3.B - školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 3.  třídě s rozšířenou výukou jazyků a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků. Zde najdete důležité informace pro tento školní rok.

                                               Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka N. Beňadiková


Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 13. 30 h do 14. 00 h. Na konzultaci je potřeba se předem domluvit. N.B.


Organizace závěru školního roku:sova 1

Ukončení výuky ve dnech 24. 6. – 27. 6. v 11. 30 h

24. 6. - 27. 6. – vybírání učebnic, odnášení pomůcek ze třídy

27. 6. - vybírání klíčků od šatních skříněk

Pátek 28. 6. – vydání vysvědčení, konec v 8. 45 h.


Upozornění pro rodiče - ve dnech 20. a 21. června ukončena výuka v 11. 30 h. Nutný podpis v ŽK.


Seznam pomůcek pro 4. třídu šk. rok 2019/ 2020; sešity doma nenadepisujte, nadepíšeme si je jednotně ve škole. N. Beňadiková

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, sada pastelek, popř. fixy, suché lepidlo

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444, linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

20 ks eurofolií (na Šikulku)skolak

2 ks folií A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

věci na Vv, Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš + kelímek, malé lepidlo (Herkules), pracovní zástěru

na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka)


 Exkurze - výcvik psů v Dolním Rychnově. tento den jsme si velice užili. Přálo nám počasí a dozvěděli jsme se mnoho nového o psech a jejich výcviku. Děkuji také p. Pickové za doprovod na exkurzi. N. B.

Psi1  Psi2  Psi4

Psi3  Psi5  Psi6

Psi7  Psi8


 29. května - školní výlet. Dnešek jsme si moc užili. Děkuji také paní Janků a paní Mulačové za doprovod a pomoc při organizaci.

20190529 071013617 iOS   20190529 071837894 iOS 20190529 071439052 iOS

20190529 070017233 iOS  20190529 071915387 iOS  20190529 073406606 iOS

20190529 075907507 iOS  20190529 081110929 iOS  20190529 084751418 iOS 20190529 093531378 iOS

20190529 092712138 iOS  20190529 084919287 iOS 20190529 095024955 iOS


 Ze života třídy: návštěva výstavy Zmatené peníze a návštěva divadelního přdstavení Divadla Centrálka

                           Div1  Div2

ZP1  ZP2 

ZP3  ZP4

ZP5  ZP6

ZP7


Tento týden jsme se učili 20. 5. - 24. 5.:skolak2

Čj – slovní druhy: zájmena, číslovky - uč. str.117, 118; stále procvičujeme řady VS a pravopis VS a slov příbuzných

M – Dělení násobků 10 jednocifernými čísly - uč. str.21 - 23, opakujeme násobení a dělení, dělení se zb., geometrie - konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka - uč. str. 44

Přv – opakujeme živočichové: stavba těla, skupiny obratlavců, bezobratlí, uč. str. 58 - 63


 17. května Den prázdných tříd :-)

20190517 062657271 iOS  20190517 081858055 iOS

20190517 083702357 iOS  20190517 091436659 iOS


Fotografování třídních kolektivů proběhne dne 20. května 2019. Cena třídní fotografie je 30 Kč, skupinka 15 Kč, jednotlivec 45 Kč.V případě špatného počasí bude náhradní termín 30. 5.


Exkurze – Dolní Rychnov: pejsci se koná 4. června 2019. S sebou batoh se svačinou, pitím, vhodné pohodlné skolak2oblečení, dobrou sportovní obuv, pláštěnku. Požaduji s sebou originální kartičku pojištěnce. Sraz ve škole jako na vyučování – 7.50 h. Předpokládaný návrat v 11. 30 hod. Po návratu budou žáci odvedeni do ŠJ a ŠD. Na mobilní telefony se vztahují pravidla školního řádu, další věci, které budou mít žáci s sebou, si musí hlídat a nenechávat bez dozoru. Cesta tam a zpět – půjdeme pěšky. V případě, že se žák/yně neúčastní exkurze, dostaví se na výuku do určené třídy a vyučování bude ukončeno dle rozvrhu této třídy.


