4.C - školní rok 2019/2020

 

  

 

Vážení rodiče,

vítám Vás opět na stránkách naší třídy. Najdete zde důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2019/2020. 

                                                            Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 – 14.00

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Naděžda Beňadiková, IV.B

 

Vychovatelka: paní Jana Křenková, ŠD č.16

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                            Mgr. P. Šišková, ředitelka školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.

Vánoční prázdniny 23.12. - 3.1.

Pololetní prázdniny 31.1.

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3. 

Velikonoční  9.4.

Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.

Ředitelské volno 27.3., 14.4.,  29.6., 30.6.

 

Vysvědčení

Za 1. pololetí 30.1.2020

Za 2. pololetí 26.6.2020

 

Třídní schůzky

10.9.2019 od 15.30 I. A II. stupeň

21.11.2019 od 16.00 – I.stupeň

23.4.2020 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka –  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

Sběr žaludů a kaštanů – bude upřesněno

Informace budou později na webu školy a na facebooku.

Sběr papíru – PROJEKT Peníze do škol - bude upřesněno

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

- vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat pí uč. Pisárové.

Projekt „Peníze do škol“ - bude upřesněno

Smyslem tohoto projektu je podpořit recyklaci papíru a zároveň vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí u žáků základních škol.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Označení papíru

Vždy musí být označen piktogramem s názvem „PAP“ + číselný kód (20 až 39 – tyto kódy se používají pro papír). Papír musí obsahovat jen toto označení, žádné kombinace s těmito názvy nelze vykoupit jako recyklovatelný papír.

Co je považováno za recyklovatelný papír:

Jedná se například o časopisy, noviny, sešity, letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Dále čisté kartonové krabice, které prosím rozložit, zbavit izolepy. Recyklovat jdou i staré knihy, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ale pevnou obálku (tu příp. odtrhnout).

Obálky s fóliovými okénky je možné také odevzdat. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Co nesmí papír obsahovat:

Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsi jiných materiálů.

Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru – z nich už žádný další papír vyrobit nelze, protože papírové vlákno je moc krátké. Papír se může recyklovat až 5x a tohle je jeho poslední fáze. Plata od vajíček se můžou dát třeba do kompostu nebo do směsného odpadu.

Mastný nebo jinak znečištěný papír (hygienické kapesníčky, kuchyňské utěrky, mastné krabice od pizzy apod.). To také patří do směsného odpadu.

Účtenky z obchodů – ty jsou většinou na termopapíru a ani ten se recyklovat nedá. Účtenky se vyhazují do směsného odpadu. Nepatří ani do kompostu.

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Aj Vv Vv
Úterý Čj Aj M Tv Vl
Středa Čj Aj M Čj čtení Hv
Čtvrtek Čj Aj Tv  Čj čtení
Pátek Čj M g Vl Čj čtení  

Rozvrh je platný od 9.9.2019. Změna vyhrazena.

PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00,    8.45 - 8.55,    9.40 - 10.00,

               10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

Vyučující AJ  Mgr. Eliška Navrátilová, konz. hod. čtvrtek 13.30 - 14.00                           

                      Bc. Karolína Cooper, konz. hod. - bude upřesněno

     

Pomůcky na vyučování pro 4. ročník

 

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)                                                                      Sešity doma, prosím nenadepisovat ani nepodepisovat.

1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofolií (na Šikulku)

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)

 

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách jste odhlasovali zakoupení pracovních sešitů pro 4. třídu (Čj, M, Vl). Již v předstihu Vám zasílám informaci o ceně těchto sešitů, která činí celkem 280 Kč. Sešity budou zakoupeny společně v září 2019. Pracovní sešity na Aj se v letošním šk. roce nebudou pořizovat (informace na TSCH).

Stejně jako ve 3. třídě se na Vás také obracím se žádostí o zaslání příspěvku 150 Kč pro tento školní rok na zakoupení pomůcek na VV, PČ, čtvrtky, barevné papíry, apod..

