Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Halloweenský měsíc

Zveřejněno: čtvrtek 15. listopad 2018 3:55 Napsal Mgr. Petra Šišková

 V průběhu října probíhaly na celé škole, ve školním klubu i školní družině přípravy na svátek Halloween. Dlabaly se dýně, vyráběla strašidla z nejrůznějších materiálů a vše vyvrcholilo v pátek 2. listopadu. To se v tělocvičně a školní družině konal halloweenský rej. Strašidla všeho druhu se slezla, slétla a zjevila na jednom místě. Pořádně si zařádila, různé úkoly splnila a dobře se spolu měla. To vše za řádného strašidelného dohledu paní vychovatelky Inky (alias Noční můra), Dáši (Pavoučí žena), Báry (Černá lady), Jany (Strašidelné zjevení) a paní učitelky Elišky Navrátilové(Šílená Elis) a paní učitelky Simony (Divožena Neučesaná). Zapomenout nesmíme ani na paní asistentku Hanku Stinglovou (Krvelačná Mary). Díky za skvělé akce!