Školní družina

Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace i články z aktuálního dění v naší družině.               

 

Doporučujeme Vám, abyste Vaší vychovatelce ŠD předali náhradní klíč od šatní skříňky Vašeho dítěte (řádně označený číslem skříňky). Pokud klíč nebude do ŠD dodán, nejsme schopni při odchodu dítěte zajistit otevření skříňky a vyzvednutí zamknutých věcí v případě ztráty či zapomenutí klíče v jiné učebně.

 

Připomínáme, že poplatek za školní družinu na období únor – červen 2018 je splatný nejpozdějí do 28.2.2018.

Platbu ve výši 750,- Kč zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600. Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu). 

                ________________________________________________________________________                   

Školní družina nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na žáky v době únavy z vyučování, kdy se na dětech projevuje zvýšená potřeba pohybu a komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány pohybové a relaxační aktivity, skupinové činnosti a hry s možností si popovídat.

Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme i tělocvičnu a dvůr školy, při pobytu venku okolní dětská hřiště a parky. Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a prohlubují zručnost.

Provoz se řídí řádem školní družiny (je přístupný na nástěnce v chodbě ŠD), který je závazný pro rodiče, děti i vychovatelky.

Naše ŠD má 6 odd. s kapacitou max. 180 dětí, které jsou přijímány na základě písemné přihlášky (zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a po schválení přijetí vedením školy. Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny na našich webových stránkách.

                                                                                                          Barbora Malá

                                                                                                          vedoucí vychovatelka ŠD

Kontakt ŠD

telefon             352 324 056

Rozdělení tříd ve šk. roce 2017/18

1. A, 2. A                    Dagmar Lisá              učebna č. 18 v přízemí školy

1. B, část 4. C            Jarmila Šrámková      učebna č. 15 v přízemí školy

1. C, 2. B                    Barbora Malá             učebna č. 17 v přízemí školy

2. C                            Inka Piskáčková        učebna č. 16 v přízemí školy

3. A, 3. B                    Hana Stinglová          učebna č. 103 v 1. patře školy

4. A, 4. B,

   část 4.C a 5. B        Jana Křenková           učebna č. 105 v 1. patře školy

 

Provozní doba

- ranní  ŠD -               5.30 – 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

- v rámci ranní ŠD se děti mohou dle vlastního uvážení   

zúčastnit sportovních her v tělocvičně (po–pá od 6.30 hod.) 

                                                               a každý pátek cvičení jógy (pá od 6.30 hod.).

- odpolední ŠD -         navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny). Pouze pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání vchod z Gorkého ulice (kde vpouští do budovy dohledová služba, prosíme nezvonit na kancelář školy) a to pouze v době po obědě. Po 15.00 hod. se všechny děti přemisťují do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 12.30 - 13.00 (13.30 ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin) a poté nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Žák opouští ŠD v čase stanoveném na zápisním lístku. Veškeré změny údajů v zápisním lístku, nepřítomnost žáka apod. je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud žák odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení s podpisem zákonného zástupce. Není možné uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

 

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách

září - leden …..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ………. splatnost do 28.2.

 

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu).

V případě, že zák. zástupce dítě ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

  

Roční plán školní družiny pro šk. rok 2017/18

Jednotlivá oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Činnost ŠD ve šk. roce 2017/18 je motivována celoroční hrou „Bublinky – pastelkové svátky“. Společně oslavíme deset originálních pastelkových svátku, kterými si chceme připomenout „obyčejné“ věci, které dělají náš život veselejší.

září – Bublinka her – svátek 21.9.

Nezlobí ten, kdo hraje si

                                   doma, v parku, na návsi.

                                    Svátek her my oslavíme                                              náramně se pobavíme.

            1                       

listopad –Bublinka pohlednice a známky-svátek 30.11.

                                   Piš, piš, piš nebo

                                   tě kousne do prstu myš.3

leden – Bublinka tance  - svátek 25.1.

                                   Tančíme si pro radost,

                                   tance není nikdy dost.

                                   Hudba s námi divy dělá,

                                   vždy rozhýbe naše těla.

 5

březen – Bublinka hudby - svátek 29.3.

                                   Co to slyší ouško mé?

                                   Jsou to tóny lahodné.

                                   Klavír, buben, kytara

                                   parádně nám vyhrává.7

květen – Bublinka stromů – svátek 31.5.

                                   Včelky bzučí kolem stromů,

                                   nechce se jim vůbec domů.

