Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM 2019

Zveřejněno: pondělí 17. červen 2019 5:37 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

 V pátek 13. června proběhla na Starém náměstí akce Městské policie Sokolov s názvem SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM. Zúčastnili se jí všichni žáci třetích ročníků naší školy. Na jednotlivých stanovištích si zopakovali své vědomosti a dovednosti, které se během besed naučili. Na závěr akce byli odměněni kabaretem Hudebního divadla z Karlových Varů. Počasí nám přálo a všichni si páteční dopoledne moc užili.

 

 

 straznik22

straznik11