3.C - školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách naší třídy. Najdete zde důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2018/2019. 

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 13.30

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Jana Nováková, III.A

 

Vychovatelka:

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                            Mgr. P. Šišková, ředitelka školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.

Vánoční prázdniny 27.12. - 2.1.

Pololetní prázdniny 1.2.

Jarní prázdniny 18.2. – 22.2.. 

Velikonoční  18.4.

Hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.

Ředitelské volno 17.4.2019  - pozor změna! Odvoláno dne 13.3.2019. Bude probíhat běžná výuka.

 

Třídní schůzky

11.9.2018 od 15.30 I. A II. stupeň

22.11.2018 od 16.00 – I.stupeň

25. 4.2019 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka –  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

Sběr žaludů a kaštanů – od 25.9. – 26.10 2018

Kaštany se vybírají na dvoře školy od 7.30 do 7.50 hod každý den.

Vchod do kabinetu Tv. Informace na webu školy a na facebooku.

Sběr papíru – PROJEKT Peníze do škol

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

- vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat pí uč. Pisárové.

Projekt „Peníze do škol“

Smyslem tohoto projektu je podpořit recyklaci papíru a zároveň vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí u žáků základních škol.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Označení papíru

Vždy musí být označen piktogramem s názvem „PAP“ + číselný kód (20 až 39 – tyto kódy se používají pro papír). Papír musí obsahovat jen toto označení, žádné kombinace s těmito názvy nelze vykoupit jako recyklovatelný papír.

Co je považováno za recyklovatelný papír:

Jedná se například o časopisy, noviny, sešity, letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Dále čisté kartonové krabice, které prosím rozložit, zbavit izolepy. Recyklovat jdou i staré knihy, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ale pevnou obálku (tu příp. odtrhnout).

Obálky s fóliovými okénky je možné také odevzdat. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Co nesmí papír obsahovat:

Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsi jiných materiálů.

Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru – z nich už žádný další papír vyrobit nelze, protože papírové vlákno je moc krátké. Papír se může recyklovat až 5x a tohle je jeho poslední fáze. Plata od vajíček se můžou dát třeba do kompostu nebo do směsného odpadu.

Mastný nebo jinak znečištěný papír (hygienické kapesníčky, kuchyňské utěrky, mastné krabice od pizzy apod.). To také patří do směsného odpadu.

Účtenky z obchodů – ty jsou většinou na termopapíru a ani ten se recyklovat nedá. Účtenky se vyhazují do směsného odpadu. Nepatří ani do kompostu.

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Aj Čj M Tv Čj čtení
Úterý Čj M Prv Aj Hv
Středa Čj M Čj čtení Prv Tv
Čtvrtek Čj M Vv Aj
Pátek Čj M g Čj čtení Aj  

Rozvrh je platný od 11.2.2019.

PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00,    8.45 - 8.55,    9.40 - 10.00,

                 10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

Vyučující AJ  Mgr. Eliška Navrátilová, konz. hod. Út. 13.00 - 13.30                              

                      Bc. Karolína Cooper, konz. hod. Pá. 13.00 - 13.30

     

Pomůcky na vyučování pro 3. ročník

 

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

 

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

13 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520,  1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček 

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)                          

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na Žákovskou knížku průhledný obal

 

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv


Výuka ve dnech 3. 9. - 7. 9. 2018P

Pondělí 3. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 11 h do 12 h

Úterý 4. 9. - do 11. 00 h

Středa 5. 9. - 11. 40 h

Čtvrtek 6. 9. – 11. 40 h     výuka dle rozvrhu

Pátek 7. 9. – 11. 40 h       výuka dle rozvrhu

 

INFORMACE O PLAVECKÉM VÝCVIKU


 


sova 1Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhne v rámci výuky Tv plavecká výuka vyplývající z osnov pro 3. ročníky, která bude probíhat každou středu počínaje středou 12. 9. 2018. Chlapci budou mít klasické plavky nikoliv šortky, děvčata plavky vcelku, ne opalovačky, gumičku do vlasů a koupací čepici, sprchový gel, hřeben, ručník, vhodné teplé oblečení a pokrývku hlavy, žádné šperky (náušnice, řetízky, náramky, hodinky, apod.). Věci na plavání budou mít děti uložené v igelitové tašce v batůžku. Je nutná zpráva z preventivní prohlídky o zdravotním stavu dítěte v 7 letech, kterou jste měli předat tř. učitelce na konci 2. třídy. Pokud jste tuto zprávu nepředali, učiňte takto hned do 7. září 2018. Toto potvrzení školní Tv máte ve Zdravotním průkazu dítěte, je možno jej ofotit, doplnit jméno dítěte a předat tř. učitelce.

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       

a sešity. 

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas z vlastních knížek. Čítanka většinou zůstává ve škole, pokud z není zadáno čtení na doma.

