5.A - školní rok 2018/2019

                                                       

Vážení rodiče, milí žáci - již páťáci, 

vítám vás na stránkách naší třídy V. A.                                              

Věřím, že jste o prázdninách načerpali dostatek energie!  Vám žákům přeji   v letošním školním roce mnoho úspěchů ve škole a vám rodičům hodně trpělivosti a shovívavosti se svými dětmi. 

                                                                                Jana Žídková, tř.učitelka

 

Konzultační hodiny

- každou středu 13.30 - 14.00 hodin ve třídě V.A po předchozí domluvě .

 

Omluvy nepřítomnosti žáků ve škole, žádosti o uvolnění a jiné na mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

ROZVRH HODIN  (platnost od 12.září 2018)

  1         2        3         4         5  6  
PONDĚLÍ Čj Aj Tv Čj - čt
ÚTERÝ  M Čj  Vl Čj - KSV Pč   
STŘEDA  M - G  Čj  Aj Přv Hv   
ČTVRTEK  M Aj Inf Čj  Vl  Čj - čt
PÁTEK  Tv  Čj  M Vv  Vv   

 Vysvětlivky :

Čj - KSV ( komunikační slohová výchova)

 

 

Vyučující :

Čj, M, Přv, Vl, Hv, Vv, Pč - Mgr. Jana Žídková

Aj - Jana Křenková (od 25.3. 2019)

Inf - Mgr. Naděžda Beňadiková

Tv - Mgr. Jana Brabencová

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.9. 2018   J. Žídková  

..............................................................................................................................................................................

3.6. - 7.6. 2019

Čj - skladba - základní skladební dvojice; uč.str.136 - 140          

- násobení a dělení desetinných přirozeným číslem; uč. str.32 - 33, 35 

- geometrie - obsahy složitějších obrazců; uč.str.28          

Přv - Člověk roste a vyvíjíse. Chráníme si zdraví; učeb.str.68 - 69; PL v sešitě.                      

Vl - Evropa - Vodstvo. Podnebí; učeb.str.57 - 60; PL v sešitě                                                                 

Informace pro rodiče  

11.6. Planeta Země. Vstupné 70,- Kč.

 

                                                                                                      7.6. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

27.5. - 31.5. 2019

Čj - skladba - souvětí, věta hlavní a věta vedlejší; uč.str.131 - 135          

- dělení desetinných čísel deseti a stem; uč. str.29 - 31 

- geometrie - jednotky obsahu; uč.str.27          

Přv - rozmnožovací soustava; učeb.str.66 - 67; PL v sešitě.                      

Vl - Evropa - poloha a povrch; učeb.str.54 - 56; PL v sešitě                                                                 

Informace pro rodiče  

3.6. končí vyučování v 11.40 hod. Podpis v ŽK.

 

                                                                                                      31.5. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

20.5. - 24.5. 2019

Čj - skladba - stavba věty, větné členy - přívlastek; uč.str.126 - 130 

Čt Janíček. Čítanka str. 120 - 121           

- násobení desetinných čísel deseti a stem; uč. str.23 - 26 

- geometrie - uč.str.22          

Přv - kožní a smyslová soustava soustava; učeb.str.63 - 64; PL v sešitě.                      

Vl - Sousední státy ČR - Německo, Rakousko. učeb.str.50 - 53                                                                 

Informace pro rodiče  

27.5. Divadelní představení v DK Sokolov; (3.vyučovací hodina); vhodné oblečení

 

                                                                                                      24.5. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

13.5. - 17.5. 2019

Čj - číslovky; uč.str.118 - 124 

Čt - Janíček. Čítanka str. 120 - 121           

- počítáme se zlomky; uč. str.17 - 21 

- geometrie - pravidelné obrazce - uč.str.16          

Přv - oběhová soustava; učeb.str.59; PL v sešitě.                      

