2.B - školní rok 2017/2018

 třídní učitelka Bc. Kateřina Kerulová  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Úterý 13:30 - 14:00 (nutné se předem objednat)

Prosím rodiče, aby se předem objednali, když semnou potřebují mluvit. Bez objednání se Vám nemohu věnovat a může se stát, že budete muset přijít znovu jindy.  Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude předem vědět. Děkuji za pochopení.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                                                                                          Mgr. J. Kadlec, ředitel školy


Denně kontrolovat a podepisovat

Informace v notýsku

ŽK - podpis na konci týdne ( pokud zůstane ŽK ve škole, vždy je u probraného učiva aktuálního dne napsáno : ŽK zůstaly ve škole)

Domácí úkoly

Známku v sešitě nebo pracovním listě - děti si od 6.2. již nepíší do notýsku, jakmile se objeví doma sešit - prosím podepište jej a druhý den vraťte do školy:-)

Diktáty - vždy s opravou

 

Prosím do 31.5. donést potvrzení od lékaře, že děti mohou ve 3. třídě navštěvovat plavání. Děkuji

 

Děti smí zapomenout jen 1x týdně - max. 4 - 5x za měsíc (dle toho kolik má měsíc týdnů) poté přistupuji ke kázeňskému opatření (napomenutí tř. učitele,...)

 

Vážení rodiče, podepisujte prosím ihned informace v ŽK ( děti si píší do notýsku, že je třeba podepsat str... a já to píši i na web).

 

Prosím o včasné odevzdávání dokumentů, které si děti nosí domů, nejlépe ihned druhý den.

 

Omluvenky pište do ŽK ihned po skončení nemoci. Děkuji.

 

Děti si píší domácí úkoly do notýsku - vždy ráno v 7:30 je Dú napsaný na tabuli a děti mají do 4 vyučovací hodiny dost času si ho opsat 

 

 V penále: nůžky, lepidlo, alespoň 2 pera, náhradní bombičku, ořezané tužky a pastelky

 

Rozvrh hodin od 16.10.2017

  1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M Hraj ČJ Tv
Út Čj M Prv
St Tv Čj Hraj Čj Hv
Čt Čj M Prv Čj
Čj M Vv Čj


PRÁZDNINY

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018


Aktuality květen

1.5. Státní svátek

3.5. Šikovný školák - sportovní dopoledne na Baníku 

7.5. Ředitelské volno

8.5. Státní svátek

9.5. Výběrové řízení do třídy s RVJ  zákonný zástupce je po celé dopoledne se svým dítětem - info na      třídních schůzkách i v notýsku

       8:00 Kino Alfa - pro děti, které nedělají výběrové řízení - informace děti dostanou

17.5. Fotografování tříd - pokud se děti chtějí fotit ve skuoince, prosím na papírek napsat s kým se s mí fotit. Děkuji

18.5. Fotografování tříd

29.5. Knihovna

31. 5 . Divadlo 1. a 2. hodina

31.5. Zápis dětí do školní družiny pro rok 2018/2019 od 8 do 10 a  od 14 do 16:30

 

Aktuality červen

1.6. Divadlo

11. 6 Písemná práce z ČJ

12.6. Barevný den - červená

12.6. Písemná práce z M

13.6. Písemná práce z AJ

14.6. Písemná práce z PRV

15.6. Písemná práce z geometrie


Informace pro marody - učivo je vkládáno jen dny, kdy někdo chybí

22.5.

Prosím do 31.5. donést potvrzení od lékaře, že děti mohou ve 3. třídě navštěvovat plavání. Děkuji.

Děti jsou při hodinách upovídané, otáčejí se, neposlouchají, vše je opakováno několikrát. Pokud se to nezlepší budu nucena používat kázeňská opatření (poznámky). Velmi se zhoršila příprava dětí do školy. Časté zapomínání úkolů a pomůcek. Jen za tento měsíc bylo uděleno několikrát napomenutí za zapomínání. 

Děti nenosí sešity, které dostanou domů k podpisu.

 

21.5.

Prosím procvičovat s dětmi i doma násobky 2,3,4. 

Prosím podepsat notýsek - informace k zápisu dětí do ŠD

 

18.5.

ČJ - sloh - popis obrázku

M - PS str. 83

ČJ - písanka str. 29/5, Malý čtenář str. 109 - 114

 

17.5.

ČJ - PS str. 29, cv. 4, Pl na i/y, určování slovních druhů ve větách na tabuli

M - PS str. 58, 57, cv. 5

PRV - focení

ČJ - písanka str. 28, Malý čtenář str. 109 - 114

 

16.5.

