Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Rodičovská kavárna na Centrálce

Zveřejněno: úterý 2. říjen 2018 18:26 Napsal Mgr. Petra Šišková

Aktualizace :

Ve čtvrtek 8. listopadu se u nás ve škole konala v pořadí první Rodičovská kavárna. Ve spolupráci se školní psycholožkou Alicí Hukelovou jsme pozvali mezi rodičovskou i učitelskou veřejnost psychologa pana Mgr. Jakuba Ondera. Přednášel o hranicích ve výchově. Téma přilákalo spoustu rodičů i učitelů a příjemně strávené dvě hodiny utekly jako voda. Široké téma, které v omezeném čase nemohlo být zcela vyčerpáno, bude zmíněno i během dalšího setkání v lednu 2019 spolu s řadou dalších témat, jež během přednášky a následné diskuze vyvstala. 

 

Srdečně zveme rodiče do kavárny s Jakubem Onderem – poprvé na téma Hranice ve výchově – 8. listopadu od 17:00 v budově školy.

V přednášce nazvané „Hranice ve výchově“ úvodem zazní shrnutí současné celospolečenské situace. Řekneme si, proč se dvacátému století říkalo „století dítěte“. Podíváme se na dítě a výchovu z pohledu středověkého myšlení a pochopíme proměny tohoto konceptu až do dnešních dnů. V této souvislosti se dozvíme, proč jsou dnešní rodiče v celé západoevropské civilizaci ve své roli nejistí. Následně si povíme něco o tom, co je to výchova a jak je podmíněna hranicemi, limity a rodinnými rituály. Nevyhneme se ani definici tzv. zdravé osobnosti, která je cílem smysluplné výchovy. Závěrem přednášky se dozvíme, jak výchovu chápaly přední osobnosti evropské psychologie, jako např. Sigmund Freud nebo Carl Gustav Jung. Přednášku doplní příklady z poradenské praxe a běžného života.

Jakub Onder vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Tři roky pracoval v ambulanci dětské psychologie, druhým rokem pracuje na psychiatrickém oddělení pro dospělé v nemocnici v Ostrově nad Ohří. Současně je vedoucím poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově a v Chebu. Studuje doktorský program na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde i vyučuje kurzy Základy psychoterapie, Základy manželského a rodinného poradenství a Psychologie osobnosti. Má vystudovaný pětiletý výcvik v systemické psychoterapii a ukončený kurz dopravní psychologie.