2.C - školní rok 2017/2018

Vítejte na stránkách třídy 2. C.

Třídní učitelka:    Mgr. Jana Nováková

Konzultační hodiny:  
úterý 13. 30-14. 00 h (nutné se předem ohlásit, možnost domluvit se na jiném termínu)

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (omluva nepřítomnosti, informace k učivu)

Omlouvání žáků
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

Ostatní vyučující:   Eva Mokrá Diplom. um. Bc – HV

                                Ing. Lenka Šafářová – angličtina

Třídní schůzky: 23. 11. 2017 od 16. 00 h    a     19. 4. 2018 od 16. 00 h

Prázdniny a dny volna:
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10.
Vánoční prázdniny 23.12. - 2. 1.
Pololetní prázdniny 2.2.
Jarní prázdniny 12.2. – 18.2
Velikonoční  29. 3.
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31.8.
Ředitelské volno 29. 9., 25.10.

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou službu
Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                

                                                                Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

ROZVRH HODIN:

PONDĚLÍ M ČJ AJ PRV  
ÚTERÝ ČJ TV HV ČT
STŘEDA ČJ M ČT PRV  
ČTVRTEK M TV ČJ VV ČT
PÁTEK ČJ M ČT AJ  

 

 Doporučuji:

- denně hlasitě s dětmi číst
- upevňovat pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru, ve kterém počítáme
- zdokonalovat přepis vět, popř. diktát, opis…. (píšeme bombičkovým perem, nepoužíváme zmizík)

Prosím rodiče:

- každý den zkontrolovat notýsek (informace, zápis dom. úkolu)
- každý den dohlédnout na přípravu pomůcek do školy – dle rozvrhu (tolerance zapomínání je 5x za měsíc)
- na konci týdne podepsat žákovskou knížku
- podepsat diktát a pomoci dítěti s opravou 
- podepsat dom. úkoly
                                                                 Děkuji.

PŘEHLED UČIVA:

2. 10.

Čj – složitější řazení slov podle abecedy. Uč. str. 15/1,2,3 PS str.12/1,2,3
M – sčítání do 12 s přechodem 10. PS str. 18 – celá, 19/1, 2, 3.
Prv – opakování tematického celku Škola. PS str. 12,13. Podzim str. 14.

3. 10.

Čj - složitější řazení slov podle abecedy. Uč. str. 15 cv. 4. PS str. 11 - soutěž, str. 12 cv. 4. Malý čtenář str. 20-21, písanka str. 8.

4. 10.

Čj - učebnice str. 15/5, 16/6,7,8,9. PS - str. 13/1,2,3. Čtení - Malý čtenář - str. 23-26, písanka str. 9
M - 19/4, 20/1, 21/1,2,3
Prv - učeb. str. 8-10, PS - str. 16, 19- nahoře

5. 10.

Čj - učeb. str. 16/10, str. 18, PS str. 13/4, 14/celá, čtení Malý čtenář - str. 23-26, písanka str. 9
M - str. 20/3,4,5 str. 21/4,5,6

6. 10.

Čj - učebnice str. 17, PS str. 15. Malý čtenář str. 20-26, písanka str. 10, 11 - 5 řádků
M - str. 80,81, opakování sčít. a odčít. do a od 12

 

9. 10.

ČJ - učebnice str. 16/10 a)b)c), str. 19/1,2-písemně, abecední řazení slov
M - str. 22/1,2,4,5  str. 23/1-6
PRV - učeb. 11,12, PS str. 19

10. 10.

ČJ - učeb. str. 20/3, 21/7, PS str. 16 celá, 17/1. Čítanka str. 19-21, písanka str. 11, 12 - jen písmena.

11. 10. M -str. 24/1,2,3,5.
PRV - PS str. 20.
ČJ - Čítanka str. 19-21 a porozumění textu na PL. Písanka str. 12.
12. 10.

M - str. 22/3, 23/7, 24/4, 25/1,2,3,5
ČJ - PS str. 17, PL - řazení slov podle ABC
    - čítanka str. 22-23, písanka 13.

