3.B - školní rok 2017/2018

 

Milí žáci a rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy.

Najdete zde důležité informace,  učivo pro nemocné, i informace ze života naší třídy..

Přeji všem úspěšný školní rok 2017/2018,  

vaše třídní učitelka Mgr. Lucie Havlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 352 324 050

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

 !!! PLAVÁNÍ - začíná chladnější období, chodíme do bazénu pěšky, je potřeba mít bundu, čepici. U děvčat se přimlouvám za dva ručníky (jeden na vlasy, aby neměla mokré oblečení).

 

 

Pozor!!!! Změna rozvrhu. Ve čtvrtek konec vyučování v 11: 40 hod a v pátek ve 12: 35 hod. 

Prosím o podpis u rozvrhu v ŽK.

 

Rozvrh
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí ČJ M Prv Aj Hv
Úterý Čj M Vv Čj čtení Aj
Středa M Tv Čj Čj čtení
Čtvrtek Čj Aj M Prv
Pátek M Tv Aj M Čj čtení 

 

 !!! Žáci byli opětovně poučeni o tom, jak postupovat při řešení nějakého problému ve třídě. Proto prosím i vás, pokud dítě přijde s tím, že se ve škole něco stalo, abyste ho odkázali nejprve na to, aby vše oznámilo učiteli (pokud možno hned, když se něco stane). Není po té v mé moci řešit problémy zpětně.

Děkuji za pochopení tř. učitelka.

  !!!! Ve třídě se za poslední měsíc výrazně zhoršilo chování o přestávkách. Děti se nepřipravují včas na hodinu. V hodinách jsou nepozorní a často diskutují nad tím, co mají dělat. Nerespektují pokyny vyučujících (i angličtiny). Zhoršené chování se týká i družiny. Pokud se chování nezlepší, budu muset sáhnout ke kázeňským postihům. Děkuji za pochopení. 

 

ORGANIZACE V KVĚTNU A ČERVNU:

31. 5. Divadelní představení

1. 6. Divadelní představení Centrálka

Do 1. 6. přinést 31 Kč na výlet

8. 6. dopoledne se strážníkem Pavlem

 

 Úkoly pro nemocné

29. 5.

Čj - PS str. 63, cv. d) je i na druhé straně

           str. 73, cv. 1

     - pamatováček - zapsat číslovky podle PS str. 73 - modrý rámeček

M - Rýsování trojúhelníků (3) do geometrické sešitu - postup podle str. 44

Čt - modrá čítanka str. 136, 137

10. 5.

Čj - tabulka - VS po V, S, M

     PL - doplňovací cvičení VS

   - uč. str. 108, cv. 5 a), b) - fólie+ společná kontrola

                                cv 5 b) - 3 řádky do Čj 2 na známky

M - v pondělí bude geometrie (kružítko)

    - uč. str. 19, cv. 1 - ústně

                       cv. 4 do M1 - z každého sloupečku 4 příklady - zbytek ústně

                       cv. 5, 6 tabulka

    - velká násobilka

Prv - PS str. 45, cv. 2, 3

      - učebnice str. 58, 59 - ryby, obojživelníci, plazi - četba+zápis do sešitu dodělat doma 

16. 3.

Čj - učebnice str. 90, cv. 2 do sešitu ČJ2

                               cv. 3 - ústně

    - PS str. 75 celá

M - PS str. 31, cv. 1 celé + dodělat stranu 31

     - učebnice str. 40, cv. 1 - 3

                     str. 41, cv. 5 do M1

Prv - uč. str. 42, 43 - prohlédnout

              str. 44 - přečíst + zápis nelinkovaný sešit

14. 3.

M - práce s kružítkem - narýsovat kružnici na papír

   - učebnice str. 35 - ústně, str. 36 do geometrických sešitů zápis

   - DÚ - procvičovat rýsování kružnic - správné držení kružítka

Čj - doplňování - VS po B, L, M

    - časování sloves ve všech časech PS - str- 74 celá

Čt - modrá čítanka - Kdy je na světě nejkrásněji + otázky k textu do LV

13. 3.

