5.B - školní rok 2019/2020

 

Milí žáci a rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy.

Najdete zde důležité informace,  učivo pro nemocné, i informace ze života naší třídy..

Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020,  

vaše třídní učitelka Mgr. Lucie Havlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 352 324 050

 

Seznam pomůcek pro 5. ročník základní školy s rozšířenou výukou jazyků školní rok 2019/2020

Sešity:

8x 523

4x524

2x 444

1x 440

1x Hv

Blok linkovaný (trhací)

1x 644 (notýsek)

1x sešit s tvrdými deskami – čtenářský deník – mají ze 3. ročníku

+ obaly na sešity

Věci na rýsování:

Trojúhelník s ryskou, podlouhlé pravítko – 30 cm, tužky číslo 1, 2, 3 (místo 3 může být mikrotužka), měkká guma, kružítko

Penál – vhodný jen ten, ve kterém lze vše zasunout do poutek

2 pera, tužky, ořezávátko, krátké pravítko, stříhací nůžky, pastelky, suché lepidlo

Ostatní pomůcky:

-          Doplnit kufřík na výtvarnou výchovu ( vodové barvy, tempery, modelína, běloba, černá tuš, redisové pero, CENTROPEN – slabý černý fix, voskovky, suchý pastel, hadřík, lepidlo, kelímek, štětce – slabé i silnější, igelit na lavici)

-          Penál ( nůžky, pastelky, fixy, dostatek per a tužek, guma, kružítko!!!)

-          Barevné papíry

-          Fólie (průsvitné, pevné) do učebnic 2x

-          10x euroobaly (průsvitné desky na zakládání prací) + eurodesky

Nezapomeňte na cvičební úbor (i na Tv venku) a vhodnou sportovní obuv.

Pantofle na přezutí bez tmavé barvící podrážky.

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          

 

 

Rozvrh
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod
8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35 12: 55 – 13: 30
Pondělí Aj Čj M Vl zeměpis Vv Vv
Úterý Čj Inf M Aj Tv  
Středa Čj M Přv Čj sloh Aj  
Čtvrtek M geom Hv Čj Vl Čj čtení  
Pátek M Tv Čj Aj  

 

 

Organizace za měsíc leden:

 

 Děti dnes dostaly přihlášky na školu v přírodě, prosím o vyplnění a vrácení pravé části.

 Písemné práce:

Pondělí 13. 1. Angličtina + Vlastivěda

Úterý 14. 1. Pololetní práce M

Středa 15. 1. Pololetní práce Čj

Čtvrtek 16. 1. Pololetní práce Geometrie

 

 Učivo pro nepřítomné žáky:

10. 1.

Čj - PS str. 65 dodělat

    - uč. str. 46, cv. 1

           str. 47, cv. 2a, b - vždy 3 větyx do sešitu, vyznačit

M - uč. str. 5, cv. 1 a, b do sešitu

                    cv. 6 - lístečky

8. a 9. 1.

Čj - PS str. 64 dodělat

           str. 65, cv. 7, 8

M - uč. str. 4 celá

    - G - 1. díl (modrá) str. 56, cv. 5 a 6

          - 2. díl str. 8, cv. 5 a 6 do sešitu

Přv - uč. str. 35 + zápis do sešitu a nákres

Vl - uč. str. 19 - 21 - četba a povídání

   - PS str. 14 celá

7. 1.

Čj - PS Slohová cvičení str. 13, 14

    - uč. str. 43, 44

    - PS str. 64, cv. 4, 5

M - 2. díl učebnice

     - str. 3 celá

     - str. 4, cv. 1 - ústně

Vl - Moravskoslezský kraj

   - Zlínský kraj

   - příští hodinu opakování pohoří a kraje ČR

16. 12.

Čj - slovesa - určování mluvnických kategorií

    - uč. str. 40, cv. 10

     - zapsat růžový rámeček do sešitu

M - řešení rovnic

Vl - Olomoucký kraj

   - Pohoří ČR - slepá mapa a práce s mapou

9. - 13. 12.

Čj - PS str. 62, 63

    - uč. str. 34, cv. 31 sešit

            str. 37, cv. 1, 2 - ústně

            str. 38, cv. 5 do sešitu

           str. 39, cv. 6 - 9

M - str. 53, cv. 1, 2, 7, 8, 9 - ústně

                       4, 5 - sešit

     str. 54, cv. 1, 2 - 5timin.

                cv. 3 - 5 ústně

     G - str- 51, cv. 1 - 4 do sešitu

Vl - kraj Vysočina

   - test J. A. Komenský

   - uč. str. 17 + zápis

Přv - opakování Sluneční soustava

4. - 6. 12.

Čj - uč. str. 33, cv. 26, 27, 28 - ústně

                      cv. 29 na fólie

                      růžový rámeček do sešitu

            str. 34, cv. 30 - fólie

M - uč. str. 50, cv. 6, 7, 8 - fólie

   - G - uč str. 45, cv. 2, 3 do sešitu

    - uč. str. 52, cv. 1 - fólie

                      cv. 3, 4, 7 do sešitu M1

                      cv. 5, 6 na tabulky

Vl - J. Á. Komenský - zápis podle učebnice

   - PS str. 10, 11

   - příště opakování

Přv - Projekt Sluneční soustava

27. 11. - 28. 11.

