1.B - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách naší třídy a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků.

Naleznete zde důležité informace pro tento školní rok a také učivo pro "marody". 

                                                  Vaše třídní učitelka Iva Brachtlová

 

ROZVRH HODIN 1.B
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ
Úterý Čj Prv Čj Tv
Středa Čj M Vv Čj
Čtvrtek Čj M Prv HrAj Tv
Pátek Čj M Čj Hv

 

 

Podzimní prázdniny:            26.10.-27.10.2017

Vánoční prázdniny:              23.12.-2.1.2018

Pololetní prázdniny:              2.2.2017

Jarní prázdniny:                  12.2. – 18.2.2018

Velikonoční prázdniny:         29.3.2018

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018

 

 

Třídní schůzky:                    23.11.2017 od 16.00

                                          19.4. 2018 od 16.00

 

Výběrové řízení do tříd s RVJ:   9.5.2018

Ředitelské volno:                    29.9.2017

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

 Leden

31.1. vysvědčení. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, poslední hodinu budeme rozdávat pololetní vysvědčení. Prosím, aby děti měly pevné desky!!! Vysvědčení pošlete zpět druhý den 1.2. Vyučování končí tento den v 11:30.

 

Únor

2.2. Pololetní prázdniny

12. - 16. 2. Jarní prázdniny

 

 

 

 

ČTEME SPOLEČNĚff

V pondělí 23.10. jsme se setkali se žáky 8.B při naší první hodině projektu "Čteme společně". Vyrazili jsme na podzimní procházku do parku. Po rozdělení do dvojic (prvňáček + osmák) začali žáci plnit úkoly z listu. Společně přečetli zadání (pro prvňáčky bylo připravené "obrázkové" čtení) a vyplnili. Úkolem bylo např. zaposlouchat se se zavřenýma očima, dotknout se vysokého stromu, vytvořit kytici z listů atd. Po překonání počáteční nervozity a studu se atmosféra uvolnila :) a myslím, že jsme si všichni první setkání užili. Jen škoda, že vyučovací hodina je tak krátká...

 

Čteme společná 1

 

Čteme říjen 3Čteme říjen 2

Čteme říjen 1

 31.10.

 Halloween 2017 malá

Informace o učivu gn

Matematika

- čtení řad číslic, pořadí (hned před, hned za, před, za, první, poslední, předposlední atd.)

- větší, menší, rovná se, o jednu menší, o jednu větší

- sčítání v oboru 0-5

- procvičujte slovní úlohy (ať vymýšlí děti samy)

Český jazyk

- sluchové rozlišování (slova po jednotlivých hláskách), poznávání počáteční hlásky ve slově, vytleskávání slabik

- dbejte na správné držení tužky a na správné sezení

- čtěte každý den, důsledně procvičujte čtení slabik!

Prvouka

- znát svou adresu, datum narození, povolání rodičů

- poznávat listnaté a jehličnaté stromy a ovoce a zeleninu - viz pracovní sešit.

Anglický jazyk

- Děti budou na každou hodinu nosit: pracovní sešit (zatím nemáme - dokud nebude k vyzvednutí, budu materiály kopírovat), 5 plastových uzavíratelných sáčků na slovní zásobu, pohlednice.

- učebnice bude zůstávat ve třídě

Tělesná výchova

- obuv se světlou podrážkou, molitanový míček, švihadlo, cvičební úbor do tělocvičny (ven budeme chodit až na jaře příští rok)

- všechny věci prosím podepište (hlavně míček a švihadlo!)

- vzhledem k tomu, že máme tělocvik v úterý a ve čtvrtek vždy poslední hodinu, budeme odcházet do tělocvičny už s aktovkami a po hodině si děti dají sáčky s tělocvikem do skříňky

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

- pomůcky budou včas zapsané v notýsku nebo na stránkách třídy

 

 

 

Úkoly pro marody hf

 

 

 26.1.

ČJ - Slabikář str. 36, PS ke slabikáři str. 16, písanka str. 33 - 4 řádky

M - uč. 8 - celá stránka

      uč. 7 - psaní číslice 9 - 4-5 řádek

 

29.1.

ČJ - Slabikář str. 37 - celá stránka, PS ke slabikáři str. 17, Písaka str. 33 - dopsat.

M - uč. 9