4.B - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4.  třídě s rozšířenou výukou jazyků a přeji Vám v tomto školním roce 2019/2020 mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde opět najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                           Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka N. Beňadiková


Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 13. 30 h do 14. 00 h. Na konzultaci je potřeba se předem domluvit. N.B.


 Upozornění pro rodiče - od prosince byl ukončen sběr papíru ve škole.


 

 Vážení a milí rodiče,041

přeji Vám i Vašim dětěm od srdce příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti v osobním životě.

Mnohokrát také děkuji krásnou pohodu na naší besídce a za milé dárečky, velice si toho vážím. N. B. 


Tento týden jsme se učili: 16.12. - 20.12.:sova 1

Čj - Slovesa: mluvnické kategorie - uč. str. 53 - 55

M - Procvičujeme probrané učivo a přirozená čísla do 10 000: uč. str. 49, 52, 539, geometrie s. 44

Přv - Živočichové lesa, Příroda v zimě - uč. str. 25 - 27

Vl - Procvičovat orientaci na mapě (pohoří, vodstvo, města)  + uč. str. 34 - 37; PS 10/6, 16/1, 17/7, 20/1,2


Tento týden jsme se učili: 18. 11 - 22. 11.:sova 1

Čj - Slovní druhy, slovesa: mluvnické kategorie - uč. str. 47 - 51, 52

M - Procvičujeme probrané učivo a přirozená čísla do 10 000: uč. str. 48, 49, geometrie s. 44

Přv - Živočichové lesa - uč. str. 25, 26

Vl - Procvičovat orientaci na mapě + uč. str. 32 - 35


Tento týden jsme se učili: 2. 12. - 6. 12.:skolak2

Čj - VS  slova příbuzná - procvičujeme pravopis, Slovní druhy - určování, ohebné, neohebné - uč. str. 46, 47

M - přirozená čísla do 10 000 - pamětné a písemné +, - a pamětné násobení a dělení - uč. str. 42 - 46

Přv - opakujeme učivo - uč. str. 20 - 24

Vl - Počasí, podnebí + opakujeme vodstvo a povvrch ČR - uč. str. 32, 33, PS str. 18, 19


Čertí den se nám dnes vydařil a všichni moc děkují za velice bohatou nadílku, byli nadšení :-). I já se k poděkování přidávám a děkuji všem, kteří se na bohaté nadílce podíleli.

CD1 CD2

CD3  CD4

CD5  CD6

CD7


 Čteme společně s deváťáky v angličtině :-)

Ctem1  Ctem2


Akce na prosinec 2019:

5. prosince - Čertí den (čertovská výuka v maskách)006

13. prosince - Návštěva muzea, vstupné 15 Kč

18. prosince - Vánoce kolem světa 14. 00 h - 16. 00 h

19. prosince - Beseda Z housenky motýlem

20. prosince - Vánoční besídka, konec v 11 h - nutný podpis v ŽK

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny. Nástup do školy 6. 1. 2020


Poděkování

Chtěla bych poděkovat dvěma účastnicím, které se na háčkování dostavily. Bylo to milé posezení, hezky jsme si popovídaly a ještě jsme stihly i něco uháčkovat. Děkuji moc, N. B.

Také bych touto cesto chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám přispěli nadílkou pro děti na Mikuláše. Děkuji moc. N. B.


Vážení rodiče, milé maminky, babičky,Výsledek obrázku pro klubko vlny

zvu Vás 28. listopadu od 14 h do naší třídy na háčkovací odpoledne :-). Budeme spolu vytvářet háčkované ozdoby a "ustrojíme" jimi stromečky v blízkosti naší školy. Občerstvení zajištěno, háčky a vlna také. Uvítám, pokud můžete a přinesete si i vlastní zbytky vlny. Těším se na Vás, N. Beňadiková.


Tento týden jsme se učili: 18. 11 - 22. 11.:sova 1

Čj - Opakujeme pravopis VS a slov příbuzných po B, L, M, P, S, V: uč. str 42 - 44; Čítanka s kouzelníkem: naučit se báseň str. 52 Výlet do Čech

M - Procvičujeme probrané učivo a přirozená čísla do 10 000: uč. str. 34 - 38

Přv - Potravní vazby, ekosystém lesa: uč. str. 17, 20 - 24

Vl - Procvičovat orientaci na mapě - povrch ČR, řeky a jejich přítoky, vodstvo ČR: uč. str. 28 - 32, PS str. 13, 14   celá, 15/ 4


Tento týden jsme se učili: 4. 11. - 8. 11.skolak2

Čj - VS po B, L, M, P a slova příbuzná - pravopis, uč. str. 30 - 36; fialový PS s. 14, 16, 17 celé

M - přirozená čísla do 10 000 - číselná řada, rozklad čísla + písemné dělení trojciferných čísel, uč. str. 28 - 31

Přv - Živočichové - uč. str. 15 - 16

Vl - Povrch ČR - pohraniční a vitrozemská pohoří - uč. str. 24 - 27, PS s. 13 - celá, 14/1, 3, s. 15/4

V úterý 12. 11. píšeme KP z Čj, ve středu 13. 11. jr KP z M (nutné pravítko s ryskou, ve čtvrtek 14. 11. opakování rostlin: dělení podle druhu výskytu a užitku.


