Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projekt Edison

Zveřejněno: neděle 22. září 2019 18:14 Napsal Mgr. Eva Píšová

Ve dnech 23. září – 27. září se naše škola opět účastní projektu EDISON organizovaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Ve škole přivítáme pět dobrovolných stážistů – tentokrát z Řecka, Indonésie, Gruzie, Ázerbájdžánu a Jordánska. Tito studenti pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu. Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village (Globální vesnice). Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou, ukázkami tradičních jídel či zvyků a zajímavostí ze své země.

O agentuře a projektu:

AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace na světě, která se zaměřuje na rozvoj člověka a leadershipu. Tohoto cíle dosahuje pomocí pracovních nebo dobrovolnických stáží po celém světě. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností tak, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je rozvoj tolerance a pozitivní společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy na základě porozumění a omezení předsudků či stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty, oživuje EDISON výuku, zvyšuje zájem o studium odlišných kultur mezi žáky i studenty a učí je nebát se odlišného. 

AIESEC logo bw