5.B - školní rok 2017/2018

Vážení a milí žáci - páťáci, Výsledek obrázku pro kreslená sovička

chtěla bych Vám, všem popřát krásné a příjemné prázdniny plné zážitků a do dalších let mnoho úspěchů a spokojenosti. Věřím, že vše, co jste až doposud svou pracovitostí a pílí dokázali, budete i nadále rozvíjet a nezapomenete, že vše, co děláte, děláte proto, abyste v životě něco dokázali. Nevzdávejte se hned při prvním nezdaru, bojujte a udržujte si kamarádské vztahy.

Vám, milí rodiče, děkuji za vstřícnost a příjemnou spolupráci a rovněž Vám přeji příjemné prožití Vaší dovolené.

 

                                                                                                                 N. Beňadiková

 


Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v páté třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Opět zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka N. Beňadiková.


Konzultační hodiny: každé úterý od 13. 30 h do 14. 00 h. Na konzultaci je potřeba se předem domluvit. N. B.


Vážení rodiče, chtěla bych Vás upozornit na změnu konce výuky v následujícím období (nutný podpis v ŽK):

Čtvrtek 21. 6. - konec ve 12. 15 h, Školympiáda: na sebe fialové tričko, půjdeme podpořit naše sportovce:-).

Pátek 22. 6 - konec v 11. 40 h, den OČMU (mimořádných událostí, prevence, nácvik správného chování, první skolakpomoc.

Od 25. 6 do 28. 6. konec výuky ve 12. 15 h. V pondělí a v úterý výběr učebnic, ve čtvrtek ocenění žáků reprezentujících školu na sportovních a vědomostních soutěžích.

Pátek 29. 6. - konec 8. 45 h - vydání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku.


Probrané učivo za období 28. 5. - 1. 6.:sova 1

Čj –průběžně opakujeme pravopis, číslovky uč. str. 120 – 123

M – násobení a dělení deset. čísel 10, 100 uč. str.24, 25, 29, 30; opakování písemného dělení a řešení slovních úloh

Přv – uč. str. 62, 63, 64, stručné poznámky do sešitu + nakreslit si obrázek stavba kůže

Vl – učivo o Evropě uč. str. 45, 54, umět se orientovat na mapě: světadíly, poloostrovy a ostrovy Evropy, PS str. 16, 31


Probrané učivo za období 14.5. - 18.5.:

Čj – zájmena, úvod do číslovek, uč. str. 114 - 118.skolak2

M – Zlomky, opakujeme počty s desetinnými čísly. uč. str. 13 - 17. Geometrie str. 22.

Vl – uč. str. 32, 33, 34, 36 + PS str. 14, 15.

Přv – uč. str. 60 - 61 + doplnit poznámky v sešitě.

V příštím týdnu proběhne kontrola vedení sešitů z Vl, a Přv.


Akce na květen

9. května - výběrové řízení do 3. tříd = ostatní žáci filmové představení v kině Alfe + sportovní program, žáci nevstupují ráno do budovy školy, sraz před školou. Konec výuky v 11. 50h, nutný podpis v ŽK.

16. května - schůzka parlamentu

29. května - školní výlet, cena 100 Kč

30. května - Planeta Země, vstupné 70 Kč

31. května - divadelní představení k MDD


 

Akce na duben

5. dubna - návštěva legiovlaku

17. dubna - schůzka zástupců tříd SRPŠ v 15. 30 ve třídě 2. Bsova 1

19. dubna - třídní schůzky od 16 h

26. dubna - exkurze: bude upřesněno

30. dubna - ředitelské volno


Probrané učivo za období 2.4. - 6.4.:

Čj – přídavná jména, uč. str. 102 - 105.skolak2

M – desetinná čísla – uč. str. 50 - 52.

Vl – uč. str. 16,17, PS str. 21.

Přv – uč. str. 54 - 56, do sešitu vlepit kostru a podle učebnice doplnit popisky k názvům kostí.


Probrané učivo za období 26. 3. -27. 3.:

Čj – přídavná jména, uč. str. 102, 103.

M – desetinná čísla – uč. str. 48, procvičovat si písemné dělení.