Vl - Sousední státy ČR - Slovensko, Polsko. učeb.str.46 - 49                                                                 

Informace pro rodiče  

20.5. Focení žáků; třída 30,- Kč, skupina 15,- Kč, jednotlivec (2ks) 45,- Kč

20.5. Konec vyučování v 11.40 hodin.

                                                                                                      17.5. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

6.5. - 10.5. 2019

Čj - zájmena - skloňování zájmen "ten, náš, on, ona, ono, Ty, Vy, Tvůj, Váš"; uč.str.114 - 116 

Čt - První dopis mamince. Den matek. Čítanka str. 120 - 121           

- počítáme se zlomky; uč. str.14 - 15 

- geometrie - osově souměrné útvary - uč.str.11          

Přv - vylučovací soustava; učeb.str.62; PL v sešitě.                      

Vl -  ČR - součást společenstva hospodářsky vyspělých států. Evropa - sjednocující světadíl. učeb.str.43 - 45                                                                 

Informace pro rodiče                                                                                                         

15.5. Výběrové řízení pro žáky 2.tříd do tříd s RVJ.                                                                 

V.A místo výuky kino Alfa, poté pobyt venku. Sraz v 7.45 hod. před školou. Doprovod p.uč. Chochola.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      10.5. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

29.4. - 3.5. 2019

Čj - zájmena - skloňování zájmen "já, ty, se, my, vy"; uč.str.112 - 113              

- aritmetický průměr; počítáme se zlomky - procvičování učiva; uč. str.8 - 10, 12 - 13 

- geometrie - porovnávání úhlu, osa úhlu - uč.str.7          

Přv - trávící soustava, potravinová pyramida, zuby; učeb.str.60 - 61; PL v sešitě.                     

Vl -  kraj Vysočina, Praha - hlavní město ČR - PL v sešitě Vl, učeb.str.24 - 25, 37 - 42                                                                 

Informace pro rodiče                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  3.5. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

15.4. - 26.4. 2019

Čj - Zájmena - druhy zájmen, skloňování zájmen "já, ty, se"; uč.str.108 - 112              

- Desetinná čísla - procvičování učiva; uč. str.3 - 6 

- geometrie - krychle,kvádr -výpočet povrchu          

Přv - Svalová, dýchací a trávící soustava; učeb.str.57 - 58, 60; PL v sešitě.                             

Vl - Olomoucký kraj, Vysočina - PL v sešitě Vl, učeb.str.24, 28                                                                 

Informace pro rodiče       

27.4. od 10. 00 - 16:00 hod. "Jarní jarmark radosti" ; v prostorách školy                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         26.4. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

8.4. - 12.4. 2019

Čj - Přídavná jména - stupňování přídavných jmen; opakování učiva o přídavných jménech. Uč.str.104 - 106        

Čj - čtení - Cesta k novému domovu; čítanka str. 128 - 130          

- Desetinná čísla - procvičování učiva; uč. str.55 - 56, 55 

- geometrie - kvádr -výpočet povrchu; učeb.str. 47          

Přv - Kostra člověka; učeb.str.55 - 56, PL v sešitě.                                           

Vl - Liberecký, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj - PL v sešitě Vl, učeb.str.8 - 21                                                                 

Informace pro rodiče   

18.4. velikonoční prázdniny   

23.4. od 15.30 hod. - schůzka zástupců tříd 

25.4. od 16.00 hod. - třídní schůzky.        

27.4. od 10. 00 - 16:00 hod. "Jarní jarmark radosti" ; v prostorách školy                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                             5.4. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

1.4. - 5.4. 2019

Čj - Přídavná jména - skloňování příd. jmen přivlastňovacích. Uč.str.102 - 104        

Čj - čtení - Psohlavci; čítanka str. 102 - 104          

- Desetinná čísla - odčítání, zaokrouhlování; uč. str.50 - 53, 55 

- geometrie - kvádr; učeb.str. 47          

Přv - Lidské tělo; učeb.str.54                                             

Vl - Pardubický a Zlínský kraj - PL v sešitě Vl, učeb.str.8 - 21                                                                 

Informace pro rodiče   

18.4. velikonoční prázdniny   

23.4. od 15.30 hod. - schůzka zástupců tříd 

25.4. od 16.00 hod. - třídní schůzky.        

