5.A - školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci - již páťáci, 

vítám vás na stránkách naší třídy V. A.                                              

Věřím, že jste o prázdninách načerpali dostatek energie!  Vám žákům přeji   v letošním školním roce mnoho úspěchů ve škole a vám rodičům hodně trpělivosti a shovívavosti se svými dětmi. 

                                                                                Jana Žídková, tř.učitelka

 

Konzultační hodiny

- každou středu 13.30 - 14.00 hodin ve třídě V.A po předchozí domluvě .

 

Omluvy nepřítomnosti žáků ve škole, žádosti o uvolnění a jiné na mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

ROZVRH HODIN  (platnost od 12.září 2018)

  1         2        3         4         5  6  
PONDĚLÍ Čj Aj Tv Čj - čt
ÚTERÝ  M Čj  Vl Čj - KSV Pč   
STŘEDA  M - G  Čj  Aj Přv Hv   
ČTVRTEK  M Aj Inf Čj  Vl  Čj - čt
PÁTEK  Tv  Čj  M Vv  Vv   

 Vysvětlivky :

Čj - KSV ( komunikační slohová výchova)

 

 

Vyučující :

Čj, M, Přv, Vl, Hv, Vv, Pč - Mgr. Jana Žídková

Aj - Mgr. Eliška Navrátilová

Inf - Mgr. Naděžda Beňadiková

Tv - Mgr. Jana Brabencová

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.9. 2018   J. Žídková  

..............................................................................................................................................................................

3.12. - 7.12. 2018

Čj -  Skladba - podmět holý, rozvitý, několikanásobný; věty s podmětem nevyjádřeným;

       přísudek holý, rozvitý a několikanásobný;  učeb.str. 41 - 43

Čj - čtení - Vláda zimy; učeb. str.52 - 53; Ladovská zima - zpaměti do 17.12.

- Římské číslice. Zlomky; učeb.str.47 - 50

M - geometrie - souřadnice bodů; geometrická tělesa; učeb.str.45, 56

Přv - Od neživé přírody k vesmíru: Slunce - zdroj světla a tepla, nejbližší hvězda planety 

         Země; učeb.str.25

Vl - Počátky národního obrzení; učebnice str.25 - 27

Informace pro rodiče

Z provozních důvodů kuchyně bude jídelna v prosinci vydávat pouze jedno jídlo.

14.12. Svět kostiček - lego; Muzeum Sokolov; 4. - 5. vyučovací hodina.  

10.12. - 21.12. nebudou děti dostávat písemné domácí úkoly z Čj a M Usmívající se.

                                                                                                7.12. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

26.11. - 30.11. 2018

Čj -  Skladba - podmět holý, rozvitý, několikanásobný; věty s podmětem nevyjádřeným;  

       učeb.str. 38 - 40

 Čj - čtení - Kouzelný džbán; učeb. str.76 - 77

- Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy s jedním až dvěma početními výkony;

      přímá úměrnost; římské číslice (čtení čísla kapitol); učeb.str.40 - 43, 46

M - geometrie - souřadnice bodů; učeb.str.45

Přv - Projekt - nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny . 

Vl - Obrození měšťanské společnosti; učebnice str. 25

Informace pro rodiče

Z provozních důvodů kuchyně bude jídelna v prosinci vydávat pouze jedno jídlo.

                                                                                                                       30.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

19.11. - 23.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob - procvičování, shrnutí učiva; učeb.str. 34/cv.31, 32; str.35

                       - skladba - základní skladební dvojice; učeb.str. 37

Čj čtení - Jak se stařeček stal léčitelem; učeb. str.72 - 73

- Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy s jedním až dvěma početními výkony; 

      učeb.str.36 - 38, 39/ cv. 1, 2

M - geometrie - kružnice a kruh; učeb.str.39

Přv - Půda; učebnice str.23 - 24

Vl - Opakování č. 2. Časová osa; učebnice str.24

Informace pro rodiče

Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili ve čtvrtek 22.11. 2018 třídních schůzek.

Rovněž Vám děkuji za Vaši podporu při domácí přípravě Vašich dětí do školy, která se v posledních dvou týdnech u většiny žáků výrazně zlepšila.

29.11. Z provozních důvodů konec vyučování v 12.35 hod. Prosím podpis v ŽK.

Předvánoční burza hraček, dětských knih a suvenýrů

26.11. - 30.11. 2018 - prodej

Výtěžek - Dobrý anděl (pro dítě z KV kraje).