Čj - časování slovesa péct, lyžovat

   - uč. str. 89, cv. 1 a - c

  - do sešitu vyčasované sloveso číst ve všech třech časech

   - DÚ - vyčasovat jedno sloveso stejným způsobem do Čj 1

M - PS str. 30, cv. 1

          str. 31, cv. 3

12. 3.

Čj - vyjmenovaná slova po P

   - doplňovacka VS po B, L, M

   - časování sloves v přítomném čase - malovat, pít vařit - na tabulky

   - uč. str. 89 - slovesa - cv. společně na tabuli

M - Přinést do středy kružítko!!!!

    - uč. str. 38, cv. 8, 9 - pětiminutovka

   - uč. str. 39, cv. 13 do M2

                      cv. 14 na fólie

                      cv. 18 - D. Ú do M2

                      cv. 15 - ústně

Prv - opakování neživé přírody - test

     - uč. str. 41 četba + zápis podle PL

Hv - rytmizace

    - zpěv písní na známky

    - píseň Hřej, sluníčko, hřej

9. 3.

Čj - PS str. 48 celá

    - učebnice str. 78, cv. 2, 3 - ústně

                    str. 88, cv. 1 - přečíst, cv. 2 do ČJ 2

                               cv. 3, 4 ústně

M - učebnice str. 34, cv. 5, 10 do M1

                   str. 37, cv. 1, 2 do M1

                              cv. 3, 4, 6, 7 - tabulka

                  str. 31 celá

Prv - učebnice str. 40 - přečíst + zápis do sešitu

     - PL 

Čt - písanka modrá str. 1 dodělat

                  růžová - dodělat do konce

6. 3.

Čj - práce s řadou VS po P

   - pamatováček VS pýcha, pytel

   - učebnice str. 78, cv. 1

   - PS str. 47 - celá

M - učebnice str. 32, cv. 3, 4 do M2

                   str. 33, cv. 4

                   str. 34, cv. 6, 7, 9 na tabulky

Prv - opakování - podmínky života na Zemi

    - učebnice str. 38, 39 - četba + zápis do nelinkovaných sešitů

Čt - modrá písanka str. 2, 3

27. 2.

Čj - PS str. 44, 45 - ne cv. 5

    - uč. str. 72, cv. 5 a), b) - ústně

            str. 73, cv. 3 ústně

M - uč. str. 28, celá

           str. 29, cv. 1, 2, 6, 7 - tabulka

                      cv. 9 pětiminutovka

Prv  živé organizmy - uč. str. 36 + zápis do sešitu

    - od další hodiny zkouším podle sešitu - od Skupenství látek

    - str. 37 - houby

Čt - oranžová čítanka str. 60, 61 do Lv - práce s textem

23. 2.

Čj - dodělali jsme VS po M do pamatováčku

   - PS str- 42, 43

   - uč. str. 70, cv. 5- SP

M - PS - str. 28, 29 celé

   - učebnice str. 27, cv. 4 do M2

                              cv. 1, 2 fólie

PČ  - Práce s modelínou

Prv - opakování neživá příroda + sluneřční soustava

Čt - písanka str. 27, 28 

    - práce s obrázkovou osnovou

20. 2.

Čj - VS po M + příbuzná slova

    - uč. str. 69, cv. 2, 3

            str. 70, cv. 4, 5

M - uč. str. 24, 25 celé

                          cv. 2, 9 do M1

Prv - test

    - uč. str. 32 - 35 četba + výpisky

Čt - práce s  obrázkovou osnovou.

9. 2.

!!!! Přes prázdniny dodělat veškeré opravy v Čj a M i zpětně!!!!!

Čj - MC 

   - skloňování podstatných jmen - kdo ještě nebyl zkoušený

   - PS str. 40, 41

   - pamatováček VS my, mýt + slova příbuzná

   - po prázdninách zkouším řadu VS po M

M - uč. str. 22, cv. 77, 78 do M1

   - str. 23 + modrý rámeček

   - str. 26 obdélník do geometrického sešitu - čverečkovaný.

Prv - PS str. 35, 36 dodělat celé

Čt - písanka  hotová do str. 26

   - společná četba

 

7. 2.

