Český jazyk

 Podmínky úspěšného zvládnutí českého jazyka:

 

1.Aktivní spolupráce v hodinách

2.Dodržování termínů odevzdání čtenářských deníků (podle doporučené četby a osnovy), mluvních cvičení a referátů, svědomité plnění domácích úkolů s podpisem rodičů

3.Vzorné vedení sešitů: český jazyk - školní sešit (ŠS), český jazyk – domácí sešit (DS), sloh, literární výchova (LV), portfólio (zakládám PL), čtenářský deník

 

Je dobré pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a Slovníkem cizích slov (najdeš už i v elektronické podobě http://www.pravidla.cz/)

 

Doporučené webové stránky na procvičování ČJ s okamžitou kontrolou:

 

www.mojecestina.cz – testy

 

www.pravopisne.cz

 

www.ocestine.cz

 

http://www.ewa.cz/

http://vyuka.zsjarose.cz/ - odkazy na český jazyk

 

Na literaturu:

 

www.ctenipomaha.cz

 

 

Práce žáků  - zde

 

Výsledky k přijímacím testům matematika - zde 

Výsledky k přijímacím testům český jazyk - zde