2.A - školní rok 2017/2018

 

 

 

 Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách naší třídy. Opět zde najdete důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2017/2018!

                                                                                                           Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: úterý 13.30 – 14.00

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnostiMgr. Jana Nováková, II.C

 

Vychovatelka: p. Dagmar Lisá - třída jako loni

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Uvolňování žáků na více než 1 den

Pokud potřebuje ZZ uvolnit žáka na více než jeden den, je nutno s dostatečným předstihem zažádat písemně třídního učitele o souhlas s uvolněním z vyučování (termín, důvod). Ten následně požádá o písemné vyjádření ředitele školy.

Rodič přebírá na tuto dobu plnou zodpovědnost za své dítě a je si vědom nezbytnosti doplnění zameškaného učiva a všech povinností žáka souvisejících s jeho vzděláváním.

Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                                                                Mgr. J. Kadlec, ředitel školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 26.- 27.10.

Vánoční prázdniny 23.12. - 2.1.

Pololetní prázdniny 2.2.

Jarní prázdniny 12.2. – 18.2

Velikonoční  29.3.

Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8.

Ředitelské volno 29.9.,25.10. 28.3.

 

Třídní schůzky

23.11.2017 od 16.00 – I.stupeň

19. 4.2017 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. 

            Aktualizace - 14.11.  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. Prosím, doma spočítat. Děkuji.

 

 

Sběr žaludů a kaštanů

Akce bude zahájena v pondělí 25. září a ukončena 3. listopadu 2017. Výběr žaludů a kaštanů bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek od 7,40 do 7,55h na dvoře školy.

Nejlepší sběrači budou odměněni.

 

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Prv Hv  
Úterý Čj M HrAj Čj čtení Tv
Středa Čj Prv Vv Čj čtení  
Čtvrtek Tv Čj M HrAj Čj čtení
Pátek Čj M Čj čtení  

    PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00, 8.45 - 8.55, 9.40 - 10.00,

                 10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

     

Pomůcky na vyučování

ČJ – učebnice, PS, sešity – většinou zůstávají ve škole. Čítanka, Malý čtenář –       

        střídají se. Jedna vždy zůstává ve škole. Písanka. Herníček – sešit na plnění úkolů      

        z čítanky.

M – PS, číslice, folie s příklady, sešity – většinou zůstávají ve škole.

Prv – učebnice, PS, sešit – zůstává ve škole.

Hraj – učebnice, PS, slovíčka a obrázky k lekcím v obálkách nebo sáčkách, pohlednice

           s mřížkou. viz notýsek.

Tv – cvičební úbor, sportovní obuv s bílou podrážkou, molitanový míček, švihadlo.

Pč, Vv – zástěra nebo staré tričko, hadřík, vodovky, voskovky, modelína, štětce, kelímek 

            na vodu, igelit na lavici, Progresa. Tempery. Vše v kufříku. Dále dle info v notýsku.

Hv – učebnice – zůstává ve škole

Popisovací tabulka s fixy, notýsek, Žákovská knížka

PŘEZŮVKY S BÍLOU PODRÁŽKOU!

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       a sešity. Vysvětlivky k ŽK byly dány písemně.

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas!

Papíry, které jsou vložené do PS, nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

  AKCE NA ČERVEN

11.6. Test z ČJ

12.6. Test z M

13.6. Test z Prv

7.6. Test z AJ  - pozor změna

8.6. Test z Geometrie - pozor změna

 

AKCE NA KVĚTEN

30.4. Ředitelské volno

1.5. Státní svátek

3.5. Akce Šikovný školák

7.5. Ředitelské volno

8.5. Státní svátek

9.5. Výběrové řízení do tříd s RVJ

16.5. Náhradní termín výběrového řízení

24.5. Knihovna 8.00 h

31.5. Divadelní představení 

 

  UČIVO, AKTUALITY

Učivo do  pátku 25.5.2018

Čj - PS - do str. 34 Adresa, místní jména.

