Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Rodičovská kavárna na Centrálce

Zveřejněno: úterý 2. říjen 2018 18:26 Napsal Mgr. Petra Šišková

Rodičovská kavárna pro rodiče prvňáčků

Vstup do školy je vstupem do velkého světa čísel, písmen, slov a významů. Královské období hry končí. Začíná nové dobrodružství, kde se svět zmenší do knih, trochu se začaruje, abys ho mohl zkoumat. Někdy mohou čísla a písmena vypadat jako čarovná znamení. Ale proto jsou tu učitelé, jako velcí kouzelníci, aby Tě naučili jim rozumět a ovládat je. Každý ale potřebuje vlastní kouzla, protože písmenka, čísla, mapy, grafy a tabulky čekají, až své vlastní kouzlo najdeš. Doma s maminkou a tatínkem budeš cvičit záhadné formule, kterými celý svět ovládneš. Ale i Tví rodiče potřebuji do téhle knihy kouzel nahlédnout, protože sami už znají jen svá kouzla.

Tedy zveme Tvé rodiče ke kouzelnému setkání o malých čarodějích a čarodějkách, abychom jim ukázali, kolik kouzel můžeme používat, i jiných, než rodiče znají.

Cíl setkání:

· Školní zralost - připravenost jedince k osvojování školních dovedností - trivia - čtení, psaní, počítání

· Riziko poruch učení a jak mu předcházet

· Temperamentové typy dle MBTI a jejich styly učení pro lepší porozumění.

· Diskuse

Setkání se předpokládá na 1 hod., poté je prostor pro skupinovou, či individuální diskusi.

Kavárna se bude konat 24. října od 16 hodin v budově školy.

Těšit se bude paní Mgr. Helena Kumperová, školní psycholog (Gymnázium Ostrov), VŠ učitel (logopedie, psychopedie, tyflopedie, Univerzita Wroclaw), psychoped, logoped, terapeut, kouč, supervizor sociální péče, lektor, průvodce.