7.A školní rok 2019/2020

IMG 1713

 

VÁNOČNÍ BURZA - POSLEDNÍ TÝDEN V LISTOPADU PROBĚHNE VÝBĚR HRAČEK. 

 

11. listopadu vee 14:00 - MIMOŘÁDNÁ schůzka žákovského parlamentu POZOR ZMĚNA.

 

Nabídka tábora u moře v Itálii

Termín tábora: 24. 7. - 4. 8. 2020

Místo tábora: Kemp Classe - Lido Dante (karavany)

Cena: 6.990,--

Více informací: Facebook školy, u vychovatelky školního klubu Jarmily Šrámkové (tel.: 352 324 068)

 

21. 11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - OD 16.30

 

NABÍDKA ZÁJEZDU DO DRÁŽĎAN

Termín: 19. 12. 2019

Odjezd - příjezd: 6:00 - 18:00 hod.

Cena: cca Kč 350,-- + 3 Eura

Program: Muzeum hygieny + ADVENTNÍ TRHY

 

 20.11. výukový program Irán, 60,- Kč, kino Alfa od 10 hod.

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO ČJ M NJ D TV AJ
ÚT M ČJ F VV VV
ST D ČJ M HV Z AJ 
ČT NJ M ČJ AJ TV F
M ČJ VOZ Z

 

Seznam vyučujících, kabinety

Český jazyk - Mgr. Lenka Pisárová (kabinet ČJ)

Matematika - Drahomíra Špicnerová (kabinet ČJ)

Anglický jazyk - Mgr. Eliška Navrátilová (kab. AJ)

Německý jazyk - Mgr. Simona Bulínová, Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Dějepis - Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Výchova k občanství a zdraví - Mgr. Karolína Červenková (kab. NJ)

Fyzika - Vlastimil Hnízdil (kab. PŘ/Z, )

Přírodopis - Mgr. Lada Měřínská (kab. ČJ)

Zeměpis - Mgr. Eva Píšová (kab. AJ, )

Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Jana Brabencová (kab. PŘ/Z)

Tělesná výchova (chlapci) - Robert Anderle (kab. PŘ/Z, )

Výtvarná výchova - Drahomíra Špicnerová (kab. NJ)

Hudební výchova- Mgr. Eva Mokrá (kab. PŘ/Z)

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy.

 

Inforsova 1mace pro rodiče a návštěvy školyPři vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.

 

Sběr papíru – akce Peníze do škol

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy) - vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat p. uč. Pisárové.

 

Čtvrtek 12. 9.

- program Dravci - areál Bohemie - Kč 80,--

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 10.9.2019 V 15:30.

 

Organizace prvního týdne

 

Pondělí 2. 9. 

8:00 - 8:45 - Slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020

Školní jídelna od 10:30 do 12:00

Úterý 3. 9.

Poučení o bezpečnosti

Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem

Rozdávání učebnic, pomůcek a žákovských knih

Ukončení výuky: 11:40

Školní jídelna: 11:00 - 12:15

Středa: 4. 9. 

Poučení o bezpečnosti

Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem

Rozdávání učebnic, pomůcek, ŽK

Ukončení výuky: 12:20

Školní jídelna: od 11:00 - 13:00

 

Čtvrtek a pátek 5. 9.  a 6. 9.

Ve čtvrtek končí výuka ve 12:35. 

 

V pátek probíhá výuka dle platného rozvrhu.

 

 

Milí žáci, 

přejeme Vám krásný a úspěšný nový školní rok 2019/2020.

Mgr. Eliška Navrátilová a Hanka Stinglová

 

 

Halloween v 6.A

IMG 2439

 

IMG 2440

 

IMG 2441

 

IMG 2442

 

IMG 2443

 

IMG 2446

 

IMG 2447

 

IMG 2448

 

Přeji Vám krásný školní rok 2018/2019  :)