4.C - školní rok 2019/2020

 

  

 

Vážení rodiče,

vítám Vás opět na stránkách naší třídy. Najdete zde důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2019/2020. 

                                                            Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 – 14.00

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Naděžda Beňadiková, IV.B

 

Vychovatelka: paní Jana Křenková, ŠD č.16

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                            Mgr. P. Šišková, ředitelka školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.

Vánoční prázdniny 23.12. - 3.1.

Pololetní prázdniny 31.1.

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3. 

Velikonoční  9.4.

Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.

Ředitelské volno 27.3., 14.4.,  29.6., 30.6.

 

Vysvědčení

Za 1. pololetí 30.1.2020

Za 2. pololetí 26.6.2020

 

Třídní schůzky

10.9.2019 od 15.30 I. A II. stupeň

21.11.2019 od 16.00 – I.stupeň

23.4.2020 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka –  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

Sběr žaludů a kaštanů – bude upřesněno

Informace budou později na webu školy a na facebooku.

Sběr papíru – PROJEKT Peníze do škol - bude upřesněno

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

- vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat pí uč. Pisárové.

Projekt „Peníze do škol“ - bude upřesněno

Smyslem tohoto projektu je podpořit recyklaci papíru a zároveň vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí u žáků základních škol.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Označení papíru

Vždy musí být označen piktogramem s názvem „PAP“ + číselný kód (20 až 39 – tyto kódy se používají pro papír). Papír musí obsahovat jen toto označení, žádné kombinace s těmito názvy nelze vykoupit jako recyklovatelný papír.

Co je považováno za recyklovatelný papír:

Jedná se například o časopisy, noviny, sešity, letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Dále čisté kartonové krabice, které prosím rozložit, zbavit izolepy. Recyklovat jdou i staré knihy, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ale pevnou obálku (tu příp. odtrhnout).

Obálky s fóliovými okénky je možné také odevzdat. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Co nesmí papír obsahovat:

Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsi jiných materiálů.

Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru – z nich už žádný další papír vyrobit nelze, protože papírové vlákno je moc krátké. Papír se může recyklovat až 5x a tohle je jeho poslední fáze. Plata od vajíček se můžou dát třeba do kompostu nebo do směsného odpadu.

Mastný nebo jinak znečištěný papír (hygienické kapesníčky, kuchyňské utěrky, mastné krabice od pizzy apod.). To také patří do směsného odpadu.

Účtenky z obchodů – ty jsou většinou na termopapíru a ani ten se recyklovat nedá. Účtenky se vyhazují do směsného odpadu. Nepatří ani do kompostu.

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Aj Vv Vv
Úterý Čj Aj M Tv Vl
Středa Čj Aj M Čj čtení Hv
Čtvrtek Čj Aj Tv  Čj čtení
Pátek Čj M g Vl Čj čtení  

Rozvrh je platný od 9.9.2019. Změna vyhrazena.

PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00,    8.45 - 8.55,    9.40 - 10.00,

               10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

Vyučující AJ  Mgr. Eliška Navrátilová, konz. hod. čtvrtek 13.30 - 14.00                           

                      Bc. Karolína Cooper, konz. hod. - bude upřesněno

     

Pomůcky na vyučování pro 4. ročník

 

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)                                                                      Sešity doma, prosím nenadepisovat ani nepodepisovat.

1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofolií (na Šikulku)

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)

 

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách jste odhlasovali zakoupení pracovních sešitů pro 4. třídu (Čj, M, Vl). Již v předstihu Vám zasílám informaci o ceně těchto sešitů, která činí celkem 280 Kč. Sešity budou zakoupeny společně v září 2019. Pracovní sešity na Aj se v letošním šk. roce nebudou pořizovat (informace na TSCH).

Stejně jako ve 3. třídě se na Vás také obracím se žádostí o zaslání příspěvku 150 Kč pro tento školní rok na zakoupení pomůcek na VV, PČ, čtvrtky, barevné papíry, apod..

Částku (celkem 430 Kč) zašlete, prosím, do školy do 20. září 2019 nebo přineste na třídní schůzku dne 10. září 2019. Současně Vás žádám, abyste do třídy zaslali jedno balení kapesníků a pokud máte možnost jedno balení papírů na kopírování.

