3.C - školní rok 2018/2019

 

 

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách naší třídy. Najdete zde důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2018/2019. 

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 13.30

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Jana Nováková, III.A

 

Vychovatelka:

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                            Mgr. P. Šišková, ředitelka školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 29.- 30.10.

Vánoční prázdniny 27.12. - 2.1.

Pololetní prázdniny 1.2.

Jarní prázdniny 18.2. – 22.2.

Velikonoční  18.4.

Hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.

Ředitelské volno 

 

Třídní schůzky

11.9.2018 od 15.30 I. A II. stupeň

22.11.2018 od 16.00 – I.stupeň

25. 4.2018 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka –  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

Sběr žaludů a kaštanů – od 25.9. – 26.10 2018

Kaštany se vybírají na dvoře školy od 7.30 do 7.50 hod každý den.

Vchod do kabinetu Tv. Informace na webu školy a na facebooku.

Sběr papíru – PROJEKT Peníze do škol

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy)

- vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat pí uč. Pisárové.

Projekt „Peníze do škol“

Smyslem tohoto projektu je podpořit recyklaci papíru a zároveň vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí u žáků základních škol.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Označení papíru

Vždy musí být označen piktogramem s názvem „PAP“ + číselný kód (20 až 39 – tyto kódy se používají pro papír). Papír musí obsahovat jen toto označení, žádné kombinace s těmito názvy nelze vykoupit jako recyklovatelný papír.

Co je považováno za recyklovatelný papír:

Jedná se například o časopisy, noviny, sešity, letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Dále čisté kartonové krabice, které prosím rozložit, zbavit izolepy. Recyklovat jdou i staré knihy, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ale pevnou obálku (tu příp. odtrhnout).

Obálky s fóliovými okénky je možné také odevzdat. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Co nesmí papír obsahovat:

Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsi jiných materiálů.

Plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru – z nich už žádný další papír vyrobit nelze, protože papírové vlákno je moc krátké. Papír se může recyklovat až 5x a tohle je jeho poslední fáze. Plata od vajíček se můžou dát třeba do kompostu nebo do směsného odpadu.

Mastný nebo jinak znečištěný papír (hygienické kapesníčky, kuchyňské utěrky, mastné krabice od pizzy apod.). To také patří do směsného odpadu.

Účtenky z obchodů – ty jsou většinou na termopapíru a ani ten se recyklovat nedá. Účtenky se vyhazují do směsného odpadu. Nepatří ani do kompostu.

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Aj Čj M Vv Čj čtení
Úterý Čj M Prv Aj Hv
Středa M Čj čtení Plavání Plavání Čj
Čtvrtek Čj M Prv Aj
Pátek Čj M g Čj čtení Aj  

    PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00,    8.45 - 8.55,    9.40 - 10.00,

                 10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

Vyučující AJ  Mgr. Eliška Navrátilová, konz. hod. Út. 13.00 - 13.30                              

                      Bc. Karolína Cooper, konz. hod. Pá. 13.00 - 13.30

     

Pomůcky na vyučování pro 3. ročník

skolak

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

 

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

13 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520,  1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček 

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)                          

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na Žákovskou knížku průhledný obal

 

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv


Výuka ve dnech 3. 9. - 7. 9. 2018skolak2

Pondělí 3. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 11 h do 12 h

Úterý 4. 9. - do 11. 00 h

Středa 5. 9. - 11. 40 h

Čtvrtek 6. 9. – 11. 40 h     výuka dle rozvrhu

Pátek 7. 9. – 11. 40 h       výuka dle rozvrhu

 

INFORMACE O PLAVECKÉM VÝCVIKU


 


sova 1Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhne v rámci výuky Tv plavecká výuka vyplývající z osnov pro 3. ročníky, která bude probíhat každou středu počínaje středou 12. 9. 2018. Chlapci budou mít klasické plavky nikoliv šortky, děvčata plavky vcelku, ne opalovačky, gumičku do vlasů a koupací čepici, sprchový gel, hřeben, ručník, vhodné teplé oblečení a pokrývku hlavy, žádné šperky (náušnice, řetízky, náramky, hodinky, apod.). Věci na plavání budou mít děti uložené v igelitové tašce v batůžku. Je nutná zpráva z preventivní prohlídky o zdravotním stavu dítěte v 7 letech, kterou jste měli předat tř. učitelce na konci 2. třídy. Pokud jste tuto zprávu nepředali, učiňte takto hned do 7. září 2018. Toto potvrzení školní Tv máte ve Zdravotním průkazu dítěte, je možno jej ofotit, doplnit jméno dítěte a předat tř. učitelce.

