2.C - školní rok 2017/2018

Vítejte na stránkách třídy 2. C.

Třídní učitelka:    Mgr. Jana Nováková

Konzultační hodiny:  
úterý 13. 30-14. 00 h (nutné se předem ohlásit, možnost domluvit se na jiném termínu)

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (omluva nepřítomnosti, informace k učivu)

Omlouvání žáků
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas  s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy. Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.Ostatní vyučující:   Eva Mokrá Diplom. um. Bc – HV

                                Ing. Lenka Šafářová – angličtina

Třídní schůzky: 23. 11. 2017 od 16. 00 h    a     19. 4. 2018 od 16. 00 h

Prázdniny a dny volna:
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10.
Vánoční prázdniny 23.12. - 2. 1.
Pololetní prázdniny 2.2.
Jarní prázdniny 12.2. – 18.2
Velikonoční  29. 3.
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31.8.
Ředitelské volno 29. 9., 25.10.

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou službu
Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                

                                                                Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

ROZVRH HODIN:

PONDĚLÍ M ČJ AJ PRV  
ÚTERÝ ČJ TV HV ČT
STŘEDA ČJ M ČT PRV  
ČTVRTEK M TV ČJ VV ČT
PÁTEK ČJ M ČT AJ  

 

 Doporučuji:

- denně hlasitě s dětmi číst
- upevňovat pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru, ve kterém počítáme
- zdokonalovat přepis vět, popř. diktát, opis…. (píšeme bombičkovým perem, nepoužíváme zmizík)

Prosím rodiče:

- každý den zkontrolovat notýsek (informace, zápis dom. úkolu)
- každý den dohlédnout na přípravu pomůcek do školy – dle rozvrhu (tolerance zapomínání je 5x za měsíc)
- na konci týdne podepsat žákovskou knížku
- podepsat diktát a pomoci dítěti s opravou 
- podepsat dom. úkoly
                                                                 Děkuji.

PŘEHLED UČIVA:

Foto třídy bude uhrazeno z peněz třídního fondu. Prosím pouze zaplatit 15,- Kč za skupinky. 
Připomínám termín odevzdání potvrzení schopnosti účastnit se plaveckého výcviku ve 3. třídě, je do konce května. Děkuji.
Prosím, abyste s dětmi procvičovali násobilku. 
Závěrečné testy z ČJ, M, PRV napíšeme v týdnu od 11. 6.

21. 5. M - str. 59/1,2   60/4
ČJ . učeb. str. 97/9, 98/8  PS str. 28/1,2. 
PRV - V lese - učeb. str. 62-63. Opakování a upevňování učiva (stromy, živočichové, houby)
22. 5. ČJ - str. 98/7,a), PS str. 31/1,2. Čítanka -132-136. Písanka str. 29.
23. 5. ČJ - PS str. 32, Čítanka str. 137, 134-136, Písanka str. 30
M - str. 58/4   59/3-7.
PRV - opak. V lese - léto.
24. 5. M - str. 60/1-3. Procvič. slovních úloh (o x více, o x méně)
ČJ - PS str. 30/2,3  31/3 učeb. str. 99/1,2,3. Čítanka str. 137  písanka str. 31. 
25. 5.  ČJ - učeb. str. 98/1, PS str. 31/3.Písanka str. 32.
M - str. 80, 81. str. 61/1,2,9.