Školní výlet III. B– Královské Poříčí, Bernard se koná dne 29. května 2019. S sebou batoh se svačinou, pitím,skolak2 vhodné pohodlné oblečení, dobrou sportovní obuv (půjdeme pěšky), pláštěnku. Požaduji s sebou originální kartičku pojištěnce. Kapesné ponechávám na zvážení rodičů – možnost zakoupení suvenýrů. Sraz před školou v 7. 45 hod. Návrat mezi 12.30 h – 13.00 hod. Na mobilní telefony se vztahují pravidla školního řádu, další věci, které budou mít žáci s sebou, si musí hlídat a nenechávat bez dozoru. Cena výletu 110,- Kč. Prosím zaplatit do 27. května. V případě, že se žák/yně neúčastní výletu, dostaví se na výuku do určené třídy a vyučování bude ukončeno dle rozvrhu této třídy.           


Upozornění pro rodiče - ve středu 15. 5. 2019 bude místo výuky filmové představení v kině Alfa. Vstupné je hrazeno s prostředků SRPŠ. Sraz v 7. 40 h před budovou školy u p. uč. Martincové a Křenkové. Žáci tedy ráno nevstupují do budovy školy. Žáci z ranní ŠD se obléknou a vyjdou také před budovu školy. Po filmovém představení bude náhradní program - pobyt venku. Žádám Vás tedy o vhodné sportovní oblečení a obuv, do batůžku mimo svačinku a pití přidejte také pláštěnku. Škola v tento den bude končit v 11. 25 h. Žáci ŠD budou předáni do ŠD, žáci chodící na oběd budou odvedeni do ŠJ. Ostatní půjdou od budovy školy domů. N. B.


Tento týden jsme se učili 6. 5. - 10. 5.:sova 1

Čj - opakujeme pravopis probraných vyjmenovaných slov a slov příbuzných, opakujeme si řadu slovních druhů (10, v uč. str. 124), v textu vyhledáváme slovesa, podstatná jména a přídavná jména. Uč. str. 115, 116, 117/1, PS zelený str 25/ 1. a 2. sloupek,str. 39 celá. Modrý PS 61/2, 62/1,2,3,4.

M - opakujeme násobení a dělení, pamětné i písemné +, -; dělení se zb.: uč. str. 16 - 19, PS Já počítám do 1 000 str. 20 celá.

Prv - živočichové - uč. str. 60, 61, PS 43/1, 44 celá, 47/1


Poděkování - děkuji všem žákům naší třídy, kteří se aktivně zapojili do Jarního jarmarku, ať už při prodeji výrobků nebo při vystoupeních. Také děkuji všem rodičům, kteří nás tento den navštívili, podpořili a přišli si jarmark s námi užít. Děkuji :-) N.B.


Tento týden jsme se učili 29. 4. - 3. 5.:skolak2

Čj – řada VS po Z – písemně, uč. str. 113 - 115

M – opakujeme násobení a dělení, dělení se zb. uč. str. 14 -16, geometrie: porovnávání úseček uč. str. 11, 18

Přv – živočichové: stavba těla, skupiny obratlavců, bezobratlí, uč. str. 58 - 60, PS 46/ 4,5, 47/6, 48/2


Akce na květen, červen 2019:sova 1

1. a 8. května - Státní svátek

15. května - Výběrové řízení do 3. tříd RVJ (kino + náhradní program mimo školu)

17. května - Den prázdných tříd (bude upřesněno)

29. května - Školní výlet

4. června - Exkurze

11. června - Divadelní představení


Tento týden jsme se učili 15. 4. - 17. 4.:Související obrázek

Čj - opakujeme pravopis probraných vyjmenovaných slov a slov příbuzných, procvičujeme VS po V se zaměřením na předponu vy-, vý-, uč. str.108, 109, PS modrý 60/1, 2, 61/1

M - opakujeme násobení a dělení, pamětné i písemné +, -; dělení se zb.- uč. str. 10, 11

Prv - živočichové - uč. str. 56, 57, PS 45/3, do sešitu vypsat společné znaky živočichů ze str. 56, 57 (jen zelené rámečky)


 Tento týden jsme se učili 8. 4. - 12. 4.:

Čj – řada VS po V – písemně, PS zelený str. 28, 29 dokončit, PS modrý str. 58/ 1, 2, 3, 59/ 1,2; uč. str 106, 107, 108

