5.B - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v páté třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Opět zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka N. Beňadiková.


Konzultační hodiny: každé úterý od 13. 30 h do 14. 00 h. Na konzultaci je potřeba se předem domluvit. N. B.


Akce na únor

1. února - pololetní prázdninysova 1

12. - 16. února - jarní prázdniny

23. února - beseda v knihovně

1. března - beseda Cestujeme po EU


Probrané učivo za období 29. 1. - 1. 2.:

Čj – opakujeme slovesa, podstatná jména (vzory pro rod mužský) uč. str. 68 – 75, naučit se báseň z čítanky (tmavě modré) str. 48 nebo 83 do pátku 9. února (vybrat si dle vlastní volby)skolak2

M – uč. str. 21 – 26

Přv – číst uč. str. 41 + výpisky do sešitu

Vl – číst uč. str. 36 - 44


Probrané učivo za období 15. 1. - 19. 1.:

Čj - uč. str. 57, 64, 65, 66, 67. PS žlutý 25/ e, f, g, 26/ 4, PS modrý 31/ 1, 2, 3, 4, 32/ 1 nahoře, 32/1 uprostřed.

M - str. 12, 14, 15 16, 17, 19, 20

Přv - číst str.39 - Mírný pás, stručné výpisky do sešitu.

Vl - číst str. 35 - 38, stručné výpisky do sešitu.


Probrané učivo za období 8. 1. - 12. 1.:

Čj – procvičování shody přísudku s podmětem, uč. str. 52 – 56, PS žlutý 25/2 a, b, c, d, 4/5, PS Pětiminutovky s. 22, s. 24/ cvičení nahoře

M – procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem, uč. str. 10 – 13, opakovat si starší probrané učivo

Přv – subtropický pás, uč. str. 38 + stručné výpisky do sešitu, opakovat si probrané učivo

Vl – uč. str. 30 – 33, PS 16/ 1, 2, 18/1, 2, 3


Příjemné prožití vánočních svátků, štědrou nadílku dětemhttp://img1.obrazkyanimace.com/oa/010/007.gif

a v novém roce 2018 všem hodně zdraví, spokojenosti a štěstí

přeje  N. Beňadiková


Ohlédnutí za 1. pololetím šk. roku v obraze:

    15 2017   14 2017

                13 2017    16 2017

           11 2017   12 2017

                       08 2017   09 2017  10 2017

06 2017

                      05 2017  07 2017

01 2017  02 2017  04 2017


 Probrané učivo za období 11. 12. - 15. 12.:

Čj - Podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem, uč. str.39 - 46, modrý PS str. 27/2,3, 28/ 1, 29/1,2,4, 30/1,2.

M - Písemné dělení dvojciferným dělitelem, uč. str.6, 7, jednotky obsahu uč. str. 8.sova 1

Vl - Národní obrození, uč. str. 25 - 27.

Přv - Opakujeme sluneční soustavu.

22. prosince 2017 - Konec výuky v 11. 50 h - nutný podpis v ŽK.


Akce na prosinechttp://img1.obrazkyanimace.com/oa/011/100.gif

4. prosince - 8. prosince - Vánoční burza hraček

20. prosince - Vánoční jarmark na dvoře školy

22. prosince - Vánoční koncert + vánoční besídky. Konec výuky v 11. 50 h - nutný podpis v ŽK.

23. prosince 217 - 2. ledna 2018 - Vánoční prázdniny


 Probrané učivo za období 20. 11 - 24. 11.:

Čj - slovesný způsob, uč. str. 32 - 34, psaní dopisu s. 45.

M - uč. str. 46 - 49. Rýsování trujúhelníka, druhy trojúhelníků.

Vl - uč. str. 18 - 21.

Přv - Uč. str. 28 + doplnit schema sluneční soustavy v sešitě.

V pondělí 27. 11. začíná výběr hraček a předmětů na vánoční burzu.


Akce na listopad

8. listopadu - Schůzka žákovského parlamentuskolak2

14. listopadu - Divadelní představení Strakaté bajky

21. listopadu - Schůzka zástupců tříd v 15. 30 h ve II. B

23. listopadu - Beseda v knihovně

                   - Třídní schůzky v 16. 00 h

od 27. listopadu - výběr hraček na předvánoční burzu


 Probrané učivo za období 16. 10. - 20. 10.:

Čj - 19 - 22; pravopis předpon, význam slov, slovní druhy.

M - uč. str. 27, 28, 30-32.sova 1

Vl - Opakujeme učivo. Proběhne kontrola vedení sešitů.

Přv - Uč. str. 20,21, proběhne kontrola vedení sešitů.

- PET lahev rozříznutou: dno a horní část zvlášť, vlnu, jehlu s velkým uchem, nůžky, lepidlo Herkules - na 1. 11.


Probrané učivo za období 9. 10. - 13. 10.:

Čj - uč. str. 16 - 18, pravopis předpon, význam slov.