Papíry, které jsou vložené do PS A UČEBNIC , nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

Zajímavé adresy a odkazy

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Vážení rodiče,

od 15. října nabízíme prodej zdravých svačinek z Dolmen Oázy Sokolov! Na stránkách školy vyplníte jednoduchý formulář, v němž Vy (nebo Vaše dítě) na týden dopředu a na každý den může vybrat ze široké nabídky. V daný den, v daný čas si dítě svačinku ve škole vyzvedne a zaplatí. Svačinky jsou vyráběné z čerstvých a kvalitních surovin. Svačinky je třeba objednat vždy do čtvrtka do 10:00. První svačinky budou k prodeji v týdnu od 15. 10. do 19. 10., je tedy nutné na tento týden objednat nejpozději ve čtvrtek 12. 10. do 10:00.

Postup pro objednání: Na stránce www.2zs.sokolov.cz najdete v horní liště SVAČINY. Po kliknutí se objeví objednávkový formulář. Vyberete z nabídky (na jeden den, nebo na celý týden, jak chcete), doplníte údaje o Vašem dítěti, kontaktní mail a telefon na Vás jako zákonného zástupce a odešlete objednávku. Na danou e-mailovou adresu Vám přijdete rekapitulace objednávky. V momentě, kdy objednávku odešlete, STÁVÁ SE ZÁVAZNOU!

Stornovat objednávku je možné vždy týden dopředu do čtvrtka do 10:00 na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že svačinu objednáte a dítě nebude ve škole, je třeba, abyste ji přesto zaplatili.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste (zvlášť malým dětem) řekli, jakou svačinu v daný den má. Urychlí se tím výdej svačin. U mladších žáků je možné toto zapsat, např. do notýsku.

 

 

AKCE NA DUBEN

3. - 4. 4.  Zápis do prvních tříd

23.4. v 15.30 ve IV. A schůzka zástupců tříd s ředitelkou školy

25.4. v 16.00 třídní schůzka 1. stupeň

POZOR NA ZMĚNU V DUBNOVÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU!

 

ČTVRTLETNÍ TESTY

10.4. Test z Čj

11.4. Test z M

Malé kontrolní práce z Prv - Rostliny-  budou následovat po probrání a procvičení tématu

 

 

UČIVO, AKTUALITY

 

 Zde je náhled PS, které jsme objednali. Cenu si můžete vyhledat na stránkách jednotivých nakladatelstvích.

PS 3. třída

 

 V současné době opakujeme a procvičujeme. 

M - násobilku - násobkové řady 2,3,4,5, 6,7,8,9 - STÁLE! Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel  do 1000. Zaokrouhlování na desítky a stovky. Dále opakujeme slovní úlohy   o x více, o x méně a slovní úlohy s násobením a dělením. Rozlišujeme stovky, desítky a jednotky. 

Rýsujeme libovolné trojúhelníky a čtverce na čtverečkovaný papír. Rýsujeme kružnice - nutné kružítko. Jednotky délky, objemu a hmotnosti.  Převody jednotek cm - m, l - hl.

ČJ - upevňování správných tvarů  písmen. Vyjmenovaná slov a po B, L, M, P. Podstatná jména a jejich mluvnické kategorie - rod číslo a pád. Pádové otázky. Vlastní jména.

Prvouka - Živá a neživá příroda. Houby. Rostliny.

Děti by měly znát a umět z učebnice tučně vytištěná slova - pomůckou jsou otázky za články.

 

Pozor - důležité upozornění!

Od 11.2. bude z důvodu ukončení plaveckého výcviku ( poslední plavání je 6.2.) změněn rozvrh hodin. Děti jej včas obdrží, bude také k dispozici na stránkách třídy. Protože budeme mít tělesnou výchovu, je nutné opatřit dětem cvičební úbor - tričko (mikinu), kraťasy nebo legíny, sportovní obuv, švihadlo a tenisový míček.

 

30. týden  25.3.- 29.3.2019

 

Pondělí - středa

Postřehy z vyučování.

Nevhodné chování některých žáků vůči ostatním - pomlouvání, pošťuchování, navádění,fyzické útoky menšího charakteru, apod.Jedná se stále o stejné děti.  Se všemi dětmi bylo na toto téma několikrát hovořeno. Pokud se budou situace opakovat, budu nucena přizvat k jednání rodiče, popř. vedení školy.

Stále řeším zapomínání úboru na Tv - prosím o důslednou kontrolu.

Včera proběhla dílnička, kde jsme společně vyráběli výrobky na prodej na Jarní jarmark. Byli jste moc šikovní. Mnohokrát děkuji za účast a zároveň zvu na další dílničku zítra, kde výrobky dokončovat.

 

Informace

Prosím o podpis V ŽK - sdělení rodičům.                                                  Zítra jdeme do muzea. Prosím o včasný příchod do školy.

 

 

Pro marody: PO - ST

Čj

Opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov.Mluvnické kategorie                 podstatných jmen a sloves. Vyjmenovaná slova po S.                                                         Uč. str.94 - 97.                                                                                                                 PS - 52/2,3,4 , 54/2,3.                                                                                                     Pracovní listy - k dispozici ve škole.                                                                                   Pamatováček  - vyjmenovaná slova po S - obrázky + slova příbuzná.

