5.B - školní rok 2018/2019

Milí žáci a rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy.

Najdete zde důležité informace a změny, ale také učivo pro marody.

Přeji Vám úspěšný školní rok 2018/2019,  mnoho úspěchů a zážitků. Mgr. Kamila Rundová

  Vážení rodiče, během tohoto týdne Vám pošlu podrobné informace ke škole v přírodě. Prosím Vás, abyste poplatek za ŠP uhradili v termínu a včas zajistili veškeré dokumenty potřebné k výjezdu.           Děkuji R.

 

 

Učivo v týdnu od 11.3 - 15. 3.

Vl - Královehradecký kraj , zápis do sešitu a stránka v PS.

Ma - zaokrouhlování desetinných čísel, opakování, kvádr a krychle.

ČJ - zájmena, druhy zájmen.

 

Akce na březen 2019:Výsledek obrázku pro bledule

14. března - Rodičovská kavárna od 16. 00 h

18. března .- dopravní výchova v MŠ Kosmonautů

21. března - Den otevřených dveří

21. března - Ponožkový den

22. března - matematický klokan