4.A - školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4. A třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                                              Hodně štěstí Vám přeje Váš třídní učitel Mgr. Ludvík Kareš.

 

ROZVRH HODIN

Rozvrh
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Aj Čj čtení
Úterý Čj Tv M Vl Hv
Středa Čj M - G Čj čtení Aj
Čtvrtek Čj M Vl Vv Vv
Pátek Čj Tv M Čj čtení Aj

 

Organizace na měsíc leden:

11. 1. - dopravní výchova - DDM - přezůvky, svačina, pití, psací potřeby, vhodný oděv (pěší přesun od školy do                                                            DDM a zpět)

 

Organizace na měsíc prosinec:

22. 12. - 2. 1. - Vánoční prázdniny

3. a 4. 1. - ředitelské volno

7. 1. 2019 - nástup do školy (vyučování končí v 11.40 - podpis v ŽK)

7. 1. 2019 - poslední termín na představení knížky !!!!!!!!!

V týdnu 17. - 21. 12. nejsou domácí úkoly  hf

21. 12. - Vánoční besídka - hrneček, společenské hry, svačina - končí v 11.40 h

4. 12. - divadlo "Pohádky na Vánoce" - vybíráme 40,- Kč

Čtenářský deník - zapsaná nová kniha od minulého školního roku.

Představení oblíbené knihy (1 minuta - mluvený projev) - začínáme 26. 11.

Donést kapesníky :)

 

Organizace na měsíc listopad:

22. 11. - třídní schůzky

19. 11. - 24. 11. - výběr hraček na burzu

26. 11. - 30. 11. - prodej hraček

27. 11. - vánoční focení (náhradní termín 29. 11.)

 

Učivo pro nepřítomné žáky:

7. - 10. 1. 2019

ČJ - vyjmenovaná slova a slovní druhy

M - počítání +,-,*,:

      slovní úlohy

      G- rovnoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník (str. 50) 

VL - PS str. 13,14

 

17. - 20. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po V + opakování předešlých

        uč. str. 42/ 1, 2, 3

                    40/6

         PS - 31/1, 2, 3

                 30/4, 3c)

M - G - 47/6

 

10. - 13. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po S + opakování předešlých

       uč. str. 38/8

                   39/1,2

M - stále opakování +, -, *, : písemné

    - slovní úlohy str. 28/ 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51 

    - geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek

    - převody jednotek - délka

VL - práce s mapou - uč. str. 25- 27

      - vodstvo - str. 28

PŘ - potravní řetězce uč. str. 17

 

26. - 28. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B, L, M, P

        uč. 36/1, 2, 3

        PS str.27

M - stále opakování +, -, *, : písemné

    - geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek

      uč. str. 35/4, 5

      uč str. 39/2, 3, 4, 5

VL - PS str. 11/1, 2, 3

PŘ - živočichové uč. str. 16-17

 

21. - 23. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B, L, M

M - stále opakování +, -, *, : písemné

    - geometrie - rýsování kolmic

VL - Mapy a plány, Orientace na mapě - shrnutí - v úterý test

     - uč. str. 17-21

     - PS str. 10/ cv. 5, 6 

PŘ - opakování rostliny - ve středu test

      - úvod - živočichové - str. 15

 

19. - 20. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po M

          uč.str. 31

M - stále opakování +, -, *, : písemné

VL - Mapy a plány, Orientace na mapě 

        uč. str. 17-20

 

 

12. - 13. 11.

Čtvrtletní práce z M i ČJ (chybějící žáci si jí po návratu do školy napíší také)

 

31.10.-2.11.

ČJ - PS str.22,23

M - geometrie - rýsování kolmých přímek

     - dělení jednociferným dělitelem

VL -  PS str. 7, 8, 9

 

23.10.

ČJ - vyjmenovaná slova B uč. str.27/10, 11

M - písemné dělení jednociferným dělitelem uč. str. 23

VL - test (všichni si ho dopíší) - KV kraj, ČR - zřízení, členění, symboly

 

 

15.-19.10.

Př - živá a neživá příroda, houby, rostliny

Vl - učebnice do str. 15 (z krajů pouze KV), PS 2-4

M - ve středu vždy geometrie ( pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka č.3 ořezaná, sešit) - rýsování rovnoběžek

      písemné sčítání, odčítání, násobení

ČJ - vyjmenovaná slova, předložky a předpony

        uč.str.18-26

        PS str. 6, 7, 8, 9/cv.12,13,14, str.13, 15/cv.6,7 

 

 

 

Příprava na vyučování

Český jazyk

- opakujeme vyjmenovaná slova

Matematika

- malá násobilka

- písemné sčítání a odčítání

- počítání se závorkami