6.B - školní rok 2018/2019

Důležité!

Rozvrh hodin - změny

V pondělí 19.11. vyučování do 1140 hod.

Př s p. uč. Mokrou.

Ve středu 21.11. vyučování od 845 hod.,

konec vyučování ve 1245 hod.

Svět práce 4. a 5. vyuč. hodinu.

 

Rozvrh hodin

 

Po D Čj  Nj Vv Vv
Út Čj Nj  Hv  Aj  Tv
St M Čj  Aj Sp Sp
Čt  M  Nj  Čj  Voz  Aj 
M  F Tv Inf D
             

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy.