Rodičovská kavárna na Centrálce

Zveřejněno: úterý 2. říjen 2018 18:26 Napsal Mgr. Petra Šišková

Rodičovská kavárna pro rodiče prvňáčků

Vstup do školy je vstupem do velkého světa čísel, písmen, slov a významů. Královské období hry končí. Začíná nové dobrodružství, kde se svět zmenší do knih, trochu se začaruje, abys ho mohl zkoumat. Někdy mohou čísla a písmena vypadat jako čarovná znamení. Ale proto jsou tu učitelé, jako velcí kouzelníci, aby Tě naučili jim rozumět a ovládat je. Každý ale potřebuje vlastní kouzla, protože písmenka, čísla, mapy, grafy a tabulky čekají, až své vlastní kouzlo najdeš. Doma s maminkou a tatínkem budeš cvičit záhadné formule, kterými celý svět ovládneš. Ale i Tví rodiče potřebuji do téhle knihy kouzel nahlédnout, protože sami už znají jen svá kouzla.

Tedy zveme Tvé rodiče ke kouzelnému setkání o malých čarodějích a čarodějkách, abychom jim ukázali, kolik kouzel můžeme používat, i jiných, než rodiče znají.

Cíl setkání:

· Školní zralost - připravenost jedince k osvojování školních dovedností - trivia - čtení, psaní, počítání

· Riziko poruch učení a jak mu předcházet

· Temperamentové typy dle MBTI a jejich styly učení pro lepší porozumění.

· Diskuse

Setkání se předpokládá na 1 hod., poté je prostor pro skupinovou, či individuální diskusi.

Kavárna se bude konat 24. října od 16 hodin v budově školy.

Těšit se bude paní Mgr. Helena Kumperová, školní psycholog (Gymnázium Ostrov), VŠ učitel (logopedie, psychopedie, tyflopedie, Univerzita Wroclaw), psychoped, logoped, terapeut, kouč, supervizor sociální péče, lektor, průvodce.