M – opakujeme násobení a dělení, dělení se zb. uč. str. 8 – 10, PS Dělení str. 28, 29, 3 celé

Přv – opakujeme učivo o rostlinách, v pondělí prověřovací test, uč. str. 52, 53 + PS str. 40/9,10, str. 41 celá, 42 celá


 Foto z dnešní besedy - komiksy L. Lomové:

Beseda2 Beseda1

Beseda3Výsledek obrázku pro velikonoční zajíček


Vážení rodiče, mockrát Vám děkuji za bleskovou reakci na mou prosbu a za nakoupení a zajištění velikonoční nadílky pro Vaše děti.

Tento týden jsme se učili 1. 4. - 5. 4.:

Čj - Řada VS po V a slova příbuzná - uč. str. 99 - 104, procvičujeme skloňování podstatných jmen a časování sloves, pravopis probraných VS

M - Pamětné i písemné počty do 1 000, včetně násobení a dělení v oboru malé násobilky, Dělení se zbytkem - uč. str. 7,8

Prv - procvičujeme třídění rostlin do skupin, pojmenování části kvetoucích rostlin , uč. str. 52,53

Ve středu 10. 4. budeme psát čtvrletní práci z Čj, ve čtvrtek 11. 4. z M.


Tento týden jsme se učili 25. 3. - 29. 3.:

Čj - Řada VS po S a slova příbuzná - procvičujeme pravopis, uč. str. 94 - 99, procvičujeme skloňování podstatných jmen a časování sloves

M - Pamětné i písemné počty do 1 000, včetně násobení a dělení v oboru malé násobilky, opakujeme učivo geometrie, uč. M 3. díl str. 3 - 6

Prv - procvičujeme třídění rostlin do skupin, pojmenování části kvetoucích rostlin , uč. str. 44 - 51


Akce na duben:Související obrázek

9. dubna - Beseda v knihovně

18. dubna - Velikonoční prázdniny

23. dubna - Schůzka zástupců tříd v 15. 30 h

25. dubna - Třídní schůzky od 16 h

27.dubna - Jarní jarmark radosti


 Upozornění pro rodiče:

Dne 17. 4. 2019 bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Dne 28. 3. 2019 nebudou z důvodu mé nepřítomnosti konzultační hodiny.


Ze života naší třídy:

Náš ponožkový den :-))

IMG 4314

Připravujeme se na vynášení zimy - Morany:

Morena3  Morena4

Morena5  Morena6

Zvládli jsme to :-))

Morena2

Jaro8  Jaro1

Návštěva muzea - výstava Včerejší svět

Hračky1  Hračky2

Hračky3


Akce na březen 2019:

Výsledek obrázku pro bledule

14. března - Rodičovská kavárna od 15. 00 h

15. března - Návštěva muzea, vstupné 15 Kč

20. března - Vynášení Morany - zimy

21. března - Den otevřených dveří

21. března - Ponožkový den

22. března - Matematický klokánek


Naši nejlepší recitátoři :-)

Recitace11 2


 

Tento týden jsme se učili 25. 2. - 1. 3.:

Čj - opakujeme skloňování podstatných jmen; řada VS po P zpaměti, procvičujeme v uč. str. 75, 78, 81.

M - pamětné +, - do 100, do 1 000, písemné sčítání do 1 000 uč. str. 37 - 41, na geometrii si žáci budou nosit vždy kružítko.

Prv - Opakujeme: podmínky života na Zemi - bude testík, uč str. 28 - 31.


 Tento týden jsme se učili 11. 2. - 15. 2.:

Čj - procvičujeme pravopis VS po B,L, M; podstatná jména - rod, číslo, skloňování podle pádových otázek - 72, 73, na folii si procvičujte cvičení na doplňování. Můžete se začít učit řadu VSVýsledek obrázku pro sněženka po P.

M - pamětné +, - do 100, do 1 000, procvičujeme násobení a dělení; zaokrouhlujeme trojciferná čísla čísla, uč. str. 29, 30, 32, 33, 34 - některá cvičení si opět procvičit na folii, zaměřit se i na slovní úlohy. Upozornění pro žáky - na čtvrtek na geometrii budeme potřebovat kružítko. Cvičíme manipulaci s kružítkem (bez jakéhokoliv měření).