ČJ - uč. str. 29, cv. 15

            str. 30, cv. 17 do sešitu

                       cv. 18 ústně 

            str. 31, cv. 21 - ústně b) + c) do Čj 1

                       cv. 22 - ústně - za D.Ú vybrat tři věty a zapsat v rozkazovacím způsobu

M - opakování římských číslic

   - G - test obvody obrazců + rýsování kružnice

        - uč. str. 45, cv. 1 do sešitu jen zakreslit osy x a y

Přv - uč,. str. 27, 29 četba + zápis

      - rozdělení do skupin po 4 - každá bude příští týden zpracovávat jednu planetu Sluneční soustavy

Vl - Jihomoravský kraj

21. 11. - 22. 11.

Čj - učebnice str. 26, cv. 5 - ústně

                    str. 27, cv. 6 - fólie

                               cv. 7 - ústně

                               cv. 8 - s kartičkami

M - uč. str. 39 - celá do sešitu

          str. 41, cv. 3 do M2

                    cv. 5, 6 - tabulka

          str. 42, cv. 6 do M1

Vl - opakování Období po třicetileté válce

   - PS str. 8, 9

18. 11.

Čj - PS str. 58 celá

    - uč. str. 25, cv. 2 na fólie

                               za DÚ - do ČJ 1 vypsat slovesa a určit mluvnické kategorie

M - uč. str. 38, cv. 2

                      cv. 3, 4 do M2

Vl - opakování krajů, které jsme probrali

   - Královehradecký a Pardubický kraj - prezentace

12. - 15. 11.

Čj - učebnice str. 23, cv. 3 - ústně, cv. 4 fólie

                            cv. 5 do Čj 1 - 5 řádků

                 str. 25, cv. 1 a) - d) -ústně

   PS str. 10 samostatná práce

Sloh - PS str. 15

Čt - naučit se báseň ze str. 28 do 22. listopadu

M - str. 35, cv. 1, 4 do sešituM2

                 cv. 2 -9 na tabulku

    str. 23, cv. 3,4 do sešitu

    str. 34, cv. 1, 2 do sešitu

    str. 38, cv. 1 do M2

Přv - uč. str. 25 četba + zápis do sešitu

   - příští hodina poznávačka hornin a nerostů

Vl - dějiny - uč. str. 12, 13 + stručné výpisky

   - příští čtvrtek opakování Doba pobělohorská a baroko

11. 11.

Čj - čtvrtletní písemná práce

M - uč. str. 32, cv. 1 - 2 příklady

                      cv. 3

         str. 33, cv. 5

         str. 36, cv. 1 - fólie

                     cv. 4 - 2 příklady do sešitu

Vl - písemka kraje + krajská města

    - referáty Ústecký a Liberecký kraj

8. 11.

M - uč. str. 32, cv. 1 fólie

                     cv. 1, 2 do M1

Čj - projekt Čteme společně

Aj - spelování

    - přítomný čas průběhový

    - sloveso být a mít

6.11.

Aj - procvičování viz minulá hodina

    - uč. str. 13, cv.1

Čj - předpony s-, z- 

    - uč. str. 22, cv. 1 b) - e)

                      cv. 2 do Čj 2 za DÚ

M - uč. str. 30, cv. 8 - 5timinutovky

           str. 31, cv. 5 do M2

Přv - opakování nerustné suroviny

     - uč. str. 23, 24 četba + zápis do sešitu.

5. 11.

Aj - procvičování sloveso být a mít + přítomný čas průběhový

    - uč. str. 12 a 13

Čj - uč. str. 19, cv. 9 - diktát

            str. 21, cv. 14 - kontrola a určování základní skladební dvojice

M - písemné násobenáí trojciferným činitelem

    - uč. str. 30, cv. 5 do M2

                       cv. 7 na tabulku

Inf - přihlášení do emailu a práce s přílohou

    - Práce ve wordu

   - prosím, nedodělávat práci doma, mají ji uloženou ve škole

4. 11.

Aj - Popis obrázku z uč. str. 12 - připravit si doma

    - přítomný čas průběhový

    - trénovat spellování (budeme zkoušet)

   - časování sloves mít a být + zápor a otázka

Čj - Předpony s-, z-, vz-, předložky s a z - zítra diktát

    - PS str. 8

    - uč. str. 20, cv. 12 a str.21, cv. 13 - ústně

                                              cv. 14 na fólie

M - str. 22, cv. 6 a 7 do Geometrie

     str. 23, cv. 1 do sešitu

Vl - referáty kraje Jihočeský a Plzeňský

   - příště písemka na kraje a jijich krajská města

18. 9.

Čj - slovotvorný základ a slovo odvozené - kartičky

    - uč. str. 7, cv. 6 - ústně

                     cv. 7 do ČJ 1 dodělat za D.Ú.

M - 5timinutovka - písemné + a -

   - uč. str. 9, cv. 5 fólie

                  cv. 9a) fólie

                 cv. 9b) 2 příklady do M2

Přv - uč. str. 6, 7 - otázky - opakování na začátku každé hodiny

    - živá a neživá příroda - interaktivní tabule

    - uč. str. 8 četba + PL vlepený do sešitu

Čt - čítanka Alter - naučit se báseň ze str. 5 nebo ze str. 10 (Ještěrka)

17. 9. 

ČJ - Uč. str. 9, cv. 10 s kartičkami i/y

             str. 6, cv. 4 a, b do ČJ 1 - 

PS str. 25, cv. 1

Inf - práce s programem Malování

M - opakování písemného počítání - běžecký diktát . skupinová práce