Nenuda - zájmové kroužky

Vedoucí: Mgr. Michaela Frýdlová, tel: 352 324 050, 606 572 576, 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
2. pololetí šk. roku 2018/2019


PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO KROUŽKU - zde

 

Aktuálně:

Nabízíme volná místa v těchto ZK na 2. pololetí:

Matematika 4. a 5. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: út 14.00 - 14.45 h, cena: max. 330 Kč

Hudební kroužek 1. - 7. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena:  max. 220 Kč
Hra na zobcovou flétnu 1. - 7. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 15.05 - 16.05 h, cena:  max. 260 Kč 
 

 

Ohledně poplatků na 2. pololetí budou žáky informovat vedoucí kroužků během února.

PRO 1. STUPEŇ (1. - 5. ročníky)

Anglický  jazyk pro 1. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: po 13.00 - 13.45 h, cena: max. 480 Kč - kroužek je již plně obsazen

Anglický jazyk pro 1. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: út 13.00 - 13.45 h, cena: max. 480Kč - kroužek je již plně obsazen

Anglický jazyk pro 2. ročník, vedoucí: Mgr. O. Eichnerová, kdy: út 13.30 - 14.15 h, cena:  max. 480 Kč

Německý jazyk 2. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. S. Bulínová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč 

Anglický jazyk 3. - 5. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč - kroužek je již plně obsazen

Anglický jazyk 3. - 5. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: pá 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč - kroužek je již plně obsazen

Matematika 4. a 5. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: út 14.00 - 14.45 h, cena: max. 330 Kč

Logopedie 1. a 2. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Žídková, kdy: út a čt 7.00 - 7.30 h, dle individuální domluvy, zdarma

Jóga 1. - 4. ročíky, vedoucí: J. Malušková, kdy: út 13.30 - 14.30 h, cena: max. 300 Kč  

Keramika 1. - 5. ročníky, vedoucí:  Mgr. I. Brachtlová, kdy: út 13.30 - 15.00 h, cena: max. 400 Kč   - kroužek je již plně obsazen

Keramika 1. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Martincová, kdy: po 13.30 - 15.00 h, cena: max. 400 Kč - kroužek je již plně obsazen

Veselá věda 1. - 5. ročníky, kdy: st 13.30 - 14.30 h, veškeré informace a přihlášky na www.veselaveda.cz - kroužek je již plně obsazen

 Veselá věda 1. - 5. ročníky, kdy: st 14.45 - 15.45 h, veškeré informace a přihlášky na www.veselaveda.cz

PRO 1. i 2. STUPEŇ (1. - 9. ročníky)

Norský jazyk 5. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. E. Píšová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max 480 Kč

Francouzský jazyk 4. - 6. ročníky, vedoucí: Mgr. G. Petrová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč.

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: st 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 400 Kč 

Divadelní kroužek 2. - 9. ročníky, vedoucí: Ing. M. Volný, kdy: po 15.00 - 16.30 h, cena: max. 480 Kč

Hudební kroužek 1. - 7. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena:  max. 220 Kč
Hra na zobcovou flétnu 1. - 7. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 15.05 - 16.05 h, cena:  max. 260 Kč 

Dopravní výchova 3. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Havlová, kdy: út 14.00 - 15.00 h, cena: max. 320 Kč 


B
ádáme a zkoumáme 4. - 7. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Žáková, kdy: pt 14.00 - 15.00 h, cena: max. 320 Kč

 

PRO 2. STUPEŇ (6. - 9. ročníky)

3D tisk pro pokročilé, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: max. 470 Kč

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. M. Zímová, kdy: po 13.45 - 14.30 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Šišková, kdy: pá 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: D. Špicnerová, kdy: čt 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Krejzová, kdy: čt 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. D. Remta, kdy: út 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

♣ Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. října 2018.

Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, případně rodič na třídních schůzkách,kterému ji také odevzdá zpět. Přihlášku je možné si i vytisknout z webových stránek Nenudy. S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

Přihlásit nebo odhlásit žáka do nebo ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí písemnou formou zákonným zástupcem.

