Zařazení žáka do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků

TERMÍNY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2018/19:


Přihlášky je nutné podat v kanceláři školy do 30. 4. 2019

Řádný termín výběrového řízení: 15. 5. 2019 od 8:00 (náhradní termín 22.5.2019)KONTAKT NA NAŠI ŠKOLU:

 

Telefon: 352 324 050


e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ


Cizí jazyk – anglický jazyk je podle ŠVP vyučován od prvního ročníku základní školy. Rozšířená výuka cizích jazyků začíná od třetího ročníku. Žáci se učí anglický jazyk s vyšší hodinovou dotací, vyučující jsou kvalifikovaní učitelé anglického jazyka. Ve vyšších ročních vyučují anglický jazyk i zahraniční lektoři – rodilí mluvčí.

Druhý cizí jazyk – německý jazyk je vyučován od šestého ročníku a tříhodinovou týdenní dotací. Vyučován je vedeno kvalifikovanými učiteli německého jazyka nebo rodilými mluvčími.

 

ZAŘAZOVÁNÍ DO TŔÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ

 

Postup pro zařazení do 3. ročníků s rozšířenou výukou cizích jazyků:  

Žáci školy

Zákonný zástupce si podá řediteli školy žádost o zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků v termínu do 30. 4. příslušného školního roku. Žádost si můžete stáhnout zde.
Ředitel školy na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v prvním pololetí druhého ročníku a na základě výsledků výběrového řízení rozhodne do 31. 5. o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Žáci z jiných škol

Zákonný zástupce si podá řediteli školy žádost o přestup na Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a žádost o zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků v termínu do 30. 4. příslušného školního roku. Žádosti si můžete stáhnout zde.
Ředitel školy rozhodne o přestupu žáka do Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 a na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v prvním pololetí druhého ročníku a na základě výsledků výběrového řízení rozhodne do 31. 5. o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Výběrové řízení do tříd s RVJ

Při přijetí žádosti pro výběrové řízení do tříd s RVJ bude každému žákovi přiděleno registrační číslo. 
Výběrové řízení se koná v první polovině měsíce května. Na výběrové řízení budou účastníci písemně pozváni minimálně týden před konáním výběrového řízení.
Při výběrovém řízení ředitel školy posuzuje prospěch a chování v prvním pololetí druhého ročníku, výsledky písemného a ústního testu, doporučení školy.
Po ukončení výběrového řízení budou v budově školy zveřejněny výsledky pod registračními čísly. Výsledky budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách školy. O přijetí budou rodiče písemně informování.


Postup pro zařazení do vyšších ročníků s rozšířenou výukou cizích jazyků:

Zákonný zástupce podá řediteli školy příslušné žádosti (jiné jsou pro žáky školy a pro žáky z jiných škol, ke stažení jsou výše). Ředitel školy neprodleně určí termín rozdílové zkoušky z cizího jazyka a předá zákonnému zástupci okruhy látky k rozdílové zkoušce (ke stažení zde). Ředitel školy na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v aktuálním pololetí školního roku a na základě výsledků rozdílové zkoušky rozhodne do 5 dnů od termínu konání rozdílové zkoušky o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Rozdílové zkoušky

Rozdílové zkoušky se konají v termínu, který určí podle možností školy ředitel školy. 
Při rozdílové zkoušce z cizího jazyka ředitel školy posuzuje prospěch a chování v aktuálním období školního roku na základě předložení posledního školního vysvědčení nebo jeho opisu, hodnocení v cizím jazyce, výsledků ústního a písemného testu a poslechu.
O zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků rozhodne ředitel školy do 5 dnů od termínu konání rozdílové zkoušky.