Školička pro budoucí prvňáčky

na Základní škole v Sokolově, Rokycanova 258 – „Centrálce“


Významným přechodem v životě dětí je zahájení povinné školní docházky. Škola dětem přináší do života nový řád a náročné zaměstnání. Naše škola by chtěla opět budoucím prvňáčkům vstup do školy usnadnit, proto jim nabízí Školičku.
Snahou našich učitelů je vytvořit dětem příznivé mikroklima, seznámit je s prostředím naší školy a připravit je pro život ve škole.
Od měsíce dubna, v níže uvedených termínech, budou probíhat výukové programy, které budou vedeny kvalifikovanými pedagogy. Děti se seznámí s efektivními metodami učení, přivyknou školnímu prostředí, budou si pěstovat odpovědnost a vytrvalost.
Naším cílem je dát našim budoucím prvňáčkům při těchto schůzkách mnoho kladných citových zážitků a přispět tak do budoucna k tomu, že v celkovém charakteru cítění dětí nabude převahu tendence tvůrčí – optimismus, radost a jistota.
Ve školním roce 2017/2018 se učí žáci cizímu jazyku již od prvních ročníků.
V 1. a 2. třídě je našim hlavním cílem vzbudit zájem dětí o cizí jazyk a vytvořit si k němu pozitivní vztah. Proto našim nejmenším nabízíme formou zájmového kroužku výuku anglického a německého jazyka.
Vzhledem k tomu, že naše škola je zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, mohou se pak žáci druhých ročníků na základě přihlášek a výběrového řízení ucházet o místa v jazykových třídách.Školička pro budoucí prvňáčky – 2019/2020 se koná :

7. 4. 2020
21. 4. 2020
5. 5. 2020

 

 


Školička začíná v 15. 30 h, končí v 16. 30 h. Vchod do školy bude z Rokycanovy ulice.

Přezůvky a nůžky s sebou.

 

Galerie školičky z roku 2007/2008

Školička ve školním roce 2012

Školička ve školním roce 2010

Školička ve školním roce 2008