5.A - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 5. A třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                                              Hodně štěstí Vám přeje Váš třídní učitel Mgr. Ludvík Kareš.

 

Rozvrh
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod
8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35 12: 55 – 13: 30
Pondělí Čj M Vl  Čj  Aj
Úterý Čj M Tv Inf  
Středa Čj M Vl zem Čj Vv Vv
Čtvrtek Aj Čj M geom Tv Hví  
Pátek Čj M Aj Čj  

 

Organizace za měsíc listopad :

Odevzdání čtenářského deníku - 29. 11. 2019 !!

8. 11. - DDM - dopravní výchova - přezůvky, svačina, pití, vhodné oblečení na ven

 

Organizace za měsíc říjen:

Odevzdání čtenářského deníku - 11. 10. 2019 !!

Výstava "Drákula a ti druzí" - 20,- Kč - termín bude upřesněn - 23. 10.

 

Učivo pro nepřítomné žáky

mimořádně - pondělí 11. 11. - test Přírodověda

čtvrtletní práce

úterý 12. 11. - ČJ

středa 13. 11. - M

4. - 8. listopadu

ČJ - vyjmenovaná slova, předpony, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen

     - synonyma a antonyma, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 

M - písemné +,-,*,: , zaokrouhlování

    - převody jednotek - délka, hmotnost, čas

    - G - rovnoběžky, kolmice, trojúhelník, úhlopříčky čtverce a obdélníka, obvod a obsah čtverce a obdélníka

Vl - kraje ČR - umístění a krajská města

     - Karlovarský kraj - podrobněji

     - Pobělohorská doba uč. 9 - 11

Př - neživá příroda, horniny a nerosty, energetické suroviny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje

    - elektrická energie, druhy elektráren

 

7. - 11. října

ČJ - vyjmenovaná slova, předpony, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen

       PS - str.2, 4, 5

M - písemné +,-,*,: , zaokrouhlování

    - G - rovnoběžky, kolmice

Vl - kraje ČR - umístění a krajská města

     - Karlovarský kraj - podrobněji

     - Hlavní město Praha -  podrobněji

    - PS str.2 a 3

 

Organizace za měsíc září:

12. 9. - čtvrtek - Dravci - 80,- Kč

Vybíráme 250,- Kč na pracovní sešity (Vl a Čj) a na pomůcky na výtvarnou výchovu a na pracovní činnosti.

 

2. 9. - Vyučování končí v 8: 45 hod.       ŠJ od 10: 30 - 12: 00 hod

3. 9. - Vyučování končí v 11: 20 hod.     ŠJ od 11: 00 do 12:15 hod

4. 9. - Vyučování končí ve 12: 00 hod     ŠJ od 11: 00 hod

10. 9. Třídní schůzky od 15: 30 hod

V úterý 3. 9. si žáci přinesou v aktovce:

    penál, svačinu, pití, přezůvky se světlou podrážkou, ručník

 

 

Seznam pomůcek pro 5. ročník základní školy - školní rok 2019/2020

Sešity:

8x 523

4x 524

3x 444

1x 424

1x 440

1x Hv

Blok linkovaný (trhací)

1x 644 (notýsek)

1x sešit s tvrdými deskami – čtenářský deník – mají ze 3. ročníku

+ obaly na sešity

Věci na rýsování:

Trojúhelník s ryskou, podlouhlé pravítko – 30 cm, tužky číslo 1, 2, 3 (místo 3 může být mikrotužka), měkká guma, kružítko

Penál – vhodný jen ten, ve kterém lze vše zasunout do poutek

2 pera, tužky, ořezávátko, krátké pravítko, stříhací nůžky, pastelky, suché lepidlo

Ostatní pomůcky:

-          Doplnit kufřík na výtvarnou výchovu ( vodové barvy, tempery, modelína, běloba, černá tuš, redisové pero, CENTROPEN – slabý černý fix, voskovky, suchý pastel, hadřík, lepidlo, kelímek, štětce – slabé i silnější, igelit na lavici)

-          Penál ( nůžky, pastelky, fixy, dostatek per a tužek, guma, kružítko!!!)

-          Barevné papíry

-          Fólie (průsvitné, pevné) do učebnic 2x

-          10x euroobaly (průsvitné desky na zakládání prací) + eurodesky

Nezapomeňte na cvičební úbor (i na Tv venku) a vhodnou sportovní obuv.

Pantofle na přezutí bez tmavé barvící podrážky.

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.