6.B - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás vítám v novém školním roce. Doufám, že pro nás všechny bude pohodový a úspěšný.

 

TU - Mgr. Simona BULÍNOVÁ (kab. NJ, tel. 352 324 058)

KH: ČT 13:30-14:00 (vhodné kontaktovat předem) - individuálně lze domluvit i jiný termín

Zastupující TU je Mgr. Taťána POHOŘALOVÁ.

 

Fotografie ze třídních akcí najdete na odkazu: https://www.rajce.net/u1230458 

- Přístupové údaje byli všem rodičům zaslány emailem. Pokud jste je neobdrželi, kontaktujte mne emailem.

 

AKTUALITY

21.11. 2019 16:30 - třídní schůzky 

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO NJ M ČJ TV HV D
ÚT ČJ NJ AJ M SP SP
ST NJ M AJ ČJ Z  
ČT AJ ČJ M INF TV
D Z VOZ F VV VV

 

Předměty a vyučující (kabinet, konzultace)

 

Český jazyk - Mgr. Taťána POHOŘALOVÁ (kab. NJ, ÚT 13:30 - 14:00)

Matematika - Mgr. Daniel REMTA (kab. F/CH,  )

Anglický jazyk - Mgr. Eliška NAVRÁTILOVÁ (kab. AJ, ČT 13:30 - 14:00), Michael Edward COOPER (kab. AJ, )

Německý jazyk - Mgr. Simona BULÍNOVÁ (kab. NJ, ČT 13:30 - 14:00), Mgr. Taťána POHOŘALOVÁ (kab. NJ, ÚT 13:30 - 14:00)

Dějepis - Mgr. Karolína ČERVENKOVÁ (kab. NJ, ČT )

Výchova k občanství a zdraví - Mgr. Simona BULÍNOVÁ (kab. NJ, ČT 13:30 - 14:00)

Fyzika - Vlastimil HNÍZDIL (kab. PŘ/Z, )

Přírodopis - Mgr. Jana KREJZOVÁ (kab. F/CH, )

Zeměpis - Mgr. Eva PÍŠOVÁ (kab. AJ, )

Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Jana BRABENCOVÁ (kab. PŘ/Z, PO 14:00 - 14:30)

Tělesná výchova (chlapci) - Robert ANDERLE (kab. PŘ/Z, )

Výtvarná výchova - Mgr. Simona BULÍNOVÁ (kab. NJ, ČT 13:30 - 14:00)

Informatika - Mgr. Daniel REMTA (kab. F/CH, )

Svět práce - Mgr. Simona BULÍNOVÁ (kab. NJ, ČT 13:30 - 14:00), Mgr. Daniel REMTA (kab. F/CH, )