Připomínám, že se blíží termín (30.11.) odevzdávání čtenářského deníku :-).

                                                                                                                          23.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

12.11. - 16.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob rozkazovací, podmiňovací; učeb.str. 32 - 34/ cv.30

Čj čtení - Pověst o pražském golemovi; učeb. str.97 - 98

- Písemné dělení. Jednotky času.;učeb.str.33, 35  

M - geometrie - obvody obrazců; učeb.str.34, cv.6 - 9

Přv - Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje; učebnice str.22

Vl - Manufakury a první stroje (od poloviny 18.stol.); učebnice str.22 - 23

Informace pro rodiče

20.11. - Tonda Obal, beseda - ekologie; 2.vyučovaci hodina (místo Čj - sloh, 4.vyuč.hodina)

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast  :-) . 

23.11. Knihovna Sokolov (od 10.00 hod.)

Předvánoční burza hraček, dětských knih a suvenýrů

19.11. - 23.11. 2018 - výběr

26.11. - 30.11. 2018 - prodej

Výtěžek - Dobrý anděl (pro dítě z KV kraje)

                                                                                                                          16.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

5.11. - 9.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob oznamovací, rozkazovací; učeb.str. 27 - 31

Čj čtení - Pověst o pražském golemovi; učeb. str.97 - 98

- Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem; písemné dělení; učeb.str.31 - 32  

M - geometrie - trojúhelníky; učeb.str.29, cv.3, 4; obvody obrazců; učeb.str.34, cv.1, 3, 4

Přv - Elektrické spotřebiče. Vodiče. Nevodiče.; učebnice str.20 - 21

Vl - Život na vesnici (18.stol.): Práce na poli.; učebnice str.21

Informace pro rodiče

13.11. - Filmový klub I.stupeň; od 14.00 hod.

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                           9.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

31.10. - 2.11. 2018

Čj - Slovesa; učeb.str. 25 - 26 (do cvičení 4.)

Čj čtení - báseň Listopad; učeb. str.20 (zpaměti do 5.11.); čl. Dušičky. Píseň, co mě učil listopad; učeb. str.23

- Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem; učeb. str.30 

M - geometrie - vlastnosti úhlopříček; učeb.str.23/3; trojúhelníky; učeb.str.29, cv.1,2

Přv - Člověk a energie. Elektrická energie.; učebnice str.19

Vl - Život na vesnici (18.stol.): Rozvrstvení vesnice. Podoba domů; učebnice str.19 - 20

Informace pro rodiče

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                             2.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

22.10. - 26.10. 2018

Čj - Slovní druhy; učeb.str. 22 - 23

Čj čtení - čl. Óda na žulu. Krása - krásný - kras; učebnice str. 42 - 43

- Opakování, procvičování učiva 4.r., nerovnice, pamětné násobení a dělení v oboru 0 - 10, písemné násobení jednociferným číslem; učeb. str.28,30 

M - geometrie - vlastnosti úhlopříček; učeb.str.23 / 1, 2

Přv - Energetické suroviny (paliva); učebnice str.17 - 18

Vl - Světlo rozumu (druhá polovina 18.stol.); učebnice str.17 - 18

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

31.10. od 13.00 - 17.00 školní klub : Hallovenské dlabání - vyřezávání dýně; přinést si lžíci, nůž, popřípadě dýni. 

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                             28.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

15.10. - 19.10. 2018

Čj - Významy slov; učeb.str. 18 - 21

Čj čtení - čl. Psohlavci; učebnice str. 102 - 104

- Opakování, procvičování učiva 4.r., jednotky hmotnosti; učeb. str.25 -27 

M - geometrie - čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky; učeb.str.22 / 1, 2

Přv - Drahé kovy; učebnice str.16

Vl - Světlo rozumu (druhá polovina 18.stol.) - úvod ; učebnice str.17 - 18

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

22.10. - 26.10. od 12.00 - 16.00 školní klub : Vyrábíme z různých materiálů netopýry, pavouky.... 

25.10. Den otevřených dveří

26.10. DDM - 10.00 - 12.35 hod. 1.a 2. vyuč. hod. Tv, Čj

Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                             19.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

8.10. - 12.10. 2018

Čj - Předpony ob-, v-, z-, s-, vz-; předložky s, z; učeb.str. 15 - 16

Čj čtení - čl. Stůl Komenského. O škole; učebnice str. 98 - 99

               - str. 18: Papíroví draci; DÚ 18/1 (do 22.10.)

