Nenuda - zájmové kroužky

Vedoucí: Mgr. Michaela Frýdlová, tel: 606 572 576,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
1. pololetí šk. roku 2017/2018


PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO KROUŽKU - zde

 

Aktuálně:

 

ZK Posilování - od 20.4. bude opět fungovat tento kroužek, zájemci se mohou přihlásit u pana učitele Chocholy.

 

PRO 1. STUPEŇ (1. - 5. ročníky)

 

Anglický jazyk pro 1. ročník, vedoucí: Iveta Williams, kdy: út 13.00 - 13.45 h, cena: max. 200Kč 

Anglický jazyk pro 2. ročník, vedoucí: Ing. L. Šafářová, kdy: pá 13.15 - 14.00 h, cena:  max. 200 Kč

Německý jazyk 2. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. E. Honalová, kdy: st 13.15 - 14.00 h, cena: max. 200 Kč 

Hrátky s počítačem  3. - 5. ročníky, vedoucí: A. Pšenička, kdy: čt 14.00 - 15.00 h, cena: max. 200 Kč

Hrátky s počítačem  3. - 5. ročníky, vedoucí: A. Pšenička, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: max. 200 Kč

Divadelní kroužek 2. - 4. ročníky, vedoucí: Ing. M. Volný, kdy: út 14.30 - 16.00 h, cena: max. 350 Kč 

Hodina pohybu navíc 1. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Martincová, kdy: čt 13.30 - 14.30 h, cena: 0 Kč

Hodina pohybu navíc 2. - 3.. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Žáková, kdy: po 13.45 - 14.45 h, cena: 0 Kč

Hodina pohybu navíc 2. - 3.. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Žáková, kdy: st 13.45 - 14.45 h, cena: 0 Kč

Jóga 1. - 4. ročíky, vedoucí: J. Malušková, kdy: po 13.30 - 14.30 h, cena: max. 250 Kč 

Jóga 1. - 4. ročíky, vedoucí: J. Malušková, kdy: út 13.30 - 14.30 h, cena: max. 250 Kč 

Keramika 1. - 5. ročníky, vedoucí:  Mgr. I. Brachtlová, kdy: po 13.30 - 15.00 h, cena: 350 kč  

Keramika 1. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. G. Petrová, kdy: út 13.30 - 15.00 h, cena: max. 350 Kč

Veselá věda 1. - 5. ročníky, kdy: st 13.30 - 14.30 h, veškeré informace a přihlášky na www.veselaveda.cz

PRO 1. i 2. STUPEŇ (1. - 9. ročníky)

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: st 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 350 Kč 

Vyrábíme šperky  1. - 9. ročníky, vedoucí: M. Holubová, kdy: st 14.00 - 15.00 h, cena: max. 300 Kč 

Divadelní kroužek 4. - 6. ročníky, vedoucí: Ing. M. Volný, kdy: út 16.00 - 17.30 h, cena: max. 350 Kč

Hudební kroužek 1. - 6. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. E. Mokrá, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena:  max. 200 Kč

 

PRO 2. STUPEŇ (6. - 9. ročníky)

Konverzace AJ 6. - 9. ročníky, vedoucí: M. Cooper - lektor, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 200 Kč 

Posilování chlapci 6. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Chochola, kdy: pá 14.00 - 15.30 h, cena: max. 250 Kč

Ruský jazyk 9. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Měřínská, kdy: st 7.00 - 7.45 h, cena: max. 200 Kč 

Matematika 5. a´ž 7. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: st 13.50 - 14.35 h, cena: max. 200 Kč 

3D tisk 6. a 7. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: út 14.00 - 15.00 h, cena: max. 420 Kč

3D tisk 6. a 7. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: pá 14.00 - 15.00 h, cena: max. 420 Kč

3D tisk 8. a 9. ročníky, vedoucí: Mgr. D. Remta, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: max. 420 Kč

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

♣ Činnost zájmových kroužků bude zahájena 2. října 2017.

Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, kterému ji také odevzdá zpět. S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

Přihlásit nebo odhlásit žáka do nebo ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí písemnou formou zákonným zástupcem.

První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek je třeba uhradit hotově dle pokynu vedoucího kroužku ve stanovený den. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen (zajistěte si tedy úhradu i v případě absence žáka ve škole). Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku, cena může být snížena podle počtu žáků v kroužku.

Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit a doložit písemnou omluvenku.

Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozví od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informování písemně nebo rozhlasem školy, případně rodiče formou sms.

Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času – Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

Anglický jazyk pro 1. ročníky

 

Zájmový kroužek navštěvují žáci prvních a druhých tříd. Výuka je organizována tak, aby došlo k aktivnímu zapojení žáků, střídání aktivit po 10 minutách. Audio-orální aktivity - poslech, skupinové a individuální opakování slovíček, učení slovíček podle obrázků, sledování videa, učení formou hry - střídání pohybových aktivit (hledání správného obrázku po třídě, práce v kruhu) a aktivit, kdy žáci sedí na místě. Dále se děti učí krátkým rozhovorům - práce ve dvojicích, jednoduchým písničkám s patřičnou slovní zásobou.

 

 aj1zk

 

Vyrábíme šperky

 

Kroužek je zaměřen na výrobu drobných šperků a doplňků z korálků, kovu a jiných materiálů.
V ceně je zahrnutý materiál. Po domluvě s vedoucí kroužku si žáci obstarají drobné nářadí - kleštičky apod.

 

 

Jóga pro děti

 

Kroužek je určen pro děti 1. - 4. tříd.
Dětská jóga je zcela odlišná od jógy pro dospělé. Jde v ní především o zábavnou formou předávané informace o zdravém pohybu, správném dýchání, vnímání svého těla, svých emocí a nálad a uvědomování si své osobnosti. To vše s pomocí hudby, příběhů, obrázkových a motivačních karet a spousty jiných pomůcek. Přirozeně se zde prolíná blbnutí a cvičení, s koncentrací, uvolněním a zklidněním. Děti se učí kolektivní spolupráci a respektu především k sobě a svému tělu, ale i k ostatním. Vše se děje nesoutěživou a nenásilnou formou. Tvořivosti a fantasii dětí se v průběhu hodiny meze nekladou!

Inspirační video pro představu:https://www.youtube.com/watch?v=2jlegwbOkBQ

 

Hodina pohybu navíc

V těchto hodinách děti vyzkouší základy sportovních her – basketbal, volejbal, házená, fotbal, florbal a jiné. Cílem je seznámit děti zábavnou formou se všeobecnou sportovní přípravou, motivovat je k radosti z pohybu v kolektivu svých kamarádů a vybudovat v nich kladný vztah k pohybu.

 

Keramika

Kroužek keramiky je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí vyrobit nějaký hezký výrobek z keramiky a zvládnout základy práce s hlínou. Děti se naučí modelovat z hroudy, stavět válečky, modelovat pláty. Po vypálení si své výrobky dle vlastní fantazie naglazují a odnesou si je pro vlastní potěchu domů.

kerzk

 kerzk2

ker1

ker2

ker3

 

Kondiční posilování

po1

po2

po3

 

Divadelní kroužek

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se seznámí s divadlem a divadelními zákonitostmi. Naučí se mluvit na jevišti a pohybovat se po něm.
Nazkoušíme představení, které pak předvedeme spolužákům a rodičům.
div

Hrátky s počítačem

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se naučí pracovat s myší, ovládat klávesnici, spouštět a vypínat programy a celkově se orientovat v systému Windows.
Obsahem dalších hodin bude práce v základních programech typu WordPad, Malování, Word, Excel, Kalkulačka apod. 
Naučí se vytvářet vlastní složky a ukládat do nich vytvořené soubory.
Naučí se pracovat v programu pro tvorbu tabulek a jejich následné využití a možnosti, používat program pro zpracování prezentací. Zahrnuta bude i práce s internetem, elektronickou komunikací.

 
 
pc
 
 

 

 

nenuda2