3.B - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 3. třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků.

Na těchto stránkách opět najdete důležité informace pro tento školní rok.

              Hodně štěstí Vám přeje Vaše třídní učitelka Iva Brachtlová


Konzultační hodiny: každé úterý od 13. 30 h do 14. 00 h.

Na konzultaci je potřeba se předem domluvit.  

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

Zastupující učitel v době mé nepřítomnosti:  Mgr.Jana Martincová, III.C

Vychovatelky: Inka Piskáčková (třída 2.B) a Barbora Malá (č.17)

Tento rozvrh je platný od pondělí 9.9.!!

ROZVRH HODIN 3.B
1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  Čj  Tv  M  Čj Hv
Úterý  Aj  Čj  M  Prv  Čj
Středa  Čj  M  Aj  Vv  Čj
Čtvrtek  Čj  M  Prv  Tv  Aj
Pátek  Aj  Čj  M  Pč

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách jste odhlasovali zakoupení pracovních sešitů pro 3. třídu (Čj, M, Prv). Již v předstihu Vám zasílám informaci o ceně těchto sešitů, která činí celkem 290 Kč. Sešity budou zakoupeny společně v září 2019. Pracovní sešity na Aj se v letošním šk. roce nebudou pořizovat (informace na TSCH).

Také se na Vás obracím s žádostí o zaslání příspěvku 150 Kč pro tento školní rok na zakoupení pomůcek na VV, PČ, čtvrtky, barevné papíry, apod..

Částku (celkem 440 Kč) zašlete, prosím, do školy do 13. září 2019 nebo přineste na třídní schůzku dne 10. září 2019.

 

Šatní skříňky - v letošním roce nedostávají děti klíčky, ale musí si donést zámeček. Ve skříňce jsou po dvou a většina dvojic se již domluvila a zámek si donesla. Doporučuji zakoupit zámek, který má alespoň 3 ks klíčů, 2 si vezmou děti a třetí bude ve třídě jako náhradní. Na konci šk. roku si zámek opět odnese ten, kdo ho zakoupil. 

 

Španělština

Třetí třídy mají Španělský jazyk v pátek od 12.05 do 12.50, výuka probíhá ve třídě 3.C.

Upozornění!! Nejedná se o zájmový kroužek, ze kterého lze dítě odhlásit. Španělština je nepovinný předmět, který se ovšem po přihlášení stává povinně volitelným předmětem a dítě musí tento předmět navštěvovat. Z tohoto předmětu je klasifikováno do ŽK i na vysvědčení a také platí pravidla omlouvání jako u ostatních předmětů. 

Vzhledem k tomu, že je výuka pouze jednu hodinu týdně, je nutné, aby děti byly pečlivě připravené a nosily všechny pomůcky. Sledujte také informace v notýsku o učivu, které je potřeba s dětmi procvičovat.

Pomůcky na španělský jazyk:
desky, stačí obyčejné, do nichž se dají zakládat listy, 
dobře vybavený penál - hlavně pastelky, ořezaná tužka, pero (ne gumovací) nebo i propisovačka
blok nebo natrhané i mensi kousky papíru, treba poloviny A5 na soutěže a nácviky různých úkolů, popř. notýsek,
žáci 3. a 4. ročníků - učebnice (zatím mají jen čtvrťáci).
 

Plavecká výuka hh  bude probíhat od pondělí 4.11.2019 od 9.30 do 11.00.

Děti si donesou plavky (děvčata plavky vcelku), ručník, mýdlo, hřeben. Dívky budou mít culík nebo cop. Prosím, aby měly děti plavání v batohu a na cestu zpět čepici, případně rukavice.

V batůžku mohou mít malou svačinku (opravdu jen něco malého - sušenku atd. - NE jogurt :))Na větší svačinu budou mít čas po příchodu do školy.  Peníze s sebou mít nemohou - nebudeme tam nic kupovat - ani v automatech. 

Děti, které nebudou ze zdravotních nebo jiných důvodů plavat, budou po dobu plavání v jiné třídě a vyzvedneme si je 4. vyučovací hodinu.

Změna rozvrhu: tento rozvrh je platný od pondělí 4.11.!!

ROZVRH HODIN 3.B
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  Čj  Tv Tv  Hv M
Úterý  Aj  Čj  M  Prv  Čj
Středa  Čj  M  Aj  Vv  Čj
Čtvrtek  Čj  M  Prv  Čj  Aj
Pátek  Aj  Čj  M  Pč  

 

 

Akce na září Související obrázek

5. září - schůzka zástupců tříd od 15. 30 h

10. září - třídní schůzky od 15. 30 h

12. září - akce Dravci (cena 80 Kč)

23. září - Ajax (akce ve škole)

26. září - Policie "psovodi" 9.30 - 10.15

 

Akce na říjen

2.10. Výuka končí v 11.40.

9.10. Projekt "Agáta" od 9.40 ve třídě 3.B

10.10. Centrum prevence kriminality 8.15 - 9.15

29.-30.10. Podzimní prázdniny

 

Akce na listopad

od 4.11. Plavání!!!

