4.A - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, 

vítám vás na stránkách naší třídy IV. A.                                              

Vám žákům přeji v letošním školním roce mnoho úspěchů ve škole a vám rodičům hodně trpělivosti a shovívavosti se svými dětmi. 

Jana Žídková, tř.učitelka

 

Konzultační hodiny

- každou středu 13.15 - 13.45 hodin

ve třídě IV.A po předchozí domluvě .

Omluvy nepřítomnosti žáků ve škole, žádosti o uvolnění a jiné na mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

ROZVRH HODIN  (platnost od 11.září 2017)

  1        2       3        4        5
PONDĚLÍ Čj Čj Vl Aj 
ÚTERÝ  Čj  Tv Čj  Pč 
STŘEDA  Čj  Čj Hv Aj 
ČTVRTEK  M Čj  Vl Tv  Aj
PÁTEK  Čj  Přv Vv  Vv 

Vyučující :

Čj, Přv, Vl - Mgr. Jana Žídková

M, Aj - Iveta Williamsová

Hv - Diplom.um. Bc. Eva Mokrá

Tv - Mgr. Jana Brabencová

Vv - Jana Křenková

Pč - Mgr. Lenka Riplová

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                                                                       Mgr. J. Kadlec, ředitel školy

                                                                                                               

                                                                                                                                   8.9. 2017   J. Žídková  

..............................................................................................................................................................................

Milí žáci, vážení rodiče,

chtěla bych vám žákům poděkovat za celoroční práci ve škole a vám rodičům za trpělivost a spolupráci. Zároveň bych vám chtěla popřát  krásné prázdniny. Odpočiňte si a načerpejte energii do dalšího školního roku.

                                                                                                                                                                                                            Jana Žídková, tř.učitelka

................................................................................................................................................................................

11.6. - 15.6. 2018

Čj -  Opakování učiva 4.ročníku; učeb.str. 91

Přv - Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí; ebnice str.60 - 61

Vl - Opakování učiva 4.ročníku.

Informace pro rodiče 

18.6. Konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v ŽK !

                                                                                                                                  15.6. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................      ..............................

4.6. - 8.6. 2018

Čj -  Řeč přímá a nepřímá; učeb.str. 90

Přv - Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí; ebnice str.60 - 61

Vl - Opakování - První Habsburkové na českém trůně; učeb. str. 45

Informace pro rodiče 

12.6. Červený den - červené oblečení

15.6. Den s Ajaxem - sportovní oblečení; areál Bohemka

                                                                                                                                  8.6. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................      ..............................

28.5. - 1.6. 2018

Čj -  Řeč přímá a nepřímá; učeb.str. 89

Přv - Domácí mazlíčci - pes domácí, kočka domácí; ebnice str.59

Vl - Renesance. učeb. str. 43 - 44

Informace pro rodiče 

4.6. z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod.

7.6. z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod.

Prosím podpis v ŽK.

                                                                                                                                  1.6. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................      ..............................

14.5. - 18.5. 2018

Čj - Shoda přísudku s podmětem; učeb.str.84 - 86

Přv - Živočichové v okolí lidských obydlí.; ebnice str. 56 - 58

Vl - Jagellonci na českém trůnu. Opakování -České země po husitských válkách; uč. str.39-40

Informace pro rodiče 

23.5. Výlet Jáchymov

Vybíráme peníze : výlet Jáchymov 20,- Kč, dokumentární film Planeta Země 70,- Kč.

                                                                                                                      18.5. 2018  J. Žídková

..................................................................................................................................................................

9.5. - 11.5. 2018

Čj - Podmět a přísudek. Shoda přísudku s podmětem; učeb.str.82 - 83

Přv - Rostliny v okolí lidských obydlí -. zelenina; ebnice str. 55

Vl - České země po husitských válkách; učeb. str. 38

Informace pro rodiče 

Vybíráme peníze : výlet Jáchymov 20,- Kč, dokumentární film Planeta Země 70,- Kč.

 

                                                                                                                      11.5. 2018  J. Žídková

..................................................................................................................................................................

2.5. - 4.5. 2018

Čj - Podmět a přísudek; učeb.str.81

Přv - Rostliny v okolí lidských obydlí; ebnice str.54 - 55

Vl - Husitské války - opakování; učeb. str. 34 - 37

Informace pro rodiče 

Středa 9.5. kino Alfa, poté pobyt venku (výběrové řízení do 3.tříd s RVJ). Návrat ke škole 11.30 hodin.