M - uč. str. 19 - 27.  Rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníka.sova 1

Vl - Bitva na Bílé hoře uč. str. 9 - 11, proběhne kontrola vedení sešitů.

Přv - Energie - uč. str. 19, 22, proběhne kontrola vedení sešitů.

- PET lahev rozříznutou: dno a horní část zvlášť, vlnu, jehlu s velkým uchem, nůžky, lepidlo Herkules.


Akce na říjenskolak2

4. října - Putovní výstava fyziky a chemie ve škole, cena 50 Kč.

11. října - Anglicko - české divadlo, vstupné 60 Kč.

20. října - Návštěva muzea - 2. sv. válka, vstupné 15 Kč.

25. října - Ředitel školy vyhlašuje na 25. října 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů.

26. a 27. října  - podzimní prázdniny


Probrané učivo za období 2. 10. - 6. 10.:

Čj - Pravopis předpon, zdvojené souhlásky na styku předpony a kořene slov - uč. str. 11 - 16.  Pravopis i/y uvnitř slov. Řady VS.

M - pamětné a písemné násobení a dělení str. 17, 18, jednotky délky  str. 19. Rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníka.sova 1

Vl - opakujeme učivo ze 4. třídy, uč. str. 7, 8.

Přv - Rudy, drahé kovy. Energetické suroviny uč. str. 15 - 18.


Probrané učivo za období 18. 9. - 27. 9.:

Čj - tvoření slov předponami, příponami, předpony roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, před-,ob-, v-; učebnice str.10 - 14. Pravopis i/y uvnitř slov. Řady VS.

M - pamětné a písemné sčítání a odčítání uč. str.9 - 12, násobení a dělení str. 16, 17.sova 1

Vl - opakujeme učivo ze 4. třídy, uč. str. 6 - 7.

Přv - nerosty a horniny uč. str. 11 - 16.


Tento týden jsme se učili - 11. 9. - 15. 9.:

Čj - opakujeme pravopis ze 4. třídy, uč. str. 5 - 9skolak2

M - procvičujeme počty ze 4. třídy, uč. str. 3 - 8

Vl - opakujeme dějiny, uč. str. 5, 6, dokončit prac. list vlepený do sešitu.

Přv - Živá a neživá příroda, uč. str. 6 - 9


 Akce na září

20. září - Konec výuky v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK.

21. září - Výuka na dopravním hřišti - sraz v 7. 45 h před budovou školy. S sebou batoh, svačinu, přezůvky, přilbu na kolo, věci na Aj. Výuka Aj zůstává, konec ve 13. 30 h.

28. září - státní svátek

29. září - Ředitel školy vyhlašuje na 29. září 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů. Nutný podpis v ŽK.


 Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                               Mgr. J. Kadlec, ředitel školy


 Organizace výuky ve dnech 4. 9. - 8. 9. 2017

Pondělí 4. 9. - slavnostní zahájení roku do 8. 45 hsova 1

                     ŠJ – výdej jednoho jídla od 11. 00 do 12. 00 hodin

Úterý 5. 9. - do 11. 20 h

Středa 6. 9. - do 12. 00 h

Čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. – do 12. 35 h


Pomůcky pro 5. třídu

Sešity: 6 ks sešit 523, 5 ks sešit 524, 1 ks sešit 440 bílý nerecyklovaný papír,2 ks 440, linkované podložky do sešitu A4 – řádně podepsané, 1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofólií, 3 ks fólie A5 do učebnice – řádně podepsané, notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu, 2 pravítka (1x trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na sešity i učebnice.

Penál: 2 pera Tornádo – NE GUMOVACÍ, Centropen černý, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, základní sadu fixů, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, suché lepidlo

Věci na VV: Igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (plochý i kulatý), hadřík, tuš + kelímek, redispero, voskovky, lepidlo (Herkules), temperové barvy (základní sada), paletka, modelína, pracovní oděv: vše v kufříku.

Věci na TV: Kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka).

skolak

Do školy: Přezůvky se světlou podrážkou, ručník.

Společná četba – Staré řecké báje a pověsti (na 2. pololetí)

Vše řádně podepsané i věci v penále.

Pracovní sešity pro 5. ročník budou upřesněny a objednány v září 2017. Předpokládané výdaje PS Čj, M, Vl, Přv, Aj + výtvarné potřeby.


Akce na červen:

31. května -Exkurze Hornické muzeum Krásno (40 Kč)

1. června - Koncert Rocková krabička (30 Kč)

2. června - Muzeum Výstava Retrogaming (15 Kč)

6. června - Divadelní představení Ať žijí strašidla (40 Kč), konec výuky v 11. 40 h.

