3.C - školní rok 2018/2019

 

 

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách naší třídy. Najdete zde důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2018/2019. 

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 13.30

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Jana Nováková, III.A

 

Vychovatelka:

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                            Mgr. P. Šišková, ředitelka školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.

Vánoční prázdniny 27.12. - 2.1.

Pololetní prázdniny 1.2.

Jarní prázdniny 18.2. – 22.2.. 

Velikonoční  18.4.

Hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.

Ředitelské volno 17.4.2019  - pozor změna! Odvoláno dne 13.3.2019. Bude probíhat běžná výuka.

 

Třídní schůzky

11.9.2018 od 15.30 I. A II. stupeň

22.11.2018 od 16.00 – I.stupeň

25. 4.2019 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka –  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

Sběr žaludů a kaštanů – od 25.9. – 26.10 2018

Kaštany se vybírají na dvoře školy od 7.30 do 7.50 hod každý den.

Vchod do kabinetu Tv. Informace na webu školy a na facebooku.

Sběr papíru – PROJEKT Peníze do škol

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

- vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat pí uč. Pisárové.

Projekt „Peníze do škol“

Smyslem tohoto projektu je podpořit recyklaci papíru a zároveň vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí u žáků základních škol.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Označení papíru

Vždy musí být označen piktogramem s názvem „PAP“ + číselný kód (20 až 39 – tyto kódy se používají pro papír). Papír musí obsahovat jen toto označení, žádné kombinace s těmito názvy nelze vykoupit jako recyklovatelný papír.

Co je považováno za recyklovatelný papír:

Jedná se například o časopisy, noviny, sešity, letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Dále čisté kartonové krabice, které prosím rozložit, zbavit izolepy. Recyklovat jdou i staré knihy, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ale pevnou obálku (tu příp. odtrhnout).

Obálky s fóliovými okénky je možné také odevzdat. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Co nesmí papír obsahovat:

Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsi jiných materiálů.

Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru – z nich už žádný další papír vyrobit nelze, protože papírové vlákno je moc krátké. Papír se může recyklovat až 5x a tohle je jeho poslední fáze. Plata od vajíček se můžou dát třeba do kompostu nebo do směsného odpadu.

Mastný nebo jinak znečištěný papír (hygienické kapesníčky, kuchyňské utěrky, mastné krabice od pizzy apod.). To také patří do směsného odpadu.

Účtenky z obchodů – ty jsou většinou na termopapíru a ani ten se recyklovat nedá. Účtenky se vyhazují do směsného odpadu. Nepatří ani do kompostu.

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Aj Čj M Tv Čj čtení
Úterý Čj M Prv Aj Hv
Středa Čj M Čj čtení Prv Tv
Čtvrtek Čj M Vv Aj
Pátek Čj M g Čj čtení Aj  

Rozvrh je platný od 11.2.2019.

PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00,    8.45 - 8.55,    9.40 - 10.00,

                 10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

Vyučující AJ  paní Křenková, konz. hod.                             

                      Bc. Karolína Cooper, konz. hod. Pá. 13.00 - 13.30

     

Pomůcky na vyučování pro 3. ročník

 

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

 

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

13 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520,  1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček 

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)                          

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na Žákovskou knížku průhledný obal

 

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv


Výuka ve dnech 3. 9. - 7. 9. 2018

Pondělí 3. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 11 h do 12 h

Úterý 4. 9. - do 11. 00 h

Středa 5. 9. - 11. 40 h

Čtvrtek 6. 9. – 11. 40 h     výuka dle rozvrhu

Pátek 7. 9. – 11. 40 h       výuka dle rozvrhu

 

INFORMACE O PLAVECKÉM VÝCVIKU


 


Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhne v rámci výuky Tv plavecká výuka vyplývající z osnov pro 3. ročníky, která bude probíhat každou středu počínaje středou 12. 9. 2018. Chlapci budou mít klasické plavky nikoliv šortky, děvčata plavky vcelku, ne opalovačky, gumičku do vlasů a koupací čepici, sprchový gel, hřeben, ručník, vhodné teplé oblečení a pokrývku hlavy, žádné šperky (náušnice, řetízky, náramky, hodinky, apod.). Věci na plavání budou mít děti uložené v igelitové tašce v batůžku. Je nutná zpráva z preventivní prohlídky o zdravotním stavu dítěte v 7 letech, kterou jste měli předat tř. učitelce na konci 2. třídy. Pokud jste tuto zprávu nepředali, učiňte takto hned do 7. září 2018. Toto potvrzení školní Tv máte ve Zdravotním průkazu dítěte, je možno jej ofotit, doplnit jméno dítěte a předat tř. učitelce.

