Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

JARNÍ KONCERTY V DOLNÍM RYCHNOVĚ A SVATAVĚ 15. - 16.4. 2019

Zveřejněno: středa 17. duben 2019 5:34 Napsal Eva Mokrá

Jarní koncerty v DOP-HC Dolním Rychnově 15.4. a ve Svatavě (DKS) 16.4. 2019 se konaly v atmosféře nadcházejících velikonoc. Žáci úspěšně reprezentovali naši školu a podali velmi pěkné interpretační výkony. Všem účinkujícím děkuji.

 

 

 

koncert17koncert16