Prv - Podmínky života na Zemi - Voda, koloběh vody umět vysvětlit, vzduch (složení), půda - uč. str. 28 - 30, PS 35/ 1 nahoře -  jen doplnit větu, 1 dole, 2; 36/3,4 celé.

Krásné jarní prázdniny :-) N. B.


Tento týden jsme se učili 4. 2. - 8. 2.:

Čj - řada VS po M ústně i písemně; procvičujeme uč. str. 69 - 71, opakujeme skloňování podstatných jmen; naučit se báseň ze sešitu Lv ve dvojicích (kdo není ve škole, dostane náhradní termín)

M - pamětné +, - do 100, do 1 000, násobení a dělení; procvičujeme uč. str. 28 - 30, geometrie str. 26, 31

Prv - Opakujeme: příroda živá, příroda neživá, lidské výtvory, vlastnosti látek, podmínky života na Zemi; Voda; uč. str. 28, 29


Vážení rodiče,

dne 6. února proběhne poslední hodina plaveckého výcviku a od příštího týdne (od 11. 2.) bude probíhat sova 1výuka Tv v tělocvičně. Prosím, abyste dětem zajistili vhodné sportovní oblečení (kraťasy, legíny,tričko), sportovní obuv do tělocvičny (bílá podrážka), švihadlo a malý míček, vše uložené do prodyšného sáčku, tašky.

Současně dochází od pondělí 11. 2. 2019 ke změně rozvrhu. Děkuji za spolupráci.

Po Čj Aj M Prv Tv
Út Čj M Aj Čj Hv
St Čj M Prv Tv Čj
Čt Čj M - g Aj Vv Čj
Aj Čj M  

Výsledek obrázku pro sněhulák


 Tento týden jsme se učili 28. 1. - 31. 1.:

Čj - řada VS po M; uč. str. 67, 69, 70, opakujeme skloňování podstatných jmen

M - pamětné +, - do 100, do 1 000, násobení a dělení; jednotky hmotnosti, objemu; uč. str. 26, 27, 28

Prv - Opakujeme: příroda živá, příroda neživá, lidské výtvory, vlastnosti látek, podmínky života na Zemi; Voda; uč. str. 28

Ve čtvrtek 31. 1. vydávání výpisu vysvědčení. Pro nepřítomné informace do ŽK: Ve čtvrtek 31. 1. konec výuky v 11.30 h. + podpis rodiče


 Tento týden jsme se učili 21. 1. - 25. 1.:

Čj - procvičujeme pravopis VS po B,L; podstatná jména - rod, číslo, skloňování podle pádových otázek - uč. str. 58 - 62; pravopis vlastních jmen - uč. str. 63, 64

M - pamětné +, - do 100, do 1 000, násobení a dělení; jednotky délky - uč. str. 19 - 21,24; čtverec uč. str. 20

Prv - Opakujeme: příroda živá, příroda neživá, lidské výtvory, vlastnosti látek, podmínky života na Zemi (skupinová práce) - uč. str. 24 - 28

Pro nepřítomné informace do ŽK: Ve čtvrtek 31. 1. konec výuky v 11. 30 h. + podpis rodiče


7. ledna - Naše poslední návštěva v Centru prevence v rámci projektu Notes strážníka Pavla.

CentrumVýsledek obrázku pro sněhulák


Akce na leden 2019:

7. ledna - Centrum prevence

29. ledna - Beseda Na světě nejsi sám

31. ledna - Vydávání vysvědčení (výpisu), konec výuky v 11. 30 h, nutný podpis v ŽK

1. února - Pololetní prázdniny


Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vám ještě jednou touto cestou popřát šťastné a veselé Vánoce plné rodinné pohody avnoce v novém roce 2019 mnoho zdraví, osobní i pracovní spokojenosti a klidu.

Také bych ráda poděkovala Vám, milí žáci, za vytvoření příjemné atmosféry dnešní besídky. Současně děkuji všem, kteří jste přispěli pohoštěním na dnešní posezení, a také děkuji těm, kteří dnes přišli a poseděli s námi. Bylo nám s Vámi dobře. Děkuji za přání a dárečky k Vánocům a p. uč. Hörlová také děkuje za přání od svých bývalých žáků. Krásné Vánoce :-).

