Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projektový den 2019

Zveřejněno: pondělí 20. květen 2019 5:35 Napsal Martin Janura, žák VIII.B

Pro žáky 8. ročníku byl opět připraven, ostatně jako každý rok, tzv. projektový den. Během pěti vyučovacích hodin jsme plnili různé úkoly z chemie, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Na začátku nás čekaly dvě hodiny chemie. Jelikož hlavním tématem byla voda a její čištění, filtrovali jsme špinavou vodu z potoků a řek. Pochopili jsme princip čističek vod. Následovalo zajímavé povídání o chráněných a invazivních rostlinách. V zeměpisně zaměřené části jsme se dozvěděli více o místní těžbě hnědého uhlí a rekultivaci krajiny. Projektový den zakončila hodina fyziky také spojená s hlavním tématem voda. Všichni žáci si tento den užili, obohatilo to jejich znalosti a rozšířilo jim to obzory. 

 

 projektovydenBB

projektovydenAA