4.A - školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4. A třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                                                                 Hodně štěstí Vám přeje Váš třídní učitel Ludvík Kareš.

 

ROZVRH HODIN

Rozvrh
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Aj Čj čtení
Úterý Čj Tv M Vl Hv
Středa Čj M - G Čj čtení Aj
Čtvrtek Čj M Vl Vv Vv
Pátek Čj Tv M Čj čtení Aj

 

Organizace na měsíc listopad:

22. 11. - třídní schůzky

19. 11. - 24. 11. - výběr hraček na burzu

26. 11. - 30. 11. - prodej hraček

 

Učivo pro nepřítomné žáky:

12. - 13. 11.

Čtvrtletní práce z M i ČJ (chybějící žáci si jí po návratu do školy napíší také)

 

31.10.-2.11.

ČJ - PS str.22,23

M - geometrie - rýsování kolmých přímek

     - dělení jednociferným dělitelem

VL -  PS str. 7, 8, 9

 

23.10.

ČJ - vyjmenovaná slova B uč. str.27/10, 11

M - písemné dělení jednociferným dělitelem uč. str. 23

VL - test (všichni si ho dopíší) - KV kraj, ČR - zřízení, členění, symboly

 

 

15.-19.10.

Př - živá a neživá příroda, houby, rostliny

Vl - učebnice do str. 15 (z krajů pouze KV), PS 2-4

M - ve středu vždy geometrie ( pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka č.3 ořezaná, sešit) - rýsování rovnoběžek

      písemné sčítání, odčítání, násobení

ČJ - vyjmenovaná slova, předložky a předpony

        uč.str.18-26

        PS str. 6, 7, 8, 9/cv.12,13,14, str.13, 15/cv.6,7 

 

 

 

Příprava na vyučování

Český jazyk

- opakujeme vyjmenovaná slova

Matematika

- malá násobilka

- písemné sčítání a odčítání

- počítání se závorkami