                                   Prohlížejí každý květ,

                                   radost na to pohledět.9

říjen – Bublinka barev – svátek 19.10.                                                            Rozlily se barvy v kraji,

                       vzduch má vůni podzimu.

                                   Babí léto už to balí.                                                     Mráz trénuje nás na zimu.

            2                     

prosinec – Bublinka Po/čteníčko

                               - svátek knihy a předčítání 14.12.

                             Knížku otevřu si vždycky rád,                                      dobrý je to kamarád.

                             Najdu prince, vílu, obludu

                             a nudit už se nebudu.

4 

únor – Bublinka řeči – hezký jazyk česky

                                              aneb svátek řeči 22.2.

                                Chceme dobře a hezky,

                                mluvit všichni česky.

          6

                                  

duben – Bublinka rukou - svátek „zlaté“ ručičky 26.4.

                                   Pravá s levou pracují,

                                   společně si notují.8

                                  

  

červen – Bublinka míčků – kulatý svátek 21.6.

                                   Já se nudit nebudu,

                                   ochočím si mičudu.

                                   Bude hopsat bez přestání,

                                  „lítat“ podle mého přání.9

                                   

Společné akce ŠD

listopad           Dračí nota – 6. ročník pěvecké soutěže dětí

prosinec          Pekelné odpoledne

únor                Maškarní karneval    

květen             Vybíjená – 5. ročník turnaje ve vybíjené tříd ŠD

červen             Den dětí

 ________________________________________________________________________________________________

Pekelné odpoledne

Dne 1.12.2017 proběhlo ve školní družině pekelné odpoledne, při kterém děti vyzkoušely své dovednosti v ďábělských soutěžích a mohly prokázat svou odvahu a vydat se přímo do pekla. Každý soutěžící si odnesl zaslouženou čertovskou odměnu.

  IMG 20171202 WA0013 IMG 20171202 WA0019 IMG 20171202 WA0008 

IMG 20171202 WA0007  IMG 20171202 WA0002 IMG 20171202 WA0020

                                   IMG 20171202 WA0003

Dračí nota

Školní družina pořádala dne 16.11.2017 již sedmý ročník pěvecké soutěže dětí. Všichni soutěžící se na své vystoupení připravily znamenitě. Bylo co poslouchat i na co se dívat. Všichni vystupující si zaslouží pochvalu.

Porota neměla lehký úkol, ale i přesto rozhodla…

Na 1.místě se umístily: Terezka Pomahačová s písní - Den je slunečný a duo Lenka Izakovičová, Sofinka Picková s písní – Trpasličí svatba.

Na dalších místech: 2. Emma Brachtlová a Ráchel Hýblová

          3. duo Nella Martincová, Terezka Veletová a Terezka Rotová, Lucka Špilerová.

Cenu diváků letos získala Terezka Pomahačová s hudebním doprovodem p.učitelky Mokré.

Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na osmý ročník. 

                                                                                                                        vychovatelky ŠD

IMG 20171116 WA0003     IMG 20171116 WA0004  IMG 20171116 WA0001  IMG 20171116 WA0002        IMG 20171116 WA0016   IMG 20171116 WA0006   IMG 20171116 WA0010   IMG 20171116 WA0007  IMG 20171116 WA0019     IMG 20171116 WA0023    IMG 20171116 WA0014     IMG 20171121 WA0007

                                               IMG 20171121 WA0010

                Z MINULÝCH LET ...

Výlet do Techmanie v Plzni   

V sobotu  10.10.2015 se děti ze školní družiny vydali na výlet do Techmanie v Plzni.                       V prostorách Science centra jsme nahlédli do zákulisí výroby filmových triků, objevili co vše dokáže vodní živel, zkusili jaký stisk má čelist aligátora, lezli po skalách, zahráli si na netradičních hudebních nástrojích.Obdivovali dvoumetrový globus, který se vznášel v prostoru a ovládal dotykem, na kterém se promítalikrátké filmy o Zemi.  Čas nám v prostorách centra utekl jako voda. Z výletu jsme si přivezli plno nových poznatků a  zážitků.  

techmaniadruzina                          

  Dračí nota ve školní družině 28.11.2013

 alt alt

        /

Opékání buřtů 12.10.2012

opkn 3 

opkn 4

opkn 5

Opkni 2

Strašidelná Halloweenská noc

 

Bramboriáda

 

Návštěva u hasičů

 

 Mikulášská besídka