7. června - Školní výlet Bečov (215 Kč)skolak2

14. června - Dopravní hřiště

22. června - Sportovní den

23. června - Den mimořádných událostí

30. června - Vydání vysvědčení


Školní výlet IV. B se koná dne 7. června 2017. Trasa výletu: Sokolov – zámek Bečov – Krásno - Sokolov. sova 1 S sebou batoh se svačinou, pitím, sáček pro případ nevolnosti, vhodné pohodlné oblečení, sportovní obuv, pro případ nevolnosti lék na nevolnost. Dětem, které trpí nevolností, podejte lék již doma před cestou. Požaduji originální kartičku pojištěnce. Kapesné ponechávám na zvážení rodičů. Sraz před školou v 7. 20 h – prosím o dochvilnost. Pravděpodobný návrat mezi 14. 00 h – 14. 30 h.. Doporučuji na tento en odhlásit obědy v ŠJ. Žáci budou po skončení výletu odcházet od budovy samostatně. Pokud si je chcete vyzvednout osobně, pošlete, prosím, písemnou informaci tř. učitelce. Na mobilní telefony se vztahují pravidla školního řádu. Cena výletu: 215 Kč (vstupné 150 Kč + doprava) pošlete do školy do 5. června 2017. V případě, že se žák/yně neúčastní výletu, dostaví se na výuku do určené třídy a vyučování bude ukončeno dle rozvrhu této třídy.


Návštěva ze Saalfeldu

saalfeld1  saalfeld2

saalfeld3

Čteme společně se žáky 9. A

cteme1    cteme2

cteme3   cteme4

cteme5


Přehled aktivit v následujícím období:

24. 4. - fotografování třídních kolektivů
27. 4. - návštěva dětí ze Saalfeldu
10. 5. - výběrové řízení do 3. tříd RVJ
12. 5. - Cambridgeské zkoušky
17. 5. - divadelní představení Fimfárum a Lakomá Barka (k MDD)
19. 5. - Muzeum Sokolov, vstupné 15 Kč
22. 5. - Knihovna Sokolov
25. 5. - Staré náměstí - výstava laviček , zahájení "lavičkové sezony", kulturní program
31. 5. - Exkurze Hornické muzeum Krásno, vstupné 40 Kč


Akce na duben:

1. dubna - Lavičky: bude se pouze domalovávat a začíná montáž laviček

3. dubna - Vybírání víček

5. a 6. dubna - zápis do 1. tříd (odpoledne)

11. dubna - Schůzka zástupců tříd SRPŠ v 15. 30 ve třídě 4. A

13. dubna - Velikonoční prázdninyskolak2

20. dubna - Projekt Ajax

20. dubna - Třídní schůzky od 16 h

27. dubna - Návštěva žáků ze Saalfeldu v naší škole


Akce na březen:

6. března - vybírání víček

8. března - návštěva Centra prevence kriminalitysova 1

17. března - Zelený den

20. března - Vynášení zimy

28. března - Fiolmové představení Planeta Země (cena 60 Kč)

29. března - Ekotopfilm - dokumentární pořady zaměřené na ochranu přírody (MDK)


 23. února - Učíme se recyklovat odpady:-)

RECYK5  RECYK4

RECYK3


Akce na leden, únor:

24. ledna - informační schůzka k projektu Posaďte se, prosím

25. ledna - schůzka žákovského parlamentu

31. ledna - vydání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku, konec výuky v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK

1. února - návštěva Centra prevence kriminality

2. února - výuka na dopravním hřišti DDM Sokolov

3. února - pololetní prázdniny

6. - 10. února - jarní prázdniny

13. února - sběr víček


Akce na prosinec:

5. prosince - Čertí denSouvisející obrázek

12. prosince - přednáška Vánoce v EU

21. prosince - Vámoční trhy (14. 00 - 16. 30 h)

22. prosince - Vánoční besídky, výuka ukončena v 11. 40 h - nutný podpis v ŽK


 

 

Momentky z aktivit v 1. pololetí tohoto školního roku:skolak2

 

Čertí škola 5. prosince

 

PC050001   PC050004

PC050014

 


Akce na listopad:

1. listopadu - Návštěva knihovny

7. listopadu - Sběr víček

9. listopadu - Schůzka žákovského parlamentu

15. listopadu - Schůzka zástupců tříd (SRPDŠ)sova 1

18. listopadu - Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů.

21. listopadu - Konec výuky v 11. 40 (nutný podpis v ŽK)

21. - 25. listopadu - Výběr hraček na vánoční burzu

22. listopadu - Vánoční fotografování

24. listopadu - Třídní schůzky od 16 h

25. listopadu - Černobílý den

28. listopadu - 2. prosince - Vánoční burza


skolak2

Akce na říjen:

5. října - žákovský parlament

14. října - Muzeum Sokolov - Karel IV. (vstupné 15 Kč)

18. října - přednáška primární prevence

19. října - žákovský parlament

26. - 27. října - podzimní prázdniny


 

mincovna7skolak2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolak