2.A - školní rok 2017/2018

 

 

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách naší třídy. Opět zde najdete důležité informace týkající se chodu třídy a školy. Hodně štěstí ve školním roce 2017/2018!

                                                                                        Třídní učitelka Mgr. Olga Hörlová

 

DŮLELŽITÉ INFORMACE

Důležitá tel. čísla, emaily a informace o konzultačních hodinách najdete na webových stránkách naší školy. Tel. čísla  mají žáci také v Žákovských knížkách.

 

Konzultační hodiny: úterý 13.30 – 14.00

Prosím o objednání předem. Na objednanou konzultaci Vás dovede dohledová služba, která o Vás bude  vědět. Po domluvě je možná konzultace v jiný den a hodinu.

 

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:    352 324 050

Zastupující učitel v době mé nepřítomnosti:  Bc. Kateřina Kerulová - II.B

 

Vychovatelka: p. Dagmar Lisá - třída jako loni

 

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.

 

Informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                                                             Mgr. J. Kadlec, ředitel školy

Prázdniny a volna

Podzimní prázdniny 26.- 27.10.

Vánoční prázdniny 23.12. - 2.1.

Pololetní prázdniny 2.2.

Jarní prázdniny 12.2. – 18.2

Velikonoční  29.3.

Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8.

Ředitelské volno 29.9.,25.10.

 

Třídní schůzky

23.11.2017 od 16.00 – I.stupeň

19.4.2017 od 16.00 - I.stupeň

 

Sběr

Víčka – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě. 

            Aktualizace - 14.11.  prozatím sběr víček zastaven do odvolání.

Baterie – sbíráme celoročně, vybírají se ve třídě.

 

 

Sběr žaludů a kaštanů

Akce bude zahájena v pondělí 25. září a ukončena 3. listopadu 2017. Výběr žaludů a kaštanů bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek od 7,40 do 7,55h na dvoře školy.

Nejlepší sběrači budou odměněni.

 

ROZVRH
  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  8: 00 – 8: 45 8: 55 – 9: 40 10: 00 – 10: 45 10: 55 – 11: 40 11: 50 – 12: 35
Pondělí Čj M Prv Hv  
Úterý Čj M HrAj Čj čtení Tv
Středa Čj Prv Vv Čj čtení  
Čtvrtek Tv Čj M HrAj Čj čtení
Pátek Čj M Čj čtení  

    PŘESTÁVKY  7.30 - 8.00, 8.45 - 8.55, 9.40 - 10.00,

                 10.45 - 10.55, 11.40 - 11.50, 12.35 - 12.45

 

     

Pomůcky na vyučování

ČJ – učebnice, PS, sešity – většinou zůstávají ve škole. Čítanka, Malý čtenář –       

        střídají se. Jedna vždy zůstává ve škole. Písanka. Herníček – sešit na plnění úkolů      

        z čítanky.

M – PS, číslice, folie s příklady, sešity – většinou zůstávají ve škole.

Prv – učebnice, PS, sešit – zůstává ve škole.

Hraj – učebnice, PS, slovíčka a obrázky k lekcím v obálkách nebo sáčkách, pohlednice

           s mřížkou. viz notýsek.

Tv – cvičební úbor, sportovní obuv s bílou podrážkou, molitanový míček, švihadlo.

Pč, Vv – zástěra nebo staré tričko, hadřík, vodovky, voskovky, modelína, štětce, kelímek 

            na vodu, igelit na lavici, Progresa. Tempery. Vše v kufříku. Dále dle info v notýsku.

Hv – učebnice – zůstává ve škole

Popisovací tabulka s fixy, notýsek, Žákovská knížka

PŘEZŮVKY S BÍLOU PODRÁŽKOU!

 

Užitečné rady a doporučení

Nutno denně zkontrolovat notýsek, ŽK - popřípadě podepsat informace, zkontrolovat všechny PS       a sešity. Vysvětlivky k ŽK byly dány písemně.

Denně připravovat pomůcky dle rozvrhu – časté zapomínání pomůcek na předměty, které nejsou každý den. Nenechávat doma žádné sešity.

DÚ A DDÚ jsou vždy označeny puntíkem popř. DÚ a zapsány do notýsku.

Denně číst nahlas!

Papíry, které jsou vložené do PS, nevyndávat. Potřebujeme je častěji.

Několik ořezaných tužek, pastelky a 2 pera v penále jsou nutností. Nepoužívat zmizík.

 

AKCE NA ÚNOR

2.2. pololetní prázdniny.

