Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Tonda Obal na cestách opět u nás na škole

Zveřejněno: úterý 20. listopad 2018 8:49 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2018 na naší škole proběhly besedy Tonda Obal na cestách. Žáci si hravou formou ověřili své znalosti o třídění odpadů. Také se seznámili s tím, jak se jednotlivé suroviny recyklují. Měli možnost pozorovat a prozkoumat, jak vypadají tyto materiály v jednotlivých fázích zpracování. Besedy se zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6. ročníků a třídy 2. B. Beseda byla pro žáky zajímavá a přínosná. Organizaci zajistila N. Beňadiková. 

 

 

 

Tonda Obal 5

Tonda Obal 4

Tonda Obal 3

Tonda Obal 2

Tonda Obal 1