27.4. od 10. 00 - 16:00 hod. "Jarní jarmark radosti" ; v prostorách školy                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                             5.4. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

25.3. - 29.3. 2019

Čj - Přídavná jména - skloňování příd. jmen tvrdých a měkkých. Uč.str.97 - 100        

Čj - čtení - Psohlavci; čítanka str. 102 - 104          

- Desetinná čísla - porovnávání, sčítání; uč. str.42 -45, 48 - 49 

- geometrie - krychle, povrch krychle; učeb.str. 46          

Přv - Člověk - společné znaky s ostatními živočichy; učeb.str.53                                             

Vl - Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královehradecký kraj - PL v sešitě Vl, učeb.str.8 - 21                                                                 

Informace pro rodiče   

3.4. výuka do 11.40 hod. Prosím o podpis v ŽK. 

18.4. velikonoční prázdniny   

23.4. od 15.30 hod. - schůzka zástupců tříd 

25.4. od 16.00 hod. - třídní schůzky.        

27.4. od 10. 00 - 16:00 hod. "Jarní jarmark radosti" ; v prostorách školy                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          29.3. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

18.3. - 22.3. 2019

Čj - Přídavná jména - skloňování příd. jmen tvrdých a měkkých. Uč.str.95 - 97        

Čj - čtení: PL - O drzé lišce                

- Desetinná čísla - opakování, procvičování; uč. str.32 -37, 40 - 41 

- geometrie - trojúhelníková nerovnost; učeb.str. 38          

Přv - Třídění živých organizmů; učeb.str.48 - 51; PL v sešitě                                             

Vl - Kraj, v němž žijeme. Ústecký kraj - PL v sešitě Vl, učeb.str.12 - 13                                                                 

Informace pro rodiče   

17.4. se ruší ředitelské volno!!! Žáci přijdou do školy, bude probíhat výuka.                                                                                                 

                                                                                                                                           

                                                                                                                              22.3. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

11.3. - 15.3. 2019

Čj - Přídavná jména - druhy přídavných jmen; skloňování příd. jme tvrdých. Uč.str.90 - 94        

Čj - čtení: čítanka str.110. Přednes str.113 Otvírání studánek, str.116 - Romance o Josefu Ladovi                

- Desetinná čísla - opakování, procvičování; uč. str.32 -37, 40 - 41 

- geometrie - střed a osa úsečky; učeb.str. 38          

Přv - Společenstva živých organizmů; učeb.str.44 + PL v sešitě   Vl - Kraj, v němž žijeme. Karlovarský kraj - PL v sešitě Vl, učeb.str.6                                                                

Informace pro rodiče   

20. 3. vynášení Moreny                                                                                                   

21.3. - Den otevřených dveří - rodiče se mohou přijít podívat na výuku svých dětí.

21.3. - Ponožkový den

22.3. Matematický Klokánek

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                              15.3. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

 

4.3. - 8.3. 2019

Čj - Podstatná jména - opakování. Přídavná jména - úvod. Uč.str.86 - 89        

Čj - čtení : PL - Výprava                

- Desetinná čísla. uč. str.37, 40 - 41                                                         

- geometrie - střed úsečky, vlastnosti trojúhelníku; učeb.str. 38/1; 39/1                                                                                                                                                                       

Přv - Společenstva živých organizmů; učeb.str.44 + PL v sešitě                              

Vl - opakování učiva 4.roč; přehled krajů a krajských měst ČR, NEJ.... České republiky - PL v sešitě Vl, učeb.str.5

                                                                                                                              8.3. 2019 Jana Žídková

.......................................................................................................................................................................................