Částku (celkem 430 Kč) zašlete, prosím, do školy do 20. září 2019 nebo přineste na třídní schůzku dne 10. září 2019. Současně Vás žádám, abyste do třídy zaslali jedno balení kapesníků a pokud máte možnost jedno balení papírů na kopírování.

Pracovní sešity, které budou zakoupeny pro práci ve 4. třídě (odhlasováno na TSCH):

PS IMG 7435


Výuka ve dnech 2. 9. - 6. 9. 2019

Pondělí 2. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 10.30 h do 12 h

Úterý 3. 9. - do 11. 00 h          ŠJ: od 11.00 h do 12.15 h 

Středa 4. 9. - 11. 40 h            ŠJ: od 11.00 h do 13.00 h

Čtvrtek 5. 9. – 11. 40 h     výuka dle rozvrhu zapsaném v notýsku

Pátek 6. 9. – 11. 40 h       výuka dle rozvrhu zapsaném v notýsku

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       

a sešity. 

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas z vlastních knížek. Čítanka většinou zůstává ve škole, pokud z není zadáno čtení na doma.

Papíry, které jsou vložené do PS A UČEBNIC , nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

Zajímavé adresy a odkazy

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Vážení rodiče,

opět nabízíme prodej zdravých svačinek z Dolmen Oázy Sokolov! Na stránkách školy vyplníte jednoduchý formulář, v němž Vy (nebo Vaše dítě) na týden dopředu a na každý den může vybrat ze široké nabídky. V daný den, v daný čas si dítě svačinku ve škole vyzvedne a zaplatí. Svačinky jsou vyráběné z čerstvých a kvalitních surovin. Svačinky je třeba objednat vždy do čtvrtka do 10:00.

Postup pro objednání: Na stránce www.2zs.sokolov.cz najdete v horní liště SVAČINY. Po kliknutí se objeví objednávkový formulář. Vyberete z nabídky (na jeden den, nebo na celý týden, jak chcete), doplníte údaje o Vašem dítěti, kontaktní mail a telefon na Vás jako zákonného zástupce a odešlete objednávku. Na danou e-mailovou adresu Vám přijdete rekapitulace objednávky. V momentě, kdy objednávku odešlete, STÁVÁ SE ZÁVAZNOU!

Stornovat objednávku je možné vždy týden dopředu do čtvrtka do 10:00 na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že svačinu objednáte a dítě nebude ve škole, je třeba, abyste ji přesto zaplatili.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste (zvlášť malým dětem) řekli, jakou svačinu v daný den má. Urychlí se tím výdej svačin. U mladších žáků je možné toto zapsat, např. do notýsku.

 

 AKCE NA ZÁŘÍ

 

5. září - schůzka zástupců tříd od 15. 30 h

7. září - informační schůzka k výuce španělského jazyka (viz letáček)

10. září - třídní schůzky od 15. 30 h

12.9. Dravci - akce na areálu Bohemie - vstupné 80,- Kč

 

 

ČTVRTLETNÍ TESTY

 

 

UČIVO, AKTUALITY

 

 1.týden  2.9.- 6.9.2019

Čtvrtek

Postřehy z vyučování.

Velká pochvala od paní učitelky Navrátilové za chování a vědomosti při angličtině. Přestože děti byly spojené do jedné skupiny, tak se ve třídě velice dobře pracovalo.

K pochvale za chování se přidávám i já, děti se začínají zklidňovat. Dnad se zlepší            i nošení pomůcek a také plnění povinností - zapisování si údajů z tabule a pod. 

Informace

Schůzka 7.9. k nepovinnému předmětu Španělský jazyk se ruší z důvodu konání Hornické pouti - velmi výrazné dopravní omezení v okolí školy, problémy s parkováním apod. Veškeré informace děti pro vás dostaly na letáčku společně s přihláškou, kterou je nutno vyplnit a zítra přinést do školy.