                                                                                                                      4.5. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

23.4. - 27.4. 2018

Čj - Stavba věty. Věta jednoduchá. Souvětí. učeb.str.78- 80; procvičování

Přv - Ekosystém park; ebnice str.50 - 52

Vl - Křižácké výpravy. Bitva u Lipan; učeb. str.36

Informace pro rodiče 

                                                                                                                      27.4. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

16.4. - 20.4. 2018

Čj - Stavba věty. Věta jednoduchá. Souvětí. učeb.str.78- 80

Přv - Živočichové na loukách; ebnice str.48 - 49

Vl - Jan Hus. Husitské bouře. Husitské vojsko. Jan Žižka z Trocnova; učeb. str.34 - 35

Informace pro rodiče

24.4. (úterý) - z provozních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Podpis v ŽK.

Ředitel školy vyyhlašuje na dny 30.4. a 7.5. 2018 ředitelské volno z organizačních důvodů.

                                                                                                                   20.4. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

9.4. - 13.4. 2018

Čj - Slovesa - opakování; učeb.str.74- 77

Přv - Rostliny na loukách; ebnice str.46 - 47

Vl - Český stát za vlády Lucemburků. Život ve středověku; učeb. str. 28, 30 - 32

Informace pro rodiče

Ředitel školy vyyhlašuje na dny 30.4. a 7.5. 2018 ředitelské volno z organizačních důvodů.

19.4. v 16.00 hod. se konají třídní schůzky.

                                                                                                                   13.4. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

26. - 27.3. a 3.4. - 6.4. 2018

Čj - Slovesa - časování sloves v minulém čase; učeb.str.71- 73

Přv - Opakování - neživá příroda, ekosystém pole; ebnice str.43

Vl - Vláda přemyslovských králů; Český stát za vlády Lucemburků učeb. str. 22 - 27

Informace pro rodiče

                                                                                                                   6.4. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

19.3. - 23.3. 2018

Čj - Slovesa - časování sloves v budoucím čase; učeb.str.69 - 70

Přv - Živočichové našich polí - savci; ebnice str.41 - 42

Vl - Vznik Českého království. učeb.str.21

Informace pro rodiče

Změna - pondělí 26.3. vyučování do 12.35 hod. Podpis v ŽK.

Středa 28.3. z organizačních důvodů mají žáci ředitelské volno.

                                                                                                                   23.3. 2018  J. Žídková

.................................................................................................................................................................

12.3. - 16.3. 2018

Čj - Slovesa - tvar určitý, neurčitý; jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa, časování sloves v přítomném čase; učeb.str.65 -68

Přv - Živočichové našich polí - tažní a stálí ptáci; ebnice str.40 - 41

Vl - Život za vlády prvních Přemyslovců. učeb.str.18 - 19

Informace pro rodiče

Z provozních důvodů konec vyučování ve dnech 22.3, 23.3. a 26.3 v 11.40. Podpis v ŽK.

                                                                                                                   16.3. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

5.3. - 9.3. 2018

Čj - Skloňování podst.jmen - procvičování; učeb.str.61-64

Přv - Okopaniny. Luskoviny. Olejniny. Pícniny.Textilní plodiny. Plevele. eb.str. 38-39

Vl - Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížatučeb.str.16 - 17

Informace pro rodiče

13.3. (úterý), konec vyučování v 11.40. Podpis v ŽK.

                                                                                                                   9.3. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

26.2. - 2.3. 2018

Čj - Skloňování podst.jmen - rod mužský, vzory muž, stroj, předsedsa, soudce; učeb.str.58-60

Přv - Polní plodiny; eb.str. 38

Vl - Velkomoravská  říšeučeb.str. 13 - 14

Informace pro rodiče

                                                                                                                    2.3. 2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

19.2. - 23.2. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory pán, hrad; učeb.str. 55 - 58

Přv - Vlastnosti látek: Hmotnost. Teplota. Čas; eb.str. 34 - 35

Vl -  Sámův kmenový svaz. Naše nejstarší minulost v pověstech. učeb.str. 10 - 11

Informace pro rodiče

27.2. konec vyučování v 11.40 hod. Prosím podpis v ŽK.