25.2. - 1.3. 2019

Čj - Podstatná jména - opakování; skloňování podst.jm. rod ž. a stř.; uč.str.78-80, 82-85        

Čj - čtení : PL - Z Palečkova legračního místopisu                

- Desetinná čísla, uč. str.34 - 37                                                         

- geometrie - jednotek obsahu; shodné úsečky; učeb.str. 30 - 31                                                                                                                                                                             

Přv - Společenstva živých organizmů; učeb.str.44                              

Vl - opakování učiva 4.roč; PL v sešitě Přv

                                                                                                    1.3. 2019 Jana Žídková

.............................................................................................................................................................................

11.2. - 15.2. 2019

Čj - Podstatná jména-opakování; skloňování podst.jm. rod m.a ž.; uč.str.67-70; 72-77        

Čj - čtení : PL - podnebné pásy                

- Desetinná čísla, uč. str.33                                                         

- geometrie - převádění jednotek obsahu; učeb.str. 25                                                       

Přv - Život v oceánech a mořích oceánů; učeb.str.41 - 42, 44; PL v sešitě                               

Vl - Poválečný vývoj. Od totalitní moci k demokracii; uč.str.45 - 49

 

18.2. - 22.2. 2019 - jarní prázdniny.

 

                                                                                                     15.2. 2019 Jana Žídková

.............................................................................................................................................................................

4.2. - 8.2. 2019

Čj - Shoda přísudku podmětem; skloňování podst.jmen rod mužský; uč.str.58-61, 64-66        

Čj - PL - W. Matuška Má malá zem; PL - J. Voskovec, J.Werich V domě straší duch                 

- Velká čísla; učeb.str. 24; desetinná čísla, uč. str.32                                                         

- geometrie - převádění jednotek obsahu; učeb.str. 25                                                       

Přv - Život v různých podnebných pásmech. Učeb.str.36 - 40                                                 

Vl - Cesta k zániku ČSR. Válečná léta.; uč.str.42 -44

                                                                                                        8.2. 2019 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

28.1. - 31.1. 2019

Čj - Shoda přísudku  s několikanásobným podmětem; učeb.str.56 - 57                                   

Čj - přednes: K.J.Erben "Zlatý kolovrat"                                                                                 

- Písemné dělení dvojciferným číslem; Velká čísla; učeb.str. 18, 22 - 23             

Přv - Podnebné pásy. Učeb.str.35

Vl - Tvář ČSR- ČSR demokratickým státem. První prezident. Občané ČSR. Hospodářství a kulturní život; uč.str.40 -41

                                                                                                        1.2. 2019 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

21.1. - 25.1. 2019

Čj - Podmět rodu mužského, ženského, středního - opakování. Shoda přísudku   

       s několikanásobným podmětem; učeb.str.52-53, 55                                                        

Čj - čtení - PL - K.H. Borovský, B.Němcová

- Písemné dělení dvojciferným číslem; Velká čísla; učeb.str. 15 - 17, 21              

M - geometrie - Obsah obdélníku a čtverce; učeb.str.13, cv.1,2,4

Přv - Rozmanitost života na Zemi - úvod.  

Vl - Češi a Němci. Směřujeme k samostatnosti; učeb.str. 35 -38

Informace pro rodiče

30.1. - konec vyučování v 11.40 hod.

31. 1. - vydávání vysvědčení - výpis; konec vyučování v 11.40 hod.

Prosím podpis v ŽK.

                                                                                               25.1. 2019 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

14.1. - 17.1. 2019

Čj - Shoda přísudku s podmětem; podmět oko, oči, oka, ucho, uši, ucha; učeb.str.50-51   

Čj - čtení - čítanka str.66 - Masopust; str.72 Zlatý kolovrat, zpaměti do 28.1.