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       

a sešity. 

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas z vlastních knížek. Čítanka většinou zůstává ve škole, pokud z není zadáno čtení na doma.

Papíry, které jsou vložené do PS A UČEBNIC , nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

Zajímavé adresy a odkazy

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

ZDRAVÉ SVAČINY NA CENTRÁLCE

Vážení rodiče,

od 15. října nabízíme prodej zdravých svačinek z Dolmen Oázy Sokolov! Na stránkách školy vyplníte jednoduchý formulář, v němž Vy (nebo Vaše dítě) na týden dopředu a na každý den může vybrat ze široké nabídky. V daný den, v daný čas si dítě svačinku ve škole vyzvedne a zaplatí. Svačinky jsou vyráběné z čerstvých a kvalitních surovin. Svačinky je třeba objednat vždy do čtvrtka do 10:00. První svačinky budou k prodeji v týdnu od 15. 10. do 19. 10., je tedy nutné na tento týden objednat nejpozději ve čtvrtek 12. 10. do 10:00.

Postup pro objednání: Na stránce www.2zs.sokolov.cz najdete v horní liště SVAČINY. Po kliknutí se objeví objednávkový formulář. Vyberete z nabídky (na jeden den, nebo na celý týden, jak chcete), doplníte údaje o Vašem dítěti, kontaktní mail a telefon na Vás jako zákonného zástupce a odešlete objednávku. Na danou e-mailovou adresu Vám přijdete rekapitulace objednávky. V momentě, kdy objednávku odešlete, STÁVÁ SE ZÁVAZNOU!

Stornovat objednávku je možné vždy týden dopředu do čtvrtka do 10:00 na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že svačinu objednáte a dítě nebude ve škole, je třeba, abyste ji přesto zaplatili.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste (zvlášť malým dětem) řekli, jakou svačinu v daný den má. Urychlí se tím výdej svačin. U mladších žáků je možné toto zapsat, např. do notýsku.

 

 

AKCE NA LISTOPAD

  8.listopadu  - Návštěva Městské policie Sokolov - Centrum prvence 8.15 - 9.15                                      DOPROVOD ZAJIŠTĚN.

 8.listopadu  - Rodičovská kavárna - 17.00 -  podrobné informace na webu školy

13.listopadu  - Filmový klub od 14.00 - informace na webu školy

19.listopadu  - Tonda obal - akce k ekologické výchově - v rámci vyučování

19. - 23.listopadu - vybírání hraček na vánoční burzu

20.listopadu  - schůzka zástupců tříd od 15.30 ve IV.A

22.listopadu - třídní schůzka od 16.00 ve III.C

26. - 30.listopadu -  Burza hraček - prodej

 

ČTVRTLETNÍ TESTY

15.11. Čtvrtletní práce z Čj

16.11 čtvrtletní práce z M

 

UČIVO, AKTUALITY

 

 Zde je náhled PS, které jsme objednali. Cenu si můžete vyhledat na stránkách jednotivých nakladatelstvích.

PS 3. třída

 

 V současné době opakujeme a procvičujeme. 

M - násobilku - násobkové řady 2,3,4,5, 6,7,8,9. Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel bez přechodu i s přechodem desítky do 100.  Dále opakujeme slovní úlohy   o x více, o x méně a slovní úlohy s násobením a dělením. Rýsujeme přímky a polopřímky. Polopřímky opačné. Vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky.
ČJ - upevňování správných tvarů  písmen. Vyjmenovaná slov a po B. Plynulé čtení s porozuměním. Stavba slova - kořen slova, předpony a přípony.
Prvouka - Domov - krajina - vysočiny a nížiny, voda v krajině. Orientace v krajině, na mapě. Práce s buzolou. Využití krajiny. Popis kopce - úpatí, úbočí, vrchol. Děti by měly znát a umět z učebnice tučně vytištěná slova - pomůckou jsou otázky za články.

