2.B - školní rok 2017/2018

 třídní učitelka Bc. Kateřina Kerulová  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Úterý 13:30 - 14:00 (nutné se předem objednat)

Prosím rodiče, aby se předem objednali, když semnou potřebují mluvit. Bez objednání se Vám nemohu věnovat a může se stát, že budete muset přijít znovu jindy.  Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude předem vědět. Děkuji za pochopení.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                                                                                          Mgr. J. Kadlec, ředitel školy


Denně kontrolovat a podepisovat

Informace v notýsku

ŽK - podpis na konci týdne ( pokud zůstane ŽK ve škole, vždy je u probraného učiva aktuálního dne napsáno : ŽK zůstaly ve škole)

Domácí úkoly

Známku v sešitě nebo pracovním listě - děti si od 6.2. již nepíší do notýsku, jakmile se objeví doma sešit - prosím podepište jej a druhý den vraťte do školy:-)

Diktáty - vždy s opravou

 

Prosím do 31.5. donést potvrzení od lékaře, že děti mohou ve 3. třídě navštěvovat plavání. Děkuji

 

Děti smí zapomenout jen 1x týdně - max. 4 - 5x za měsíc (dle toho kolik má měsíc týdnů) poté přistupuji ke kázeňskému opatření (napomenutí tř. učitele,...)

 

Vážení rodiče, podepisujte prosím ihned informace v ŽK ( děti si píší do notýsku, že je třeba podepsat str... a já to píši i na web).

 

Prosím o včasné odevzdávání dokumentů, které si děti nosí domů, nejlépe ihned druhý den.

 

Omluvenky pište do ŽK ihned po skončení nemoci. Děkuji.

 

Děti si píší domácí úkoly do notýsku - vždy ráno v 7:30 je Dú napsaný na tabuli a děti mají do 4 vyučovací hodiny dost času si ho opsat 

 

 V penále: nůžky, lepidlo, alespoň 2 pera, náhradní bombičku, ořezané tužky a pastelky

 

Rozvrh hodin od 16.10.2017

  1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M Hraj ČJ Tv
Út Čj M Prv
St Tv Čj Hraj Čj Hv
Čt Čj M Prv Čj
Čj M Vv Čj


PRÁZDNINY

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018


Aktuality červen

25.6. - 28.6. Třídnické práce, odevzdávání učebnic - konec vyučování v 11:30

29.6. Vysvědčení 8:00 - 8:45


Informace pro marody - učivo je vkládáno jen dny, kdy někdo chybí

28.6.

Sešity, ŽK a notýsek zůstávájí ve škole a děti je dostanou na začátku příštího šklního roku. - ne všechny děti mi ho včera a dnes donesly.

Zítra příjdou děti bez přezůvek. V botách půdou do třídy. Je nutné, aby měly s sebou desky na vysvědčení

 

27.6.

Prosím, aby děti které dnes neměly notýsek ho zítra přinesly. Notýsky zůstanou přes prázdniny ve škole. Děti je dostanou ve třetí třídě.

Některé děti nemají stále podepsaný notýsek s informací, že vyučování je ukončeno dříve, i přes urgenci v notýsku. Přiděláváte tím starost mě, aby dítě bylo zabezpečeno. Prosím dejte to do pořádku. Informace byly poskytnuty minulý týden 21.6.

25.6.

Dnes proběhla kontrola učebnic, děti, které mají zaplatit částku za poškození učebnice, mají napsanou částku v notýsku, prosím zaplatit zítra.

Některé děti nepřinesly dnes ŽK, prosím, aby zítra byly podepsané a vrácené do školy. Děkuji moc.

 

21.6.

Děti dostaly informaci na lístečku s organizací příštího týdne. V notýsku mi prosím podepište, že jste informaci viděli.

Celý přístí týden (po - čt ) končí vyučování v 11:30, prosím o podpis v notýsku.

Prosím podepište také v ŽK u června 1. - 4. týden. ŽK se budou vybírat.

 

20.6.

Prosím zítra donést všechny zkontrolované učebnice, které děti tento týden zapomínaly doma.

Mnoho dětí nemělo podepsanou ŽK str. 23.

 

19.6.

Děti mají v ŽK (str. 23)  lísteček, že 21.6. končí vyučování v 11:30, prosím o podpis.

