9.C - školní rok 2019/2020

Počet žáků: 23

Třídní učitel: Mgr. Petr Mentlík (352 324 057)

                     konzultační hodiny - út 13:50 - 14:30 

Zastupující třídní učitel: Mgr. Jana Krejzová (352 324 057)  

 

Třídní schůzky:

10. 9. (úterý) třídní schůzky od 15:30

21. 11. (čtvrtek)

23. 4. (čtvrtek) 

 

Sešity 

M - 460, 540, 520

Z - 444

ČJ - 3 x 524, portfolio

VOZ - 544

AJ - 544

NJ - 464, slovníček

D - 444

F - 445

VV - 520

PŘ - 460

SP - portfolio

CH - libovolný + periodická tabulka prvků

 

 ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  AJ M D CH ČJ HV 
Út ČJ F M Z NJ  SP
St  AJ D M ČJ NJ  TV
Čt NJ ČJ M CH INF VV VOZ
AJ F LSV CMV TV