 

Dvanáctý týden  19.11 - 23.11.2018

 Pátek

Postřehy z vyučování

•Pochvala všem dětem za přenesené hračky na školní vánoční burzu.

•Děkuji vám, rodiče, za včerejší příjemnou střídní schůzku.

•Dnes jsem si ověřila, že děti si neumějí odůvodňovat y/i ve slovech. Je nutné se na toto zaměřit při domácí přípravě - viz PS z ČJ.

•V matematice je potřeba procvičovat písemné sčítání a odčítání dle učebnice M.

Informace

 Dnes zůstaly ŽK ve škole.

Žádost o informování o testech z Aj jsem p. uč. Cooper předala. Informace bude            poskytmuta prostřednictvím notýsku.

Pro marody: bude zapsáno během víkendu.

 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ PŘEDADVENTNÍ VÍKEND.

 

Jedenáctý  týden  12.11 - 16.11.2018

 Pátek

Informace

Známky ze čtvrtletních testů dostanou děti do ŽK v pondělí. Dnes zůstaly ŽK ve škole.

Připomínám schůzku zástupců tříd (20.11.) a třídní schůzku 22.11.)

V notýsku jsou napsané pomůcky na Vv a Pč, začínáme vyrábět výrobky na Vánoční         jarmark. Čím dříve je děti budou mít, tím lépe. Pokud budete mít nějaké nápady, co bychom mohli vyrábět, neváhejte a podělte se. :)

V pondělí začínáme vybírat hračky na burzu . Hračky, knížky, hry aj. můžou děti nosit do třídy.

 

Postřehy z vyučování

•Pochvala z chování při hodině Aj - promítání filmu, od paní učitelky Navrátilové. Na         promítání byla celá třída. Pochvala mne velice potěšila a děti určitě také. Také já chci   děti pochválit za zlepšení kázně při hodinách.

 

Pro marody:

Čj - Čtvrtletní test s diktátem.                                                          Vyjmenovaná slova po B - rozdíl mezi slovem BÝT A BÍT - viz sešit Pamatováček -   VLEPENA NOVÁ INFORMACE.Práce na IT,  práce s kartičkami, obrázky. Řazení podle abecedy.  PS str. 20/,2,3,4.  

Psaní -  písanka str.11 / POLOVINA

Čtení - zkouším báseň Listopad.

M - Čtvrtletní test. Sčítání a odčítání dvouciferných čísel zpaměti s přechodem desítky. Slovní úlohy. Opakování a procvičování násobení a dělení. PS - Tak je lehké dělení - str. 6 - celá. PL s násobením a dělením - 1.,2.,3., sloupeček. 

Prv - Krajina v místě bydliště, voda v krajině. Uč. str. 17

 

Středa

Pro marody:

Čj - Vyjmenovaná slova po B, pozor - řada je maličko jiná než v učebnici. Učíme řadu VS tak, aby korespondovala s našimi výukovými programy na IT - viz sešit Pamatováček. Práce na IT,  práce s kartičkami, obrázky. Řazení podle abecedy.  PS str. 20/1. Práce do Pamatováčku - k dispozici ve škole. 

Psaní -  písanka str.12 celá do ÚT.

Čtení - zkouším báseň Listopad. Modrá čítanka str. 46,47.

M - sčítání a odčítání dvouciferných čísel zpaměti s přechodem desítky. Opakování a procvičování násobení a dělení.PS - Tak je lehké dělení - str. 9 - celá, str. 10/ 5 řádků tabulky. Prv - Krajina v místě bydliště, využití krajiny, rostlinný kryt - PS str. 20/3,4, 21/7. Práce do sešitu - k dispozici ve škole.

 

   Desátý  týden  5.11 - 9.11.2018

Pátek

 

Informace

Příští týden budeme psát čtvrtletní práce z ČJ a M. Děti byly informovány.

 

Postřehy z vyučování

•Děkuji za pravděpodobnou intervenci - chování dětí se začíná zlepšovat, včera dostaly pochvalu za kázeň v Centru prevence. Moc mne to těší a doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat.

•Připomínám na příští týden napsat stránku 10 v písance, dát k podpisu PL z matematiky, případně doplnit chybějící sloupečky. Podpis prvouky - případně opravit či doplnit, kontrola Pětiminutovek z Čj - podepsat, případně doplnit.

