6.C - školní rok 2017/2018

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 Matematika - potřebujeme v následujíécích dnech rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, kružítko, ořezaná tužka).

 

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po  M  F  ČJ  AJ  SP  SP
Út  PŘ  ČJ  M  NJ  VV  VV
St  M  AJ  D  Z  TV  VOZ
Čt  ČJ  NJ  CMV  AJ  HV  INF
 ČJ  M  D  NJ  Z  TV

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy.

 

 

Stmelovací kurz Odyssea - říjen 2017

 

 

stmelovaci kurz D

stmelovaci kurz C

stmelovaci kurz B

stmelovaci kurz A

Exkurze Čerrnošín - září 2017

 

cernosin2017