12. - 15. 2. jarní prázdniny

 

 UČIVO, AKTUALITY

Středa 22.2.2018 – Projekt Veverka

Nikdo nechyběl.

 

Úterý 20.2.2018 – Projekt Veverka

Čj – uč. str. 69, PS str. 4 – celé. Diktát.

M – PS str. 18/1,2,3  19/1,3,4,5

Aj – uč. str. 42,43

Čtení – Veverka Zrzečka – čítanka str. 82,83

Tv – skoky, přeskoky, doskoky.

Informace: Prosím,dopsat omluvenky, pokud nějaké chybí. Děkuji. Některé děti dostaly báseň na recitační soutěž. Báseň budou umět do pátku 23.2. i dříve. Jako kompenzaci tito žáci nemusí vypracovávat do pátku DÚ - BÁSNĚ JSOU DOST DLOUHÉ.

POKUD I TAK DÚ PŘINESOU BUDOU NAVÍC OHODNOCENI SUNÍČKY DO SOUTĚŽE. :) 

         

 

Pondělí 19.2.2018 Projekt Veverka

Čj – opakování a procvičování učiva. PS str. 3 celé. Do sešitu – oprava a pis chybného textu.

M – PS str. 17 –celé.11/5,6. Opis sloupečků z tabule do sešitu.

Prv – opakování. PS str. 48,49.

Hv – Hřej, slunéčko, hřej

Informace. Prosím, podepsat ŽK za předminulý týden.

 

Učivo do pátku 9.2.2018

Čj – uč. do str. 67 vč. PS dokončit. Byly rozdány nové pracovní sešity.

Čtení – čítanka do str. 81 + 86. Báseň zpaměti str. 85 – Zapomětlivá veverka, Písanka do str. 8 vč.

M – Ps do str. 16 vč. , 20/1-6, 11/1-4, 73,74

Prv – zdravé zuby – práce na IT.

Aj - nová lekce, nová slovní zásoba. Uč. str.40,41. PS str. 36

Přeji všem krásné jarní prázdniny a těším se na shledání. J

 

Úterý 6.2.2018

Čj - PS do str. 52 vč. uč str. 66,67.

M - PS do str. 14 vč.

Aj - dokončení lekce v PS str. 34,35

Čtení - MČ  Noví kamarádi. Číst následující článek na zítřek - o hvězdách. Psaní - 5 řádků str. 8 v písance.

Informace: PROSÍM, ABY DĚTI MĚLY 2 FUNKČNÍ PERA. KAŽDÝ DEN ŘEŠÍME PROBLÉM S PERY, KTERÉ NEPÍŠÍ.:(

Zhoršila se úroveň čtení, děti "usnuly na vavřínech". NUTNO ČÍST DENNĚ A NAHLAS. Ještě nemají čtení tolik zažité.

Marodům přeji brzičké uzdravení.

 

Čtvrtek 1.2.2018

Krásné pololetní prázdniny všem!

 

Středa 31.1.2018  

Čj – procvičování měkkých a tvrdých slabik di,ti,ni/dy,ty,ny. Uč. str.63, PS str. 49/1.

Prv – PS str. 47, Čistota a hygiena.

Vv – dokončení skupinové práce – Postava, vyšívání

Čtení – předávání vysvědčení, pochvalných listů  a diplomů.

Informace: Dnes děti dostaly vysvědčení. Prosím, nevytahovat z euroobalu. Pokud vysvědčení   budete kopírovat, dá se to i přes euroobal. Vysvědčení děti přinesou zpět nejpozději v pondělí.

Byly také rozdány přihlášky do třídy s RVJ těm, kteří projevili zájem. Prosím, vyplnit a obratem vrátit.

Pochvalné listy a diplomy si děti mohou nechat doma.

Prosím podepsat v ŽK  str. 22. Děkuji.

Zítra máme běžné vyučování, v pátek jsou pololetní prázdniny.

Milí a vážení rodiče,

děkuji vám za skvělou spolupráci v uplynulém pololetí a těším se na další. Děti ušly zase veliký kus cesty a náleží jim za něj veliká pochvala a uznání. Jen tak dál! Přeji vám krásný den. Vaše třídní učitelka

Úterý 30.1.2018

Čj – Měkké souhlásky. PS str. 48/1,2,3, vynecháváme str. 47,uč. str. 62/1,3,4. Diktát vět.

M – Sčítání a odčítání dvouciferných čísel, počítání se závorkou. Počítání po 2, 3 – naučit se řady

        čísel zpaměti.

