3.C - školní rok 2019/2020

 

 

            

Vážení rodiče a moji milí třeťáci, vítám Vás na stránkách třídy III.C.

Opět zde najdete důležité informace a změny, ale také učivo pro marody.

Dětem přeji mnoho úspěchů a příjemných zážitků, rodičům pevné nervy a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Martincová

 

 E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastupující učitel v době mé nepřítomnosti: Mgr. Iva Brachtlová 

Vychovatelky:Kateřina Lisá (č.15)

  Barbora Malá (č.17)

 

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.30-14.00h.

Je nutné předem se na konzultaci domluvit. 

Rozvrh platný od 4.11.

ROZVRH HODIN 3.C
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj Tv  Tv Hv  M
Úterý Čj M Aj Prv  Čj
Středa Čj M Aj  Čj
Čtvrtek Čj Mg Prv Aj  Čj
Pátek Čj M Aj Vv

 

Podzimní prázdniny:            29.10.-30.10.2019

Vánoční prázdniny:              23.12.2019-3.1.2020

Pololetní prázdniny:             31.1.2020

Jarní prázdniny:                  24.2. – 1.3.2020

Velikonoční prázdniny:         9.4.2020

Hlavní prázdniny:                1.7. – 31.8.2020

 

 

Třídní schůzky:                   10.9.2019

                                         21.11.2019

                                                  23.4.2020

 

 

 

Ředitelské volno:                 27.3.2020, 14.4.2020,29. a 30.6.2020 

 

 

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.         

                                                                                             

 Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

V případě předvídané absence je nutná písemná žádost o uvolnění žáka z výuky. Žádost je potřeba osobně (stačí poslat po dítěti) doručit TU.

 

 

4.9. Jsme zvolili zástupce do Žákovského parlamentu, schůzky se budou konat jednou měsíčně ve středu (bude ještě upřesněno). Pokud by zvolený zástupce v ten den nemohl, půjde místo něj náhradník. Děti budou na schůzky odcházet ze školní družiny a poté se do ní opět vrátí. Jména zástupců a náhradníků Vám jistě sdělily děti doma, případně si řekneme na třídní schůzce.

 

Španělština

Třetí třídy mají Španělský jazyk v pátek od 12.05 do 12.50, výuka probíhá ve třídě 3.C.

Upozornění!! Nejedná se o zájmový kroužek, ze kterého lze dítě odhlásit. Španělština je nepovinný předmět, který se ovšem po přihlášení stává povinně volitelným předmětem a dítě musí tento předmět navštěvovat. Z tohoto předmětu je klasifikováno do ŽK i na vysvědčení a také platí pravidla omlouvání jako u ostatních předmětů. 

Vzhledem k tomu, že je výuka pouze jednu hodinu týdně, je nutné, aby děti byly pečlivě připravené a nosily všechny pomůcky. Sledujte také informace v notýsku o učivu, které je potřeba s dětmi procvičovat.

Pomůcky na španělský jazyk:
desky, stačí obyčejné, do nichž se dají zakládat listy, 
dobře vybavený penál - hlavně pastelky, ořezaná tužka, pero (ne gumovací) nebo i propisovačka
blok nebo natrhané i mensi kousky papíru, treba poloviny A5 na soutěže a nácviky různých úkolů, popř. notýsek,
žáci 3. a 4. ročníků - učebnice (zatím mají jen čtvrťáci).
 

Plavecká výuka - výuka bude probíhat od pondělí 4.11.2019 od 9.30 do 11.00. Děti si donesou plavky, ručník, mýdlo, hřeben. Dívky budou mít culík nebo cop. Prosím, aby měly děti plavání v batohu a na cestu zpět čepici. V batůžku mohou mít malou svačinku (opravdu jen něco malého - sušenku atd. - NE jogurt :))  Peníze s sebou mít nemohou - nebudeme tam nic kupovat - ani v automatech.

 

 

 

Akce na leden

30.1. Rozdávání vysvědčení

31.1. Pololetní prázdniny

Související obrázek

 Úkoly pro marody:  

 Pondělí  

 ČJ - 

     

 

M - 

       

     

Úterý 

ČJ - 

    

 M - 

     

PRV -

          

Středa  

ČJ- 

M- 

 

Čtvrtek 23.1.

ČJ - Pádové otázky zpaměti.

        U 65/ procvičování

        PS 70/1

        písanka 25/ 8 řádků

 M - U 15/ 1,3,4 do sešitu G

       Početník 46 + 47

PRV - U 27 a 28

       

Pátek 24.1.

ČJ - Vyvození vyjmenovaných slov po M 

 

 M - U 16/ celá

      početník 25/ dokončit

 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.