1.C - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milé děti,

vítám vás na stránkách třídy I. C, na kterých Vás budu informovat o kulturních a jiných akcích. Budete zde mít informace týkající se chodu třídy. V případě nemoci tu také najdete přehled učiva pro jednotlivé dny a zadání domácích úkolů.

Těším se na vzájemnou spolupráci a všem přeji úspěšný a klidný školní rok.

G. Petrová

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou službu.

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          

Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

Rozvrh hodin

  1. 8,00-8,45

2. 8,55-9,40

3. 10,00-10,45 4.  10,55-11,40 5. 11,50-12,35
Po ČJ M TV ČJ
Út ČJ M PRV
St ČJ M VV ČJ   HV
Čt ČJ HSA PRV ČJ
TV ČJ M ČJ

 

Akce školy 

Dne 31. 5. divadelní představení. Vstupné je hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

Dne 7. 6. 2018 v 8,15 půjdeme do knihovny na akci Pasování na čtenáře a knihomoly (cca 1 vyučovací hodina).

Doporučuji

  • denně procvičovat pamětné počítání v číselném oboru do 20 (zatím bez přechodu desítky)
  • denně číst (ve Slabikáři, v Mojí první čítance, v pracovním sešitě, dětské knížky

 

 

Přehled učiva 21. 5. 2018

Čj -  písanka str. 8; S str. 98;

DÚ číst MPČ str. 25, 26; písanka str. 8 dopsat

- uč. str.  69

 

Přehled učiva 24. 5. 2018

Čj písanka str. 10; PS str. 54, MPČ str. 32-35;

DÚ číst MPČ str. 33-35; 

HsA - uč. str.  PS str. 42, 43; slovní zásoba - a duck - kačenka, a hairbrush - kartáč na vlasy, a shampoo - šampon, a soap - mýdlo, a toothbrush - kartáček na zuby, a towel - ručník

Prv - uč. str. 69

 

Přehled učiva 25. 5. 2018

Čj - S str. 100, 101; písanka str. 11 - 4 řádky

DÚ - číst S str. 100, 101; písanka str. 11 - dokončit

M - uč. str. 70/ cv. 4, str. 71/ cv. 1, 2, 3, 4