- Písemné dělení dvojciferným číslem; průměrná rychlost; učeb.str. 10 - 12, 14              

M - geometrie - 1.pololetní písemná práce

Přv Vesmír - závěrečné opakování.  

Vl - Stroje ovládly život. Národ sobě; uč.str.30-33

 

Informace pro rodiče

Každé úterý a čtvrtek se vybírají plastová víčka a papír do sběru. 

                                                                                               18.1. 2019 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

7.1. - 11.1. 2019

Čj - Skladba -shoda přísudku s podmětem; podmět rodu ženského a středního; učeb.str.48-49   

Čj - čtení - PL (2 str.) Božena Němcová 

- Procvičování učiva - písemné dělení dvojciferným číslem; učeb. str.7, 9                    

M - geometrie jednotky obsahu; učeb. str.8, cv. 1 - 3

Přv - Země. Měsíc; učeb.str.29- 32

Vl -Rok 1848 - Revoluční rok 1848. Červnové bouře v Praze. Konec roboty. Změny po roce 

     1848; učeb.str. 28 - 29

 

Informace pro rodiče

Chtěla moc bych poděkovat rodičům těch žáků, kteří si během vánočních prázdnin udělali čas a dohlédli a pomohli jim s vypracováním pracovních listů z matematiky.  

                                                                                               11. 11. 2019 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

17.12. - 21.12. 2018

Čj -  Skladba - shoda přísudku s podmětem; podmět rodu mužského; učeb.str. 47   

Čj - čtení - přednes "Ladovská zima",čítanka str.53

- Procvičování učiva - dělení přirozených čísel, pamětné dělení se zbytkem (opakování);

      Písemné dělení dvojciferným číslem; učeb. str.4 - 6

Přv - Dokončení projektu - Výprava do vesmíru.    

Vl - Rok 1848 - Nespokojenost s Habsburky; učeb.str. 28

 

Vážení rodiče,

díky Vaší pomoci a vstřícnosti jsme s dětmi prožili krásnou vánoční besídku. Mockrát Vám všem děkuji.

Přeji Vám - rodičům, ale i dětem krásné prožití vánočních svátků plné pohody a radosti a v novém roce 2019 pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě.

                                                                                            Jana Žídková                       

                                                                                             21. 12. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

10.12. - 14.12. 2018

Čj -  Skladba - přísudek holý, rozvitý a několikanásobný; učeb.str. 44     

                        - shoda přísudku s podmětem; podmět rodu mužského; učeb.str. 46 - 47   

Čj - čtení - Svatý Mikuláš. Co víme o čertovi. čítanka str.54 - 55

-  Zlomky. Jednotky času. Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy. Přímá úměrnost.

       Procvičování učiva. Učebnice 2.díl, str.3

M - geometrie - souřadnice bodů; diagramy, grafy - procvičování.

Přv - Výprava do vesmíru - projekt     

Vl - Počátky národního obrození - opakování; učeb.str. 25 - 27

Informace pro rodiče

18.12. Výlet (exkurze) Hvězdárna Karlovy Vary  

21.12. Vánoční besídka. Konec vyučování v 11.50 hod. 

3.1. - 4.1. 2019 mají žáci ředitelské volno.

                                                                                               14. 12. Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

3.12. - 7.12. 2018

Čj -  Skladba - podmět holý, rozvitý, několikanásobný; věty s podmětem nevyjádřeným;

       přísudek holý, rozvitý a několikanásobný;  učeb.str. 41 - 43

Čj - čtení - Vláda zimy; učeb. str.52 - 53; Ladovská zima - zpaměti do 17.12.

- Římské číslice. Zlomky; učeb.str.47 - 50

M - geometrie - souřadnice bodů; geometrická tělesa; učeb.str.45, 56

Přv - Od neživé přírody k vesmíru: Slunce - zdroj světla a tepla, nejbližší hvězda planety 

         Země; učeb.str.25

Vl - Počátky národního obrození učebnice str.25 - 27

Informace pro rodiče

Z provozních důvodů kuchyně bude jídelna v prosinci vydávat pouze jedno jídlo.