ČJ - uč. str. 54, cv. 7b) na fólie

                       cv. 8 do CJ1

      PS str. 39, cv. 6

          str. 28, cv. 1, 2

          str. 40, cv. 1, 2 (my)

     - řada vyjmenovaných slov po M + skloňování podstatných jmen

M - str. 21, cv. 67, 68, 69 - ústně

                 cv. 70, 71, 73, 74 na tabulku 

                cv, 72, 2 příklady

     str. 26 celá do geometrického sešitu se čverečky

Čt - písanka str. 22, 23, 24

    - modrá čítanka - str. 97 - 99, 69 - 71 - dodělat do Lv doma + opravit zápis v Lv

6. 2.

Čj - řada VS po M - procvičování

    - Mluvní cvičení - má oblíbená hračka

   - skloňování podstatných jmen na tabulku

   - učebnice str. 54, cv. 7 a) - fólie

M - geometrie - uč. str. 20 do čtverečkovaného sešitu

Prv - uč. str. 30, 31 + zápis do sešitu

    - PS str. 25, cv. 1 - voda

Hv - Ten chlumecký zámek + hra na orfovy nástroje.

1. 2.

Čj - PS str. 38, cv. 1, 2, 3, 4

          str. 39, cv. 5

     - učit seč řadu vyjmenovaných slov po M

M - v pondělí geometrie

   - uč. str. 18, cv. 54, 56, 57 do M2

   - PS str, 27, cv. 1 a 3

Prv - zkoušení básničky

    - test

   - uč. str. 30 - vzduch

26. 1.

M - PS str. 24, cv. 2, 3, 4

           str. 25, cv. 4, 5

         str. 26, cv. 1

Čj Doplňování i, y k řadě VS po L a B

  - skloňování podstatných jmen (auto, talíř)

  - diktát

Prv - zápis skupenství látek do nelinkovaného sešitu

     - uč. str. 27 - projít

                      - naučit se básničku do 1. 2.

Čt - písanka str. 21

    - modrá čítanka str. 100, 101 - samostatná práce + zápis do Lv

19. 1.

Čj - pádové otázky - uč. str. 61, cv. 1, 3 - fólie

   - VS  - polykat, plynout

M - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a jednotky

   - uč. str. 13, cv. 24, 25 do M1

Prv - PS str. 32, 33

Čt - čítanka str. 48 - ...

16. 1.

Čj - VS po L - zápis příbuzných slov do pamatováčku (slyšet, mlýn, blýskat se)

      Pádové otázky

    PS - str. 68, cv. 2, 3, 4

M - Diktát čísel

    - uč. str. 10, cv. 1 a 2 do M1 ( zbytek ústně)

    - uč. str. 11, cv. 9 a 10 do M1 ( zbytek ústně)

G - uč. str. 8 celá, str. 15, cv. 1, 2, 3, 4 do sešitu

Prv - PS str. 28 a 30

5. 1.

M - Vyplácení peněz - čísel - uč. str. 4, cv. 5 + zápis do sešitu

                                               str. 6, cv. 14 do M1

                                               str. 5, cv. 7, 8 - ústně

Čj - Interaktivní tabule - práce s řadou vyjmenovaných slov po L

     - PS str. 67, cv. 2, 3

     - naučit se pádové otázky - str. 60, cv. 2 - naučit se do úterý 9. 1.

Prv - uč. str. 24 - pročíst + zapsat tabulku do sešitu + ke každé skupině nakreslit jeden obrázek

    - PS str. 27 celá

Čt - písanka str. 15

   - oranžová čítanka str. 43 - 45

4. 1.

Čj - práce s řadou vyjmenovaných slov po L

    - již musí umět zpaměti.

    - uč. str. 58, cv. 1, 2 - ústně

M - jednotky času

  - PL - hodiny digitální x ručičkové

Pč - práce s plánkem

18. 12.

