4.C - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy.

Naleznete zde důležité informace ohledně života třídy.

Úspěšný školní rok 2017/2018.


 11. 10. 2017 Anglicko-české divadelní představení v MDK Sokolov.

12. 10. 2017 Akce sokolovských včelařů - Medový den.

17. 10. 2017 Divadelní představení - Ať žijí duchové.

19. 10. 2017 Vzdělávací projekt - Zdravá strava.


 8.11. 2017 Projekt ČP - Ajax.

14.11. 2017 MDK - Strakaté bajky - divadelní představení.

23. 11. 2017 Třídní schůzky od 16.00h

30. 11. 2017 DDM - Očisté planetě.

_____________________________________________________________________________________________

20.12. Projekt - Čteme společně.

20.12. Od 13.30 hodin na nádvoří školy - Vánoční trhy.

 

 

 

22.12. Konec výuky v 11.40 hodin

Děkuji rodičům, kteří přispěli  na vánoční trhy materiálem nebo výrobky.

 

Přeji přijemné vánoční svátky a úspěšný nový rok. Věra Příplatová

_____________________________________________________________________________________________

7.02. Beseda z oblasti primární prevence - téma - Z housenky motýlem

        /období přechodu z dětství do dospívání; fyzické psychické změny;změna vztahů s okolím; jak se chováme/

 

8.02. Návštěva knihovny - téma - Karel Poláček. 

_____________________________________________________________________________________________

 

13. 03. Beseda - Velikonoce v EU.

 

16.03. Třídní kolo soutěže - Matematický klokan.

 

 

22.03. Konec výuky v11.40h. 

 

28.03. Ředitelské volno pro žáky.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.  Třídní schůzky.

 

24.04. Projekt Ajax.

 

30.04. Ředitelské volno.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeji všem žákům pěkné a slunečné prázdniny. V. Příplatová

 

 

 

 

 

 

 

autumn kids act