 

Tento týden jsme se učili: 

Čj stavba slova - kořen, předpona, přípona.  Slova příbuzná a tvary slov.               Slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, slova protikladná a slova mnohoznačná - toto bylo opakování 2. ročníku

Čtení - báseň zpaměti dle výběru.

 M - sčítání a odčítání bez a  s přechodem desítky do 20 a do 100. Slovní úlohy. Stále opakujeme násobení a dělení do 100.

Geometrie - přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou polopřímek - polopřímky opačné.

Prv - Návštěva centra prevence MP Sokolov. Využití krajiny - průmyslová, zemědělská, lesnatá - viz uč.

 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ  VÍKEND.

 

 

Úterý

Postřehy z vyučování

•Velké zhoršení chování při vyučování - neklid, mluvení polohlasem, nepozornost, nepřipravené pomůcky na lavici, dokonce házení předmětů - papírky, ořezávátko, ap.! Opět zapomínání ve velkém. Stížnost je i od vyučující Aj.  Tato situace mne velmi znepokojuje, máme opravdu hodně práce a pokud se každou hodinu zdržím 10 minut nepořádkem, zapomínáním a čekáním na klid, dělá to 50 min za 1 den a tudíž 5 vyučovacích hodin týdně. :( Učiva přibývá a zvyšuje se jeho obtížnost. Prosím o důslednější kontrolu aktovek, notýsků, pomůcek  a domluvu.                                         Budu vám, milí rodiče, vděčná za pomoc a vztřícnost. Děkuji.

 

Informace

Ve středu jdeme opět na Městskou policii Sokolov, prosím o včasný příchod do školy.Doprovod máme zajištěn.

 

Pro marody

Čj  - Stavba slova -  PĚTIMINUTOVKY -  str.  9/1,2. Procvičujeme stavbu slova -                      předpona - kořen - přípona. PS 18/2. Práce s kartičkami a na IT.Procvičujte na                doporučených webových stránkách.  

M - násobení a dělení 4 a 5 - na známku. Procvičování násobků 8 a 9. Uč str. 36.                       Sloupečky na proužky papíru.

Prv - Využití krajiny. uč. str. 16. Opakování tématu Krajina - mapa, barvy na mapě, části            kopce, apod. Naučit se tučně vytištěné informace.

Hv - hudební abeceda - stupnice C-dur  - naučit se vyjmenovat. Čtení z notové                         osnovy. Opakovoání délek not, pomlky čtvrťová, osminová.

 

 

 

  Devátý  týden  29.10 - 2.11.2018

 Postřehy z vyučování

•Dú - jen pro ty, kteří nemají hotový PL - Státní znak - toto bylo zadáno v pátek na           středu. Někteří si PL nechali ve škole, jiní ho neudělali vůbec. Dnes, tj v pátek 5!!! dětí     opět práci neodevzdalo.  :((((

•Začali jsme nové učivo v Čj, M i v Prv - je nutné, aby se děti doma pravidelně                    připravovaly na vyučování. Učivo je důležité  - návaznost na obtížnější.

Úspěšně se nám rozběhl prodej svačinek.

Pochvala dětem za hladký průběh vyučování ve středu, kdy jsem nebyla přítomna.               

 

Informace

Aktualizace akcí na listopad,  aktualizace učiva.

 

Pro marody

Čj  - Stavba slova - uč. str, 34,35 PĚTIMINUTOVKY - hotové jsou str.                                   1,2,3,4,5,6,7,8/1,10,11/1, PSstr.18/1. Procvičujeme stavbu slova - předpona - kořen           slova - přípona, slova příbuzná. Cvičný diktát - párové souhlásky.

M- sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. uč. str. 34,35, Tak je lehké dělení -          do str. 6 vč. vše hotové. POLOPŘÍMKA - str. 25 - polopřímky opačné. PL - k dispozici      ve škole.

Psaní - do str. 8 vše.

Čtení - Čítanka str. 32,33 - Kontrolní práce.

Prv - uč. str. 15. Krajina - povrch krajiny - vysočina, nížina. Nadmořská výška. Úpatí -               úbočí - vrchol hory, kopce.

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ  VÍKEND . 

 

 

 

Osmý týden  22.10 - 26.10.2018

 

Pátek

 

Postřehy z vyučování

•Děkuji všem, kteří se přišli na nás podívat v rámci Dne otevřených dveří.