13. 10.

 ČJ - učeb. str. 21, PS str. 17, čítanka str. 24-26. Písanka str. 13.
M - str. 82, opak. g. tvarů, str. 25/4,6.

 

16. 10. M - str. 26
ČJ - učeb. str. 22, pravidla psaní vět, intonace při čtení, znaménka za větami. 
PRV - PS str. 21, v sešitě popis savce a ptáka - dokončíme příště
17. 10. Čj - učeb. str. 23, Malý čtenář str. 14, písanka str. 14 půlka, str. 15 - 5 řádků.
18. 10.

ČJ - učeb. str. 24-25, čtení - Malý čtenář str. 14,15-18, písanka do str. 14.
M - str. 27
PRV - PS str. 21

19. 10.

M - učeb. str. 28, pamětné počítání do 14, placení penězi, rozklad čísla 14, tvoření slovních úloh, řešení slovních úloh
ČJ - učeb. str. 26/4,6. tvoření otázek - hra ano-ne, rozlišování vět oznam. a tázacích - intonace při čtení, psaní vět tázacích. Čtení - MČ - O Smolíčkovi- dramatizace, práce s textem, přepis části, kde Smolíček volá jelena. Písanka str. 15.

20. 10. ČJ - učeb. 26/5,7,8 a 27/1,2,3,4. Čtení na známku, písanka str. 16
M - geom. tvary a tělesa - pexeso, rýs. čar lomených podle pravítka, nerovnosti - PL s obr. vlka


 

23. 10.

M - učeb. str. 29,30,31/1, 35/1,2,3    DÚ - str. 31/2,3,4,5,6
ČJ - učeb. str. 28/1,6, str. 29/2,3 PS - 18/1
PRV - učeb. 14-15, 19 - ptáci stěhovaví a stálí     opak. test

24. 10.

ČJ - učeb. str. 29/4, str. 31/6a) přepis vět, PS str. 18, Čtení Já, Baryk - druhý příběh, písanka do str. 18.

25. 10.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

26. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 AKCE NA LISTOPAD

15. 11.  Městská policie Sokolov - Notes strážníka Pavla
17.11.  státní svátek

21.11. od 15.30 schůzka zástupců tříd s ředitelem školy ve třídě 2. B

23.11. od 16.00 třídní schůzky

27.11. - 1.12.  výběr hraček na vánoční burzu

30. 10.

M – str. 35/4, 36/ 1,2,3
ČJ – učeb. str. 30/1,2,3, PS  str. 19/celá
PRV – učeb. 18, 19, PS str. 15

31. 10.

 tento týden čítanka

ČJ - učeb. str. 31, PS str. 21/1. Čítanka str. 32,34, písanka str. 19 (5 řádků)

1. 11.

ČJ - PS str. 20, poznávání druhů vět, tvoření, změna na jiný druh, čtení čítanka str. 32,34 na známku, písanka str. 20 6 řádků a dokončení str. 19 doma
M - str. 36, 37
Prv - učeb. str. 20-22, PS str. 23, 24

2. 11.

M - str. 38
ČJ - Ps - str. 21, čítanka - báseň str. 37 - do 13. 11. zpaměti 

3. 11.

ČJ - učeb. str. 32, PS str. 22/1,2. Čítanka str.34,35,37. Písanka str.20.
M - g. tělesa, spoj. bodů, rýsování čar, učeb. str. 43, 83.

 

6. 11.

M - str. 32-33, 38/4,5, 39/1,2.
ČJ - učeb. str. 33, PS str. 22/3.
PRV - učeb. str. 20-21, 23. Opak. zelenina.