       PS str. 9 celá

Čtení – MČ str. 62-63. Práce s textem. Psaní – dokončení str. 66-63

Aj – uč. str. 37,38 PS str. 32,33. Poslech. Nová slovní zásoba – viz učebnice a PS.

Tv – nácvik kotoulu vzad. Cvičení s dlouhým lanem.

Informace: Zítra si děti přinesou do školy na vysvědčení pevné desky. Zítra končí vyučování

                    v 11.30. Rozvrh je běžný jako každou středu vyjma poslední hodiny.

                

Pondělí 29.1.2018

Čj – Projekt Čteme společně

M – Odčítání dvouciferných čísel. PS str. 8, celé. 11/1,2,3

Prv – Zdraví – Nemoc a úraz. PS str. 46.

Hv – Nová píseň Za hory za lesy.

Informace: Prosím podepsat ŽK  na str. 22 – informace o přihláškách do RVJ, dále, prosím, podpis

                    pod příslušný týden. Děkuji.

                   Děti mohou nosit na výstavku knihy o zdraví, lidském těle.

 

Čtvrtek 25.1.2018

Tv – cvičení ve trojicích – guma Hop-Flop

Čj – procvičování tvrdých souhlásek, diktát. PS str. 46 – celé

M – PS str. 7. Celé. Pětiminutovka. U některých dětí nutné  procvičování nových typů příkladů.

Aj – uč. str. 36,  PS str. 31

Čtení : Bambulčino trápení v Čítance. Psaní  vět str. 5.

Informace: Zítra potřebujeme na PČ vyšívání.

                   V poslední době se výrazně zhoršilo chování jak při vyučování tak o přestávkách. Děti začaly být hlučné, neposedné, komentují v hodinách každou činnost. Někteří opakovaně neodevzdávají sešity, ŽK, práce, i když jsou několikrát upozorněny. Dlouho trvá, než se ztiší na začátku hodiny.                                         

Jsem tedy nucena v budoucnu přistupovat k různým  kázeňským opatřením.L

Středa 24.1.2018

Čj – rozdělení souhlásek, uč. str. 59/10. 60/11,13, PS str. 45/4,5,6

Prv – nemoc a úraz, části lidského těla. PS str. 45, Práce do sešitu.

Vv – lidská postava

Čtení – čítanka str. 109, samostatná práce na PL – porozumění textu. Psaní – str. 5, tiskací písmena.

Informace: Připomínám na pátek vyšívání, pokud si již děti nepřinesly minulý týden.

 

Úterý 23.1.2018

Čj – uč. str. 59/6, 60/12, PS str.45/1,2,3

M – PS do str. 6 vč.

Aj – opakování slovní zásoby a slovních spojení. Uč str. 35

Čtení – MČ Červená Karkulka, písanka do str. 4 vč.

Tv – školka s míčem a švihadlem

Informace: Prosím o pořízení gumy na cvičení – délka cca 3 m. ( prádlová guma, originál guma na

                   cvičení)

Pondělí 22.1.2018

Čj – psaní y/ý po tvrdých souhláskách, procvičování vyjmenování měkkých, tvrdých a obojetných 

        souhlásek a slabik.

       Uč. str. 59, PS str. 44/2. Vydané nové sešity s pomocnými linkami – ukázka a vysvětlení psaní

       do těchto sešitů.

M – nový pracovní sešit – starý zůstává ve škole, bude k dispozici na konci školního roku.

        PS str. 4, str. 5/4,5

Prv – Zdraví – části lidského těla, smysly. PS str. 44, uč. str. 36.

Hv – opakování a docvičení písní. Psaní not.

Informace: Nutné rozlišovat pojem tvrdá slabika a tvrdá souhláska, totéž u měkkých. Umět je najít                          ve slovech.

                    V pátek třetina třídy neměla pomůcky na Pč. Bylo 2x avízováno na webovkách a denně  

                     dětem  připomínáno včetně ukázek výrobků. L

                    Prosím podepsat ŽK. Děkuji.

 

Pátek 19.1.2018

Nikdo nechyběl.

Čtvrtek 18.1.2018

Nikdo nechyběl.

 

Učivo do středy 17.1.2018

Čj – uč. str.57, PS str.44

M – PS do str.74

Prv – PS do str. 43

Aj – PS do str.29 uč. do str. 34

Vv – Zvěř v zimě.

Čtení – Čítanka do str. 76. Písanka do str. 3 – tiskací písmo.