14.12. Svět kostiček - lego; Muzeum Sokolov; 4. - 5. vyučovací hodina.  

10.12. - 21.12. nebudou děti dostávat písemné domácí úkoly z Čj a M Usmívající se.

                                                                                                7.12. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

26.11. - 30.11. 2018

Čj -  Skladba - podmět holý, rozvitý, několikanásobný; věty s podmětem nevyjádřeným;  

       učeb.str. 38 - 40

 Čj - čtení - Kouzelný džbán; učeb. str.76 - 77

- Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy s jedním až dvěma početními výkony;

      přímá úměrnost; římské číslice (čtení čísla kapitol); učeb.str.40 - 43, 46

M - geometrie - souřadnice bodů; učeb.str.45

Přv - Projekt - nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny . 

Vl - Obrození měšťanské společnosti; učebnice str. 25

Informace pro rodiče

Z provozních důvodů kuchyně bude jídelna v prosinci vydávat pouze jedno jídlo.

                                                                                                                       30.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

19.11. - 23.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob - procvičování, shrnutí učiva; učeb.str. 34/cv.31, 32; str.35

                       - skladba - základní skladební dvojice; učeb.str. 37

Čj čtení - Jak se stařeček stal léčitelem; učeb. str.72 - 73

- Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy s jedním až dvěma početními výkony; 

      učeb.str.36 - 38, 39/ cv. 1, 2

M - geometrie - kružnice a kruh; učeb.str.39

Přv - Půda; učebnice str.23 - 24

Vl - Opakování č. 2. Časová osa; učebnice str.24

Informace pro rodiče

Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili ve čtvrtek 22.11. 2018 třídních schůzek.

Rovněž Vám děkuji za Vaši podporu při domácí přípravě Vašich dětí do školy, která se v posledních dvou týdnech u většiny žáků výrazně zlepšila.

29.11. Z provozních důvodů konec vyučování v 12.35 hod. Prosím podpis v ŽK.

Předvánoční burza hraček, dětských knih a suvenýrů

26.11. - 30.11. 2018 - prodej

Výtěžek - Dobrý anděl (pro dítě z KV kraje).

Připomínám, že se blíží termín (30.11.) odevzdávání čtenářského deníku :-).

                                                                                                                          23.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

12.11. - 16.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob rozkazovací, podmiňovací; učeb.str. 32 - 34/ cv.30

Čj čtení - Pověst o pražském golemovi; učeb. str.97 - 98

- Písemné dělení. Jednotky času.;učeb.str.33, 35  

M - geometrie - obvody obrazců; učeb.str.34, cv.6 - 9

Přv - Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje; učebnice str.22

Vl - Manufakury a první stroje (od poloviny 18.stol.); učebnice str.22 - 23

Informace pro rodiče

20.11. - Tonda Obal, beseda - ekologie; 2.vyučovaci hodina (místo Čj - sloh, 4.vyuč.hodina)

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast  :-) . 

23.11. Knihovna Sokolov (od 10.00 hod.)

Předvánoční burza hraček, dětských knih a suvenýrů

19.11. - 23.11. 2018 - výběr

26.11. - 30.11. 2018 - prodej

Výtěžek - Dobrý anděl (pro dítě z KV kraje)

                                                                                                                          16.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

5.11. - 9.11. 2018

Čj - Slovesa - slovesný způsob oznamovací, rozkazovací; učeb.str. 27 - 31

Čj čtení - Pověst o pražském golemovi; učeb. str.97 - 98

- Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem; písemné dělení; učeb.str.31 - 32  

M - geometrie - trojúhelníky; učeb.str.29, cv.3, 4; obvody obrazců; učeb.str.34, cv.1, 3, 4

Přv - Elektrické spotřebiče. Vodiče. Nevodiče.; učebnice str.20 - 21

Vl - Život na vesnici (18.stol.): Práce na poli.; učebnice str.21

Informace pro rodiče

13.11. - Filmový klub I.stupeň; od 14.00 hod.