7. 11. tento týden Malý čtenář
ČJ - PS str. 22/4 a 23/1, Malý čtenář str. 30-31, písanka str. 22.
8. 11. ČJ - učeb. str. 33 cv.3, 34/ 5,6,7. Písanka dokončení stran 21,22. Malý čtenář str. 30-33. 
M - str. 39/3,4,5,6,8. 40/1
PRV - test, PL - Moje rodina - dú cv. 1,2.
9. 11. M - str. 42
ČJ - učeb. str. 35/8, 36/1,2,3. PS str. 23. Malý čtenář str. 32-35. Písanka str. 23.
10. 11.  M - str. 41, 44/2, 83
ČJ - pís. test, čtení str. 32-35, písanka str. 23 dokončení

 

13. 11. M - 44/1, 45/celá.
ČJ -PS str. 24
PRV - učeb. str. 24,25 a PS str. 26
14. 11. Čítanka str. 50, 38,39. Písanka str. 24.
ČJ - učeb. str. 37, Ps str. 24/3.
15. 11. 8.15-10.25 h – návštěva Městské policie Sokolov – Centrum prevence – Notes strážníka Pavla
M - str. 44 dokončení
ČJ - PS str. 26/1,2,3
16. 11.

M - str. 46, 47/1,6
ČJ - učeb. str. 38/1,2,3. PS str. 25 - vše
Čítanka str. 40-41, písanka str. 24.

17. 11. Státní svátek

  

20. 11. M - str. 47/2,3,5
ČJ - učeb. 35/1 a 38/4
PRV - PS str. 27
21. 11. ČJ - PS str. 28/1,2,3, učeb. str.39/1,2. Malý čtenář str. 36-39, písanka str. 25.
22. 11. ČJ - PS str. 28/4, učeb. 39/3. Čtení Malý čtenář str. 40-44. Písanka str. 26.
M - učeb str. 47/4, 48/1-5, 49/1,2
Prvouka - opakování podzim, rodina.

23. 11.  M - učeb. str. 49/3,4   50/ 1,2,3   51/1a), b)
ČJ - 39/3c), procvičování učiva na PL
Písanka str. 26 dokončení, Malý čtenář str. 40-44 - zítra na známku
24. 11. ČJ - sloh pohádka O koblížkovi, vypravování, osnova, přímá řeč, přepis vět. Čtení na známku, písanka str. 27 část.
M - str. 84, 85/1,2,3,4,9.

 

27. 11.  M - učeb. str. 51/1c), 2. Str. 52/1.
ČJ - učeb. 43/1, 41/1,2,3. PS str. 27/1.
PRV - PS str. 28
28. 11.

 ČJ - učeb. str. 43/2,4. PS str. 27/2. Čítanka str. 42,43,46. Písanka str. 28.

29. 11.

ČJ - učeb. 43/3/5. Ps str. 27/3. Čítanka str. 47-49. Písanka str. 28.
M -  49/5     52/2,3,4,5    53/1,2,3,4a)
PRV - učeb. str. 28-29.

30. 11. M - str. 53/4b), 54/1-7, 55/6.
ČJ - učeb. 44/6,8. 42/1,4. Čítanka str. 47-49. Písanka str. 29 - půlka.
1. 12. M - str. 86
ČJ - popis postavy Mikuláše, čerta, čítanka str. 47-49, písanka str. 29.

 

AKCE NA PROSINEC

4.- 8. 12. Burza hraček

5. 12. Čertí den

12. 12. Divadelní představení Vánoční přání, vstupné 40,- Kč

19. 12. Výstava Vánoční stromky

20. 12. Vánoční jarmark - 13.30. - 16.00 h

21. 12. Návštěva knihovny od 10. 00 h

22. 12.  V rámci vyučování vánoční koncert ve školní jídelně a vánoční besídka žáků.

4. 12. M - str. 55,56
ČJ - učeb. str. 42/2,3,5. Ps - str. 29. 
PRV - PS str. 30
5. 12. Čertí den - pracovní listy - opakování učiva.
ČJ - Čítanka str. 52-53. Písanka str. 30.
6. 12. ČJ - učeb. str. 45, PS str. 30. Čítanka str. 52-53, prac list. Písanka str. 31, mimočítanková četba.
M - str. 57,58/1,2,5.
PRV - učeb. str. 30.
7. 12. M - str. 58/3,4. 59/1-9.
ČJ - PS str. 31/1,2,3. 32/1,2,3. Čítanka str. 54, zpaměti b. Mrazíci do 18. 12. Písanka str. 31.
8. 12.  M - str. 60, 87.
ČJ - dopis Ježíškovi, čítanka str. 59-61. 