M - geometrie str. 81 , desetiminutovka

Čtení do str. 137 v Čítance, psaní  - do str. 33 vč. Číst MČ str. 100

 

 

Učivo úterý 22.5.2018 

Nikdo nechyběl.

Informace: Dnes proběhlo fotografování v parku. Myslím, že si děti užily jak focení tak zábavu. Velké díky patří paní a panu Kočí. Během tohoto týdne budu znát cenu za fotografie podle vašich objednávek a nechám ji zapsat dětem do notýsku. Byla bych ráda o platbu předem, aby bylo na vše dost času. Děkuji.

Připomínám do konce května potvrzení od lékaře na plavání.

Do akcí na červen jsem s předstihem zapsala termíny závěrečných testů.

 

 

Středa 23.5.2018

Zítra jdeme 1. hodinu do knihovny.

 

 

Učivo pondělí 21.5.2018

Čj – PS str. 33, písanka str. 32 – 1. přepis

M – PS str. 57, DÚ

Prv – opakování – PL,  Léto na statku a na poli – polní plodiny, obiloviny, plevely, škůdci. Práce na poli.

Hv – píseň Krtek.

Informace: Prosím, podepsat notýsek – informace ke školní družině. Zítra se fotografujeme.

 

 

Učivo do pátku 18.5.2018

Čj – PS do str. 32 vč. Uč. do str.98 vč. Některé děti mají problémy s určováním slovních druhů.

M – PS do str. 56 vč. , str. 80. Naučit se násobky 4.

Písanka  - dokončení str. 31

Aj – dokončení lekce PS do str.51 vč.

Informace: Fotografování  proběhne snad do konce května. Čekám na vhodnější počasí. J

 

Učivo do úterý 15.5.2018

Čj – ostatní slovní druhy, PS do str. 30 vč. Diktát uč.98/7a).

M – Násobení a dělení dvěma a třemi. Slovní úlohy. PS do str. 55

Aj – Procvičování celé lekce. PS do str. 50 vč., knížečka.

Čtení – Čítanka do str. 151. Psaní – do str. 30. Báseň zpaměti.

Tv – kotoul vpřed do stoje, šplh, přeskok přes švihadlo

Prv – PS do str. 65 vč.

Informace:  Dnes děti obdržely oznámení o  přijetí do RVJ. Prosím o podpis ŽK. Děkuji.

 

Učivo do pátku 27.4.2018

Čj – slovní druhy – podst. jména, slovesa, předložky. PS  do str. 26 vč., uč do str. 94

M – do str. 52 vč.

Prv – Práce na PL

Aj – opakování, Co máš na sobě?

Písanka do str. 27 vč.

Informace: Děti dostaly na den ředitelského volna práci. Nemám to ve zvyku, ale příští 2 týdny

                    budeme ve škole velice málo a výběrové řízení se blíží…..

                    Dovoluji si připomenout vyplnění dotazníků do 4.5. a děkuji všem, kteří mi jej poslali 

                    již zpět.

                    Ve čtvrtek 3.5. jdeme na akci  na Baník Sokolov. Informace mají děti v notýsku. Konec 

                     vyučování je v tento den v 11.40. A to i v případě nepříznivého počasí, kdy by pak

                     došlo  ke zrušení akce.

 

                  Přeji všem krásné dny volna. Odpočívejte  a užívejte si sluníčka. J

 

Úterý 24.4.2018

Čj – slovní druhy, uč. str. 93, PS str. 25 celé.

M – násobení a dělení dvěma, slovní úlohy, PS do str. 47 vše.

Čtení – čítanka str. 116,117. Písanka do str.26 vše. Pranostiky – opis do sešitu.

Aj – počasí – uč. str.55, PS str. 48

Informace: Dne 3.5. budeme z organizačních důvodů končit vyučování již v11.40.

                   Prosím podepsat v ŽK str.22-23. Děkuji.

                  Ve čtvrtek 26.4.– Čteme společně.