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                           9.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

31.10. - 2.11. 2018

Čj - Slovesa; učeb.str. 25 - 26 (do cvičení 4.)

Čj čtení - báseň Listopad; učeb. str.20 (zpaměti do 5.11.); čl. Dušičky. Píseň, co mě učil listopad; učeb. str.23

- Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem; učeb. str.30 

M - geometrie - vlastnosti úhlopříček; učeb.str.23/3; trojúhelníky; učeb.str.29, cv.1,2

Přv - Člověk a energie. Elektrická energie.; učebnice str.19

Vl - Život na vesnici (18.stol.): Rozvrstvení vesnice. Podoba domů; učebnice str.19 - 20

Informace pro rodiče

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                             2.11. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

22.10. - 26.10. 2018

Čj - Slovní druhy; učeb.str. 22 - 23

Čj čtení - čl. Óda na žulu. Krása - krásný - kras; učebnice str. 42 - 43

- Opakování, procvičování učiva 4.r., nerovnice, pamětné násobení a dělení v oboru 0 - 10, písemné násobení jednociferným číslem; učeb. str.28,30 

M - geometrie - vlastnosti úhlopříček; učeb.str.23 / 1, 2

Přv - Energetické suroviny (paliva); učebnice str.17 - 18

Vl - Světlo rozumu (druhá polovina 18.stol.); učebnice str.17 - 18

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

31.10. od 13.00 - 17.00 školní klub : Hallovenské dlabání - vyřezávání dýně; přinést si lžíci, nůž, popřípadě dýni. 

22.11. od 16.00 třídní schůzky. Prosím o účast. 

                                                                                                                             28.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

15.10. - 19.10. 2018

Čj - Významy slov; učeb.str. 18 - 21

Čj čtení - čl. Psohlavci; učebnice str. 102 - 104

- Opakování, procvičování učiva 4.r., jednotky hmotnosti; učeb. str.25 -27 

M - geometrie - čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky; učeb.str.22 / 1, 2

Přv - Drahé kovy; učebnice str.16

Vl - Světlo rozumu (druhá polovina 18.stol.) - úvod ; učebnice str.17 - 18

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

22.10. - 26.10. od 12.00 - 16.00 školní klub : Vyrábíme z různých materiálů netopýry, pavouky.... 

25.10. Den otevřených dveří

26.10. DDM - 10.00 - 12.35 hod. 1.a 2. vyuč. hod. Tv, Čj

Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                             19.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

8.10. - 12.10. 2018

Čj - Předpony ob-, v-, z-, s-, vz-; předložky s, z; učeb.str. 15 - 16

Čj čtení - čl. Stůl Komenského. O škole; učebnice str. 98 - 99

               - str. 18: Papíroví draci; DÚ 18/1 (do 22.10.)

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.19 -21 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.14 / 1, 2

Přv - Železné rudy; učebnice str.15

Vl - Opakování č.1 - Život po třicetileté válce; učebnice str.16

Informace pro rodiče

Od 8.10.  vybíráme víčka (každé úterý a čtvrtek) 

18.10. - výstava v MDK Medový den (6.vyučovací hodina)

25.10. Den otevřených dveří

Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                             12.10. 2018 Jana Žídková

..............................................................................................................................................................................

1.10. - 5.10. 2018

Čj - Předpony ob-, v-, z-, s-, vz-; učeb.str. 14 - 15

Čj čtení - čl. Svatováclavská koruna; učebnice str. 16; 

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.16 - 18 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 5 - 6

Přv - Nerudní suroviny; učebnice str.12 - 14

Vl - J. A. Komenský. Různé školy.; učebnice str.14 - 15

Informace pro rodiče

9.10. změna - místo Čj slohu (opraveno 6.10. z Pč na Čj) budeme mít Přv (odpadne nám ve středu 9.10.)