Dnes neměly všechny děti podepsanou ŽK str. 23 .

 

18.6.

Chválím děti za suprové chování na školním výletě. Pěkně jsme si to spolu užily.

Připomínám podepsání ŽK str. 23 - nalepený lísteček, že 22.6. končí vyučování již v 11:30. Děkuji.

 

13. - 15.6.

ČJ - PS do str.43, uč. str.105 - 107

M - od str. 67 do str. 69, cv. 1 - 2. a 3. řádek

Písanka do str. 38

 

Přes víkend prosím zkontrolujte a zalepte učebnice.

Prosím podepsat ŽK str. 23 - informacee, že 22.6. končí vyučování v 11.30

 

12.6.

ČJ - uč. str.106, cv. 1, 2, PS str.41, cv. 1, 2.

M - Závěrečný test

Prv - PS str. 68, 69

 

11.6.

ČJ - závěrečná práce

M - PS str. 67, cv. 3, 68, cv. 1, 2

Aj - opakování probraného učiva

ČJ - písanka str. 36, čítanka Maxipes Fík

Děti dnes dostaly domů fotky

V úterý 12.6. proběhne barevný den - červená - Mezinárodní den dárcovství, prosím dejte dětem něco červeného, proběhne velké focení celé školy. Děkuji.

8.6.

ČJ PS str. 40, uč. str. 109, cv u/ú/ů za a)

M PS str. 65, cv. 8, 66 celá

ČJ - písanka str. 35, čítanka str. 147 a 148, 152 -153

 

6.6. - 7.6.

ČJ - uč. str. 104, cv. 5 - 9, PS str. 39

M - PS str. 65, cv. 5, 6, 7, str. 67, cv. 2

Aj - PS str.59

Čtení - písanka str. 34 a 35/5, čítanka str. 144 - 146

Prv - PS str. 74 - 75 - procvičování učiva, PL Léto

Děti dnes dostaly lísteček k výletu - vyplňte, jak bude dítě odcházet po skončení akce a vraťte co nejdříve zpět do školy. Děkuji. Podepište ŽK str. 23 - 18.6. konec vyučování v 11:40

 

5.6.

Čj - Opakování slovní druhy, samolásky, douhlásky. Uč. str. 104, cv. 5, PS str. 38

M - PS str. 64, cv. 5, str. 65, cv. 1, 2, 4, str. 67, cv. 1 dokončení

PRV - Dokončení PL u vody, PS str. 67

ŽK dnes zůstaly ve škole. 

 

4.6.

ČJ - uč. str. 103, cv. 1, 2, 3, 4, PS str. 37 celá

M - str.64, cv. 1-4

AJ - PS str .57, 58

ČJ - čítanka str. 142 - 143, písanka str. 34/5

 

1.6.

ČJ - PS str. 36, uč. str. 100, cv. 3 a 101, cv. 1

M - divadlo

ČJ - písanka str. 33

29.5.

Děti dnes dostaly domů Souhlas se zpracováním osobních údajů, prosím podepsat a do 31.5.2018 donést zpět do školy

 

28.5.

Milí rodiče, připomínám pravidlo pro omlouvání absence dítěte. Nemocné dítě je nutné omluvit do 3 kalendářních dní. Pokud onemocníte v pátek je potřeba ještě ten den zatelefonovat do školy nebo napsat e-mail třídní učitelce. V případě, že se tak nestane, jsou hodiny evidovány, dle školního řádu, jako neomluvené.

V případě nemoci dítěte je na web vkládáno zameškané učivo, ne vždy, když se dítě vrátí do školy, je učivo doplněno.

Konzultace:

Pokud máme domluvenou konzultaci a vy se nemůže dostavit, prosím informujte mě o tom. Váš termín mohu nabídnou jinému rodiči, kterého jsem musela před tím odmítnout. Děkuji za pochopení.

Připomínám, že do 31.5. donést potvrzení od lékaře, že děti mohou ve 3. třídě navštěvovat plavání. Stále ještě od mnoha dětí potvrzení nemám. Děkuji.

Zhoršila se příprava do školy - zapomínání. Prosím dohlédněte, že děti mají vše dle rozvrhu v tašce, blíží se konec měsíce a někteří mají již 5x zapomenuto.

Připomínám, že 31.5. proběhne zápis do školní družiny na příští školní rok.