 

Pondělí 23.4.2018

Čj – slovní druhy, PS str. 24 celé. Práce na PL.

M – násobení a dělení dvěma. PS str. 46 celé. Slovní úlohy na PL.

Prv – opakování – Ptáci. Práce na PL

Hv – píseň Čarodějnice.

Informace: Ve třídě se vyskytly vši. Prosím o kontrolu hlaviček dětí a podepsání ŽK na str.22 nebo 

                     23 a také známky za minulý týden. Děkuji.

 

Pátek 20.4.2018

Sloh – práce s obrázkovou osnovou. PL k dispozici ve škole.

M – geometrie. PS str. 78, celé.

Pč – čáp. Předloha k dispozici ve škole.

Čtení – MČ – str. 104. Bajka – PL – k dispozici ve škole. Psaní – do str. 25 vč.

Informace: Pokud máte doma ještě víčka od PET lahví, můžete je přinést do 24.4. do třídy a nebo

                    25.4. ráno ke sklepu ( pravý vchod  do školy ve dvoře.).

                  Vážení rodiče, moc děkuji za příjemnou atmosféru na včerejší třídní schůzce.

                  Přeji příjemný víkend.

 

Čtvrtek 19.4.2018

Tv – štafetový běh, skok do dálky.

Čj – slovesa. Uč. str. 92/1, PS str. 24/1,2.

M – dělení dvěma, PS str. 45 dokončit. Slovní úlohy, počítání sloupečků. DÚ na papír.

Aj – PS str.47 uč. str.54. PL.

Čtení – čítanka str. 118 + Herníček. Písanka str. 24/5 ř.

 

Úterý 17.4. a středa 18.4.2018

Čj – uč. do str. 92/6 – DÚ, PS do str. 23 vč.

M -  PS  do str. 45/1 dokončení str. 43. Dělení dvěma.

Prv – PS str. do str. 65. Uč str.51 . Znaky ptáků, části těla.

Aj – PS str. 45

Čtení – čítanka str. 126,127. Herníček – str. 127.  Písanka do str. 23

 

Pondělí 16.4.2018

Čj – slovní druhy, PS str. 20/1,2, celá str. 19. DÚ  na PL, DDÚ

M – dělení dvěma, PS str. 42 celé, 43 bez cv. 5

Prv – domácí ptáci. PS str. 62, uč. str.54,55. Psaní str. 23/6 ř.

Hv – opakování písní a not.

Informace: Dnes děti dostaly domů pozvánky k výběrovému řízení do RVJ, prosím, podepište str. 22

                    nebo 23 v ŽK.

                   Připomínám čtvrteční třídní schůzku.

 

Učivo do pátku 13. 4. 2018

Čj – PS str. 19 celá, uč. str. 90/1,2. Naučit se vyjmenovat slovní druhy.

M – PS do str. 41 vč. , str. 77.

Prv – Práce na PL – k dispozici ve škole.

Čtení – MČ do str. 98, písanka do str.22 vč.

Informace: Děti, které měly zájem o přihlášku k výběrovému řízení do tříd s RVJ ji mají podanou.

                   Připomínám - ve čtvrtek jsou třídní schůzky – psáno na web na začátku š. roku a na

                   začátku dubna, bude zapsáno v pondělí i v ŽK.

Včera proběhlo Velké putování s velrybou. Celý den děti plnily různé úkoly a ani nevnímaly, že se vlastně učí.

Bylo to moc fain.  Byl vidět, že je projekt baví a den nám velice rychle utekl. Veliká pochvala za chování.

A veliký dík vám, rodiče, za pomoc. Po mé stížnosti na webovkách se zase děti uklidnily  a vše funguje tak, jak má.

Doufám, že to tak bude i nadále.J

Přeji vám krásný víkend.

PS : Marodi mají stále ve škole PL, PS a písanku – pokud si ji nevyzvednou do 13.00 hod,    

         nebude pak možnost.