 

11. 12. M – učeb. str. 61, 62/1,4
ČJ – PS příloha 1,2
PRV – zařízení a vybavení bytu
12. 12. ČJ - test na význam slov. Čtení Malý čtenář str. 48-51, písanka do str.32.
13. 12. M - str. 62, 63/1,2,3,4.
ČJ - učeb. str. 46, 47, PS str. 33/1,4b). Malý čtenář 48-51. Písanka str. 33.
PRV - učeb. str. 31 - obec, vesnice, město.
14. 12. M - pís. test
ČJ - učeb. str. 48, PS str. 33, 34/1,2,3.Malý čtenář str. 52-53.
15. 12.

ČJ - učeb. str. 49/6,7. PS - str. 34,35. Vánoční přání. Písanka str. 35 půlka. Malý čtenář str. 54,55.
M - str. 64,65,66

 

 

18. 12. M – str. 63/6, 67/1,2,3,6.
ČJ – učeb. Str. 49/10, 50/1,2
PRV – učeb. str. 31, PS str. 34-35
19. 12. 8. 15 h - Návštěva Městské policie Sokolov - beseda k prevenci
ČJ - PS str. 36, učeb. 50/3, čítanka str. 56, písanka str. 35
20. 12. ČJ - učeb. str. 51/4, PS str 37/2, čítanka str. 59-61. Písanka str. 36.
M - učeb. str. 68,69/1.
21. 12. M - str. 69, 70, 71.
Čítanka str. 62,63.
22. 12.  vánoční besídka - info v notýsku, končíme v 11. 30 h

 

 

3. 1. 2018

M - učeb. str. 72/1,2,3,4.
ČJ - učeb. str. 50/3, PS 37/1 a 38/1,2. Malý čtenář str. 45,46. Písanka str. 34 - druhá polovina.
PRV - opakování tematu Rodina, Naše vlast. Prožití vánočních svátků.

4. 1. 2018  M - str. 77/1,2,3,4. 73/1, 2,3.
ČJ -51/1,2,3. PS str. 39. Malý čtenář str. 45-51. Novoroční přání - písanka str. 34.
5. 1. 2018  ČJ - učeb. str. 52, 51/4, 56/12, PS - str. 38 dokončení. Písanka str. 35, Malý čtenář str. 52-53.
M - str. 77/3,4, 74/1,2,4, 88/ celá

 

8. 1. M - učeb. str. 77/5,6. str. 74/5. 75/1-5.
ČJ - učeb. str. 53/1,2   52/4    Ps str. 40
PRV - test, PS str. 36.
9. 1. ČJ - učeb. str. 54/2, 53/2, 52/4. PS str. 41. Čítanka str. 65-66. Písanka str. 37.
10. 1. ČJ - učeb. str. 54/1,2,3. 53/3 Pravopis ú-ů - opak. Čítanka str. 66-68.
M - dokončení 1. dílu učebnice.
PRV - učeb.str. 32-33. PS str. 38.
11. 1. M - 2. díl učebnice str. 4. str. 5/1,3.
ČJ - učeb. str. 54/4   55/5,6   56/15. Čítanka str. 66-68. Písanka str. 37. Prac. list - DÚ 1,2,3.
12. 1. ČJ - pololetní pís. práce. Čtení 66-68.
M - str. 5/4,5  str. 6/1,2,3,4,5

 

