2.C - školní rok 2017/2018

Vítejte na stránkách třídy 2. C.

Třídní učitelka:    Mgr. Jana Nováková

Konzultační hodiny:  
úterý 13. 30-14. 00 h (nutné se předem ohlásit, možnost domluvit se na jiném termínu)

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (omluva nepřítomnosti, informace k učivu)

Omlouvání žáků
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas  s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy. Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.Ostatní vyučující:   Eva Mokrá Diplom. um. Bc – HV

                                Ing. Lenka Šafářová – angličtina

Třídní schůzky: 23. 11. 2017 od 16. 00 h    a     19. 4. 2018 od 16. 00 h

Prázdniny a dny volna:
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10.
Vánoční prázdniny 23.12. - 2. 1.
Pololetní prázdniny 2.2.
Jarní prázdniny 12.2. – 18.2
Velikonoční  29. 3.
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31.8.
Ředitelské volno 29. 9., 25.10.

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou službu
Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                

                                                                Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

ROZVRH HODIN:

PONDĚLÍ M ČJ AJ PRV  
ÚTERÝ ČJ TV HV ČT
STŘEDA ČJ M ČT PRV  
ČTVRTEK M TV ČJ VV ČT
PÁTEK ČJ M ČT AJ  

 

 Doporučuji:

- denně hlasitě s dětmi číst
- upevňovat pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru, ve kterém počítáme
- zdokonalovat přepis vět, popř. diktát, opis…. (píšeme bombičkovým perem, nepoužíváme zmizík)

Prosím rodiče:

- každý den zkontrolovat notýsek (informace, zápis dom. úkolu)
- každý den dohlédnout na přípravu pomůcek do školy – dle rozvrhu (tolerance zapomínání je 5x za měsíc)
- na konci týdne podepsat žákovskou knížku
- podepsat diktát a pomoci dítěti s opravou 
- podepsat dom. úkoly
                                                                 Děkuji.

PŘEHLED UČIVA:

 

Připomínám termín odevzdání potvrzení schopnosti účastnit se plaveckého výcviku ve 3. třídě, je do konce května. Děkuji.

Prosím, abyste s dětmi procvičovali násobilku a čtení denně. 

Závěrečné testy z ČJ, M, PRV napíšeme v týdnu od 11. 6.

18. 6.

M - učeb. 66/8. Procvičování násobilky, slovních úloh.
ČJ  - diktát str. 104/7. PL - slovní druhy ve větách , PS str. 41/1,,2,3.

PRV - U vody - PL. PS str. 68.

19. 6.  
20. 6.  
21. 6.  Výuka končí v 11. 30 h - info v notýsku.
22. 6.  OČMU. Výuka končí v 11. 30 h - info  v notýsku. 

11. 6.  M - násobilka procvičování, učeb. str. 66.
ČJ - Pohádka O Palečkovi, PS str. 38/2.
PRV - test - ověřování znalostí
12. 6.  Červený den.
13. 6.  ČJ - učeb. str. 104/8,9. PS str. 39/2. Písanka str. 37. Čítanka str. 140-141.
M - test
PRV - U vody - rostliny a živočichové.
14. 6. Čteme společně - závěrečné setkání. Děti dostaly informace do notýsku. 
15. 6.

ČJ - učeb. str. 105, PS příloha 3 druhá pohlednice - psaní adresy a pozdravu. PS str. 40 - celá. Písanka str.38.
M - str. 86/ část, str. 84/ 1-5, 83/3,4. 

 

 

 

4. 6.  M - str. 64 - dokončit
ČJ - PS str. 36
PRV - učeb. str. 60,61
 5. 6.  ČJ - 101/5, 103/4  Opak. sl. druhů. 
Malý čtenář str. 107-114. Písanka str. 35 (do pampelišky.) 
 6. 6.  ČJ - učeb. str. 103/1,2  PS str. 37. Malý čtenář dočíst celou knihu. Písanka str. 35.
M - str. 65/1-5
PRV - Na louce - živočichové.
 7. 6. 

ČJ - učeb. str. 103/3, 104/5 půlka, PS str. 37/ soutěž, 38/1,3. Na pracovním listu příloha 12 určujeme slovní druhy ve větách - dnes další čtyři věty.
Čítanka str. 152-153. Písanka str. 36 - změna písmen ve slovech.

M - str. 65 - celá, 66/1-4. PL se sloupci příkladů - 46,47. Slovní úloha do sešitu (Mamince je 36 let, Vendulka je 4krát mladší. Kolik je Vendulce let?) ( Čokoláda stojí 9 Kč, bonbóny jsou 4krát dražší. Kolik korun stojí bonbóny?)

 8. 6. 

 ČJ - určování slovních druhů - PL příloha 12 další čtyři věty, PS - příloha 3 vzadu v sešitě - adresa a pozdrav na 1. pohlednici. Opakování pravopisu párových souhlásek.
Písanka str. 36 dokončit. Hodnocení čtení čít. str. 152-153.

M - str. 82,83/1,2. Sloupeček 48 na PL. 

 

 


 

 Vybírám Malého čtenáře.