První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek je třeba uhradit hotově dle pokynu vedoucího kroužku ve stanovený den. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen (zajistěte si tedy úhradu i v případě absence žáka ve škole). Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku, cena může být snížena podle počtu žáků v kroužku.

Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit a doložit písemnou omluvenku.

Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozví od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informování písemně nebo rozhlasem školy, případně rodiče formou sms.

Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času – Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

Anglický jazyk pro 1. ročníky

 

Zájmový kroužek navštěvují žáci prvních a druhých tříd. Výuka je organizována tak, aby došlo k aktivnímu zapojení žáků, střídání aktivit po 10 minutách. Audio-orální aktivity - poslech, skupinové a individuální opakování slovíček, učení slovíček podle obrázků, sledování videa, učení formou hry - střídání pohybových aktivit (hledání správného obrázku po třídě, práce v kruhu) a aktivit, kdy žáci sedí na místě. Dále se děti učí krátkým rozhovorům - práce ve dvojicích, jednoduchým písničkám s patřičnou slovní zásobou.

 

 aj1zk

 

Vyrábíme šperky

 

Kroužek je zaměřen na výrobu drobných šperků a doplňků z korálků, kovu a jiných materiálů.
V ceně je zahrnutý materiál. Po domluvě s vedoucí kroužku si žáci obstarají drobné nářadí - kleštičky apod.

 

 

Jóga pro děti

 

Kroužek je určen pro děti 1. - 4. tříd.
Dětská jóga je zcela odlišná od jógy pro dospělé. Jde v ní především o zábavnou formou předávané informace o zdravém pohybu, správném dýchání, vnímání svého těla, svých emocí a nálad a uvědomování si své osobnosti. To vše s pomocí hudby, příběhů, obrázkových a motivačních karet a spousty jiných pomůcek. Přirozeně se zde prolíná blbnutí a cvičení, s koncentrací, uvolněním a zklidněním. Děti se učí kolektivní spolupráci a respektu především k sobě a svému tělu, ale i k ostatním. Vše se děje nesoutěživou a nenásilnou formou. Tvořivosti a fantasii dětí se v průběhu hodiny meze nekladou!

Inspirační video pro představu:https://www.youtube.com/watch?v=2jlegwbOkBQ

 

Hodina pohybu navíc

V těchto hodinách děti vyzkouší základy sportovních her – basketbal, volejbal, házená, fotbal, florbal a jiné. Cílem je seznámit děti zábavnou formou se všeobecnou sportovní přípravou, motivovat je k radosti z pohybu v kolektivu svých kamarádů a vybudovat v nich kladný vztah k pohybu.

 

Keramika

Kroužek keramiky je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí vyrobit nějaký hezký výrobek z keramiky a zvládnout základy práce s hlínou. Děti se naučí modelovat z hroudy, stavět válečky, modelovat pláty. Po vypálení si své výrobky dle vlastní fantazie naglazují a odnesou si je pro vlastní potěchu domů.

kerzk

 kerzk2

ker1

ker2

ker3

 

Kondiční posilování

po1

po2

po3

 

Divadelní kroužek

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se seznámí s divadlem a divadelními zákonitostmi. Naučí se mluvit na jevišti a pohybovat se po něm.
Nazkoušíme představení, které pak předvedeme spolužákům a rodičům.
div

Hrátky s počítačem

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se naučí pracovat s myší, ovládat klávesnici, spouštět a vypínat programy a celkově se orientovat v systému Windows.
Obsahem dalších hodin bude práce v základních programech typu WordPad, Malování, Word, Excel, Kalkulačka apod. 
Naučí se vytvářet vlastní složky a ukládat do nich vytvořené soubory.
Naučí se pracovat v programu pro tvorbu tabulek a jejich následné využití a možnosti, používat program pro zpracování prezentací. Zahrnuta bude i práce s internetem, elektronickou komunikací.

 
 
pc
 
 

 

 

nenuda2