15. 1. M - str. 7.
ČJ - PS str. 42 celá, 43/1,2,4. 
PRV - opakování PS str.42. Zvířata v zimě str. 41.
16. 1. ČJ - učeb. str. 57, 58. PS str. 43/3, 44/1.
Čítanka str. 69 - J. Lada. Písanka str. 38.
17. 1. ČJ - PS 44/2, 45/celá. Čítanka str. 70-71, písanka str. 39.
Matematika str. 8, str. 9/1,2,3.
PRV - učeb. str. 36 + vjemy a smyslové orgány.PS - str.44.
18. 1. M - str. 9,10.
ČJ - učeb. str. 59/6,7,8,9  a 58/5. Čítanka str. 72-73. Písanka str. 39.
19. 1. ČJ - popis stavby sněhuláka, PS str. 46/1. Čítanka str. 74-76.
M - 71/vše, 71/1,2

 

 

22. 1.

M - str. 10/4,5,6,7,9  str. 12
ČJ  - učeb. str. 60/13  PS str. 46
PRV  učeb. str. 37

23. 1.

 

24. 1.

ČJ - učeb. str. 60/14a), 62/3, 63/6. Písanka 1. díl dokončení. Malý čtenář str. 56-59, 87-88.
M - učeb. str. 13/1,2
PRV - učeb. str. 38, PS str. 46.

25. 1.

 M - str. 13/4, 14/1,2,3   11/1,2,3
ČJ - učeb. 63/5,7  PS str. 47/5  48/1,2
Písanka 2. díl str. 1   Malý čtenář str. 87-90.

26. 1.

 ČJ - Přísloví. učeb. str. 63/8, PS str. 49/2. Malý čtenář - hodnocení čtení, písanka str. 1 dokončení.

M - učeb. str. 11/4,5,6   str. 72/3

 

29. 1.

M - str. 14/4   15/1,2,8
ČJ - učeb. str. 64/1,2  Ps str. 49/1,3,4. 
PRV - části těla, nemoci, úrazy.

30. 1.

ČJ - str. 64/3,4   PS str, 50/1,2
Čítanka str. 78-79, písanka str. 2

31. 1.

Z organizačních důvodů končí vyučování v 11:30 h.Vysvědčení prosím vrátit obratem, v žákovské knížce podpis, že jste jej viděli. (str. 22) Děkuji.

M - str. 15/3-7
ČJ - učeb. 65/2   PS 50/3,4  51/1,2  Písanka str. 2.

1. 2.

 M - str. 16/3,4,5,6    str. 17ú1,4   
ČJ - učeb. str. 60/14b), PS 51/2,3   52/1,2
Čítanka str. 79-81. Písanka dokončení str. 2.

2. 2.

 pololetní prázdniny

Zpaměti se naučit básničku (text) - výběr žáků na recitační soutěž.
Do 20. února.

 

5. 2.

M – str. 17 – dokončit, str. 18/1,4
ČJ – učeb. str. 65/4a),b), PS str. 52/5
PRV – učeb. str. 39. Jídelníček.

6. 2. ČJ - učeb. str. 65/4a), PS 52/3,4,5   53/vše   Čítanka str. 79-81, písanka str. 3

7. 2. ČJ - učeb. str. 66/5,6,10   67/1    PS  str. 54   Čítanka str. 81-83, Písanka str. 3 dokončení
M - učeb. 18/2,3   19/1-7
PRV - PS str. 47 Hygiena.
8. 2.

 M - str.20,21
ČJ - test, čítanka str. 86, písanka str. 4.

 

9. 2.

 8. 15 h - beseda v Centru prevence kriminality - Notes strážníka Pavla (prosím o včasný příchod do školy!!)

 

 

 

 

19. 2.

M - str. 21,22
ČJ - učeb. str. 69, PS str. 4 
PRV - PS str. 47, 48/1,2

20. 2. ČJ - učeb. str. 70, PS str. 5. Recitace naučených básní.
21. 2. ČJ - učeb. str. 71, PS str. 5/dokončení, str. 6/1,2. Písanka str. 4.
M - str. 23/3-7, 24/3a), b), 26/2,3.
Prvouka - str. 40-41 v učebnici, str. 48,50 v PS.
22. 2.  Malý čtenář!!!!!!!!!!!!!!
23. 2.