10.10. - DDM - dopravní výchova 8.00 - 12.35; sportovní oblečení, přezůvky, svačinu

10.10. 14.00 hod. Schůzka žákovského parlamentu

11.10. Z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v Žk

12.10. změna  - 4.vyuč. hodinu budeme mít Vl (odpadne nám 10.10.). 5. vyuč.h. Vv

8.10. - 11.10. Hallowen - tvůrčí dílna pro 5. - 9.ročníky - bližší informace mají děti v Žk

25.10. Den otevřených dveří

 Zdravé svačiny 

Od 15.října budou ve škole nabízeny dětem svačiny zdravějšího typu. Děti dnes obdržely nabídku svačin. Bližší informace o objednávání naleznete na webových stránkách školy - lišta nahoře - vpravo. Objednávky již příští týden.

                                                                                                                              5.10. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

24.9. - 30.9. 2018

Čj - Předpony od-, nad-, pod-, před-; učeb.str. 12 - 13

Čj čtení -čl.Podzim. Pověst o Blaníku; učebnice str. 14 - 15; 

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.12 - 13 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 2 - 4

Přv - Nerosty a horniny; učebnice str.11 - 13

Vl - Život v barokní době; učebnice str.12 - 13

 

Informace pro rodiče

 Sběr papíru - akce Peníze do škol

2 možnosti, škola preferuje variantu a

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

Vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen (přízemí u ŠD).

b) Sběr do sběrného dvora  - TSR Dolní Rychnov - při odevzdávání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Žáci obdrží "váženku", kterou odevzdají TU.

Sběr kaštanů 25. 9. - 26. 10. na školním dvoře : po - pá 7.30 - 7.50 hod.

Anglická knihovna  - ve třídě 6.A; výpůjční doba denně 7.30 - 7.50 hod.

Filmové kluby pro 1. i 2. stupeň - 1x měsíčně, po filmu následuje diskuse; bližší informace v ŽK

Hallowen - tvůrčí dílna pro 5. - 9.ročníky

- bližší informace (termín, činnost) přinesou děti příští týden

 

                                                                                                                              27.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

17.9. - 21.9. 2018

Čj - Předpony roz-, bez-, vz-; předložka bez; učeb.str. 10 - 11

Čj čtení -čl.Karel IV.; učebnice str. 44 - 45; Září - str.3

- Opakování, procvičování učiva 4.r.; učeb. str.8 - 9, 11 

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.10 / 1, 4

Přv - Člověk v přírodě. Podmínky života na Zemi; učebnice str.8 - 9

Vl - Doba pobělohorská; učebnice str.9 - 11

Informace pro rodiče

24.9. Z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v ŽK.

26.9. - Výstava fyzikálních a chemických pokusů; vstupné 60,- Kč

29. - 30.10. 2018 - podzimní prázdniny

Vybíráme 120,- Kč za PS na Aj.

SBĚR KAŠTANŮ 25. 9. - 26. 10. na školním dvoře : po - pá 7.30 - 7.50 hod.

 

                                                                                                                              21.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................

10.9. - 14.9. 2018

Čj - Stavba slova, slovotvorný základ, slova příbuzná; učeb.str. 5 - 7, 9

- Opakování, procvičování sčítání a odčítání; učeb. str. 3 - 5, 7

M - geometrie - opakování učiva; učeb.str.6

Přv Opakování učiva 4.roč.; učebnice str.6 - 7

Vl - Opakování učiva 4.roč.; učebnice str.5 - 8

Informace pro rodiče

21.9. - muzeum Sokolov,Sokolovské osmičky; vstupné 15,- Kč

29. - 30.10. 2018 - podzimní prázdniny

Provoz ŠD bude upřesněn.

                                                                                                                              14.9. 2018 Jana Žídková

.................................................................................................................................................................................