7.11. Centrum prevence kriminality 8.15 - 9.15

13.11. 9.20 projekt Agátka

27.11. Návštěva Úřadu práce - exkurze

21.11. Třídní schůzky od 16.00

Akce na prosinec

5.12. Centrum prevence kriminality 8.15 - 9.15 006

5.12. Mikuláš ve škole - v tento den mohou i děti přijít v kostýmu/masce

9. - 13. 12. Burza hraček 

16.12. náhradní hodina Španělštiny za pátek 20.12.

Akce na duben

2.4. Knihovna 8.00

Akce na červen

1.-5. 6. Škola v přírodě

 

Moc děkuji všem rodičům, kteří se zapojili a pomohli mi s přípravou Mikulášských balíčků pro děti. Nadílka byla tak bohatá, že jsem sladkosti a nápoje rozdělila a druhou část dostanou děti na Vánoční besídce fj

 

Zárověň bych Vás všechny ráda pozvala na vánoční besídku, která se bude konat v naší třídě v pátek 20.12. od 8.15 do 10.30 h.

Přijďte si s námi užít chvilku převánočního času, poslechnout si koledy, popovídat, zamlsat..... a možná přijde i kouzelník  :))gr

V pátek 20.12. bude výuka končit v 11 hodin!!! Informaci budou mít děti v ŽK.

 

 

Sběr papíru – akce Peníze do škol

 

Dvě možnosti sběru papíru, preferujeme 1. možnost:

 

a) Sběr ve škole (žáci nosí do školy) - vybírá se každé úterý a čtvrtek u dílen, kde bude stát služba a papír od žáků vybírat

 

b) Sběr do sběrného dvora – TSR Dolní Rychnov – při odevzdání papíru do sběrny je třeba nahlásit, že jde o papír pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a udat číslo školy 1014336, pod kterým je škola zaregistrována. Následně dostanou žáci váženku, kterou musí odevzdat p. uč. Pisárové.

 

Inforsova 1mace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.  

 

    POZOR!!!

Dne 29.1. (středa)  a 11. 2. odpadá 5. vyučovací hodina. Vyučování končí v 11.40.

Ve čtvrtek 30.1. se bude 4. hodinu rozdávat pololetní vysvědčení (výpis), vyučování končí v 11.30.

Připomínám také termín odevzdání čtenářského deníku (24.1.).

 

 

 

 Domácí úkoly pro marody

 17.1.

ČJ - pádové otázky (do 22.1.) zpaměti, uč. str. 61/1,2,3 (na folii), PS 80/2,3

M - opakovat násobkové řady, uč. 18/55

20.1.

ČJ - opakování rodů a životnosti (u rodu mužského), číslo jednotné a množné. Uč. str. 60 - opakování, určování pádů v textu.

M - zaokrouhlování na desítky a stovky, Učebnice str. 12/19,20 a slovní úlohy 22 a 23 do sešitu, Početník str. 24/2,3,4

21.1.

ČJ - Pracovní sešit 68/1, Vlastní jména uč. 63/1,3. Pravopisné pětiminutovky str. 14

M - uč. 13/24,25,26,27 a 31. Početník 25/2,4,5

Prv - uč. 25 a 26, Pracovní sešit 30/1,2, 31/3,5 a 32/1,2

22.1.

ČJ - uč. 64/7, do sešitu přepis 2 řádků 65/3 (pokud doma nemáte sešit ČJ 1), procvičte na folii.

M - uč. 14 a početník str. 25 - polovina stránky

Čtení - čítanka str. 81 - Karel Jaromír Erben

23.1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M - vyvodit řadu slov (mají přehled v pamatováčku), vysvětlit si význam slov

M - geometrie - do sešitu (na papír) uč. 15/1,3,4,5

Prv - uč. 27 a 28, opakování Lidských výrobků (přírodniny - suroviny - výrobky)

24.1.

ČJ - opakování pádových otázek a psaní vlastních jmen, pravopisné pětiminutovky str. 15 poslední sloupec a str. 16

      procvičování řady VS po M

M - procvičování písemného +,-. Příklady do sešitu (sčítají a odčítají písemně!!): 34+25, 61+19, 43+28, 56-32,    88-39. Učebnice str 16 a početník str. 25 - dokončit stránku.