Pracovní sešity, které budou zakoupeny pro práci ve 4. třídě (odhlasováno na TSCH):

PS IMG 7435


Výuka ve dnech 2. 9. - 6. 9. 2019

Pondělí 2. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 10.30 h do 12 h

Úterý 3. 9. - do 11. 00 h          ŠJ: od 11.00 h do 12.15 h 

Středa 4. 9. - 11. 40 h            ŠJ: od 11.00 h do 13.00 h

Čtvrtek 5. 9. – 11. 40 h     výuka dle rozvrhu zapsaném v notýsku

Pátek 6. 9. – 11. 40 h       výuka dle rozvrhu zapsaném v notýsku

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       

a sešity. 

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas z vlastních knížek. Čítanka většinou zůstává ve škole, pokud z není zadáno čtení na doma.

Papíry, které jsou vložené do PS A UČEBNIC , nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

Zajímavé adresy a odkazy

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Opět je možné zakoupit si ve škole zdravou svačinku jako v loňském školním roce. Svačinky se již neobjednávají, ale přímo kupují z nabídky.

 

 AKCE NA ŘÍJEN

 

2. října - exkurze do Seravinu Sokolov cca 10.00 - 12.00 -

Prosím dobrovolníka z řad rodičů o doprovod. Pokud byste měli zájem, napište                mi email. Děkuji.

3. října - návštěva knihovny 11.00 - 12.00

Prosím opět dobrovolníka z řad rodičů o doprovod. Pokud byste měli zájem, napište        mi email. Děkuji.

 

 

ČTVRTLETNÍ TESTY

 

 

UČIVO, AKTUALITY

 

☺ 5.týden 30.9.- 4.10.2019

 

Pondělí - pátek

 
Informace 
 
Pomůcky na španělský jazyk:
desky, stačí obyčejné, do nichž se dají zakládat listy, 
dobře vybavený penál - hlavně pastelky, ořezaná tužka, pero (ne gumovací) nebo i propisovačka
blok nebo natrhané i mensi kousky papíru, treba poloviny A5 na soutěže a nácviky různých úkolů, popř. notýsek,
žáci 3. a 4. ročníků - učebnice (zatím mají jen čtvrťáci).
Upozornění - nejedná se o kroužek, ale o vyučovací předmět, z něhož budou děti hodnoceny známkou na vysvědčení.
 
 
Na pátek si děti přinesou 1-2 prázdné ruličky od toaletního papíru.
 

                              

Postřehy z vyučování.

Děkuji moc paní Kováčové za včerejší doprovod do knihovny.

Máme za sebou měsíc školy a je na čase, aby děti začaly pracovat naplno. Bohužel se tak neděje - viz známky některých v ŽK. Zatím vše opakujeme a jen lehce nabalujeme nové učivo. U některých dětí však není na co nabalovat. Spoustu učiva ze třetí třídy pozapolmněly. Zcela nové je učivko vlastivědy, kterou je opravdu třeba se učit. Každou hodinu procvičujeme orientaci na mapě - světové strany, sousední státy, kraje a krajská města.

 

Dalším "kamenem úrazu" je zapomínání pomůcek - ohraná písnička . Zvláště pak u předmětů vlastivěda a přírodověda. Stávím 10 minut z hodiny tím, že se dětí omlouvají, že něco nemají. Někteří si ještě vzpomenou v hodině, když danou pomůcku potřebují. Prosím vás, rodiče, abyste dohlédli na přípravu dětí do školy a na přípravu pomůcek podle rozvrhu. Zapomínání je hodnoceno do chování dětí a již 2 týdnech uplynulého měsíce mají někteří žáci i 8-9 zapomenutí, což je dvojnásobek limitu!

 

A abych si jen neztěžovala - Velká pochvala dětem za včerejší chování v knihovně.

 

Pro marody:

 

 

4.týden  23.9.- 27.9.2019

Pondělí - pátek

Postřehy z vyučování. 

 

Informace 

Dne 2.10. jdeme do firmy Serafin v Sokolově. Budeme odcházet po svačině a vracet se budeme cca v 11.30 - 12.00. Rozvrh na tento den ČJ, AJ,Vlastivěda. JDEME PĚŠKY.

PODEPIŠTE, PROSÍM, INFORMACI V NOTÝSKU - bude napsáno v pátek, ve čtvrtek jsme nestihli napsat.

   

Dne 3.10. jdeme do knihovny. Odchod ze třídy je v 10.45 hod. Opět bych požádala někoho z rodičů o doprovod.

 Děkuji.

Začínáme zakládat herbář rostlin. Do 18.10. je zapotřebí  mít vylisované listy stromů, cca 8 druhů,popřípadě i s plody. List bude  nalepený lepící páskou na papíře, který dostane každé dítě ve škole, s tabulkou a vypsanými informacemi. Vylisované listy, budeme potřebovat i na VV, takže jich vylisujte raději více. 

Pro marody: