5.C - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v páté třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. 

Na těchto stránkách najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                                                   Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka L. Riplová


 

Konzultační hodiny - čtvrtek  od 13. 30 do 14.00 (případně dle domluvy)  si prosím sjednejte na telefonním čísle 352 324 050 nebo na na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Náš rozvrh                                                                                Výsledek obrázku pro škola kreslené obrázky

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí TV AJ ČJ M INF ---
Úterý ČJ M VL ČT Hv ---
Středa AJ ČJ TV M PŘV  ČT
Čtvrtek ČJ AJ M VL ---
Pátek ČJ M/R AJ VV VV  ---

Odpolední vyučování - ve středu do 13.30. Obědy na středu je nutné si navolit v úterý do 13.00.
Doporučení:
1. Ke kontrole obtížnějších příkladů múžeš využít kalkulačku.
2. Ke kontrole pravopisu používej Pravidla českého pravopisu
3. Řadu  důležitých infomací můžeš vyhledat na internetu(informaci čerpej z osvědčených zdrojů)

www.google.com

Wikipedie

Pravidla českého pravopisu

Slovník spisovné češtiny

Další zajímavé odkazy

Český jazyk - procvičování zde

Matematika procvičování zde

Umíme česky a jiné zde

Různé předměty k procvičení zde

Změna - aktualizováno 25.5. 2018

30. května - Planeta Země, vstupné 70 Kč - středa            Aj, Přv, M a pak "Planeta Země - Barma"

- výuka do 13. 30

31. května - divadelní představení k MDD - čtvrtek  

1. června - divadelní představení školního divadla

Probrané učivo do 25. 5. 2018

M – písemné dělení, slovní úlohy, zlomky, převody jednotek délky, vzdálenost bodu od přímky

-          učebnice strana 15, 17, 18, 22

Čj – číslovky – učebnice – strana 118 – 120

   PS – modrý – strana 21

   PS – oranžový – strana – 55,56, 57

Vl – opakujeme ČR + PS – strana 24, 25, 26, 27

Přv – trávicí soustava + stručné výpisky a nakreslit potravinovou pyramidu

Probrané učivo do 18. 5. 2018

Přv – oběhová soustava – strana 59 + výpisky do sešitu podle učebnice

Vl – máme dokončené všechny kraje + PS – strana 24, 25

M – strana 16, 17 – šestiúhelník + sčítání zlomků
                     18 – 21 – opakování – dle potřeby ústně

Čj – zájmena - 114, 115, 116 - stačí ústně

PS – oranžový – opakujeme 46, 56

Ps – modrý – strana 18, 19

Probrané učivo do 11.5

AJ - 19. lekce v UČ i PS

M - písemné násobení trojciferným činitelem, zlomky strana 13 a osová souměrnost - strana 11

   - převody jednotek délky a obsahu - opakování, porovnávání jednotek délky

PS1/ M - strana 25,26 - stačí jeden způsob

PS2/ M - strana 29

Čj - skloňování ztájmena já, ty, se  + strana 112

+ PS modrý - strana 18

Čtení - Staré řecké báje a pověsti

Přv - svalová soustava, dýchací soustava

VL - Zlínský kraj. 

 

Probrané učivo do 27. 4.

Čj - zájmena a druhy zájmen - strana 108- 110

PS - modrý - strana 16, v pátek 17

PS - oranžový - strana 50

M - 3. díl - strana 8 - 9, v pátek - strana 11

Přv - lidské tělo - stavba těla, kostra

VL - Královéhradecký kraj a Vysočina - v pátek místo Vv

Čtení - Staré řecké báje - Založení Théb, Pentheus, Midas

Probrané učivo do 18. 4. 

Český jazyk - začneme zájmena - strana 108,109

PS modrý - 16

M - opakujeme písemné dělení + učebnice 3. díl - strana 3,4

Porovnávání úhlů - strana 7

Vl - Pardubický kraj a Vysočina + PS 2,3,4,5,9,10,11,12,20,21 - máme hotovo

Přv - Člověk - strana 53 - 56

Probrané učivo do 11. 4. 2018

Písemné práce - pondělí, úterý 16 a 17. dubna (Čj, M)

Český jazyk - opakování přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací(matčin)

PS - strana 5, 6, 7

M - dokončujeme 2. díl - opakujeme

Vl - kraj Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, zítra Ústecký a Liberecký,

Přv - lidské tělo - úvod

Probrané učivo do 28. 3. 2018.

M – krychle – strana 46 + sešit - naučit se 

    - desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování  – 48, 49, 50, 51, 52 
    + dopočítat 51/17  3 572 : 48 =     256 . 78 =     42 736 : 59 =      645 . 80 =  154 326 :29 =

Čj – měkká a tvrdá přídavná jména – strana 96 – 100

    + oranžový PS – strana 43, 44

    + modrý PS 4,5

Vl – kraj Hlavní město Praha a Středočeský kraj
    -  dokončit PL podle strany v učebnici 39
    - Středočeský kraj – PS 9 + učebnice 8 – 9

Přv – Třídění živočichů a rostlin – strana 48 – 50

Diktáty - oprava + oprava v PL - Prométheus.

Probrané učivo 12. 3 - 16.3.2018

Matematika strana 37, 39/4,5,6,7,   40, 41
PS   - žlutý  strana 11, 12
Český jazyk   učebnice - 94, 95, 96
Ps - oranžový 40, 41
PS - modrý - 16,17, 18
Vlastivěda - opakujeme kraje, pohoří, vodstvo + v PS  uprostřed  slepá mapa  - povrch, vodstvo  - doplnit si + 2,3
Přírodověda - strana 41 + zápis do sešitu - Život v mořích a mořích oceánů + vypsat druhy moří a zástupce živočichů
+ přečíst si stranu 42, 43
Anglický jazyk  - celá 16. lekce v učebnici i v pracovním sešitě - příští týden začnou 17. lekci.
Čteme Staré řecké báje a pověsti - Prométheus(knihu je možné si pak vypůjčit ve škole)

Probrané učivo 28.2 - 12.3

M - shodné úsečky - strana 31, osa úsečky - strana 38 - d.ú. do úterý - 38/1,2, 39
PS - strana 11

Čj - přídavná jména - druhy - 90, 91

PS - žlutý - strana 39, 40
PS modrý - strana  2,3,4, 7(sloh)

Přv - strana 44 + mírný podnebný pás

Vl - dokončení učebnice  + PS včetně strany 27

+ kraje ČR + hlavní města

+ pohoří a vodstvo - číst podle mapy

 

Probrané učivo 19.2 - 26. 2. 

Ve třídě probíhá suplování 

Český jazyk - 89 - 91
Matematika - 34 - 35
Vlastivěda - dokončení učebnice + PS
Přírodověda - oblast mírného podnebného pásu

Probrané učivo 5.2. - 9.2. 

M - učebnice str. 25 - jednotky obsahu + 26/1,2,3+ 27/ 1,2,3,4,5 + 37- jednotky obsahu - ar, hektar,....

PS 10/19 + 11/21

Čj - strana  74 - 78 + PS - oranžový - 30,31, 32, 33

Čtení - Nela v nebezpečí - příprava na práci s textem

Báseň - naučit se dle vlastního výběru

Vl - PS - 24,25,26 + UČ 43 - 44

PŘV - 39, 40

Probrané učivo 22. 1. - 26. 1.

M - písemné dělení 
- počítání s velkými čísly strana 21 - 23, zápis, zobrazení na číselné ose, zaokrouhlování
- opakování rýsování - viz sešit - příprava na prověrku - 7. 2.
Čj - podstatná jména rodu mužského - opakování - pán, hrad, muž, stroj - učebnice - strana 66 - 69
Přv - tropické a subtropické oblasti - strana 36 - 38
Vl - první světová válka, první republika - strana 36,37,38,40 + sešit + vlepit PL do sešitu

 

 Probrané učivo 15.1. - 19.1.