 

Čtení

Čítanka NŠB -str. 115 - 117.                                                                                              Čítanka Alter - báseň zpaměti str. 96.                                                                              PSANÍ -písanka do str.8 vč.

 

M

Opakování písemného  sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Násení a dělení.                         Opakování a procvičování násobilky.                                                                                  Dokončení 2. dílu učebnice. 3. díl do str. 3 vše.

 

Prv

Rostliny - třídění rostlin, části rostlin.                                                                             Uč. str.  44 - 51.                                                                                                               PS str.  37/2,38/3, 39/7.                                                                                                 Poznámky do sešitu - k dispozici ve škole

 

 

Čtvrtek - pátek

Postřehy z vyučování

Opět jsem řešila posmívání a navádění proti některým spolužákům. Tentokrtát u jiných dětí. Vše se děje skrytě. Blíže na TS.

Včera jsme byli na výstavě Včerejší svět  v zámečku. Myslím, že se výstava dětem líbila. Doporučuji všem. Výstava trvá jen do neděle. Pochvala za chování, děti se chovaly velmi pěkně. Těm, co se nezúčastnili vrátím peníze za vstupné.

Včera také proběhla druhá dílnička s rodiči. Děkuji opět všem obětavým rodičům za jejich čas a práci. Dílka jsou opravdu podařená a doufám, že se budou líbit i zákazníkům na jarmarku.

 

Pro marody: ČT - PÁ

Čj

Opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov.Mluvnické kategorie                 podstatných jmen a sloves. Vyjmenovaná slova po S.                                                         Uč. str.98/4a), 100/6                                                                                                       PS - 55/1                                                                                                                                                                                                                                                              Čtení

Čítanka NŠB -str. 118-119                                                                                              Čítanka Alter - báseň zpaměti str. 96.                                                                              PSANÍ -písanka  str.9, 20/7ř.

M

Opakování písemného  sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Násobení a dělení.                         Opakování a procvičování násobilky.                                                                                  3. díl do str. 4,5 vše. Opakování geometrie str. 6.

 

 

                                                                                                               

 

29. týden  18.3.- 22.3.2019

 

Pondělí - pátek

 

Postřehy z vyučování

Blíží se čtvrtletní testy a je zapotřebí více procvičovat i doma. Mám pocit, že domácí příprava u některých žáků stagnuje. Celkově dochází ke zhoršení prospěchu. Zapomínají učivo již procvičené, jsou pasivní při vyučování. Velice se zhoršila kvalita psaní.

Stále potíže v matematice. Dokonce i při +/- do 20! 

Obtížnější je i učivo prvouky - pozor - ne vše, co je psané a uvedené v učebnici prvouky musí děti umět! Učebnice není závazná.

Nepozornost při vysvětlování a zadávání prací a DÚ - polovina třídy má buď jiné cvičení nebo jinou úpravu. Nepřečtou si zadání a pak jen odhadují, co mají dělat.

 

l

 

JARNÍ JARMARK RADOSTI - PROSBA.

Milí rodiče,

jistě víte o velké chystané akci na naší škole. Ráda bych vás požádala o pomoc s vyráběním výrobků na prodej. Navrhovoala bych společné jedno až dvě odpoledne v  týdnu od 25. - 29. 3., kdy bychom se sešli ve třídě i s dětmi a pokusili se něco málo vytořit. Nějaký materiál mám k dispozici, jiný je možné dokoupit a něco se určitě najde i u vás doma. Pokud máte chuť, čas a nápady, ozvěte se mně a nebo paní Sitařové, která vytvořila na WA skupinu Jarní jarmark, kde je také vše vysvětleno. Příští týden bychom vše zmapovali a další týden bychom se dali do práce. Pokud vás nic nenapadá, může te se podívat se např. na Pinterest, crocotak, apod. stránky na internetu. Téma je Jaro nebo Den matek, popř. neutrální výrobky použitelné celý rok. Už ne Velikonoce. Věřím, že se naše setkání uskuteční, a že při něčem dobrém vyrobíme krásné věci. Těším se na vás. 

 

 

 28. týden  11.3.- 15.3.2019

Pondělí - pátek

Postřehy z vyučování

Zapomínání - děti si stále nezvykly na nový rozvrh a na nové pomůcky. Častěji zapomínají Prvouku a také kružítko, které mají mít na vyučování každý den. Je také potřeba procvičovat doma manipulaci s kružítkem. Děti nemají tabulky a nepíší jim fixy na tabulku. Začínají dopisovat sešity a tak by bylo vhodné, aby s sebou nosily alespoň 2 prázdné.

 

Zhoršilo se po prázdninách chování i prospěch. Děti jsou při vyučování neklidné, nepozorné, roztěkané. Nereagují na pokyny.Učiva přibývá a jeho obtížnost narůstá. Zvláště v matematice.Opět problémy s násobením a dělením.

 

Informace

Od 18.3. budu vybírat 15,- Kč na vstup do muzea - výstava Včerejší svět.

POZOR - ředitelské volno 17.4. se ruší - bude probíhat výuka.

 

                   

 

 

 

Všem marodům přeji brzičké uzdravení.