Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Soutěž Hádej s námi

Zveřejněno: středa 20. březen 2019 8:49 Napsal Mgr. Kamila rundová

14. 2. 2019 se konal 1. ročník vědomostní soutěže pro 5. ročníky z okresu Sokolov. Soutěž pořádala ZŠ Švabinského v Sokolově. Žáci ve tříčlenných družstvech ukazovali svoje znalosti v oblasti chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu i historie. Naši školu reprezentovalo 5 družstev z 5. ročníků. Žáci z V. B se umístili na 1. a 2. místě. 1. místo: Jiří Matyáš Stádník, Kristýna Vránová, Tadeáš Havlík 2. místo: Emma Brachtlová, Eliška Klimešová, Radek Karmazín. 

 

 hadejsnami