Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Filmový klub podruhé

Zveřejněno: čtvrtek 15. listopad 2018 3:52 Napsal Mgr. Petra Šišková

V úterý 13.11.2018 se konal již druhý filmový klub, který se opět povedl. Ještě jednou téma moderních informačních technologií a závislosti na ní. Jaké to je, když celý život zasvětíte péči o svůj sociální status? Jaké to je, spadnout z elitní třídy (vysoce hodnocené) během jednoho dne mezi "spodinu"? Jaký je svět, kde se všichni pořád usmívají, nemají žádné chyby a v podstatě nechají ostatní, aby jim řídili život? Nad tím vším jsme se včera zamýšleli po zhlédnutí dalšího filmu v následné diskuzi s našimi filmovými fanoušky.