Pokud ZZ potřebuje uvolnit své dítě na více než 1 den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování na příslušným formuláři - ke stažení na webu školy. Třídní učitel následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy. Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a dalších povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním (viz. Žákovská knížka - Školní řád, bod 2.1. Docházka do školy)

                                                                                                                    23.2.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

5.2. - 9.2. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského; učeb.str. 54

Přv - Vlastnosti látek. Délka; eb.str. 34; PS str.16 celá

Vl -  Příchod Slovanů. učeb.str.9

Informace pro rodiče

                                                                                                                    9.2.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

29.1. - 1.2. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu ženského; učeb.str. 52 - 54

Přv - Nerosty (minerály). Horniny.; eb.str. 32 - 33

Vl -  Keltové na našem území učeb.str.8

Informace pro rodiče

V pondělí 5.2. prosím vrátit vysvědčení. Děkuji.

                                                                                                                    1.2.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

22.1. - 26.1. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského; učeb.str. 50 - 51

Přv - Nerosty (minerály). Horniny.; eb.str. 32 - 33

Vl -  České země v pravěku .Mladší doba kamenná. Doba bronzová. Doba železná. učeb.str.6 - 7

Informace pro rodiče

Ve středu 31.1. vysvědčení za 1.pololetí. Konec vyučování v 11.40 hod. - podpis v ŽK.

                                                                                                                    26.1.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

15.1. - 19.1. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu středního; učeb.str. 46 - 49

Přv - Neživá příroda - Půda. Slunce. Nerosty (minerály).; eb.str. 31 - 32

Vl -  Kapitola o čase. České země v pravěku - starší doba kamenná. 

Informace pro rodiče

                                                                                                                              19.1.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

8.1. - 12.1. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu středního; učeb.str. 46 - 47

Přv - Neživá příroda - vzduch, voda; eb.str. 30 - 31

Vl -  Opakování učiva - projekt Česká republika. 

Informace pro rodiče

17.1. (středa 8.00 - 12.35 hod.) - dopravní hřiště DDM. Sportovní oblečení, svačina, přezůvky.

                                                                                                                              12.1.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

3.1. - 5.1. 2018

Čj - Skloňování podstatných jmen rodu středního; učeb.str. 43 - 46

Přv - Opakování - Houby, rostliny, živočichové;učeb.str. 29

Vl -  Opakování učiva. PS str.24 - 26

Informace pro rodiče

                                                                                                                              25.1.2018  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

18.12. - 22.12.

Čj - Slovní druhy. Podstatná jména - rod, číslo, pád; učeb.str. 41 - 42

Přv - Příroda v zimě;učeb.str. 27 - 28

Vl -  Opakování učiva. PS str.24 - 26

Informace pro rodiče

27.12. 2017 - 2.1. 2018 vánoční prázdniny.

Nástup do školy - středa 3.1.2018

 

Vážení rodiče,

přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 zdraví, spokojenost a radost    z vašich dětí.

                                                                                                                             22.12.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

11.12. - 15.12.

Čj - Slovní druhy. Ppodstatná jména - rod, číslo, pád; učeb.str. 38, 39 - 40

Přv - Příroda v zimě;učeb.str. 27 - 28

Vl -  Chraňme přírodu. Učeb. str.44 - 45

Informace pro rodiče

22.12. Vánoční besídka. Konec vyučování v 11.45 hod. Podpis v ŽK.

                                                                                                                             15.12.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

4.12. - 8.12.

Čj - Slovní druhy; učeb.str. 34 - 36

Přv - Živočichové našich lesů;učeb.str. 25 - 26

Vl -  Nerostné suroviny. Průmysl Učeb. str.36 - 39

Informace pro rodiče

20.12. Vánoční trhy - na školním dvoře v době od 13.30 - 16.00 hod.

                                                                                                                             8.12.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

27.11. - 1.12.

Čj - Vyjmenovaná slova - opakování; učeb.str. 32 - 33

Přv - Živočichové našich lesů;učeb.str. 25 - 26

Vl -  Půda a zemědělství. Zemědělství v ČR. Učeb. str.34 - 35

Informace pro rodiče

4.12. - 18.12. 2017 - Vánoční burza - prodej hraček.

                                                                                                                             1.12.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

20.11. - 24.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po S, V; učeb.str. 30 - 31

Přv - Potravní vazby hub rostlin a živočichů. Rostliny našich lesů;učeb.str. 17, 20 - 24

Vl -  Počasí a podnebí. Půda a zemědělství. Učeb. str.32 - 35

Informace pro rodiče

27.11. - 1.12. 2017 - výběr hraček na vánoční burzu.