Akce na listopad 2019:Související obrázek

8. listopadu - ukončena výuka v 11. 40 h, nutný podpis v ŽK

19. listopadu - schůzka zástupců tříd v 15. 30 h v V. A.  POZOR ZMĚNA.

11. listopadu - schůzka žákovského parlamentu POZOR ZMĚNA.

21. listopadu - třídní schůzky v 16. 00 h.

29. listopadu - vernisáž vánočních stromků v Klášteře v 18. 00 h


Tento týden jsme se učili: 31. 10. _ 1. 11.:sova 1

Čj - Opakujeme stavbu slova + pravopis předpon. VS po B, L - uč. str. 28, 29.

M - procvičujeme pamětné počty ze 3. třídy + písemné dělení; rýsování kolmic procházející daným bodem - uč. str. 26, 35

Přv - opakování učiva o rostlinách, doplnění sešitů; vlastnosti živočichů: číst str. 15, 16

Vl - umět ukázat na mapě krajské město a pojmenovat kraj, ke kterému náleží; opakovat učivo o krajích a orientaci na mapě, legenda plánu, mapy - uč. str. 20 - 22.


Tento týden jsme se učili: 14. 10. - 18. 10.skolak2

Čj - stavba slova, pravopis předpon, předložek - uč. str. 18 - 21.

M - procvičujeme pamětné počty ze 3. třídy + písemné dělení uč. str. 23 - 25, rýsujeme kolmice s 29 (je nutné mít trojúhelník s ryskou).

Přv - Rostliny - číst uč. str. 9 - 13, dokončit popisky obrázků v sešitě a vybarvit.

Vl - Mapy a plány - číst uč. str.17 - 19 + opakovat učivo o krajích a orientaci na mapě. Zjistit státní svátky (sešit).


Tento týden jsme se učili: 7. 10. - 11. 10.:sova 1

Čj - Stavba slova, předpony, kořen slova, příponová část, pravopis předpon: uč. str. 16 - 19.

M - procvičujeme pamětné počty ze 3. třídy + písemné dělení: uč. str.18 - 20, 23; geometrie: rovnoběžky, různoběžky, kolmice uč. str. 17, 22.

Přv - opakování učiva o houbách, rostliny: uč. str. 9 - 12

Vl - umět ukázat na mapě krajské město a pojmenovat kraj, ke kterému náleží; ČR - demokratický stát uč. str. 11 - 15 (popř. 13 - 15)


Ze života naší třídy:

Výstava Medový den v MDK Sokolov 17. října 2019

21  22

23  24

25  26

26  28

Projekt Agátka

15

16  17

18  19

Projekt sv. Václav

20

Projekt EDISON

07  08

09  10

11 12

13  14

Akce Dravci

05 06

Práce ve skupinách

01 02

03 04


 Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují nepovinný předmět španělský jazyk:

Pomůcky na španělský jazyk:
desky, stačí obyčejné, do nichž se dají zakládat listy, 
dobře vybavený penál - hlavně pastelky, ořezaná tužka, pero (ne gumovací) nebo i propisovačka
blok nebo natrhané i mensi kousky papíru, třeba poloviny A5 na soutěže a nácviky různých úkolů, popř. notýsek,
učebnice

Španělský jazyk je vyučovací předmět, z něhož budou děti hodnoceny známkou na vysvědčení.


Tento týden jsme se učili -23. 9. - 27. 9.:skolak2

Čj - opakujeme učivo ze 3. třídy: řady vyjmenovaných slov (VS),význam slov. Uč. s.11 - 13; PS k uč. 4/10, 5/13, 10/4

M - procvičujeme pamětné počty ze 3. třídy + uč. s. 10, 11

Přv - změny v jednotlivých ročních obdobích, střídání dne a noci (dokreslit v sešitě), zakládáme herbář listů stromů (minimálně 6 druhů, vylisovat, nalepit na čtvrtku a přidat popisku s údaji - do 18. 10.)

Vl - členění ČR - kraje a krajská města: uč. str. 5, umět ukázat na mapě krajské město a pojmenovat kraj, ke kterému náleží.


Akce na říjen 2019:Související obrázek

2. října - návštěva knihovny Dobrodružství detektivky

17. října - Medový den v MDK Sokolov

24. října - Den otevřených dveří

29. a 30. října - podzimní prázdniny


Peníze na SRPDŠ se budou vybírat až v listopadu po třídních schůzkách.


Organizace prvního týdne školního roku 2019/ 2020:sova 1

Výuka ve dnech 2. 9. - 6. 9. 2019

Pondělí 2. 9. - do 8. 45 h

Úterý 3. 9. – výuka do 11. 00 h

Středa 4. 9. - výuka do 11. 40 h

Čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9 . výuka do 11. 40 h

Provoz školní jídelny:

2. 9.   10. 30 h – 12.00 h

3. 9.   11. 00 h – 12. 15 h

4. 9.   11. 00 h – 13 h

☺V úterý 3. 9. si děti přinesou do školy v aktovce:

- vyplněný dotazníček a letáček k výuce španělského jazyka, penál, svačinku, ubrousek pod svačinku, pití v umělohmotné lahvi, přezůvky se světlou podrážkou, ručník s poutkem (podepsaný)

Ve středu 4. 9. si žáci přinesou:skolak2

- obalené učebnice

- sešity a obaly na ně, úkolníček

- kufřík s věcmi na Vv, Pč (pokud tak již neučinili)

- sedák na židličku


Akce na září 2019:Související obrázek

5. září - schůzka zástupců tříd od 15. 30 h

7. září - informační schůzka k výuce španělského jazyka (viz letáček)

10. září - třídní schůzky od 15. 30 h

12. září - akce Dravci (cena 80 Kč)


Seznam pomůcek pro 4. třídu šk. rok 2019/ 2020; sešity doma nenadepisujte, nadepíšeme si je jednotně ve škole. N. Beňadiková

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

20 ks eurofolií (na Šikulku)skolak

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)


Vážení rodiče,

na třídních schůzkách jste odhlasovali zakoupení pracovních sešitů pro 4. třídu (Čj, M, Vl). Již v předstihu Vám zasílám informaci o ceně těchto sešitů, která činí celkem 280 Kč. Sešity budou zakoupeny společně v září 2019. Pracovní sešity na Aj se v letošním šk. roce nebudou pořizovat (informace na TSCH).

Stejně jako ve 3. třídě se na Vás také obracím se žádostí o zaslání příspěvku 150 Kč pro tento školní rok na zakoupení pomůcek na VV, PČ, čtvrtky, barevné papíry, apod..

Částku (celkem 430 Kč) zašlete, prosím, do školy do 20. září 2019 nebo přineste na třídní schůzku dne 10. září 2019. Současně Vás žádám, abyste do třídy zaslali jedno balení kapesníků a pokud máte možnost jedno balení papírů na kopírování.

Pracovní sešity, které budou zakoupeny pro práci ve 4. třídě (odhlasováno na TSCH):

PS IMG 7435

 


 Inforsova 1mace pro rodiče a návštěvy školy: Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.


Vzpomínky na 3. třídu :-)

Exkurze - výcvik psů 

                       Psi1  Psi2  

Psi3  Psi5  Psi6


  Školní výlet

20190529 071013617 iOS   20190529 071837894 iOS 20190529 071439052 iOS

                        20190529 071915387 iOS  20190529 073406606 iOS

                              20190529 075907507 iOS  20190529 081110929 iOS   20190529 093531378 iOS

20190529 092712138 iOS  20190529 084919287 iOS 20190529 095024955 iOS


Návštěva výstavy Zmatené peníze a návštěva divadelního přdstavení Divadla Centrálka

                           Div1  Div2

             ZP1  ZP2 

             ZP3  ZP4

ZP5  ZP6

17. května Den prázdných tříd :-)

20190517 062657271 iOS  20190517 081858055 iOS

20190517 083702357 iOS  20190517 091436659 iOS


 Foto z dnešní besedy - komiksy L. Lomové:

Beseda2 Beseda1

Beseda3


Náš ponožkový den :-))

IMG 4314

Připravujeme se na vynášení zimy - Morany:

Morena3  Morena4

Morena5  Morena6

Zvládli jsme to :-))

Morena2

Jaro8  Jaro1

Návštěva muzea - výstava Včerejší svět

Hračky1  Hračky2

Hračky3Naši nejlepší recitátoři :-)

Recitace11 2Naše poslední návštěva v Centru prevence v rámci projektu Notes strážníka Pavla.

CentrumVánoční besídka a jarmark

IMG 3305

     IMG 33091

 

IMG 3210

 

Jarmark

 

Několik momentek ze života naší třídy a naše výtvarné práce

NHall1

V Centru prevence

Centrum1  Centrum2

Centrum3

V muzeu

M1 M2

M3  M4

M5

Naše práce

N1  N2

N3 28.10

IMG 2793  IMG 2794


Pomůcky pro 3. ročník:

skolak

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

12 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520, 1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na žákovskou knížku průhledný obal

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv                   


skolak2