 

 

Úterý 10.4.2018

Čj – opakování, uč. str. 89/celé. Díktát.

M – PS str. 41/celé. Práce na PL – k dispozici ve škole.

Aj – PS str. 45. Mám na sobě ….. slovní zásoba.

Čtení – MČ str. 91. Písanka str. 21 dopsat. Číst str. 94.

Tv – Atletika. Vytrvalostní běh. Manipulace se štafetových kolíkem. Skok daleký.

Informace: Ve čtvrtek projekt Putování s velrybou.Děti mohou mít pruhovaná trička, námořnické

                     čepice, apod. PROSÍM PODEPSAT ŽK STR. 22. DĚKUJI.

 

Pondělí 9.4.2018 

Nikdo nechyběl.

 

Úterý 3.4.2018

Čj – PS str. 17 celé. Diktát - oprava až zítra.

M – PS str. 39 celé – PS zůstal ve škole na oznámkování.

AJ – nová lekce, nová slovní zásoba - uč str. 50,51

Čtení – čítanka str.113-114- DÚ

Informace: Prosím podepsat ŽK. Zítra 2. vyučovací hodinu budeme psát test z ČJ.

 

Úterý 27.3.2018

Dnes probíhal Zaječí den. PL jsou k dispozici ve třídě. Možno vyzvednout zítra do 7.30 hod.

DÚ – pracovní list z geometrie.

Přeji vám všem krásné velikonoční svátky plné pohody a jarního sluníčka.

 

Pondělí 26.3.2018

Čj – uč. str 85, celá. 84/8 DÚ

M – str. 38 celá. Procvičování geometrie.

Prv – Hospodářská zvířata, rodiny, užitek. PS str. 60,61

Hv – Běžel tudy zajíček. Dynamika. Výška tónů.

 

Pátek 23.3.2018

Nikdo nechyběl

Informace: Dětem nejde geometrie. Chybují  v základních věcech. Opakujeme vše od tématu Bod.

                    Nemají dostatek ořezaných tužek a pravítka.

Ač nerada, musím vás informovat o rapidním zhoršení chování dětí. Jsou hlučné, nepozorné, vše musím několikrát opakovat, vyrušují při vyučování. Nerespektují pokyny. Chodí při vyučování z místa. Dokonce se hádají. Své stížnosti na chování dětí mi přednesla i paní vychovatelka ve školní družině. Prosím o pomoc a domluvu v  tomto směru. Nerada bych přistupovala ke kázeňským opatřením. Děkuji.

 

Čtvrtek 22.3.2018

Nikdo nechyběl.

Děkuji všem, kteří se byly dnes podívat v naší škole v rámci Dne otevřených dveří.

 

Středa 21.3.2018

Chybějící žákyně dostala učivo včera.

Informace: Všimněte si, prosím, akcí na duben. Zvláště pak termínů testů. Budeme je psát po

                    Velikonocích.

                   Dnes jsme vynesly Morenu a povedlo se! Odplavala, tak se snad už oteplí. J

                   Fotografování proběhlo bez problémů, jen se zpožděním.

                   Příští týden v úterý máme Zaječí den, výuka probíhá hravou formou. Děti mají hotové 

                   škrabošky, mohou  mít kostýmy zajíců.

 

Úterý 20.3.2018

Nikdo nechyběl.

Informace: Zítra je od 8.00 fotografování – objednávku dodaly 3 děti. Zítra také vynášíme Morenu 

                   v 10.00.

Přeji vám krásný první jarní den.

 

 

Pondělí 19.3.2018

Nikdo nechyběl.

 

 

Pátek 16.3.2018

Čj – sloh – Bajka

M – soutěž Matematický klokan

Pč – Velikonoční košíček

Čtení – Čítanka str.87, 94. Herníček str.84,87,94 – dokončení. Číst na úterý – str. 102 – 104.

 

Čtvrtek 15.3.2018

Tv – přihrávky míčem, práce s míčem. Dovednosti.