Čj - Dovysvětlení řady vyjmenovaných slov po B a jejich příbuzná slova - zapsání do Pamatováčků

    - učebnice str. 55, cv. 1 přečíst a) + b) do ČJ 1 - dodělat za DÚ

   - písanka str. 14

M - geometrie - rovinné útvary a obrazce

    - učebnice str. 45, celé (cv. 3, 4 do sešitu)

                   str. 53, cv. 1 ústně

                              cv. 2 do sešitu

15. 12.

M - PS str. 19, cv. 3 na známky

   - učebnice str. 49, cv. 16 - 8 příkladů do M2

Čj - PS str. 26 - dodělat

Prv - PS str. 25, 26

Čt - písanka str. 13 celá

14. 12.

Čj - PS - 25 celá (cv. 8 není hotové)

           str. 26, cv. 1, 2

M - PS - str. 19, cv. 1, 2, 4

    - učebnice str. 48, cv. 13 - 6 příkladů do sešitu

                               cv. 11 - na tabulky

PČ - přáníčko + příprava podkladu na VV tuší

12. 12.

Čj - PS str. 24 celá

           str. 25, cv. 5, 6

Prv - téma rodina, příbuzenské vztahy

       PS str. 11, 12 + PL nalepený do sešitu

M + Čt - Městská policie

8. 12.

M - Učebnice str. 47, cv. 2 společně do sešitu M1

     PS str. 17 celá, str. 18, cv.1

Čj - procvičování řady VS poB

    - PS str. 22, cv. 2, 3, 4

           str. 23, cv. 5, 6 - do sešitu

Prv PL - rodina a denní program

6. 12.

Čj - řada VS po B

     Rozdíly v být x bít

M - opakování násobilky

   - uč. str. 43, cv. 10

           str. 44, cv. 18, 19, 20, 21, 22

          str. 47, cv. 1

Prv - opakování

Čt - modrá čítanka str. 64 - Prosinec (naučit se zpaměti do 15. 12.)

15. 11.

M - násobilka opakování

   - učebnice str. 35, cv. 6, 7 do sešitu M1

                              cv. 9 - ústně

                   str. 36, cv. 11, 12 do M1

13. 11.

Čj - čtvrtletní písemná práce

     MC

M - opakování násobilky 8 a 9

    - uč. str. 23, cv. 53, 56, 57 do sešitu M1

                       cv. 58 ústně

Čt - modrá čítanka - str. 42, 43 četba + práce s textem

    - básnička O posvícení - naučit se do pondělí 20. 11. - ve škole si opisují básničku na papír

 

10. 11.

Čj - učebnice str. 26, cv. 2 ústně

                               cv. 4 fólie + odůvodnění (a, b)

M - PS str. 10 dodělat

          str. 11, cv. 1, 2, 3

Prv - adresa do nelinkovaného sešitu

     - učebnice str. 14 

    - PS str. 23, cv. 3 a 5

           str. 22, cv. 1 opravit

Čt - písanka str. 9 - dopsat

    - modrá čítanka (je ve škole) - str. 30, 31 - pověst

9. 11.

Čj - str. 26, cv. 1, ústně

      tvrdé a měkké souhlásky + samostatná práce do ČJ2

M - převody jednotek délek - uč. str. 27, cv. 13 do G

                                                           cv. 4 ústně

   násobilka devíti - učebnice str. 23, cv. 47, 48, 49 - ústně

8. 11.

Čj - PS str. 13, celá

     učebnice str. 25, cv. 3 - samostatná práce do sešitu poslední 3 řádky

M - Početníček str. 10, cv. 1, 2, 3

                      str. 9, cv. 1 a 4 na známky

    učebnice str. 27, cv. 11, 12 do Geometrie nelinkovaná

     rýsování a měření úseček - brzy prověrka

Hv - zpěv

     stupnice C dur, délky not

6. 11.

Čj - učebnice str. 25, cv. 1 - přečíst

                                       - převyprávět

                                      ústně

                              cv. 2 - ústně

                              cv. 3 fólie

PS - 8 celá

     - str. 9, cv. 5, 6

M - procvičování násobení a dělení v oboru 2 - 8

   - PS str. 8 celá

               9, cv. 2, 3, 5

Čt -práce s pověstí o Čechovi.

2. 11.

