Výchovné poradenství

 

Jednotná přijímací zkouška 2017 - informace zde

 

Novela školského zákona - výklady a informace - zde

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu prácezde

 

Základní informace – přijímací řízení 2018/2019

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se můžete podívat na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete na
www.cermat.cz v záložceTestová zadání k procvičení.


• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
      o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
      o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín            12. dubna 2018
  2.  termín           16. dubna 2018

 

Náhradní termín: 10. května 2018, 11. května 2018

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018. Přihlášky uchazečům vyhotoví naše škola.

Po přijetí uchazeče na SŠ – povinnost odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek obdrží proti podpisu ZZ na schůzce se zástupci středních škol dne 14. 12. 2018 od 16.30 ve velkém sále MDK Sokolov.