IMG 3305

IMG 33091

 


Děkuji touto cestou všem žákům, kteří se podíleli na výrobě svícnů na jarmark a děkuji rovněž všem, kteří nám přispěli i výtvory vyrobenými doma. Také děkuji děvčatům za pomoc při prodeji. Všechny výrobky byly prodány. Děkuji tedy také všem, kteří nákupem výrobků přispěli na dobrou věc.

IMG 3210

11. prosince - Vánoční jarmark

Přijďte si nás koupit :-)

Jarmark


Tento týden jsme se učili 3. 12. - 7. 12.:

Čj - procvičujeme pravopis VS po B, uč. str. 42 - 44 + slova souznačnáSouvisející obrázek

M - písemné +, -, zaokrouhlování, slovní úlohy, uč. str. 51 - 56

Prv - Opakujeme hlavní a vedlejší světové strany, mapové značky uč. str. 18, 19 + vánoční tradice.


 Akce na prosinec 2018:

4. prosince - Návštěva divadla Pohádky na Vánoce, vstupné 40 Kč

7. prosince - Výstava Svět kostiček, vstupné 30 Kč

11. prosince - Vánoční jarmark na dvoře školy od 13. 30 h - 16. 00 h

21. prosince - Vánoční koncert žáků naší školy

                   - Vánoční besídka III. B od 9.00 h do 11. 30 h (pokud mají rodiče zájem s námi  posedět a užít trochu vánoční atmosféry, jsou vítáni)

Ředitelské volno ve dnech 3. 1. a 4. 1. 2019, nutný podpis v ŽK.Výsledek obrázku pro sněhulák


 Sběr víček probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek ve vestibulu u ŠD.

Upozornění pro rodiče: v prosinci bude v jídelně v nabídce pouze jedno jídlo.


Tento týden jsme se učili 19. 11. - 23. 11.:

Čj - umět řadu VS po B i písemně, uč. str. 38, 39.

M - písemné +, -, uč. str. 42 - 47.

Prv - Orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany, uč. str. 18, 19.

Upozornění pro rodiče: ve čtvrtek 29. 11. ukončena výuka v 11. 40 h, nutný podpis v ŽK.

Probíhá výběr příspěvku SPRDŠ 200 Kč, zašlete nejpozději do 30. 1. 2019.


Tento týden jsme se učili12.11. - 16.11.:sova 1

Čj - Vyjmenovaná slova po B - řada podle Pamatováčka, VS být = budu, bít = tlouci, opakujeme ostatní pravopis, v pondělí zkoušení řady VS po B

M - uč. str. 36 - 39, procvičujeme násobení, dělení, obtíže ve slovních úlohách

Prv - uč. str. 17, 18, v úterý opakujeme učivo o krajině


Tento týden jsme se učili 5. 11. - 9. 11.:skolak2

Čj - Stavba a význam slova uč. str. 33, 34

M - Procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání uč. str. 30 - 34, polopřímky str. 31

Prv - Krajina, využití krajiny uč. str. 15, 16 + dokončit obrázek v sešitu Prv.

Upozornění: dne 15. 11. - čtvrtletní práce z Čj, dne 16. 11. - čtvrtletní práce M (včetně geometrie)


Tento týden jsme se učili 31.10. - 2.11.:sova 1

Čj - uč. str. 32 - 34

M - uč. str. 27 - 29, polopřímky uč. str. 25

Prv - 13, 14 státní symboly


Akce na listopad 2018:Související obrázek

8. listopadu - Rodičovská kavárna od 17.00 h

12. listopadu - Návštěva Centra prevence

19. listopadu - Beseda Tonda Obal na cestách

19. - 23. listopadu - Výběr hraček na vánoční burzu

20. listopadu - Schůzka zástupců tříd s ředitelkou školy v 15. 30 h ve IV. A

22. listopadu - Třídní schůzky

26. - 30. listopadu - Vánoční burza hraček


Několik momentek ze života naší třídy a naše výtvarné práce

NHall1

V Centru prevence

Centrum1  Centrum2

Centrum3

V muzeu

M1 M2

M3  M4

M5

Naše práce

N1  N2

N3 28.10

IMG 2793  IMG 2794


Oznámení pro rodiče - dne 1. 11. se z důvodu mé nepřítomnosti konzultační hodiny nekonají. V tento den je sova 1vyučování ukočeno v 11. 40 h. Nutný podpis v ŽK. Děkuji za pochopení.

