Nenuda - zájmové kroužky

Vedoucí: Mgr. Michaela Frýdlová, tel: 352 324 050, 606 572 576, 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
 na 1. pololetí šk. roku 2019/2020


PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO KROUŽKU - zde

 

Aktuálně:

PRO 1. STUPEŇ (1. - 5. ročníky)

Anglický  jazyk pro 1. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: po 13.00 - 13.45 h, cena: max. 480 Kč 

Anglický jazyk pro 2. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: út 13.30 - 14.15 h, cena: max. 480Kč 

Německý jazyk 1. ročník, vedoucí: Mgr. T. Pohořalová, kdy: čt 13.30 - 14.15 h, cena: max. 480 Kč 

Anglický jazyk 4. - 5. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč 

Míčové hry 2. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. B Křížová, kdy: út 14.30 - 15.30 h, cena: max. 440 Kč
(cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Logopedie 1. a 2. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Žídková, kdy: út 7.00 - 7.30 h, dle individuální domluvy, zdarma

Veselá věda 1. - 5. ročníky, kdy: st 13.30 - 14.30 h, veškeré informace a přihlášky na www.veselaveda.cz 

Florbal 1. - 5. ročníky, vedoucí: F. Moravec, kdy: st 14.00 - 15.00 h, cena: 460 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Stolní tenis 1. a 2. ročníky, vedoucí: M. Choděra, kdy: út 16.00 - 17.00 a pá 16.00 - 18.00 h, cena: 500 Kč
(cena je na celý školní rok)

PRO 1. i 2. STUPEŇ (1. - 9. ročníky)

Norský jazyk 5. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. E. Píšová, kdy: pá 14.00 - 14.45 h, cena: max 480 Kč

Francouzský jazyk 4. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. G. Petrová, kdy: út 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: po 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 400 Kč

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: st 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 400 Kč 

Divadelní kroužek 4. - 8. ročníky, vedoucí: Ing. M. Volný, kdy: po 15.30 - 17.00 h, cena: max. 480 Kč

Hudební kroužek 1. - 9. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 13.50 - 14.50 h, cena: 330 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Hra na zobcovou flétnu 1. - 9. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 14.55 - 15.55 h, cena:  330 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Dopravní výchova 3. - 9. ročníky, vedoucí: H. Stinglová, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: 250 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM) 

Háčkování 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: út 13.30 - 15.00 h, cena: max. 240 Kč, v ceně není zahrnut materiál

 

PRO 2. STUPEŇ (6. - 9. ročníky)

Anglický jazyk 6. - 9. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: pá 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč 

3D tisk 6. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: 600 Kč (cena je na celý
školní rok, přihláška DDM)

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Pisárová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Šišková, kdy: pá 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: D. Špicnerová, kdy: po 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Krejzová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. D. Remta, kdy: po 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Čtenářský klub 5. - 9. ročníky, vedoucí: J. Šrámková, kdy: po 14.00 - 15.30 h, cena: zdarma

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

♣ Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. října 2019.

Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, případně rodič na třídních schůzkách,kterému ji také odevzdá zpět. Přihlášku je možné si i vytisknout z webových stránek Nenudy. Přihlášku DDM si žáci musí vyzvednout u vedoucího kroužku.S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

Přihlásit nebo odhlásit žáka do nebo ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí písemnou formou zákonným zástupcem.

První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek je třeba uhradit hotově dle pokynu vedoucího kroužku ve stanovený den. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen (zajistěte si tedy úhradu i v případě absence žáka ve škole). Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku, cena může být snížena podle počtu žáků v kroužku. Ceny u kroužků DDM jsou na celý školní rok a platí se na účet DDM.

Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit a doložit písemnou omluvenku.

Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozví od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informování písemně nebo rozhlasem školy, případně rodiče formou sms.

Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času – Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

Anglický jazyk pro 1. ročníky

 

Zájmový kroužek navštěvují žáci prvních a druhých tříd. Výuka je organizována tak, aby došlo k aktivnímu zapojení žáků, střídání aktivit po 10 minutách. Audio-orální aktivity - poslech, skupinové a individuální opakování slovíček, učení slovíček podle obrázků, sledování videa, učení formou hry - střídání pohybových aktivit (hledání správného obrázku po třídě, práce v kruhu) a aktivit, kdy žáci sedí na místě. Dále se děti učí krátkým rozhovorům - práce ve dvojicích, jednoduchým písničkám s patřičnou slovní zásobou.

 

 aj1zk

 

 

Keramika

Kroužek keramiky je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí vyrobit nějaký hezký výrobek z keramiky a zvládnout základy práce s hlínou. Děti se naučí modelovat z hroudy, stavět válečky, modelovat pláty. Po vypálení si své výrobky dle vlastní fantazie naglazují a odnesou si je pro vlastní potěchu domů.

kerzk

 kerzk2

ker1

ker2

ker3

 

Divadelní kroužek

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se seznámí s divadlem a divadelními zákonitostmi. Naučí se mluvit na jevišti a pohybovat se po něm.
Nazkoušíme představení, které pak předvedeme spolužákům a rodičům.
div

 

 
 

 

 

nenuda2