Poskytování poradenských služeb základní školou

 

Poradenské služby školy poskytuje žákům a rodičům bezplatně:

 

1. výchovný poradce

1. stupeň – Mgr. Hana Flenerová – tel. 352 324 054 
2. stupeň – Mgr. Petra Šišková – tel. 352 324 053

 

2.speciální pedagog

- Mgr. Lenka Riplová – tel. 352 324 061

 

3.školní metodik prevence sociálně patologických jevů
 - Mgr. Michaela Zímová – tel. 352 324 058

 

4.třídní učitelé – tel. 352 324 050

 

5.učitelkoordinátor ŠVP
1. stupeň - Mgr. Lenka Riplová – tel. 352 324 061
2. stupeň - Mgr. Lenka Žáková – tel. 352 324 057

 

6.školní psycholog 

Mgr. Alica Hukelová – středa a čtvrtek od 8:00 do 15:00 kabinet matematiky

 

 

7.Logoped 

Mgr. Jana Žídková – středa 7:00 – 7:30 třída V.C

 

8.Spec. Pedagog

Mgr. Lenka Riplová – středa 13:00 – 14:00

 

 

Odkazy na externí poradenské služby:

 

MUDr. Blanka Stefanovičová – Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance Sokolov, Sokolovská 1622

Tel: 352 600 347

PhDr. Jiří Bauer, Ph. D. – Klinický psycholog – Hornická 1613, Sokolov

Tel: 352 603 603, Mobil: 728 229 356

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zuzana Pastieriková – Neveďalová – Klinická psycholožka – Jednoty 1631, Sokolov

Tel: 602 843 927

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marcela Kelucová – Klinická psycholožka a psychoterapeutka – Sokolov

Tel: 352 603 603

PhDr. Elena Šimůnková – Klinická logopedka – Jednoty 1628, Sokolov

Tel.: 352 466 038 

 

Poradenské služby žákům a rodičům se poskytují dle rozpisu hodin v kabinetech jednotlivých poradců nebo na základě telefonické domluvy.

 

Jaké informace a pomoc poskytují?

1. Výchovný – kariérový poradce
- jeho činnost spočívá v činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské
- poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
- vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
- připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům – školou a školskými poradenskými zařízeními


2. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů
- jeho činnost spočívá v činnosti preventivní, metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti sociálně patologických jevů
- poskytuje poradenské služby žákům a zákonným zástupcům v souvislosti s projevy sociálně nežádoucího chování žáků
- zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů
- kontaktuje odborná pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 

3. Speciální pedagog
- zajišťuje kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji
- provádí speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami žáků
- poskytuje speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji

 

4. Třídní učitel
- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
- vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a podle pokynů ředitelky i v dalších oblastech vzdělávání a poradenské práce s žáky třídy

 

5. Učitel – metodik pro přípravu ŠVP
- jeho práce spočívá v činnosti koordinační, metodické, poradenské a informační v souvislosti se školním vzdělávacím programem

 

V Sokolově dne 13. 9. 2012