Tv – nácvik přihrávky jednoruč, práce s míčem

Informace: NA PÁTEK PŘIPOMÍNÁM POMŮCKY NA VYŠÍVÁNÍ.

 

Pondělí 15.1.2018

Nikdo nechyběl.

Pátek 12.1.2018

Čj - sloh Stavění sněhuláka.

M - test, PS str. 71.

Pč - sněhulák z vloček

Čtení - čítanka článek Kdo si s kým povídal. Dopsání písanky. 

Informace: NA PŘÍŠTÍ  PÁTEK SI DĚTI PŘINESOU VYŠÍVÁNÍ - JEHLU                

                   S VELKÝM UCHEM, BAVLNKU NEBO VLNU, POPŘ.  

                   NAVLÉKÁČEK.

 

 

Čtvrtek 11.1.2018

Tv - nácvik přehazování, proudová cvičení. Soutěže v družstvech. Vybíjená.

Čj - opakování a procvičování. uč. str 54/4,55/7,8. PS str. 41/3,42/1,2

M - písemný pololetní test

Aj - nová lekce. Nová slovní zásoba. Uč. str. 32,33. PS str. 28. 

Čtení - čítanka  str, 70 - 71. Psaní - poslední stránka - přepis říkanky. Pohádky   

            Boženy Němcové.

Informace: Zítra test z geometrie. 

          Možno přinést na výstavku knížky B. Němcové.

 

Středa 10.1.2018

Čj – pololetní písemná práce.Prv – Zvířata v zimě. PS str .41. Práce na PL – str. 21, čtyřsměrka.

Vv – zimní sporty.

Čtení – dětští ilustrátoři. Čítanka str. 62, 63, 72. Písanka str. 39/5ř.

Informace: Zítra pololetní test za matematiky.

 

Úterý 9.1.2018

Návštěva služebny Městské policie sokolov – 1. A 2. hodina.

Čj – PS str. 41/1,2. Uč. str. 52

Aj – pololetní test.

M – dokončení str. 69, str. 72. Pětiminutovka.

Informace: Tv – nebyla dnes zařazena do rozvrhu, protože dnes a zítra jsou tělocvičny mimo provoz

                            z důvodu revize nářadí.

                    Zítra test z ČJ.

 

Pondělí 8.1.2018

Čj – slabikotvorné l,r,m. Uč str. 53. PS str. 40.

M – PS str. 69,70

Prv – pololetní test.

Hv – psaní not. Píseň postavil jsem sněhuláka. Opakování písní.

Informace: Zítra jdeme na služebnu Městské policie Sokolov. S sebou malou tašku na sešit, penál                         a bačkůrky.

                   Zítra budeme psát pololetní test z AJ.

                   Rozvrh je stejný jako obvykle. 

                   Děti dostaly dnes nabídku z nakladatelství Albatros – objednávky do 11.1.

 

Pátek 5.1.2018

ČJ – Sloh  - uč str. 50.

M – geometrie – úsečka – PS str. 86,87

Pč – práce s papírem – Tučňák

Čtení – str. 66-68. Práce na PL. Herníček str. 68. Písanka str. 38.

V podnělí test z prvouky.

 

Čtvrtek 4. 1. 2018

Čj – Souhlásky – rozdělení. Opakování abecedy. Uč. str. 52 - celá. Diktát vět.

M – PS str. 68 – celé. Geometrie – úsečka – PS str. 86/1-5.

Čtení – čítanka str. 66-68. Písanka str.34 – celé.

Aj – opakování lekce, PS str. 26,27.

Tv – šplh, přeskok přes švihadlo, skok do dálky, kotoul vpřed, kotoul vzad – nácvik.

Informace: Nutno se naučit rozdělení hlásek.

                    Příští týden píšeme pololetní testy  - Prv, Aj, Čj , M, geometrie.

                   V úterý 9.1. jdeme 1. A 2. Hodinu do služebny Městské policie Sokolov.

                    Prosím podepsat ŽK.

                    Prosím rodiče, kteří ještě nezaplatili příspěvek SRPŠ 200,- Kč, aby tak učinili do    

                    konce ledna. Děkuji.

 

Středa 3.1.2018

Čj – opakování u,ú,ů, dvojhlásky, protiklady, druhy vět. PS str. 39 celá, uč. str. 51 – celá.

Prv – Zima,  PS str. 38. PL – křížovka.

Čtení  - Čítanka str. 64. Číst str. 66.

Vv – Strom v zimě – kombinovaná technika