Ve škole je výskyt vší, prosím Vás o pečlivou kontrolu vlasů.


 Oznámení pro rodiče - dne 25. 10. se z důvodu mé nepřítomnosti konzultační hodiny nekonají. Děkuji za pochopení.

Den otevřených dveří 25. října: Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že dne 25. října jsem na lékařském vyšetření v Plzni, bude se v naší třídě suplovat jinými vyučujícími. Pokud tedy chcete tento den navštívit výuku, učiňte tak jen na hodiny Aj. Vyučující anglického jazyka s vaší přítomností počítají. Děkuji za pochopení.


Tento týden jsme se učili 15. 10. - 19. 10.:skolak2

Čj - uč. str. 23 - 27, pravopis párových souhlásek.

M - násobení a dělení v oboru násobilky 7, 8, 9; uč. str. 21 - 23.

Prv - opakujeme učivo téma Domov, nové uč. str. 13 - státní symboly.


Tento týden jsme se učili 1.10. - 5.10.:

Čj - uč. str. 16 - 19, PS modrý 4/1,3; 5/3,4,5; 10/1, procvičujeme pravopis ze 2. třídy, nyní se zaměřením na párové souhlásky na konci slov př. plod - plot, apod. Procvičujeme čtení s porozuměním (vyhledávání informací v textu).sova 1

M - uč. str. 12 - 16, procvičujeme násobilku a dělení 1 - 5, rýsujeme a měříme úsečky, PS Tak je lehké dělení str. 4 celá

Prv - Obec, vesnice, město uč, str. 10, 11; PS 17/3; 18/4

Na Pč 9. 10. si žáci přinesou modelovací hmotu (pokud ji nemají již v kufříku).


Informace pro rodiče ze žákovského parlamentu:-)

Sběr kaštanů - Věřím, že nenecháme zvířátka v lese v zimě hladovět a zapojíme se společně do sběru kaštanů. Sběr se provádí do Výsledek obrázku pro kreslený jelenkonce října (pátku 26. 10.). Výběr kaštanů každý den od 7:30 h do 7:50 h v kabinetu tělesné výchovy, vstup ze školního dvora.

Sběr papíru – akce Peníze do škol

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy) - vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat p. uč. Pisárové.

Zdravé svačiny - od října budou nabízeny svačiny zdravějšího tipu - viz www školy.


Akce na říjen 2018:Související obrázek

8. října - Návštěva Centra prevence

9. října - Návštěva knihovny

10. října - Schůzka žákovského parlamentu

12. října - Návštěva muzea, vstupné 15 Kč

25. října - Den otevřených dveří

26. října - Barevný den: tentokrát naše třída v červené


Tento týden jsme se učili 24.9. - 27.9.:skolak2

Čj - uč. str. 10, 11, 14, 15 + pravopis u - ú - ů, pravopis tvrdých a měkkých slabik 

M - pamětné počty do 100, str. 10-12, 18, opakujeme pojem úsečka a její měření, rýsování, doporučuji opakovat si násobilku 1 - 5

Prv - opakujeme uč. str. 8,9, PS str. 9, 15, 16


Tento týden jsme se učili 17. 9. - 21. 9.:

Čj - uč. str. 8, 9, PS modrý str. 3/2, 3, 4, str. 7/1, 2, 3, 4, procvičujeme slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, pravopis u - ú - ů, pravopis tvrdých a měkkých slabik sova 1

M - pamětné počty do 100, str. 6 - 8, opakujeme pojmy bod, přímka

Prv - opakujeme uč. str. 8,9, PS str. 15, 16

Na úterý 25. 9. na Pč si žáci přinesou vystřižený dopravní prostředek z časopisu.

Na pondělí 24. 9. si žáci přinesou podepsaný čtenářský deník.