Vl – Středočeský kraj, Jihočeský kraj - uč. str. 8 - 10; do sešitu vlepit slepé mapy obou krajů a doplnit k číslům sova 1 popisky.

Přv – uč. str. 54 - 56, do sešitu vlepit kostru a podle učebnice doplnit popisky k názvům kostí.

Upozornění - nezapomeňte nechat podepsat všechny sešity z M a Čj.


Probrané učivo za období 19.3. - 23.3.:

Čj – přídavná jména, uč. str. 96, 97, 98, 99, 102.skolak2

M – desetinná čísla – uč. str. 42 - 48.

Vl – orientace na mapě ČR, uč. str. 6,7, PS str. 28, 29, 30/1, 34, 35, 36, 37.

Přv – uč. str. 53.

Upozornění - v pondělí jedeme na exkurzi. V úterý bude Přv místo Tv.


Probrané učivo za období 12.3. - 16.3.:

Čj – přídavná jména, uč. str. 95 - 98 + zdvojenné souhlásky -nn- v př. jménech.

M – desetinná čísla – uč. str. 40, 41 + krychle, kvádr, síť.sova 1

Vl – opakování učiva ze 4. třídy + orientace na mapě - povrch, vodstvo ČR

Přv – uč. str. 48 - 51 + opakujeme.


Probrané učivo za období 5.3. - 9.3.:

Čj – přídavná jména, uč. str. 90 - 95.skolak2

M – desetinná čísla – uč. str. 36 - 40 + vlastnosti trojúhelníků.

Vl – opakování učiva, rozdávání PS a učebnic, na Vl nový sešit 440.

Přv – uč. str. 48 - 51.

- obdélník látky 10 cm x 20 cm, rýže (nebo luštěniny na náplň výrobku), jehlu, nit, nůžky

Proběhne kontrola obalených učebnic.


Akce na březensova 1

1. března - Beseda Cestujeme po EU

21. března - Vynášení Moreny

22. března - Den otevřených dveří

26. března - exkurze Thun Nová Role, cena 70 Kč,

28. března - Ředitel školy vyhlašuje na tento den ředitelské volno z organizačních důvodů. Nutný podpis v ŽK.


Probrané učivo za období 26.2. - 2.3.:

Čj – přídavná jména, rozlišování, př. km. tvrdá uč. str. 89 – 93.skolak2

M – desetinná čísla – uč. str. 33 – 36. osa úsečky str. 38.

Vl – opakování učiva, uč. str. 47, 48. Na příší Vl nový sešit 440.

Přv – uč. str. 44, 47.


Probrané učivo za období 19.2. - 23. 2.:

Čj – opakujeme podstatná jména (vzory ) uč. str. 82 - 86.skolak2

M – desetinná čísla uč. str. 32, 33.

Přv – číst uč. str. 43.

Vl – číst uč. str. 45 - 47


Akce na únor

1. února - pololetní prázdninysova 1

12. - 16. února - jarní prázdniny

23. února - beseda v knihovně

1. března - beseda Cestujeme po EU


Probrané učivo za období 29. 1. - 1. 2.:

Čj – opakujeme slovesa, podstatná jména (vzory pro rod mužský) uč. str. 68 – 75, naučit se báseň z čítanky (tmavě modré) str. 48 nebo 83 do pátku 9. února (vybrat si dle vlastní volby)skolak2

M – uč. str. 21 – 26

Přv – číst uč. str. 41 + výpisky do sešitu

Vl – číst uč. str. 36 - 44


Příjemné prožití vánočních svátků, štědrou nadílku dětemhttp://img1.obrazkyanimace.com/oa/010/007.gif

a v novém roce 2018 všem hodně zdraví, spokojenosti a štěstí

přeje  N. Beňadiková


Ohlédnutí za 1. pololetím šk. roku v obraze:

    15 2017   14 2017

                13 2017    16 2017

           11 2017   12 2017

                       08 2017   09 2017  10 2017

06 2017

                      05 2017  07 2017

01 2017  02 2017  04 2017


Akce na prosinechttp://img1.obrazkyanimace.com/oa/011/100.gif

4. prosince - 8. prosince - Vánoční burza hraček

20. prosince - Vánoční jarmark na dvoře školy

22. prosince - Vánoční koncert + vánoční besídky. Konec výuky v 11. 50 h - nutný podpis v ŽK.

