4.A - školní rok 2019/2020

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4. třídě a přeji Vám v tomto školním roce
mnoho úspěchů.
Hodně štěstí.
Vaše třídní učitelka Jana Nováková.

 jana.novakova@2zs-sokolov.cz

tel: 352 324 050

 

Konzultační hodiny každý čtvrtek od 13. 30 do 14. 00 h. 

Na konzultaci se objednejte předem. Děkuji.

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.      

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky. V případě odjezdu na dovolenou nebo jiné "plánované" absence delší než 2 dny, je nutné písemně zažádat o uvolnění z výuky. Formulář naleznete na stránkách naší školy. Tuto žádost předejte třídnímu učiteli.


Výuka ve dnech 2. 9. - 6. 9. 2019

Pondělí 2. 9. - do 8. 45 h

Úterý 3. 9. – výuka do 11. 00 h

Středa 4. 9. - výuka do 11. 40 h

Čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9 . výuka do 11. 40 h

Provoz školní jídelny:

2. 9.   10. 30 h – 12.00 h

3. 9.   11. 00 h – 12. 15 h

4. 9.   11. 00 h – 13 h

V úterý 3. 9. si děti přinesou do školy v aktovce:

- vyplněný dotazníček, penál, svačinu, ubrousek pod svačinku, pití v umělohmotné lahvi, přezůvky se světlou podrážkou, ručník

Ve středu 4. 9. si děti přinesou:

- obalené učebnice

- sešity a obaly, úkolníček

- kufřík s věcmi na Vv, Pč 

- podsedák na židličku

 

 

 

 

Pomůcky pro 4. třídu:

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko,

střihající nůžky, sada pastelek, tuhé lepidlo, guma

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444,

linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofolií

2 ks folií  A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš, kelímek na vodu, malé lepidlo (Herkules), pracovní oděv

Věci na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv do tělocvičny (bílá podrážka) i na ven

 

 

AKCE ZÁŘÍ:

12. září - akce Dravci (cena 80 Kč)

 _____________________________________________________________________________________________