Tento týden jsme se učili:

Čj - uč. str. 6 - 8, procvičujeme slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, pravopis u - ú - ů sova 1

M - pamětné počty do 100, slovní úlohy, uč. str. 3 - 5, opakujeme pojmy bod, přímka

Prv - opakujeme uč. str. 4 - 8

Děkuji touto cestou všem rodičům, že děvčata měla na plavání upravené vlasy do culíků a zapletených copů. Také děkuji za včasné zaplacení poplatku na pracovní sešity. N.B.


Akce na září 2018:

11. září (úterý) - se koná úvodní třídní schůzka od 15. 30 h ve třídě 3. B. S sebou si přineste psací potřeby a bloček.

12. září - první lekce plavání

21. září - projektový den Den bez aut


 V pátek proběhne kontrola obalených učebnic, kufříků a vyplněných ŽK - 1. str.

Pracovní sešity, které budou společně zakoupeny pro práci ve 3. třídě.

PS 3. třída

Pomůcky pro 3. ročník:

skolak

Penál: 2 pera (klasické nebo Tornádo), nikoliv propisky a gumovací pera, tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko, střihající nůžky, pastelky, popř. fixy, tuhé lepidlo

Sešity: Nenadepisujte, popisky si vyplníme společně ve škole.

12 ks sešit 513 a 1 x sešit 523, 1 ks nelinkovaný sešit A5 520, 1 ks čtverečkovaný sešit 5110, notýsek - úkolníček

3 folie na psaní A4 do učebnic (podepsané)

podložku do sešitu A5 (podepsanou)

blok na kreslení

2 pravítka (1 ks trojúhelník s ryskou, 1 rovné)

vhodné obaly na sešity i učebnice, na žákovskou knížku průhledný obal

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulatý i plochý), hadřík, tuš + kelímek, voskovky, lepidlo (Herkules), modelínu, sadu pastelek nebo Progressa, pracovní oděv


 Výuka ve dnech 3. 9. - 7. 9. 2018skolak2

Pondělí 3. 9. - do 8. 45 h          ŠJ: od 11 h do 12 h

Úterý 4. 9. - do 11. 00 h

Středa 5. 9. - 11. 40 h

Čtvrtek 6. 9. – 11. 40 h

Pátek 7. 9. – 11. 40 h

☺V úterý 4. 9. si děti přinesou do školy v aktovce:

- vyplněný dotazníček, penál, svačinku, ubrousek pod svačinku, pití v umělohmotné lahvi, přezůvky se světlou podrážkou, ručník s poutkem (podepsaný)

Ve středu 5. 9. si žáci přinesou:

- obalené učebnice

- sešity a obaly na ně, úkolníček

- kufřík s věcmi na Vv, Pč (pokud tak již neučinili)

- sedák na židličku, penál

Rozvrh - výuka v plném rozsahu od 10. září:

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj Aj M Čj Hv
Úterý Čj M Aj Prv
Středa M Čj

Tv

plavání

Čj
Čtvrtek Čj M Aj Vv Čj
Pátek Aj Čj M Prv  

 


sova 1Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhne v rámci výuky Tv plavecká výuka vyplývající z osnov pro 3. ročníky, která bude probíhat každou středu počínaje středou 12. 9. 2018. Chlapci budou mít klasické plavky nikoliv šortky, děvčata plavky vcelku, ne opalovačky, gumičku do vlasů a koupací čepici, sprchový gel, hřeben, ručník, vhodné teplé oblečení a pokrývku hlavy, žádné šperky (náušnice, řetízky, náramky, hodinky, apod.). Věci na plavání budou mít děti uložené v igelitové tašce v batůžku. Je nutná zpráva z preventivní prohlídky o zdravotním stavu dítěte v 7 letech, kterou jste měli předat tř. učitelce na konci 2. třídy. Pokud jste tuto zprávu nepředali, učiňte takto hned do 7. září 2018. Toto potvrzení školní Tv máte ve Zdravotním průkazu dítěte, je možno jej ofotit, doplnit jméno dítěte a předat tř. učitelce.

                                                                                        Děkuji za spolupráci a pochopení, N. Beňadiková


 Inforsova 1mace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                           


 

 skolak2