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.19 -21 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.14 / 1, 2

Přv - Železné rudy; učebnice str.15

Vl - Opakování č.1 - Život po třicetileté válce; učebnice str.16

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

18.10. - výstava v MDK Medový den (6.vyučovací hodina)

25.10. Den otevřených dveří

Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                             12.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

1.10. - 5.10. 2018

Čj - Předpony ob-, v-, z-, s-, vz-; učeb.str. 14 - 15

Čj čtení - čl. Svatováclavská koruna; učebnice str. 16; 

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.16 - 18 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 5 - 6

Přv - Nerudní suroviny; učebnice str.12 - 14

Vl - J. A. Komenský. Různé školy.; učebnice str.14 - 15

Informace pro rodiče

9.10. změna - místo Čj slohu (opraveno 6.10. z Pč na Čj) budeme mít Přv (odpadne nám ve středu 9.10.)

10.10. - DDM - dopravní výchova 8.00 - 12.35; sportovní oblečení, přezůvky, svačinu

10.10. 14.00 hod. Schůzka žákovského parlamentu

11.10. Z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v Žk

12.10. změna  - 4.vyuč. hodinu budeme mít Vl (odpadne nám 10.10.). 5. vyuč.h. Vv

8.10. - 11.10. Hallowen - tvůrčí dílna pro 5. - 9.ročníky - bližší informace mají děti v Žk

25.10. Den otevřených dveří

 Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                              5.10. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

24.9. - 30.9. 2018

Čj - Předpony od-, nad-, pod-, před-; učeb.str. 12 - 13

Čj čtení -čl.Podzim. Pověst o Blaníku; učebnice str. 14 - 15; 

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.12 - 13 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 2 - 4

Přv - Nerosty a horniny; učebnice str.11 - 13

Vl - Život v barokní době; učebnice str.12 - 13

 

Informace pro rodiče

 Sběr papíru - akce Peníze do škol

2 možnosti, škola preferuje variantu a

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

Vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen (přízemí u ŠD).

b) Sběr do sběrného dvora  - TSR Dolní Rychnov - při odevzdávání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Žáci obdrží "váženku", kterou odevzdají TU.

Sběr kaštanů 25. 9. - 26. 10. na školním dvoře : po - pá 7.30 - 7.50 hod.

Anglická knihovna  - ve třídě 6.A; výpůjční doba denně 7.30 - 7.50 hod.

Filmové kluby pro 1. i 2. stupeň - 1x měsíčně, po filmu následuje diskuse; bližší informace v ŽK

Hallowen - tvůrčí dílna pro 5. - 9.ročníky

- bližší informace (termín, činnost) přinesou děti příští týden

 

                                                                                                                              27.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

17.9. - 21.9. 2018

Čj - Předpony roz-, bez-, vz-; předložka bez; učeb.str. 10 - 11

Čj čtení -čl.Karel IV.; učebnice str. 44 - 45; Září - str.3

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.8 - 9, 11 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 1, 4

Přv - Člověk v přírodě. Podmínky života na Zemi; učebnice str.8 - 9

Vl - Doba pobělohorská; učebnice str.9 - 11

Informace pro rodiče

24.9. Z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v ŽK.

26.9. - Výstava fyzikálních a chemických pokusů; vstupné 60,- Kč

29. - 30.10. 2018 - podzimní prázdniny

Vybíráme 120,- Kč za PS na Aj.

SBĚR KAŠTANŮ 25. 9. - 26. 10. na školním dvoře : po - pá 7.30 - 7.50 hod.

 

                                                                                                                              21.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

10.9. - 14.9. 2018

Čj - Stavba slova, slovotvorný základ, slova příbuzná; učeb.str. 5 - 7, 9

- Opakování, procvičování sčítání a odčítání; učeb. str. 3 - 5, 7

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.6

Přv Opakování učiva 4.roč.; učebnice str.6 - 7

Vl - Opakování učiva 4.roč.; učebnice str.5 - 8

Informace pro rodiče

21.9. - muzeum Sokolov,Sokolovské osmičky; vstupné 15,- Kč

29. - 30.10. 2018 - podzimní prázdniny

Provoz ŠD bude upřesněn.

                                                                                                                              14.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................