4.B - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4.  třídě s rozšířenou výukou jazyků a přeji Vám v tomto školním roce 2019/2020 mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde opět najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                           Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka N. Beňadiková


Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 13. 30 h do 14. 00 h. Na konzultaci je potřeba se předem domluvit. N.B.


Tento týden jsme se učili - 16. 9. - 20. 9.:sova 1

Čj - řady vyjmenovaných slov, slovní druhy, slova s citovým zabarvením: uč. str. 8 - 12, PS k uč. 3/5,6,7; na čtvrtek 26. 9. donést knihu Lovci mamutů pro společnou četbu

M - procvičujeme pamětné a písemné počty ze 3. třídy: uč. s. 7,8,10; PS Minutovky s. 15/29 (1. a 2. řádek)

Přv - uč. s. 7,8, zakládáme herbář listů stromů (minimálně 6 druhů, vylisovat, nalepit na čtvrtku a přidat popisku s údaji - do 18. 10.)

Vl - členění ČR - kraje a krajská města: uč. str. 5, PS k Vl s. 2/1,2,3, 4/1,2


Tento týden jsme se učili - 9. 9. - 13. 9.:

Čj - opakujeme učivo ze 3. třídy: řady vyjmenovaných slov (VS), Význam slov: slova mnohoznačná, jednoznačná, protikladná, podobného významu, souřadná, podřadná, nadřazená. Uč. s. 3 - 6

M - procvičujeme pamětné počty ze 3. třídy uč. s. 3 - 5, geometrie: bod, přímka, úsečka a jejich rýsování a měření.

Přv - uč. s. 6 (příroda živá, neživá) + výpisky do sešitu, dokreslit obrázky. Přinést obrázek věci ze živé nebo neživé přírody.

Vl - sousední státy ČR, historické země, uč. s. 3, 4


 11. 9. 2019 - Důležité - Vážení rodiče, máte-li zájem, aby se Váš syn, Vaše dcera účastnili celodenního výletu do naší partnerské školy v Saalfeldu, napište mi to, prosím, do notýsku co nejdříve (nejpozději do pátku). Výlet se koná 24. 9. 2019, cena 100 Kč, kapacita 40 žáků. Děkuji za spolupráci. N. B.

Peníze na SRPDŠ se budou vybírat až v listopadu po třídních schůzkách.


Organizace prvního týdne školního roku 2019/ 2020:sova 1

Výuka ve dnech 2. 9. - 6. 9. 2019

Pondělí 2. 9. - do 8. 45 h

Úterý 3. 9. – výuka do 11. 00 h

Středa 4. 9. - výuka do 11. 40 h

Čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9 . výuka do 11. 40 h

Provoz školní jídelny:

2. 9.   10. 30 h – 12.00 h

3. 9.   11. 00 h – 12. 15 h

4. 9.   11. 00 h – 13 h

☺V úterý 3. 9. si děti přinesou do školy v aktovce:

- vyplněný dotazníček a letáček k výuce španělského jazyka, penál, svačinku, ubrousek pod svačinku, pití v umělohmotné lahvi, přezůvky se světlou podrážkou, ručník s poutkem (podepsaný)

Ve středu 4. 9. si žáci přinesou:skolak2

- obalené učebnice

- sešity a obaly na ně, úkolníček

- kufřík s věcmi na Vv, Pč (pokud tak již neučinili)

- sedák na židličku


Akce na září 2019:Související obrázek

5. září - schůzka zástupců tříd od 15. 30 h

7. září - informační schůzka k výuce španělského jazyka (viz letáček)

10. září - třídní schůzky od 15. 30 h

12. září - akce Dravci (cena 80 Kč)


 

Rozvrh hodin 4. B, šk. rok 219/ 2020, platný od pondělí 9. 9. 2019

  1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj Aj M Čj Hv
Út Čj Tv M Vl Aj
St Aj Čj M Čj
Čt Čj Tv Aj Přv Čj
Čj M/g Vl Vv Vv
Tento rozvrh hodin je platný od pondělí 9. září 2019

Seznam pomůcek pro 4. třídu šk. rok 2019/ 2020; sešity doma nenadepisujte, nadepíšeme si je jednotně ve škole. N. Beňadiková

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

20 ks eurofolií (na Šikulku)skolak

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)


Vážení rodiče,

na třídních schůzkách jste odhlasovali zakoupení pracovních sešitů pro 4. třídu (Čj, M, Vl). Již v předstihu Vám zasílám informaci o ceně těchto sešitů, která činí celkem 280 Kč. Sešity budou zakoupeny společně v září 2019. Pracovní sešity na Aj se v letošním šk. roce nebudou pořizovat (informace na TSCH).

Stejně jako ve 3. třídě se na Vás také obracím se žádostí o zaslání příspěvku 150 Kč pro tento školní rok na zakoupení pomůcek na VV, PČ, čtvrtky, barevné papíry, apod..

Částku (celkem 430 Kč) zašlete, prosím, do školy do 20. září 2019 nebo přineste na třídní schůzku dne 10. září 2019. Současně Vás žádám, abyste do třídy zaslali jedno balení kapesníků a pokud máte možnost jedno balení papírů na kopírování.

Pracovní sešity, které budou zakoupeny pro práci ve 4. třídě (odhlasováno na TSCH):

PS IMG 7435

 


 Inforsova 1mace pro rodiče a návštěvy školy: Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.


Vzpomínky na 3. třídu :-)

Exkurze - výcvik psů 

                       Psi1  Psi2  

Psi3  Psi5  Psi6


  Školní výlet

20190529 071013617 iOS   20190529 071837894 iOS 20190529 071439052 iOS

                        20190529 071915387 iOS  20190529 073406606 iOS

                              20190529 075907507 iOS  20190529 081110929 iOS   20190529 093531378 iOS

20190529 092712138 iOS  20190529 084919287 iOS 20190529 095024955 iOS


Návštěva výstavy Zmatené peníze a návštěva divadelního přdstavení Divadla Centrálka

                           Div1  Div2

             ZP1  ZP2 

             ZP3  ZP4

ZP5  ZP6

17. května Den prázdných tříd :-)

20190517 062657271 iOS  20190517 081858055 iOS

20190517 083702357 iOS  20190517 091436659 iOS


 Foto z dnešní besedy - komiksy L. Lomové:

Beseda2 Beseda1

Beseda3


Náš ponožkový den :-))

IMG 4314

Připravujeme se na vynášení zimy - Morany:

Morena3  Morena4

Morena5  Morena6

Zvládli jsme to :-))

Morena2

Jaro8  Jaro1

Návštěva muzea - výstava Včerejší svět

Hračky1  Hračky2

Hračky3Naši nejlepší recitátoři :-)

Recitace11 2Naše poslední návštěva v Centru prevence v rámci projektu Notes strážníka Pavla.

CentrumVánoční besídka a jarmark

IMG 3305

     IMG 33091

 

IMG 3210

 

Jarmark

 

Několik momentek ze života naší třídy a naše výtvarné práce

NHall1

V Centru prevence

Centrum1  Centrum2

Centrum3

V muzeu

M1 M2

M3  M4

M5

Naše práce

N1  N2

N3 28.10

IMG 2793  IMG 2794


Pomůcky pro 3. ročník:

skolak

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

12 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520, 1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na žákovskou knížku průhledný obal

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv                   


skolak2