•Pochvala pro všechny děti, které dnes přišly do školy v červeném. Téměř 100%!

•Dú - jen pro ty, kteří nemají hotový PL - Státní znak.             

Informace

Ve středu 31.10. končí vyučování v 11.40. vyučování dle rozvrhu. Děti budou odevzdávat   písanky a PL - Státní znak.

Pro marody

Čj  - Abeceda, uč. str. 33 PĚTIMINUTOVKY - str.6/2,3 

M- procvičování dělení a násobení do 100,uč. str. 32, POLOPŘÍMKA - str. 25

Psaní - písanka do str. 7/6 řádků

Čtení - str. 28,39 Čítanka

 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ SVÁTEČNÍ VÍKEND A PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

 

 

    

Čtvrtek

Informace

Připomínám, že zítra jdeme do školy v červeném! Akce ke Dni vzniku ČSR.

Středa

Postřehy z vyučování

•Plavání - dnes bez pochvaly, děti jsou trochu divočejší, křičí,  neposlouchají pokyny.         Chápu, že se asi těší na prázdniny, ale jde především o jejich bezpečnost.

 

Informace

Připomínám na pátek vyšívací bavlnky, jehlu a 3 knoflíky různých velikostí - bylo               zapsáno  do notýsku v pondělí.

 

Pro marody

Čj  - Abeceda, uč. str. 31,32 PĚTIMINUTOVKY - str.6/1,  10 celá, 11/1 

M- procvičování dělení a násobení do 100,uč. str. 26,28,29, PL

Prv - Uč. str. 13,14 PS str. 22, Státní symboly

Hv - opakování délek not, pomlky. C -dur - stupnice.

Psaní - písanka do str. 6 vč. celé 

Čtení - str. 32,33 Čítanka

 

  Sedmý týden  15.10 - 19.10.2018

Pátek

 

Postřehy z vyučování

•Velká pochvala všem dětem - dnes jsme měli na návštěvě při M paní psycholožku z PPP.     Moc se jí u nás líbilo a byla nadšená. Děti se opět moc snažily a vzorně se chovaly.

•Velká pochvala za chování při včerejší návštěvě muzea v Sokolovském zámku. Byla jsem     na naše děti pyšná. Děkuji paní Kováčové za doprovod do muzea a paní Kárníkové za         doprovod minulý týden do knihovny. 

 

Tento týden jsme se učili: 

Čj -  uč. do str. 29,  procvičování párových souhlásek uvnitř slov. Opakování slovních               druhů. Sloh - jednoduchý popis osoby - PL.

Čtení - Čítanka Alter do str11. Čtení s porozuměním, tvoření osnovy, vyhledávání                                   odpovědí v  textu. Práce s texem.

 M - násobení a dělení 1-9, stále procvičujeme +/- do 100. Uč. do str. 24. Stále bojujeme       s násobkovými řadami, je nutné denně doma procvičovat. 

Geometrie - bude v pondělí.

Prv - Ajax, Česká republika - kraj - státní symboly. Uč str. 13.

 

Úterý

 Informace

Připomínám, že ve čtvrtek jdeme do muzea.

 

Pro marody

Čj  - párové souhlásky,  uč. str.25,26. Diktát na párové souhlásky.  Číst z Čítanky Alter          str. 10,11. 

M- násobilka 6,7,8,. Naučit se násobky 9 - udělat kartičky (oranžové). Uč. do str.22.            Práce na PL - k dispozici ve škole. 

Prv - Uč. str. 13, umět hlavní i vedlejší státní symboly. Hymna ČR. Zápis do sešitu.

Hv - stupnice Cdur. Píseň Ach synku, synku. Hodnoty not.

 

 

Šestý týden  8.10. - 12.10.2018

 

Pátek

 

Informace

Prosím, pokud jste dětem objednali svačinky, informujte je, aby nenastal v pondělí problém při výdeji. Tímto připomínám, že od 15.10. začíná běžet první týden prodeje zdravých svačinek.

Již se opět sbírají víčka od PET lahví - termín upřesním.

 

Postřehy z vyučování

•Velká pochvala všem dětem - dnes jsme měli na návštěvě při Čj paní zástupkyni Flenerovou. Děti skvěle pracovaly a bezvadné bylo i chování. Měla jsem opravdu velkou radost, že byl vidět kus práce, který jsme od začátku školního roku všichni udělali.