Čj – procvičování učiva do str. 80 v učebnici.

M – PS do str. 35 vše. Str. 34/ sebehodnocení, 1. sudoku

Aj – opakování 1. a 2. lekce – slovní zásoba, fráze, písničky.

Čtení – Dramatizace pohádky, Čtení článku Gól v Malém čtenáři.

 

Středa 14.3.218

Čj – PS str. 12, celá. Uč str. 80/4,5,6,8. Diktát vět – párové souhlásky.

Prv – opakování tématu, PS str. 56,57. DÚ – povolání – do sešitu. Děti mají v sešitech obrázky.

Vv – škraboška zajíc

Čtení – MČ str. 80,81. Dočíst doma. Písanka str. 17 – dokončit.

Informace: Připomínám dodání vyplněného formuláře na ředitelské volno a prázdniny.

 

Úterý 13.3.2018

Čj – párové souhlásky, nutno odůvodňovat, hledat příbuzná slova, zdrobněliny, množné číslo apod. Ve slově musí vzniknout otevřená slabika ( se samoholáskami a,e,i,o,u) PS str. 11 celá. DÚ.

M – str.32 celá, 33/1,2

Psaní – str. 16 dokončit, str. 17 – přepis básně.

Více jsme dnes nestihli – zdržení na Městské policii v Sokolově.

Informace: Dnes žáci dostali podrobné informace k ředitelskému volnu a družinové děti také  

                     k velikonočním prázdninám. Prosím o vyplnění a poslání obratem zpět nejpozději do  

                     pátku. Do zítřka je také nutné dát vědět, zda míte zájem o fotografování .

                     Prosím rodiče dětí, které teď nechodí do školy, aby se zastavili ve třídě pro formulář.     

                      Děkuji.

 

Pondělí 12.3.2018

Nikdo nechyběl – pouze žáci na dovolené, kteří učivo mají.

Informace: Prosím podepsat ŽK – minulý týden a str. 22. Podrobnější informace k ředitelskému volnu budou mít děti nalepené v notýsku.  K dispozici bude v tento den družina i pro děti, které jinak kdo družiny nechodí.

Připomínám objednávky fotografování. Pokud nebudete mít zájem, napište to také na objednací lístek a pošlete zpět. Děkuji.  Pokud zájem budete mít, nezapomeňte poslat i penízky.

Stále opakujte doma řady násobků. Již  se pomalu blížíme k násobilce …..  J

Hodiny – stále s nimi bojujeme. Někteří více, jiní méně.L

Zítra jdeme na služebnu Městské policie.  Budeme mít  ČJ, M, AJ

 

 

Pátek 9.3.2018

Nikdo nechyběl.

Informace: Dnes děti dostaly domů nabídku na fotografování. Objednávky s penězi posílejte, prosím, do středy.

Ještě neznám termín focení.

 

Čtvrtek 8.3.2018

Nikdo nechyběl.

 

Středa 7.3.2018

Nikdo nechyběl.

Informace: Začali jsme se učit digitální hodiny. Děti s tím mají problém. Procvičujeme ve škole při hodinách Matematiky a Prvouky.  Je nutno procvičovat i doma. Mají umět ukázat na ručičkových hodinách např. :

14:40 a říci čas: za 5 minut tři čtvrtě na tři nebo půl třetí a 10 minut. Totéž i obráceně. Řekneme čas : za pět minut čtvtrt  na 8, děti ukáží na cvičných hodinách a řeknou čas 7:10.

Pokud nemáte doma cvičné hodiny, můžou si je děti půjčit ve škole. Nebyl o ně zájem s tím, že je doma mají. Většinou se děti naučí hodiny při pravidelném procvičování rychle. Dobré je, když mají svoje náramkové hodinky a hlásí vám čas, když se zeptáte. J

Upozorňuji také na změnu v akcích na březen. Dne 28.3. bude z organizačních důvod ředitelské volno.