Rozvrh na pátek 6.9. : ČJ, M, VL, PŘ. - ZAPSÁNO V NOTÝSKU.

Pro marody:

ČJ - Opakování učebnice str. 4 - ústně

M - 1.díl str. 4 - Pamětné sčítání a odčítání, slovní úlohy

PŘ - opakování vědomostí ze 3. třídy. uč. st. 2,3

Nadepisování a balení  sešitů z PŘ a VL

Kontrola vyplněných ŽK

 

 

Středa

Postřehy z vyučování.

Opět velký dík za balíky a kapesníčky do třídy. Prosím o důsledné kontrloly  úkolníčků, notýsků a ŽK. Všechny informace si děti zapisují a snažím se je napsat i na třídní web.  Dnes, bohužel, 4 děti neměly sešity, obaly na sešity, PL, aj. Zbytečně budou mít práci doma.

 

Informace

Nepovinný předmět Španělský jazyk je  naplněn a nelze se již do něj přihlásit. Bude probíhat každé pondělí 6. vyučovací hodinu tj. od 12.40 do 13.30 h. Podrobné informace budou poskytnuty na informační schůzce 7.9

 

Rozvrh na čtvrtek 5.9.: ČJ, AJ, M, Př

 

Ve čtvrtek 5. 9. si žáci přinesou:

- kufřík s pomůckami (vše podepsané), zámeček na skříňku, ručník (stále nemají                 všichni), rodiči vyplněnou a podepsanou ŽK.

 

Pro marody:

ČJ - Opakování učebnice str. 3 - ústně

Čtení - Čítanka oranž, str. 4-6, četba o prázdninách. 

M - 1.díl str. 3 - čtení čísel, jednotky desítky, stovky. Pozice na ose, zaokrouhlování, porovnávání čísel. Názvy početních operací a jejich členů.

Nadepisování a balení  sešitů z ČJ a  M.

Vyplňování Žákovské knížky.

 

 Úterý

Postřehy z vyučování.

Děkuji všem rodičům, kteří tak hbitě a pohotově reagovali a poslali do školy peníze na třídní fond a za PS.

Některé děti ještě nedonesly dotazníky a přihlášku na výuku španělského jazyka. Prosím o dodání zítra, abych mohla s těmit informacemi dále pracovat. Děkuji.

 

Informace

Dne 12.9. jdeme na akci Dravci, vstupné 80,- Kč prosím donést do 9.9.

Děkuji.

 

 

Pondělí 

Postřehy z vyučování.

Tak už nám to zase začalo.:)

Přeji Vám, milí rodiče, hodně optimismu, rozvážnosti , nadhledu a pevných nervů do dalšího školního roku. Těším se na naši další spolupráci. 

 

Informace

Veškeré informace děti obdrželi dnes ve formě letáčků. Prosím, věnujte jim velkou pozornost zvláště dotazníku a přihlášce na nepovinný předmět Španělský jazyk. Tyto dva dokumenty, prosím, vyplňte a pošlete obratem zpět. Děkuji. Podrobné informace se dozvíte na třídní schůzce 10.9. Budu se těšit.

Byla také provedena aktualizace webových stránek třídy.

 

V úterý 3. 9. si děti přinesou do školy v aktovce:

- vyplněný dotazník a letáček k výuce španělského jazyka, penál, svačinu, ubrousek pod svačinu, pití v umělohmotné lahvi, přezůvky se světlou podrážkou, ručník s poutkem (podepsaný)

 

Ve středu 4. 9. si žáci přinesou:

- obalené učebnice v aktovce, penál

- sešity a obaly na ně, úkolníček

- kufřík s věcmi na Vv, Pč - možno do konce týdne

- sedák na židličku

- dodělaný PL

 

 

Pro marody: Po - Pá

viz informace výše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek - pátek

Postřehy z vyučování

Informace

 

 

Pro marody: ČT - PÁ