•Radost mi dělají i všechny děti, které plní dobrovolné domácí úkoly, píší referáty a dokonce tvoří i prezentace k učivu prvouky. Jen prosím o trpělivost, na všechny se dostane, jen nejde všechny vyslechnout v jedné hodině.

•Bohužel, se najdou stále tací, kteří neodevzávají sešity s prací,  odnesou si ho domů a    nepřinesou zpět.:((((

 

Tento týden jsme se učili: 

Čj -  uč. do str. 25, Pětiminutovky do str,5/1, procvičování párových souhlásek uvnitř            slov, nutno vždy odůvodnit slovem příbuzným nebo v jiném tvaru.

Čtení - Čítanka do str. 31. Čtení s porozuměním, tvoření osnovy, vyhledávání odpovědí                 v  textu.

Psaní - písanka do str. 3 vč. ZLEPŠIT ÚHLEDNOST PÍSMA!

M - násobení a dělení 1-8, stále procvičujeme +/- do 100. Uč. do str. 22.

Geometrie - rýsování úseček dané délky. Je nutné dodržet postup při rýsování viz                             učivo ÚSEČKA.

Prv - učivo o Sokolově  - pamětihodnosti, současnost, pověsti. Orientace v plánku.

AJ  - Procvičování psaní čísel 0-10, ptáme se na telefonní číslo, zapisování telefonního           čísla. Skupina p. uč. Cooper bude psát ve čvrtek  18.10. test na čísla 0-10.

         Online hry www.eslgamesplus.com

           

Pátý týden  1.10. - 5.10.2018

 

Pátek

 

Informace

Prosím, věnujte pozornost nové informaci o objednávání zdravých svačinek ve škole -   viz webové stránky třídy ( nad AKCEmi),  webové stránky školy a informační leták v ŽK.

 

Postřehy z vyučování

•Stav nezměněn - zapomínání sešitů - žádný nesmí zůstat doma. V podstatě, pokud není do sešitu DÚ, měl by být ve škole. Jestliže není DÚ a je sešit v deskách, nejspíš nebyl odevzdán. :( Jejich soustavné dohledávání nás nesmírně zdržuje a odvádí od potřebné práce. Je to vyčerpávájící - 100x nic umořilo osla. :)

Geometrie patří do matematiky, tzn. děti si budou nosit vše, co do matematiky patří. 

•Stále ještě někteří nemají - po měsíci! - zabalené sešity a pracovní sešity. :(

 

Tento týden jsme se učili: 

Čj - PS do str. 10/1,2, 11/5 , uč. do str. 21, Pětiminutovky str,1,2,3/1, procvičování                párových souhlásek ( práh - prach), práce s textem - čtení s porozuměním.

M - do str. 21 vč., pamětné počty do 100, opakujeme pojem bod, přímka, úsečka a její            měření,rýsování. Opakování násobení a dělení 1-5 - stále. Násobky 6,7.Vytvoření              násobků  8.

Prv - PS do str.17/2,3, 18 celá. Sokolov - doprava, pamětihodnosti.

Psaní - písanka str.1 celá

Čtení - Čítanka str. 22, 23 - báseň zpaměti - Čítanka je v aktovce.

Aj - 1.procvičování základních frází + rozhovor ( Ahoj, jak se jmenuješ? Jmenuji se ...  .          Jak se máš? Mám se fain.) uč. str. 12,13. PS str. 13.

       2. Procvičování spelování - hláskování - anglická abeceda. Čísla -  výslovnost a psaní            slov i číslic. Skupina p. uč. Navrátilové - test na čísla.

 

Čtvrtek

Informace

V pondělí 8.10. končí vyučování v 11.40. Rozvrh Aj, Čj, M, Čtení. Podepsat v ŽK.

Posílejte, prosím, 15,- Kč na vstup do Muzea. Děkuji.

Již se mi ozvaly maminky, které se nabídly jít s námi jako doprovod do knihovny a do muzea. Moc děkuji a budu se těšit na další spolupráci.

 

 

 Středa

Informace

Zítra jdeme do Centra prevence Městské policie Sokolov. Prosím o včasný příchod do školy. Děkuji.