23. prosince 217 - 2. ledna 2018 - Vánoční prázdniny


Akce na listopad

8. listopadu - Schůzka žákovského parlamentuskolak2

14. listopadu - Divadelní představení Strakaté bajky

21. listopadu - Schůzka zástupců tříd v 15. 30 h ve II. B

23. listopadu - Beseda v knihovně

                   - Třídní schůzky v 16. 00 h

od 27. listopadu - výběr hraček na předvánoční burzu


Akce na říjenskolak2

4. října - Putovní výstava fyziky a chemie ve škole, cena 50 Kč.

11. října - Anglicko - české divadlo, vstupné 60 Kč.

20. října - Návštěva muzea - 2. sv. válka, vstupné 15 Kč.

25. října - Ředitel školy vyhlašuje na 25. října 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů.

26. a 27. října  - podzimní prázdniny


 Akce na září

20. září - Konec výuky v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK.

21. září - Výuka na dopravním hřišti - sraz v 7. 45 h před budovou školy. S sebou batoh, svačinu, přezůvky, přilbu na kolo, věci na Aj. Výuka Aj zůstává, konec ve 13. 30 h.

28. září - státní svátek

29. září - Ředitel školy vyhlašuje na 29. září 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů. Nutný podpis v ŽK.


 Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                               Mgr. J. Kadlec, ředitel školy


 Organizace výuky ve dnech 4. 9. - 8. 9. 2017

Pondělí 4. 9. - slavnostní zahájení roku do 8. 45 hsova 1

                     ŠJ – výdej jednoho jídla od 11. 00 do 12. 00 hodin

Úterý 5. 9. - do 11. 20 h

Středa 6. 9. - do 12. 00 h

Čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. – do 12. 35 h


Pomůcky pro 5. třídu

Sešity: 6 ks sešit 523, 5 ks sešit 524, 1 ks sešit 440 bílý nerecyklovaný papír,2 ks 440, linkované podložky do sešitu A4 – řádně podepsané, 1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofólií, 3 ks fólie A5 do učebnice – řádně podepsané, notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu, 2 pravítka (1x trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na sešity i učebnice.

Penál: 2 pera Tornádo – NE GUMOVACÍ, Centropen černý, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, základní sadu fixů, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, suché lepidlo

Věci na VV: Igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (plochý i kulatý), hadřík, tuš + kelímek, redispero, voskovky, lepidlo (Herkules), temperové barvy (základní sada), paletka, modelína, pracovní oděv: vše v kufříku.

Věci na TV: Kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka).

skolak

Do školy: Přezůvky se světlou podrážkou, ručník.

Společná četba – Staré řecké báje a pověsti (na 2. pololetí)

Vše řádně podepsané i věci v penále.

Pracovní sešity pro 5. ročník budou upřesněny a objednány v září 2017. Předpokládané výdaje PS Čj, M, Vl, Přv, Aj + výtvarné potřeby.


Akce na červen:

31. května -Exkurze Hornické muzeum Krásno (40 Kč)

1. června - Koncert Rocková krabička (30 Kč)

2. června - Muzeum Výstava Retrogaming (15 Kč)

6. června - Divadelní představení Ať žijí strašidla (40 Kč), konec výuky v 11. 40 h.

7. června - Školní výlet Bečov (215 Kč)skolak2

14. června - Dopravní hřiště

22. června - Sportovní den

23. června - Den mimořádných událostí

30. června - Vydání vysvědčení


Školní výlet IV. B se koná dne 7. června 2017. Trasa výletu: Sokolov – zámek Bečov – Krásno - Sokolov. sova 1 S sebou batoh se svačinou, pitím, sáček pro případ nevolnosti, vhodné pohodlné oblečení, sportovní obuv, pro případ nevolnosti lék na nevolnost. Dětem, které trpí nevolností, podejte lék již doma před cestou. Požaduji originální kartičku pojištěnce. Kapesné ponechávám na zvážení rodičů. Sraz před školou v 7. 20 h – prosím o dochvilnost. Pravděpodobný návrat mezi 14. 00 h – 14. 30 h.. Doporučuji na tento en odhlásit obědy v ŠJ. Žáci budou po skončení výletu odcházet od budovy samostatně. Pokud si je chcete vyzvednout osobně, pošlete, prosím, písemnou informaci tř. učitelce. Na mobilní telefony se vztahují pravidla školního řádu. Cena výletu: 215 Kč (vstupné 150 Kč + doprava) pošlete do školy do 5. června 2017. V případě, že se žák/yně neúčastní výletu, dostaví se na výuku do určené třídy a vyučování bude ukončeno dle rozvrhu této třídy.