Čj - uč. str. 24, cv. 1, 2, 3 - ústně

                       cv. 4 - fólie

                       cv. 5 do sešitu Čj 2 - 2 řádky

M - 5timinutovky (násobilka 2 - 7) - stále děti neumí

     uč. str. 22, cv. 39 - ústně

                      cv. 40 a 41 do M1

     vyvození násobků 9

PČ - helloween

31. 10.

Čj - učebnice str. 23, cv. 1, 2 - ústně

                               cv. 3 - fólie

      PS str. 10, cv. 3

                 11, cv. 7 za DÚ

M - řady násobků 1 - 8 procvičování

Prv - práce s plánkem Sokolova

      učebnice str. 13

23. 10.

Čj - učebnice str. 18, cv. 4 - ústně

    diktát str. 17, cv. 4

     - str. 18, cv. 2 - fólie

                  cv. 1 - ústně

     - str. 19, cv. 1 ústně

                  cv. 2 do ČJ 2

M - zkoušení řad násobků a násobilkových spojů podle listu se sloupečky(musí umět zpaměti)

     - učebnice str. 21, cv. 29 - fólie

                                cv. 30 společně do sešitu i se zkouškou do M2

                                cv. 32 a 35 do sešitu

      PS str. 7, cv. 3, 4 za DÚ

Prv - procházka po Starém náměstí

        PS str. 17, cv. 2

             str. 14, cv. s kašpárkém

Čt - písanka str. 7

19. 10.

Čj - abeceda

    - učebnicer str. 17, cv. 1, 2, 3, ústně

                                cv. 4 (2 řádky za DÚ)

M - násobky 7 + spoje na násobení a dělení

   - učbnice str. 21, cv. 28 společně do sešitu

                             cv. 25, 26 ústně

                 str. 18, cv. 4, 5 do sešitu geometrie + další úsečky

PČ - práce s šablonou

17. 10.

Čj - abeceda opakování, řazení slov podle abecedy

      učebnice str. 22, cv. 3 do Čj 2

Prv - památky Sokolovska

3. 10.

Čj - Mluvní cvičení

      Abeceda - řazení podle křestních jmen

     PS str. 6, cv. 2, 3, 4

      seřadit deset slov podle abecedy z tabule

     PS str. 7, cv. 1

                   cv. 2 za D.Ú. do ČJ 2 - vymyslet věty, každá alespoň 4 slova

M - Řady násobků + násobilkové spoje na x i na :

                       procvičovat

    uč. str. 8, cv. 34 do 5timinutovek

         str. 12, cv. 53 do M2 - jen první sloupeček

Prv - nosit papírové hodiny - trénujeme čas, od úterý zkouším na známky

     učebnice str. 10, 11 - zápis do sešitu + nalepení obrázku mé obce

26. 9.

Čj - Mluvní cvičení - rodina

Abeceda

PS str. 4, cv. 1, 2 přepsat do ČJ 1, 3, 4 - za DÚ

M - Geometrie - nelinkovasný sešit uč. str. 9 celá

    násobilka 3 a násobilkové spoje

Prv - Dozkoušení opak. 2. roč.

     - PS str. 14 - osmisměrky, str. 15 celá

    - příště pohled nebo fotka mé obce

   - papírové hodiny

19. a 20. 9.

Čj  - mluvní cvičení - na začátku každé češtiny

       učebnice str. 9, cv. 1 - rpzdělení souhlásek a vyznačení do druhé věty

     - PS str. 3 celá

M - zkoušení řad násobků

   - slovní úlohy str. 4, cv. 8, 9 do M1

                        str. 5, cv. 14 fólie

                                 cv. 12, 13 do sešitu

Hv - notový sešiut - říkadlo a práce s ní.

15. 9.

Čj -slabiky -bě-, -pě-, -vě-

     PS str. 2, cv. 3, 4

          str. 3, cv.1

M - od pondělí zkoušení násobků 2, 3, 4, 5

      + a - do 100 (typu:24+35, 56-21)

Prv - PS str. 4, cv. 4

             str. 5, cv. 5 - příště přinést papírové hodiny

       stále zkoušení otázek z učebnice str. 4 a 5

     - pravidla slušného chování