 

Postřehy z vyučování

Dnes dostaly opět všichni třeťáci z naší školy pochvalu od vyučujících plavání za chování a šikovnost. Za naší třídu se připojuji a chválím žáčky za celý, velice náročný, den. Jen tak dál. :)

 

PROSBA

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnosti a k počtu žáků naší třídy při přesunech na akce mimo školní budovu je nutný doprovod ještě jedné dospělé osoby. Zatím je tento problém řešen pomocí p. uklízečky nebo dohledové služby. Jestliže by někdo z vás chtěl pomoci a měl čas, dejte mi, prosím, vědět přes notýsek nebo email. Pokud by se přihlásilo více rodičů, včas vás všechny obeznámím, zda vaši pomoc potřebuji či nikoliv. Přehled akcí je napsán v úvodu našich stránek a pravidelně aktualizován.Děkuji vám předem za ochotu a čas.

 

Úterý

Informace

Dne 18.9. jdeme na úvodní prohlídku Sokolovského muzea. Vstupné 15,- Kč, prosím, do 12.10. Děkuji.

Opět si některé děti včera domů odnesly Čítanku, přestože měla zůstat ve škole.

Do úvodu stránek jsem připsala zajímavé odkazy na domácí procvičování. 

 

Pro marody

Čj  - opakování párových souhlásek, slova citově zabarvená, spisovná, nespisovná, uč.  

          str. 18,19. PS do str. 10. bez 9/5,6,7

M- násobilka 2,3,4,5,6. Naučit se násobky 7 - udělat kartičky (modré). uč. do str.20.

      Tak je lehké dělení 4/1,2,3,4.

Prv - Uč. str. 10,11. PS str. 17/2,3, Domov - zápis do sešitu - dle spolužáka.

Hv - opakování délek not, pomlky, písní.Poslech a poznávání huebních nástrojů.  

 

 

 

 

Čtvrtý týden - 24.9. - 27.9.2018

 

 

 Tento týden jsme se učili: 

Čj - PS do str. 8 celé, uč. do str. 17, Pětiminutovky 3/1, pravopis u - ú - ů, pravopis tvrdých a měkkých slabik, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

M - do str. 18 vč., pamětné počty do 100, opakujeme pojem bod, přímka, úsečka a její měření,  rýsování, opakování násobilky 1-5.

Prv - PS do str. 10, str. 13,14 

 

 

 

                 

Středa

Postřehy z vyučování

●Chválím všechny děti za chování v bazéně. Pochvalu mají také od p. uč. plavání za           snahu a ukázněnost.                                                                               

●Připomínám, že všechny DÚ jsou dětem vysvětleny a vždy je řečeno, na který den DÚ je. Zápis do notýsku je každý den připraven již před vyučováním i se zápisem z předešlého dne – pro chybějící děti.                                                               

●Některé děti již tedˇ aspirují na Napomenutí třídního učitele za zapomínání. Pokud víte, že se vaše dítě ještě zcela neadaptovalo na školu, pomozte mu, prosím, s přípravou na vyučování.

Učivo

Stále opakujeme násobení a dělení 2,3,4,5. Sčítání a odčítání do 20, do 100. VŠE VELKÝ PROBLÉM u poloviny třídy! Nutnost denně procvičovat. Učivo 2. třídy!

 

Úterý

Postřehy z vyučování

Prosím rodiče o kontrolu aktovek. Děti nosí nepotřebné knihy další věci a aktovky jsou těžké. Dnes měla polovina třídy Čítanku, přestože čtení nebylo v rozvrhu. Čítanky budou zůstávat obvykle ve škole. Domů si je budou děti nosit pouze pokud budou mít čtení jako domácí přípravu. V notýsku by měl být nalepen rozvrh, ze kterého je patrné, kdy máme čtení a kdy jde o mluvnici. (rozvrh děti obdržely na začátku školního roku). Rozlišení je také v rozvrhu na našich stránkách.

Pondělí

Postřehy z vyučování

11! dětí dnes nemělo pomůcky na Vv – vystřižené obrázky dopravních prostředků – bylo zapsáno v notýsku minulé pondělí. Pokud nerozumíte požadavkům nebo nevíte, prosím, napište dotaz. Děkuji.

Chválím děti za plnění DDÚ. Sluníčka na nástěnce přibývají.

Vyhlášen sběr kaštanů - viz. informace o sběrech.