                                                                                                                             24.11.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

13.11. - 16.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po P; učeb.str. 27 - 28

Přv - Dělení živočichů;učeb.str. 16

Vl -  Vodní nádrže. Povodí. Úmoří. Učeb. str.30 - 31

Informace pro rodiče

23.11. Třídní schůzky od 16.00 hod. ve třídě IV.A

24.11. z organizačních důvodů výuka do 11.40 hod. Podpis v ŽK.

                                                                                                                             16.11.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

6.11. - 10.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po L, M ; učeb.str. 24,26

Přv - Dělení živočichů;učeb.str. 16

Vl -  Vodstvo ČR. Řeky - práce s mapou. Učeb. str.28 - 29

Informace pro rodiče

14.1 . 1. Divadelní představení - Strakaté bajky; vstupné 40,- Kč.

                                                                                                                                   10.11.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

30.10. - 3.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po B; učeb.str.22 - 23

Přv - Živočichové, vlastnosti a dělení živočichů;učeb.str. 15

Vl - Povrch ČR. Práce s mapou. Učeb. str.23 - 27

Informace pro rodiče

7.11. Z organizačních důvodů konec vyučování v 11.40 hod. Podpis v Žk.

                                                                                                                                   3.11.2017  J. Žídková

..............................................................................................................................................................................

23.10. - 24.10.

Čj - Předložky a předpony - opakování; učeb.str.19 - 21

Přv - Rostliny;  učeb.str. 12 - 13

Vl - Mapy, plány. Orientace na mapě. učeb. str.19 - 20; opakování

Informace pro rodiče

23.11. v 16.00 hod. - třídní schůzky . Podpis v ŽK.

                                                                                                                                    20.10. 2017  J. Žídková

 

..............................................................................................................................................................................

16.10. - 20.10.

Čj - Předložky a předpony učeb.str.17 - 18

Přv - Rostliny;  učeb.str. 12 - 13

Vl - Mapy, plány - vysvětlivky. Orientace v krajině. učeb. str.19 - 20

Informace pro rodiče

25.10.  Ředitelské volno z organizačních důvodů.

26. - 27. 10. podzimní prázdniny.

                                                                                                                                    20.10. 2017  J. Žídková 

..............................................................................................................................................................................

9.10. - 13.10.

Čj - Předložky a předpony učeb.str.15 - 16

Přv - Dělení rostlin;  učeb.str. 10 - 11

Vl - ČR -demokratický stát - opakování. Mapy. učeb. str.17

Informace pro rodiče

                                                                                                                                    13.10. 2017  J. Žídková 

                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................

2.10. - 6.10.

Čj - Nauka o slově - opakování.Stavba slova - kořen, předpona, přípona. Předložky a předpony učeb.str.12 - 15

Přv - Rostliny. Vlastnosti rostlin;  učeb.str. 9

Vl - Česká republika - demokratický stát. učeb. str.13 - 14

Informace pro rodiče

10.10. - vyučování do 11.40 hod. Podpis v ŽK.

                                                                                                                                    6.10. 2017  J. Žídková    

.............................................................................................................................................................................. 

4.9. - 8.9.

Čj - opakování učiva 2. a 3.roč.; učeb.str.4 - 5

Přv - opakování učiva 3.roč.; Příroda, živá příroda; učeb.str. 4 - 6, PS str. 4, cv. 1,2

Vl - Naše vlast - Česká republika; učeb. str.5;+ PS str.4, cv.1,2

                                                                                                                                    8.9. 2017  J. Žídková    

..............................................................................................................................................................................    

11.9. - 15.9.

Čj - Hlásková podoba slova. Slova jednoznačná a mnohoznačná; učeb.str.6 - 8

Přv -Příroda živá a neživá. Ekosystém; učeb.str. 6 - 7, PS str.5, cv.5

Vl - Obyvatelé České republiky. Členění území ČR.; učeb. str.6 - 7; PS str.4, cv.1,2

                                                                                                                                    15.9. 2017  J. Žídková    

..............................................................................................................................................................................

18.9. - 22.9.

Čj - Slova souznačná a protikladná; spisovná a nespisovná; citově zabrvená; učeb.str.9 - 11

Přv - Houby. učeb.str. 8

Vl - Kraje a krajská města; učeb. str.8 - 12; PS str.29, příloha č.3

Informace pro rodiče

28.9. - státní svátek

29.9. - ředitelské volno - podpis v Žk

                                                                                                                                    22.9. 2017  J. Žídková    

..............................................................................................................................................................................