Mgr. Lenka Žáková

Př - Mgr. Lada Měřínská

Hv - Bc. Eva Mokrá, Dipl. um.

Vv - Mgr. Jaroslav Chochola

Tv - Mgr. Lenka Žáková, Mgr. Jaroslav Chochola

Sp - Mgr. Jana Brabencová, Mgr. Daniel Remta

Cmv - Mgr. Jan Kadlec

Lsv - Mgr. Marie Kadlecová

 

Konec vyučování:

Po - 8.45

obědy od 11.00 do 12.00

Út - 11.40

Stř - 12.20

obědy od 11.00 do 13.00

Od čtvrtka výuka dle rozvrhu.

_____________________________________________________________________________________________

V pondělí 18.9. končí vyučování ve 12.35, místo D bude Nj už 4. hodinu.

______________________________________________________________________________________________

Na pátek 29.9. 2017 uděluje ředitel školy volno pro žáky.

Ve středu 4.10. se v tělocvičně školy koná akce Fyzikální a chemcké pokusy, prosím přinést 50,-.

Také bychom Vás opět chtěli požádat o balík papírů za každého žáka.

________________________________________________________________________________________________

Dne 5.10. se koná třídnická hodina od 7.20 (dojíždějící dle možnosti).

Dne 11.10. divadlo v anglickém jazyce Peter Black 2, od 10.15 (po dobu třetí a čtvrté vyučovací hodiny), cena 60,-.

________________________________________________________________________________________________

Dívky končí v pátek 6.10. ve 12.35!

_______________________________________________________________________________________________

Dne 12.10. končí skupina, která by měla mít vaření, ve 12.35. Z důvodu nemoci p.uč. Brabencové Sp vaření odpadá.

10.10 ZMĚNA!!!

Dne 12.10 končí ve 12.35 OBĚ SKUPINY TŘÍDY!

______________________________________________________________________________________________

Dne 23.10. (pondělí) začíná vyučování v 8.50, dne 24.10. (úterý) končí vyučování ve 12.35, zeměpis je místo Lsv, místo Čj je matematika.

Na středu 25.10. vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky z organizačních důvodů. poté následují podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek).

______________________________________________________________________________________________

V úterý 31.10. 2017 končí vyučování v 11.40 (zeměpis bude místo Čj, Lsv odpadá).

______________________________________________________________________________________________

Ve dnech 7.11. a 8.11. se třída zúčastní kurzu prevence šikany (Odysea), v době od 10.00 - 13.30.

Dne 15.11. navštíme kino Alfa - pořad o Vietnamu. Cena 50,-.

_______________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 23. 11. odpadá z důvodu konání pedagogické rady odpolední vyučování, žáci končí ve 12.35.

Od 16.30 se pak konají třídní schůzky!

V pátek 24.11. končí chlapci ve 12.35.

POZOR ZMĚNA! V PÁTEK KONČÍ CELÁ TŘÍDA VE 12.35. Prosím podpis v žákovské knížce.

_____________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 21. 12. není odpolední vyučování, děti končí ve 12.35.

V pátek 22.12. probíhá výuka jen první dvě hodiny, potom je ve třídách vánoční besídka. Končíme ve 12.30.

____________________________________________________________________________________________

Ve středu 31.1. se koná třídnická hodina od 7.30.

Během páté vyučovací hodiny se rozdává vysvědčení.

Konec vyučování je ve 12.20

Ve čtvrtek probíhá normální výuka, pololetní prázdniny jsou 2.2. v pátek.

_______________________________________________________________________________________________

Dne 6.3. končí vyučování ve 12.35.

Dne 8.3. končí vyučování v 11.40.

______________________________________________________________________________________________

Dne 15. 3. končí skupina, která má mít vaření, ve 12.35.

Dne 28.3. vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky z organizačních důvodů.

_______________________________________________________________________________________________

Dne 19.4. končí vyučování ve 12.35 a místo výtvarné výchovy se koná beseda o EU.

Připomínám také TŘÍDNÍ SCHŮZKY 19.4. od 16.30.

!!! Dne 19.4. začíná vyučování v 8.55  !!!

_______________________________________________________________________________________________

Dne 24.4. (úterý) končí vyučování ve 12.35. (Z je místo Nj)

_______________________________________________________________________________________________

Na 7.5. bylo vyhlášeno volno ředitele školy z organizačních důvodů.

Prosím zbylých devět žáků, aby přinesli papíry ke kopírování.

Ve středu 9.5. končí vyučování v 11.40 (Tv je třetí hodinu místo dějepisu, němčina odpadá).

Prosím o zaplacení výletu ve dnech 4.5., 10.5., popřípadě 11.5. (11.5. pak u kolegyně v kabinetu).

_______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 24.5. odpadá Sp - skupina dílny (12.35).

Pátek 25.5. odpadá Tv děvčata (12.35).

Pondělí 28.5. není dějepis, Nj přesunuta na 4. hodinu (12.35).

Středa 30.5. Planeta Země 2. - 4. hodina, cena 70,-.

Čtvrtek 31.5. divadelní představení Fenomén Karel Čapek 4. - 5. hodina.

Pátek 1.6. divadelní představení Škola základ života 4. - 5. hodina.