7.A školní rok 2019/2020

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO ČJ M NJ D TV AJ
ÚT M ČJ F VV VV
ST D ČJ M HV Z AJ 
ČT NJ M ČJ AJ TV F
M ČJ VOZ Z

 

Seznam vyučujících, kabinety

Český jazyk - Mgr. Lenka Pisárová (kabinet ČJ)

Matematika - Drahomíra Špicnerová (kabinet ČJ)

Anglický jazyk - Mgr. Eliška Navrátilová (kab. AJ)

Německý jazyk - Mgr. Simona Bulínová, Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Dějepis - Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Výchova k občanství a zdraví - Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Fyzika - Vlastimil Hnízdil (kab. PŘ/Z, )

Přírodopis - Mgr. Lada Měřínská (kab. ČJ)

Zeměpis - Mgr. Eva Píšová (kab. AJ, )

Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Jana Brabencová (kab. PŘ/Z)

Tělesná výchova (chlapci) - Robert Anderle (kab. PŘ/Z, )

Výtvarná výchova - Drahomíra Špicnerová (kab. NJ)

Hudební výchova- Mgr. Eva Mokrá (kab. PŘ/Z)

 

Čtvrtek 12. 9.

- program Dravci - areál Bohemie - Kč 80,--

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 10.9.2019 V 15:30.

 

Organizace prvního týdne

 

Pondělí 2. 9. 

8:00 - 8:45 - Slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020

Školní jídelna od 10:30 do 12:00

Úterý 3. 9.

Poučení o bezpečnosti

Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem

Rozdávání učebnic, pomůcek a žákovských knih

Ukončení výuky: 11:40

Školní jídelna: 11:00 - 12:15

Středa: 4. 9. 

Poučení o bezpečnosti

Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem

Rozdávání učebnic, pomůcek, ŽK

Ukončení výuky: 12:20

Školní jídelna: od 11:00 - 13:00

 

Čtvrtek a pátek 5. 9.  a 6. 9.

Ve čtvrtek končí výuka ve 12:35. 

 

V pátek probíhá výuka dle platného rozvrhu.

 

 

Milí žáci, 

přejeme Vám krásný a úspěšný nový školní rok 2019/2020.

Mgr. Eliška Navrátilová a Hanka Stinglová

 

 

Halloween v 6.A

IMG 2439

 

IMG 2440

 

IMG 2441

 

IMG 2442

 

IMG 2443

 

IMG 2446

 

IMG 2447

 

IMG 2448

 

Přeji Vám krásný školní rok 2018/2019  :)