ČJ - PS str. 29

Aj - PS str. 53, uč. str. 61

Čtení, písanka str. 28/5, čtení z vlastních knih.

 

Připomínám zítra focení.

Prosím podepsat ŽK str. 23, že jste obdrželi oznámení o přijetí do tříd s RVJ. Děkuji.

 

15.5.

ČJ - Přepis vět. Uč. str. 96, PS str. 28

M - procvičování násobilky, PS str. 57

Prv - uč. str. 58 a 59

 

14.5.

ČJ - Uč. str. 95, cv. 3,4, PS str. 27, cv. 2

M - PS str. 56

AJ - uč. str. 60

ČJ - písanka str. 27, Vyprávění o vlastní knize

Děti si dnes ve škole napsaly do notýsku s kým by se chtěly fotit. Pokud souhlasíte podepište, pokud nesouhlasíte, škrtněte s kým nebo s kterou skupinkou se fotit nebude. Děkuji. Cena za jednu skupinku je 15 Kč. Společná fotka bude hrazena z třídního fondu.

Děti nenosí do školy sešity, které měly doma na podepsání, mají za to zbytečné zapomenutí.

 

11.5.

ČJ - sloh vyprávění o mamince

M - PS str. 82

ČJ - písanka str. 26, Malý čtenář str. 107 - 108

 

Na příští týden: Donést si svoji oblíbenou knihu, o které děti řeknu pár vět spolužákům.

Pokud se děti budou chtít fotit ve skupince, prosím o písemné sdělení s kým se bude fotit. Děkuji moc.

Nezapomeňte do 31.5. donést papír od doktora na plavání. Děkuji

 

10.5.

ČJ - uč. str.95, cv. 1, 2, PS str. 27, cv. 1

M - PS str 56, cv. 6, 7. Opakování násobků 2 a 3

PRV - PS str. 66

ČJ - písanka str. čítanka str. 125. Naučit se báseň str. 128 na pondělí

17. 5. a 18. 5. proběhne fotografování tříd. Netuším, který den vyjde na nás. 

 

4.5.

ČJ - opakován na PL

M - PS str. 55, cv. 1 - 5

ČJ - Práce s PL 

Děti dostaly na volné dny PL z Čj a v M PS str. 83, cv. 4 do M 2, a str. 54.

Přeji hezké prodloužené volno.

Ve středu držím dětem palečky a myslím na ně. Připomínám, že rodiče jsou po celé dopoledne se svými dětmi - informace zapsaná v notýsku 27.4.

 

3.5.

Chválím děti za skvělé chování na akci Šikovný školák a za jejich úžasné výkony, pěkně jsme si to užily:-)

 

2.5.

ČJ - Ps str. 26, cv. 2, 3, ústní opakování

Aj - uč. str. 58 - 59, PS str. 52, nová slovíčka

ČJ - písanka str. 24, čítanka str. 130 - 131 ( Pl čtení s porozuměním, písanka str. 25 /5)

 

Připomínám. že zítra je sportovní dopoledne, informace v notýsku. 

Prosím rodiče,  kteří nepodepsali informaci v notýsku z 27.4., aby mi do zítra podepsali.

Děti, které nedělají VŘ dostaly dnes informaci na 9.5., prosím vyplnit a do pátku vrátit. Prosím rodiče nemocných dětí, aby se pro lísteček zastavili. Děkuji.

27.4.

ČJ - sloh - Pl čarodějnice

M - PS str. 81 celá, str. 53, cv. 1

ČJ - písanka str. 24 /5, čtení člbánku Malá čarodějnice

 

Prosím rodiče dětí, které dělají VŘ 9.5.2018, aby podepsali informaci v notýsku, že po celé dopoledne je dítě pod dohledem zákonného zástupce. Děkuji.

 

Děti dostaly na volné dny PL z čj a v M PS str. 83.

 

Přeji hezké prodloužené volno :-)

 

25.4.

ČJ - uč. str. 93, cv. 5, PS str. 25, cv. 1 - 3

Aj - PS str. 51, opakování lekce

ČJ - Pl  - bajka, písanka str. 22, 23/5 - dů

 

Děti dnes dostaly domů dotazník Mapa školy - infromace na TS, prosím o vrácení do 4.5.2018.

Prosím podepsat notýsek - informace k 3.5. a mapa školy.

Ve třídě se objevily neštovice