Školní stravování

Zveřejněno: čtvrtek 26. září 2019 5:32 Napsal Mgr. Petra Šišková

Vážení rodiče, Od tohoto školního roku budeme nabízet pouze jeden hlavní chod.

Důvody změny:

1. S největší pravděpodobností dojde k rekonstrukci a přeměně jídelny na budově B. Němcové ve výdejnu. Celá akce bude pro provoz a zajištění stravování velmi náročná.

2. Při výběru ze dvou jídel často dochází k tomu, že spotřební koš není plněn tak, jak přikazují normy.

3. Po dohodě s vedoucími školních jídelen je příprava jednoho jídla technicky jednodušší a celá práce se pak odrazí v celkové kvalitě stravy.

4. Celou záležitost jsem rovněž konzultovala s hygieničkou, která provádí kontroly jídelníčků, kvalitu stravy a plnění spotřebního koše. Dle jejího sdělení se podáváním jednoho jídla lépe přiblížíme trendu zdravého stravování.

Školní jídelna má od srpna 2019 novou vedoucí školního stravování a já věřím, že bude zajištěna nejen kvalita stravy, ale budou rovněž dodržovány všechny předpisy, které se ke školnímu stravování vážou.

Mgr. Lada Jelašičová ředitelka školy