Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Projektový den 2019

Zveřejněno: pondělí 20. květen 2019 5:35 Napsal Martin Janura, žák VIII.B

Pro žáky 8. ročníku byl opět připraven, ostatně jako každý rok, tzv. projektový den. Během pěti vyučovacích hodin jsme plnili různé úkoly z chemie, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Na začátku nás čekaly dvě hodiny chemie. Jelikož hlavním tématem byla voda a její čištění, filtrovali jsme špinavou vodu z potoků a řek. Pochopili jsme princip čističek vod. Následovalo zajímavé povídání o chráněných a invazivních rostlinách. V zeměpisně zaměřené části jsme se dozvěděli více o místní těžbě hnědého uhlí a rekultivaci krajiny. Projektový den zakončila hodina fyziky také spojená s hlavním tématem voda. Všichni žáci si tento den užili, obohatilo to jejich znalosti a rozšířilo jim to obzory. 

 

 projektovydenBB

projektovydenAA