Návštěva ze Saalfeldu

saalfeld1  saalfeld2

saalfeld3

Čteme společně se žáky 9. A

cteme1    cteme2

cteme3   cteme4

cteme5


Přehled aktivit v následujícím období:

24. 4. - fotografování třídních kolektivů
27. 4. - návštěva dětí ze Saalfeldu
10. 5. - výběrové řízení do 3. tříd RVJ
12. 5. - Cambridgeské zkoušky
17. 5. - divadelní představení Fimfárum a Lakomá Barka (k MDD)
19. 5. - Muzeum Sokolov, vstupné 15 Kč
22. 5. - Knihovna Sokolov
25. 5. - Staré náměstí - výstava laviček , zahájení "lavičkové sezony", kulturní program
31. 5. - Exkurze Hornické muzeum Krásno, vstupné 40 Kč


Akce na duben:

1. dubna - Lavičky: bude se pouze domalovávat a začíná montáž laviček

3. dubna - Vybírání víček

5. a 6. dubna - zápis do 1. tříd (odpoledne)

11. dubna - Schůzka zástupců tříd SRPŠ v 15. 30 ve třídě 4. A

13. dubna - Velikonoční prázdninyskolak2

20. dubna - Projekt Ajax

20. dubna - Třídní schůzky od 16 h

27. dubna - Návštěva žáků ze Saalfeldu v naší škole


Akce na březen:

6. března - vybírání víček

8. března - návštěva Centra prevence kriminalitysova 1

17. března - Zelený den

20. března - Vynášení zimy

28. března - Fiolmové představení Planeta Země (cena 60 Kč)

29. března - Ekotopfilm - dokumentární pořady zaměřené na ochranu přírody (MDK)


 23. února - Učíme se recyklovat odpady:-)

RECYK5  RECYK4

RECYK3


Akce na leden, únor:

24. ledna - informační schůzka k projektu Posaďte se, prosím

25. ledna - schůzka žákovského parlamentu

31. ledna - vydání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku, konec výuky v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK

1. února - návštěva Centra prevence kriminality

2. února - výuka na dopravním hřišti DDM Sokolov

3. února - pololetní prázdniny

6. - 10. února - jarní prázdniny

13. února - sběr víček


Akce na prosinec:

5. prosince - Čertí denSouvisející obrázek

12. prosince - přednáška Vánoce v EU

21. prosince - Vámoční trhy (14. 00 - 16. 30 h)

22. prosince - Vánoční besídky, výuka ukončena v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK


 

 

Momentky z aktivit v 1. pololetí tohoto školního roku:skolak2

 

Čertí škola 5. prosince

 

PC050001   PC050004

PC050014

 


Akce na listopad:

1. listopadu - Návštěva knihovny

7. listopadu - Sběr víček

9. listopadu - Schůzka žákovského parlamentu

15. listopadu - Schůzka zástupců tříd (SRPDŠ)sova 1

18. listopadu - Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů.

21. listopadu - Konec výuky v 11. 40 (nutný podpis v ŽK)

21. - 25. listopadu - Výběr hraček na vánoční burzu

22. listopadu - Vánoční fotografování

24. listopadu - Třídní schůzky od 16 h

25. listopadu - Černobílý den

28. listopadu - 2. prosince - Vánoční burza


skolak2

Akce na říjen:

5. října - žákovský parlament

14. října - Muzeum Sokolov - Karel IV. (vstupné 15 Kč)

18. října - přednáška primární prevence

19. října - žákovský parlament

26. - 27. října - podzimní prázdniny


 

mincovna7skolak2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolak