Matematika

Výsledky k přijímacím testům matematika - zde 

Výsledky k přijímacím testům český jazyk - zde

 

Zkušební test z matematiky (9. ročník) - zde

SBÍRKA ÚLOH - cihak.webz.cz 

  

MATEMATIKA PRO 7. ročník

- Zlomky

Krácení a rozšiřování zlomků, smíšená čísla + výsledky - zde

Početní operace se zlomky + výsledky - zde

Zlomky- slovní úlohy + výsledky - zde

Vyzkoušej si  krátit a porovnávat zlomky v tomto jednoduchém programu - zde

Vyzkoušej si  porovnávat zlomky a procenta v tomto jednoduchém programu - zde

- Celá čísla

Početní operace s celými čísly + výsledky - zde

Početní operace s celými čísly + výsledky - zde

- Racionální čísla

Početní operace s racionálními čísly - bez výsledků  - zde

Početní operace s racionálními čísly - bez výsledků  - zde

- Poměr, trojčlenka

Trojčlenka - příklady k procvičení - zde

- Procenta

Procenta - příklady k procvičení - zde

 

 

 

MATEMATIKA PRO 8. ročník

 

- Mocniny a domocniny

Určování druhé , třetí mocniny a odmocniny pomocí tabulek  - zde

poznámka : Kontrolu výpočtů prováděj pomocí kalkulačky

- Početní operace s mocninami

Příklady k procvičení a řešené příklady k procvičení  - zde

Příklady (trochu obtížnější) s výsledky  k procvičení  - zde

Příklady k procvičení a řešené příklady k procvičení  - zde

poznámka : Opiš si zadání příkladů bez výsledků , prováděj kontrolu výpočtů

- Pythagorova věta

Příklady a slovní úlohy s výsledky k procvičení  - zde ( doporučuji !)

Slovní úlohy na Pythagorovu větu (bez výsledků) - zde

Slovní úlohy na Pythagorovu větu (s ukázkou řešení) - zde

Slovní úlohy na Pythagorovu větu (zadání s obrázky) - zde

- Kružnice, kruh, válec

Kružnice a kruh - příklady k procvičení  - zde

Kružnice, kruh , válec - příklady k procvičení  - zde

- Lineární rovnice

Rovnice  - zde

- Slovní úlohy řešené rovnicemi

Slovní úlohy řešené rovnicemi  - zde

 

 

FYZIKA - Domácí práce

9. roč - Elektrické spotřebiče - zde

9. roč - Výrobek (strašidlo) - zde

9. roč - Vlákno, které hřeje a svítí - zde 

8 roč. - Práce, výkon - zde odevzdat do 5.11.

8 roč. - Vedení tepla - zde odevzdat do 5.12.

8 roč. - Teplomer - zde odevzdat do 5.1.

8 roč. - První pomoc při úrazu el. proudem - zde odevzdat do 30.4.

8 roč. - Elektrické spotřebiče - zde  odevzdat do 30.4.

8 roč. - Výrobek (strasidlo) - zde odevzdat do 7.5.

8 roč. - Vlákno, které hřeje a svítí - zde odevzdat do 7.5.

 

6.roč - Výrobky (elektrostatika) - zde (pouze pokus : Elektrostatický vysavač, Elektrostatický kolotoč, Další pokusy z elektrostatiky)

6. roč - Elektroskop - zde

6. roč - Rovnoramenné váhy - zde 

6. roč - Přesýpací hodiny - zde a  zde a zde (náročnější výrobek)

6. roč. - Vodní hodiny - zde a zde

 

 

 

 

OBRÁZEK NA PLOCHU VAŠEHO POČÍTAČE

Obrázek na plochu (1920*1200) - zde + náhled

 

 

 

 

SOUTĚŽE 

Matematická olympiáda 2014/15 - zde 

Matematická olympiáda 2013/14 - zde

Matematická olympiáda 2012/13 - zde

Matematická olympiáda 2010/11 - zde

Matematická olympiáda 2009/10 - zde

Fyzikální olympiáda 2009/10 - zde

postupně bude doplňováno