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       

a sešity. 

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas z vlastních knížek. Čítanka většinou zůstává ve škole, pokud z není zadáno čtení na doma.

Papíry, které jsou vložené do PS A UČEBNIC , nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

Zajímavé adresy a odkazy

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Vážení rodiče,

od 15. října nabízíme prodej zdravých svačinek z Dolmen Oázy Sokolov! Na stránkách školy vyplníte jednoduchý formulář, v němž Vy (nebo Vaše dítě) na týden dopředu a na každý den může vybrat ze široké nabídky. V daný den, v daný čas si dítě svačinku ve škole vyzvedne a zaplatí. Svačinky jsou vyráběné z čerstvých a kvalitních surovin. Svačinky je třeba objednat vždy do čtvrtka do 10:00. První svačinky budou k prodeji v týdnu od 15. 10. do 19. 10., je tedy nutné na tento týden objednat nejpozději ve čtvrtek 12. 10. do 10:00.

Postup pro objednání: Na stránce www.2zs.sokolov.cz najdete v horní liště SVAČINY. Po kliknutí se objeví objednávkový formulář. Vyberete z nabídky (na jeden den, nebo na celý týden, jak chcete), doplníte údaje o Vašem dítěti, kontaktní mail a telefon na Vás jako zákonného zástupce a odešlete objednávku. Na danou e-mailovou adresu Vám přijdete rekapitulace objednávky. V momentě, kdy objednávku odešlete, STÁVÁ SE ZÁVAZNOU!

Stornovat objednávku je možné vždy týden dopředu do čtvrtka do 10:00 na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že svačinu objednáte a dítě nebude ve škole, je třeba, abyste ji přesto zaplatili.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste (zvlášť malým dětem) řekli, jakou svačinu v daný den má. Urychlí se tím výdej svačin. U mladších žáků je možné toto zapsat, např. do notýsku.

 

Vážení rodiče,

v předstihu Vám zasílám seznam pomůcek pro 4. třídu.

Pomůcky pro 4. třídu:

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofolií (na Šikulku)

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)

 

 

AKCE NA ČERVEN

5.6. Fotografování - po 10.00 v parku. Náhradní termín 7.5.

11.6. Divadelní představení Co by bylo, kdyby nebylo 8.15 - 9. 15.                         poté běžná výuka - bylo u organizačních důvodů zrušeno - zranění               hlavního protagonisty

14.6. Akce Městské policie Sokolov - Staré náměstí 9.00 - 11.00

19.6. Muzeum - Zmatené peníze 11.15 - 12.15 změna data vstup 15,- Kč

21.6. OČMU

 

 

ČTVRTLETNÍ TESTY

6.6. Test z Aj

12.6.Test z Čj

13.6.Test z M

 

Malá kontrolní práce z Prv - Člověk -  bude následovat po probrání a procvičení tématu v úterý 11.6.

Zároveň budu kontrolovat sešit z Prvouky - úpravu poznámek, úplnost apod. 

 

Připomínám odevzdávání Čtenářských deníků s minimálně pěti přečtenými knihami - do 3.6. :).

 

 

UČIVO, AKTUALITY

 

 Zde je náhled PS, které jsme objednali. Cenu si můžete vyhledat na stránkách jednotivých nakladatelstvích.

PS 3. třída

 

 V současné době opakujeme a procvičujeme. 

 

 

 

44. týden  24.6.- 28.6.2019

 

Pondělí - pátek

Postřehy z vyučování.

Informace

 

Pro marody: PO - Pá

 

MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE,

velice děkuji za milé dárečky a kytice, které jsem od vás dnes dostala. Opravdu mne potěšily. 

Přeji vám všem krásné dlouhé prázdniny a dovolené plné vzrušujících zážitků, sluníčka a koupání. Opatrujte se, ať se v září zase všichni ve zdraví shledáme. Budu na vás vzpomínat.

                                                                     Vaše paní učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek - pátek

Postřehy z vyučování

Informace

 

 

Pro marody: ČT - PÁ