M - písemné dělení dvouciferným dělitelem
      přirozená čísla větší než 1 000 000 000 - čtení, zápis - 21
      jednotky obsahu - obsah čtverce, obdélníka - 19, 20
Čj - několikanásobný podmět - shoda podmětu s přísudkem 64, 65, 66
      podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor
       pracovní postup - sáňky

Přv - podnebné pásy - tropický a subtropický + zápis do sešitu(léto, zima, zástupci živočichů a rostlin) - 37,38
Vl - první světová válka - 36 - 37
Čt - Antonín Dvořák, Rusalka - číst si v Čítance

 

Probrané učivo 8.1. - 12. 1. 2018

M - písemné dělení dvouciferným dělitelem  + opakování strana 10,11, 12
- jednotky obsahu - strana 8
Čj - shoda několikanásobného podmětu s přísudkem - strana 55, 56
PS - strana 32, 33
Vl - Kulturní  rozvoj, národ sobě - 32, 33
PS - strana 20
Přv -  Podnebné pásy - Tropický pás - pouště, savany, tropické deštné lesy, podnebí, počasí

3.1. - 5. 1.

9. 1. a 10. 1. písemné práce - český jazyk, matematika

Čj - opakujeme
M - opakujeme 
Přv - podnebné - pásy - úvodní hodina
VL - rozvoj tovární výroby v 1. polovině 19. století + dopsat zápis do sešitu - doplnit podle učebnice

Akce na prosinec

4. 12 - 8. 12. - nákup hraček - Dobrý anděl
20. 12. Jsi online - beseda o bezpečném pohybu na INTERNETU,.....
20. 12. Vánoční jarmark
22.12. Vánoční besídka třídy - vyučování ukončeno v 11. 50
23. 12  2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. Nástup do školy

 

 

 Co bychom měli dát do pořádku přes prázdniny - kontrola po vánočních prázdninách

Opravy v sešitech ČJ1, ČJ 2, LV, PS modrý, PS oranžový
Opravy M1, M2, Prověrky, dopočítat PS 1 - 6, Rýsování  
Dopsat a doplnit pracovní sešit z VL - do strany 18
Dopsat, doplnit a dolepit pracovní listy v sešitech VL, PŘV

Co bychom měli umět na lednové opakování:

Český jazyk - vyjmenovaná slova. koncovky podstatných jmen,  shodu podmětu s přísudkem, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
Matematika - násobení a dělení(pamětné i písemné), slovní úlohy, jednotky délky, hmotnosti, času, slovní úlohy, zlomky, dělení dvouciferným dělitelem
Přírodověda - Vesmír 
Vlastivěda - Národní obrození, Strojová výroba - 18. - 19. století - strana 
Informatika - dát si do pořádku sešit a  nezapomenout se umět přihlásit do emailové schránky a do Čtení pomáhá.

Probrané učivo 3. 12 - 8. 12. 2017

Na Pč  - čtvrtek - 14.12. - látka(aby šla střihat a sešít),  plátno velikost A4 + karton na střihání (z krabice A4).
SRPDŠ - 200 Kč.
Foto - platby za fotografie.

Čj - stavba věty - podmět, přísudek 42 -43
PS - modrý u TU - 13, 14
M - slovní úlohy - opakujeme konec 1. dílu a začínáme 2. díl
Krychle
PS 2. díl - 12,13,25
Přv - Sluneční soustava 25 - 27
VL - Národní obrození  25 - 27
Inf - editace textu + poslat na email(poslední termíny)
V pondělí přepis receptu . viz e maily.

Akce na listopad

8. listopadu - Schůzka žákovského parlamentu

14. listopadu - Divadelní představení Strakaté bajky - 40 Kč

16. listopadu - Knihovna Sokolov - Nechte mě být - knihy Ilony Březinové

21. listopadu - Schůzka zástupců tříd v 15. 30 h ve II. B

23. listopadu - Třídní schůzky v 16. 00 h

od 27. listopadu - Výběr hraček na předvánoční burzu

28. listopadu - Vánoční fotografování

Probrané učivo 27. 11. - 1. 12.
V dalším týdnu - výroba výrobků na vánoční jarmark, vánoční výzdoba třídy + nákup hraček  - příspěvek na "Dobrého anděla" .

Prosím o příspěvek na SRPDŠ  - 200 Kč - možno rozdělit 100 Kč nyní a 100 Kč v lednu.
Prosím o zaplacení vánočního focení.

Opravy a podpisy v sešitech M1, M2,  ručníky, recept na oblíbené jídlo.

Referáty -  PŘV - někteří žáci - již domluveno

Čtení pomáhá - zkontrolujte si přístup na stránky
Čj - Slovesný způsob - podmiňovací 
Čtení - děti dostaly Přehled doporučené četby do čtenářských deníků
PS modrý - strana 10,11,12 - celé, PS - oranžový - strana 16, 17
+příravný text - Čím bych se chtěl v budoucnosti zabývat
M - Zlomky
Přv - Planety Merkur,......
Vl  - Manufaktury, objevy a vyálezy v 1. polovině 18. století + začínáme Národní obrození
PS 12, 13, 14, 15 - dokončit

Probrané učivo 20.11. - 24. 11.

Opravy a podpisy v sešitech, ručníky, recept na oblíbené jídlo.
Referáty - někteří - domluveno již 3 týdny - Vesmír - text vlastní rukou nebo na PC, obrázek(můžeš poslat
a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) + naučit se text nazpaměť s oporou papíru(čísla napíšeš na tabuli nebo přečteš).
Knihy do knihovny - napiš nejdéle do neděle na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čtení pomáhá - zkontrolovat si  přístup na stránky.
Čj - Slovesný způsob - oznamovací(čas přítomný, minulý, budoucí), rozkazovací
Čtení - dočíst si  text Vzkříšení
PS modrý - strana 10 - celé, PS - oranžový - strana 16, 17
M - Římské číslice, souřadnice bodu
Přv - Střídání ročních období, délka dne a noci, fáze Měsíce 25 - 26
Vl  - Manufaktury, objevy a vyálezy v 1. polovině 18. století

 Probrané učivo 13.11- 15.11

Opravy v Čj 1, M1, Diktáty. Čisté ručníky.
Vl - PS 10 - 11 - doplnit si(mělo být v úterý) + číst si v učebnici 19 - 21(kdo neměl PS - přinese v pondělí - zápis v notýsku)
Čj - PS modrý  - strana 9 celé + PS oranžový - strana 15
Učebnice - 29, 30 - slovesa - způsob oznamovací - čas přítomný, budoucí, minulý
M - jednotky času, písemné dělení i násobení 12/4
PS M - strana 1,2,3,4,5,6 - již odevzdáno ke kontrole
Rýsování 39/3 - zítra nebo v pondělí(jinak je Rýsování v pátek)
Přv - Vesmír - úvodní hodina

Akce na říjen
4. října - Putovní výstava fyziky a chemie ve škole, cena 50 Kč.
11. října - Divadlo v MDK John a Mary - anglicko české divadlo - 60 Kč.
16. října - Knihovna Sokolov - Nechte mě být - téma šikana - přesunuto
25. října - Ředitel školy vyhlašuje na 25. října 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů.
26. a 27. října  - podzimní prázdniny

Akce na září
11. 9. - 15.9. - anglický projekt Edison
22. září - DDM - dopravní hřiště - sportovní oblečení, vlastní přilba na kolo(doporučuji)
28. září - státní svátek

 

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

 Informatika - odkazy přidány v případě potřeby před hodinou informatiky

 

 

Pomůcky pro 5. třídu

Sešity:6 ks sešit 523, 5 ks sešit 524, 1 ks sešit 440 bílý nerecyklovaný papír,2 ks 440, linkované podložky do sešitu A4 – řádně podepsané, 1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofólií, 3 ks fólie A5 do učebnice – řádně podepsané, notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu, 2 pravítka (1x trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na sešity i učebnice.

Penál: 2 pera Tornádo – NE GUMOVACÍ, centropen černý,  tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, základní sadu fixů,  krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, suché lepidlo,

Věci na VV: Igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (plochý i kulatý), hadřík, tuš + kelímek, redispero, voskovky, lepidlo (Herkules), temperové barvy (základní sada) + paletka na barvy,  modelína, pracovní oděv: vše v kufříku.

Věci na TV:  Kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka).

Do školy: Přezůvky se světlou podrážkou, ručník.

Společná četba – Staré řecké báje a pověsti (na 2. pololetí)

Vše řádně podepsané i věci v penále.

 

 

 děti1