Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Exkurze žáků v SRN.

Zveřejněno: čtvrtek 18. říjen 2018 4:51 Napsal Drahomíra Špicnerová

Žáci 9.B v rámci předmětu Svět práce (volba povolání) se zúčastnili exkurze ve firmách v SRN.

Navštívili jsme Informační a poradenské centrum pro volbu povolání na AA Plauen, kde jsme se během zajímavé přednášky dozvěděli o možnostech a podmínkách studia v SRN. Poté jsme se vypravili na exkurze přímo ke dvěma zaměstnavatelům, kteří jsou do systému duálního vzdělávání v SRN aktivně zapojeni. Pro tento rok byly vybrány firmy Vowalon Plauen a hotel IFA-Ferienpark nedaleko Klingenthalu. V tomto hotelu vykonávají praxi studenti z Hotelové školy v Mariánských Lázních a studenti ze sokolovské Živnostenské školy. Za krásného počasí nás celým programem provázela Mgr. Petra Barteková z ÚP v Sokolově.

Ještě před odjezdem jsme navštívili zdejší ISŠTE Výstavu škol 2018 - Kam po základní škole? 

 

exkurzesrn