Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vyhodnocení projektu Edison 2019

Zveřejněno: neděle 29. září 2019 18:11 Napsal Mgr. Eva Píšová

 I v letošním roce navštívili Centrálku vysokoškolští studenti ze zahraničí. V rámci projektu EDISON zaštiťovaným mezinárodní studentskou organizací AISEC představili našim žákům své země. Tentokrát jsme přivítali pět studentů – Agu z Ázerbájdžánu, Zuru z Gruzie, Anastasii z Řecka, Salsu z Indonésie a Danu z Jordánska.

Všechny prezentace probíhající od 23. do 26. září, ve kterých se děti dozvěděly něco málo o geografii, historii, tradicích a jídle daného státu, probíhaly v angličtině. Zbyl čas i na zvídavé dotazy nebo třeba trénink psaní v gruzínské abecedě. V pátek proběhla v tělocvičně tzv. Global Village, kde studenti nabídli ochutnávku tradičních specialit své kuchyně, ukázali národní kroje a další suvenýry a naučili naše děti tradiční tance. Během týdne žáci na oplátku provedli naše hosty po Sokolově, připravili jim něco chutného k snědku a pomáhali při přípravě Global Village.

Díky projektu dostali naši žáci šanci komunikovat v anglickém jazyce, které beze zbytku využili. Seznámili se cizími kulturami a tradicemi, což by jim mělo i v budoucnu usnadnit překonávání kulturních bariér a rozvinout toleranci vůči jiným kulturám.

Náš dík patří rodinám, které studenty ubytovaly, organizaci AISEC za zapojení do projektu, vedení školy, která projekt podpořila, a učitelům, kteří pomáhali s realizací celé akce.

edison3

edison2

edison1