Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro šk.rok 2019/2020

Zveřejněno: středa 17. duben 2019 5:25 Napsal Mgr. Hana Flenerová
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2019-2020 do 1. ročníků od 2. 9. 2019
 

 

 

 

 

Rozhodnutí - číslo Přijetí                      Rozhodnutí - číslo Přijetí
1 ANO   44 ANO
2 ANO   46 ANO
3 ANO   47 ANO
4 ANO   48 ANO
7 ANO   49 ANO
9 ANO   50 ANO
10 ANO   51 ANO
11 ANO   53 ANO
13 ANO   54 ANO
14 ANO   55 ANO
15 ANO   56 ANO
16 ANO   57 ANO
17 ANO   58 ANO
18 ANO   59 ANO
19 ANO   60 ANO
20 ANO   61 ANO
21 ANO   63 ANO
22 ANO   64 ANO
24 ANO   65 ANO
25 ANO   66 ANO
26 ANO      
29 ANO      
30 ANO      
31 ANO      
32 ANO      
33 ANO      
34 ANO      
35 ANO      
36 ANO      
37 ANO      
38 ANO      
39 ANO      
40 ANO      
41 ANO      
42 ANO